07 augusti 2009

Omskärelse är som sagt inte riskfritt!

Medborgare! Vad är det som gör att just manlig omskärelse ses så annorlunda än kvinnlig omskärelse? Varför kan man hänvisa till religiösa och kulturella traditioner som försvar för manlig omskärelse, men inte för kvinnlig? Hur kan man överhuvudtaget hänvisa till minskade risk för sexuellt överförbara sjukdomar när man omskär små gossebarn? Camilla Grepe har på ett mycket bra sätt sammanfattat den senaste tidens debatt om omskärelse av pojkar på sin blogg. Hon konstaterar att pendeln nu har svängt i debatten, från ett kompakt ointresse till ett starkt engagemang mot omskärelse. Hon pekar även på att frågan aktualiserar behovet av att förtydliga att religionsfriheten handlar om både frihet till och frihet från religion!

Kent Forsén skriver i Dagen att omskärelse varken är förenligt med barnets bästa eller med Barnkonventionens anda. Han påpekar att det är ovärdigt ett land som Sverige att ta avstånd från Barnkonventione samt att det faktum att omskärelse sker i andra länder på intet sätt fritar Sverige från sin skyldighet att leva upp till konventionen. Kent Forsén anser även att Sverige bör vara en förebild och därför bestämt ska ta avstånd från religiösa ingrepp i könsorganen på pojkar likaväl som på flickor.

Som Peder Drott och Finn Bengtsson konstaterade i Svenska Dagbladet för ett par dagar sedan så är inte omskärelse riskfritt. Alla former av kirugiska ingrepp är förknippade med risker och komplikationer såsom infektion, defekt läkning, skador vid ingreppet, narkosproblem med mera. Drott och Bengtsson är mycket tydliga med att ingrepp utan medicinsk indikation, men med risker för oåterkallelig skada, inte ska påtvingas någon omyndig – inte av någon!

Att omskärelse inte är riskfritt framgår med all tydlighet av den 42-årige man i Blekinge som skulle omskäras på grund av för trång förhud, men där operationen blev felaktigt utförd. Varför utsätta små gossebarn för den här typen av risker? Varesig det är av religiösa eller kulturella skäl!

3 kommentarer:

Camilla Grepe sa...

Ibland tänker jag att det är tur för ledarskribenterna att de inte behöver underteckna sina alster. Kolla speciell sista stycket i den här:
http://nwt.se/asikter/ledare/article565674.ece

Läs sedan den här texten av Svante Folin:
http://www.svensktidskrift.se/2004-6/2004-6-14_18.html

Den senare är rena kräkpillret, men rekommenderas. För mig blev läsningen ett brutalt uppvaknande ur kulturrelativismens flummeri.

Anonym sa...

Jag vill tacka er båda för att ni belyser detta barbari. Och när staten legitimerar genom att möjliggöra övergreppen får de fortgå. Kulturrelativism precis som Camilla skriver. Av den grövsta sorten.

Mvh
Katarina

Medborgare X sa...

Camilla!

Ja, det var nog bäst att inte skriva under ledarartikeln i NWT....

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!