07 januari 2010

Eva-Britt Dahlströms lögner avslöjade

Medborgare! Den socialdemokratiske politikern och ifrågasatte nämndemannen Eva-Britt Dahlström från Karlskrona har genom åren gjort sig känd som en feministisk kvinnokämpe som alltid tror på och stödjer kvinnor som säger att de eller deras barn har blivit utsatta för övergrepp. Hon skriver i sin presentation på sin blogg att hon är skild sedan många år tillbaka och att hon gjorde en sen debut i partipolitiken på grund av att hon och hennes söner under många år tvingades leva med så kallad kvarskrivning på grund av att hennes barn utsattes för grova sexuella övergrepp. Hon påstår även att de utsattes för hot och våld då detta uppdagades och att de därmed tvingades att leva som flyktingar i eget land. Samma sak har Eva-Britt Dahlström även berättat om i ett reportage i tidningen Allers.

På sin blogg har Eva-Britt Dahlström länge argumenterat mot begreppet PAS (Parental Alienation Syndrome) och hävdad att det inte är möjligt att en förälder kan påverka sin barn psykiskt att tycka illa om eller till och med hata den andra föräldern. Speciellt illa tycker Eva-Britt Dahlström om att mammor anklagas för att indoktrinera sina barn att hata sin pappa eller att påstå att de utsatts för sexuella övergrepp av sin far, vilket alltså är precis vad hon själv påstår om sin före detta man!

Vad hennes man har att säga om detta har däremot aldrig framkommit. Nu har dock journalisten Ingrid Carlqvist talat med honom. Det är en väldigt annorlunda bild som framkommer, där Eva-Britt Dahlström redan början visar sig vara en mycket dominant mamma som ständigt anmärker på hur barnens pappa tar hand om och sköter barnen. Detta eskalerar än mer när de skiljs. Eva-Britt Dahlström motsatte sig från början att de skulle ha gemensam vårdnad om pojkarna. Istället kräver hon att få enskild vårdnad, men att han skulle få ha umgänge på helgerna. Med tiden började dock Eva-Britt Dahlström kontakta diverse olika myndigheter där hon anklagade honom för än det ena och än det andra. Till slut anmälde hon även honom för att ha begått sexuella övergrepp på barnen.

Inte en enda av Eva-Britt Dahlströms anklagelser ledde till något åtal och än mindre några fällande domar mot pappan. Däremot anmälde pappan och hans advokat en psykolog och en psykiater som var inblandade i anklagelserna till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, där de båda fick en erinran.

Under en tid fick han endast träffa sina barn under övervakning av en kontaktperson. En dag när pappan skulle träffa barnen kom dock kontaktpersonen till honom utan barnen. Eva-Britt Dahlström hade vägrat lämna ut dem, sa hon. Efteråt fick vi reda på att Eva-Britt anmält till polisen att jag utsatt pojkarna för ett sexuellt övergrepp mitt framför ögonen på kontaktpersonen!

Efter ett par år flyttar Eva-Britt Dahlström med barnen från orten där de båda bodde. Eftersom pappan inte hade gemensam vårdnad får han inte veta var, men med tiden förstod han att de flyttat till Karlskrona, där Eva-Britt Dahlström hade släkt. Han vågar dock inte kontakta dem.

En tid senare läste han en artikel i Kvällsposten om Eva-Britt där hon livfullt berättade om sin hemska före detta man som hotade henne till livet och brukade förfölja henne med bil. Till saken hör att pappan aldrig ens haft körkort!

Åren gick och plötsligt en dag blev pappan uppringd av Socialförvaltningen i Karlskrona. Det visar sig att hans äldste son, som då var 14 år, själv hade gått upp till Socialförvalningen och bett dem kontakta pappan. Socialförvaltningen ordnade ett möte, mot Eva-Britt Dahlströms vilja. Sedan dess har pappan en fin kontakt med sin äldste son. Den yngre sonen vill däremot inte veta av sin far.

Det är kanske inte så konstigt att Eva-Britt Dahlström så aktivt stödjer kvinnor som anmäler sin före detta män för övergrepp på sina barn och att hon så aktivt argumenterar mot PAS. Eva-Britt Dahlström vill naturligtvis inte att sanningen om henne själv ska komma ut. Hon har ju byggt hela sitt liv och sin politiska karriär på att ljuga om sin egen situation!

En nämndeman ska vara totalt opartisk och inte ha några förutfattade meningar. Med Eva-Britt Dahlström som nämndeman är rättssäkerheten satt ur spel redan innan rättegången börjar!

3 kommentarer:

Leroy sa...

Medborgare X!

Hold your horses. Ett ämne i taget. Hittade hit efter ditt inlägg om Svininfluensan och vacinering och den största medicinska skandalen.

Detta som du tagit upp är en del avden största skandalen. I Segelström satt där i Bryssel och höjde rösten och sa att jag bryr mig inte om sanningen.

Det är tragiskt att de inom politiken och journalistiken fått driva denna agenda med bas hos BBF fåglar Fenix och radikala personer.

Man har fått trampat på FN´s Barnkonvention som man rattificerat och struntat i att lyssna till två sidors version av verkligheten.

Detta är den största skandalen och det största sveket.

Man kunde inte ens be E Hermon eller barnen eller pappan om ursäkt.


Våga ta diskussionen, rätta sig efter utredningar eller ev. dommar.

Politiker svek och journalister svek. För vad och för vems skull?

Leroy

Anonym sa...

Jag blir mörkrädd av att jag också tror att hon inte är den enda nämndemannen med ett "partiskt" sinne ... Och att få smutskasta sin ex-man inför sina barn och sina politiska meningsfränder och för alla som lyssnar borde kunna åtalas ... Men orkar man det om ingen lyssnat på en tidigare från myndigt håll. Jag blir som sagt var ... mörkrädd.

Medborgare X sa...

Skatan!

Visst blir man mörkrädd. Både för hennes agerande gentemot exmannen, men också att man kan bygga sig en hel politisk karriär på detta och dessutom sitta som nämndeman i tingsrätten där vårdnadstvister m.m. avgörs!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!