27 augusti 2009

En långsiktig och rättvis fastighetsskatt

Medborgare! Så har Villaägarnas Riksförbund utsett vinnaren i sin tävling om Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Organisationens syfte med tävlingen har varit att försöka visa att det svenska taxeringssystemet för fastigheter inte fungerar. Vinnaren i tävlingen finns i Torekov i Skåne. Här har två tomter, som ligger i samma område och som är ungefär lika stora, värderats helt olika av Skatteverket. Den ena har fått ett taxeringsvärde på drygt 2,3 miljoner kronor, medan den andra bara har värderats till 1,2 miljoner, en skillnad på 1,1 miljoner kronor! Eftersom taxeringsvärdet i princip ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet så bedömer alltså Skatteverket att det skiljer närmare 1,5 miljoner kronor i marknadsvärde på dessa två tomter, som bara ligger ett kvarter från varandra.

I samband med förra valet lovade den borgerliga alliansen att avskaffa fastighetsskatten, som då var 1 procent av taxeringsvärdet (samt att det fanns vissa begränsningsregler för att personer med låg inkomst inte skulle drabbas av orimligt hög fastighetsskatt). I budgetpropositionen för 2008 föreslogs regeringen Reinfeldt att den statliga fastighetsskatten skulle ersättas av en kommunal fastighetsavgift som för småhus var 0,75 procent av taxeringsvärdet, men högst 6000 kronor per år. Systemet med taxeringsvärden blev alltså kvar och det är dessa som Villaägarnas Riksförbund har kritiserat och försöker visa hur slumpmässiga de är med hjälp av sin tävling.

Fastighetsskatten har ofta kritiserats, speciellt från borgerligt håll. Men det finns pragmatiska motiveringar för dess existens. I en allt mer internationaliseras ekonomi ökar behovet att utnyttja skattebaser som inte kan förflyttas över landsgränser. Inkomster, räntor, utdelningar och vinster kan relativt lätt transfereras mellan länder av privatpersoner och företag för att undanhålla beskattning. Det kan man inte göra med fast egendom. Därför finns det fördelar att beskatta fast egendom i högre utsträckning än tidigare.

Den rödgröna oppositionen har tidigare i sommar enats om att ändra fastighetsskatten om de vinner valet nästa år. Deras förmåga att tänka nytt är dock väldigt begränsad. De verkar vilja ha kvar samma system som den nuvarande regeringen infört, men vill bara att de som äger de dyraste villorna ska få höjd fastighetsskatt.

Medborgareperspektiv tycker att våra politiker borde tänka ett steg längre! Inför en fastighetsskatt som är långsiktigt överskådlig och där medborgarna redan när de köper sitt hus vet vilken fastighetsskatt de förväntas betala varje år. Avskaffa taxeringsvärdena och basera istället fastighetskatten på den faktiska köpeskillingen då huset förvärvades. Inför en fastighetsskatt som är 0,5 procent av köpeskillingen per år! Detta skulle medföra att alla som köper en fastighet vet i förväg vad de förväntas betala i fastighetsskatt varje år. Ingen skulle heller behöva drabbas av ökad fastighetsskatt på grund av att grannen har lyxrenoverat sitt hus och sålt det till ett pris om ingen i grannskapet trodde var möjligt. Pensionärer skulle inte behöva gå från hus och hem på grund av att Skatteverket höjer taxeringsvärden så att de längre inte har råd att betala sin fastighetsskatt, utan att några begränsningsregler skulle behövas.

Sluta krångla till det med en massa byråkratiska lagar och regler. Inför en lättförståelig och förutsägbar fastighetsskatt som är långsiktig och rättvis!

MER INTRESSANT OM: , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!