01 maj 2010

Lästips om partnervåld

Medborgare! Alla politiska partier erkänner mäns våld mot kvinnor i nära relationer som ett samhällsproblem. Den borgerliga regeringen beslutade under hösten 2007 att satsa en miljard kronor på en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt omfattade handlingsplanen 6 olika insatsområden och 56 olika åtgärder för att bland annat öka skyddet och stödet till våldsutsatta, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet samt öka kunskaperna i samhället om problemet.

Trots alla de satsningar som gjorts genom åren är inte Thomas Bodström och ROKS ordförande Angela Beausang nöjda. I en debattartikel i Aftonbladet skriver de att skyddet mot övergrepp på kvinnor successivt har stärkts, men att reformerna under de senaste åren har avstannat. Vidare menar de att Sverige inte får hamna i ett vakuum när det gäller att värna personers integritet och brottsoffers rättssäkerhet. Därför vill de bland annat skärpa besöksförbudet och kunna tvinga den som slår att flytta från den gemensamma bostaden.

Det låter ju fint vid en första anblick, men enligt Motbilder är problemet med detta uttalande den absoluta tron på att ett besöksförbud faktiskt hjälper den hotade och våldsutsatte. Så behöver inte alls vara fallet menar Motbilder. Det kan faktiskt vara precis tvärtom! Ett besöksförbud kan riskera snarare den utsattes liv. Läs varför här!

Att relationsvåld kan leda till att den utsatte dödas vet vi om inte annat av Aftonbladets kampanj om de 153 kvinnor som dödats av sina män under 2000-talets första 10 år. Nu är det inte enbart kvinnor som dödas av sina partner, utan även en hel del män, även om det inte får lika mycket uppmärksamhet. Under den senaste tiden har det vid ett flertal tillfällen skrivits notiser i gammelmedia (för det blir ofta inte mer än en notis) om kvinnor som tagit till våld mot män. Ofta med dödlig utgång. Ann-Mari Maukonen har noterar att flera av dessa kvinnor har använt sig av kniv när de attackerat män i sin omgivning. Läs hennes vassa sammanställning här!

Nu kan man konstatera att det inte är speciellt konstigt att män blir utsatta av våld från sina kvinnor. GenusNytt rapporterar om en engelsk undersökning som presenterats i BBC. I en internationell studie som omfattade 6500 tillfrågade kvinnliga studenter svarade 4800 av dessa att de anser det acceptabelt att en kvinna slår sin man. 2000 av dem erkände även att de någon gång hade slagit sin partner. Professor Murray Straus, som är medförfattare till studien, säger:
"The bottom line is that we need make the same 'big deal' about violence by women as we do about men who behave violently."
Pelle Billing har kommit i kontakt med tre studenter vid Malmö Högskola som skrivit en B-uppsats i ämnet mänskliga rättigheter där de har applicera ett jämställdhetstänkande på männens situation när de blir utsatta för relationsvåld. De har även analyserat hur den manliga könsrollen kan leda till att våld mot män i nära relationer blir tabu och osynliggörs. Studien heter “Mansmisshandel i parförhållanden” och har underrubriken “Kan tystnaden kring mansmisshandel och stereotyperna om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt leda till mänskliga rättighetskränkningar?”. En av slutsatserna i studien är att:
"...bristen på information i samhället om män som blir misshandlade av sina partners innebär att de socialt inlärda stereotyperna om kvinnor som offer och män som förövare ligger till grund för domare och polis agerande i situationer där män som har blivit misshandlade av sin partner söker hjälp. Denna tillämpning av de socialt inlärda stereotyperna leder till att de manliga offren inte får en jämbördig behandling som kvinnliga offer för misshandel i parförhållanden skulle ha fått av domare och polis. Detta innebär omfattande mänskliga rättighetskränkningar för de manliga offren när de söker hjälp för att förbättra sin livssituation."
Medborgarperspektiv ställer sig ytterst frågande till varför regeringens handlingsplan omfattade alla former av relationsvåld, utom just kvinnors våld mot män? Är inte det också ett samhällsproblem?

2 kommentarer:

Anonym sa...

"....Denna tillämpning av de socialt inlärda stereotyperna leder till att de manliga offren inte får en jämbördig behandling som kvinnliga offer för misshandel i parförhållanden skulle ha fått av domare..."

Väl formulerat!
Instämmer du också i formuleringen att socialt inlärda könsstereotyper får negativa effekter?
Dvs genus.

Medborgare X sa...

Anonym 16:57!

Ja, i det stora hela. Dock är jag ingen anhängare av synen att vi föds som blanka papper, utan menar att det finns både en biologisk del och en social del som förklarar könsrollerna. Men att det är fördomar och stereotyper som ligger bakom den skilda synen på män och kvinnor i olika sammanhang är knappast någonting kontroversiellt.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!