04 maj 2010

Ligga i Lund bör man undvika, i varje fall som man!

Medborgare! Idag kan man läsa i Skånska Dagbladet att Lund inte är en speciellt bra plats på jorden för de pappor som hamnar i vårdnadstvist och i många fall även inte för barnen. En stor undersökning som föreningen Minpappa.nu har genomfört visar att mamman har fått enskild vårdnad i 100 procent av vårdnadsmålen de senaste åren (26 domar under perioden 2007 till 2010), medan pappan i många fall helt förlorar kontakten med sitt/sina barn. Domarna grundar sig på Socialtjänstens utlåtanden där mamman förordats som ensam vårdnadshavare i samtliga fall, även i fall där det förekommer knarkande och våldsamma mödrar eller mödrar med diagnostiserade allvarliga psykiska störningar.

Kombinationen Lunds familjerätt och Lunds tingsrätt verkar helt enkelt vara förödande för både barnen och papporna. Inga pappor har fått ensam vårdnad vid något som helst tillfälle under tidsperioden. Inte ens i de fall där det konstaterats att mamman misshandlat barnen har Lunds familjerätt förordat pappan som vårdnadshavare!

Situationen ser som tur är bättre ut i övriga Skåne, även om den är långt ifrån jämställd. Vid tingsrätterna i övriga delar av Skåne har papporna fått enskild vårdnad i betydligt större andel av fallen där endera part tilldömts enskild vårdnad. I Malmö har 40 procent av papporna fått enskild vårdnad, i Ystad 30 procent, i Kristianstad 42 procent, i Helsingborg 26 procent och i Hässleholm 23 procent.

Det mest skrämmande i rapporten är egentligen inte siffrorna i sig, utan hur papporna blir behandlade av Socialtjänsten i samband med vårdnadstvisterna. Socialtjänstens tar ofta aktivt ställning till mammans fördel och istället för att bedriva en objektiv utredning varpå försöker de ständigt hitta saker som bevisar att deras teori är korrekt, att mammorna är den bästa vårdnadshavaren. Detta gör att merparten av papporna ger en bild vid intervjuer med dem av total rättlöshet. De känner att de inte har någon som helst chans till att bli rättvist bedömd.

1 kommentar:

Anonym sa...

Läget är nog ungefär detsamma vid fler tingsrätter/socnämnder i sverige.

anders

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!