28 april 2010

Rödgrön skattechock

Medborgare! Skillnaderna mellan de politiska alternativen i årets val börjar nu bli allt tydligare. De rödgröna presenterar nu sina planer på den skattechock som kommer efter valet om det blir maktskifte. Koldioxidskattenbensin ska höjas med 49 öre per liter och kraftbolagen ska få betala en extra skatt på sina övervinster. Tidigare har man även presenterat planer på att införa en kilometerskatt på den tunga lastbilstrafiken.

Sverige är ett land som är mycket beroende av sin basindustri, så som skogsindustrin, pappersindustrin samt stålindustrin. Dessutom bygger mycket av övrig industri på förädling av dessa råvaror, till exempel lastbilsindustrin eller förpackningsindustrin. Med höjda skatter på transporter kommer den här industrin att förlora ytterligare konkurrenskraft. Detta kommer på sikt leda till att transportintensiv industri avvecklar verksamhet i Sverige och istället gör sina framtida investeringarna utomlands.

Inte blir det heller bättre av att de rödgröna dessutom vill skrämma företagsledare och aktieägare ur landet genom att införa förmögenhetsskatt igen. En skatt som de borgerliga avskaffade 2007 och som då ledde till att åtskilliga miljarder i förmögenheter togs hem till Sverige igen. Med en ny förmögenhetsskatt kommer säkert många förmögna och deras miljarder fly landet igen. Tillsammans med dem försvinner ytterligare företag och investeringar. Med ännu färre jobb som följd.

Med tanke på den Tobleronepolitik som de rödgröna just nu driver kommer det dessutom att krävas ytterligare skattehöjningar för att infria alla löften. Denna politik kommer på sikt att leda till allt färre riktiga jobb och lägre välstånd. Inte heller är det en politik som motiverar medborgarna att arbeta och göra rätt för sig, tvärtom är det en politik som gynnar arbetsskygga bidragstagare.

Den planerade rödgröna skattechocken kommer (kortsiktigt) att gynna all de som sitter hemma och spelar TV-spel hela dagarna. Alla som arbetar och själva vill ta ansvar för sin egen försörjning gör bäst i att rösta borgerligt i höst! Annars är risken stor att även de snart kommer vara arbetslösa och sitta hemma, men med ett allt sämre välstånd är frågan om de verkligen kommer att ha pengar över till ett TV-spel.

Ty alla förlorar på sikt på den rödgröna skattechocken!

6 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Jo visst är det så och helt klart roligt att Tobleronepolitik tycker till och med Aftonbladets läsare att det ska heta. Omkring 55 procent tycker att detta uttalande var helt okej. I dagens lilla enkät (ställningen just nu). Och det som det skreks om så mycket i morse på TV. S har fullkomligt gått i taket över detta ord.

Medborgare X sa...

Ann Helena!

Själv tycker jag ordet Tobleronepolitik är väldigt väl beskrivande för den överbudspolitik utan finansieringsgrund som de rödgröna bedriver för tillfället. Fyndigt och to-the-point!

lent sa...

Jag kan inte annat än urskilja en motsägelse hos dig när jag jämför de två föregående inläggen - "Toblerone-" och den om kungafamiljen som enligt dig är "Sveriges största bidragstagare".
Rent symboliskt besvärar det mig inte att det är en kung i stället för president (som i många länder inte är automatiskt ett bättre alternativ).
Men MÅSTE denna symbol kosta så enorma summor? Varför ska vi behöva betala så ofantliga summor åt deras bröllop?
Det är en politisk fråga som är värd att diskutera.

Borgarnas grundidé (det är nästan "axiom") är ju att de rika INTE ska behöva jobba upp sig till en position. Det räcker med att de har ärvt sin rikedom från farfars farfars farfars ...
Vi ska inte få ifrågasätta den rikedomen även om den kanske härstammar från ofantliga orättvisor med blod och svett.
Därav din motsägalse Medborgare X.

Livet är kort, där pengar INTE ska vara ändamålet, utan ett MEDEL för allas lycka
Grunden till alla bekanta problem är i sista hand folks olycka.
Ju olyckligare folk är, desto olyckligare är alla - det blir en ond cirkel.

Det är nu en ödets ironi att jag i det mesta håller med dig och så visar det sig att vi ändå skiljer oss så grundligt i denna mest grundläggande fråga.
Kanske inte konstigt. Det är en tid av förvirring.

Jag minns att jag var bland de gladaste när Schymann blev partiledare och lika glad när det var tal om Sahlin innan den så kallade Toblerone-affären.
Gudrun Schymann har visat sig vara en av de mest dekadenta svikare av egna idéer.
Men har hon egentligen några idéer den kvinnan?
Hon är en sådan som helst skulle vilja leva som drottning omgärdad av en massa pigor (bara det att hon utan skam i kroppen har levt på riksdagslön i 4 år utan att representera ett riksdagsparti) - precis som Marklund som har betett sig som svin mot just andra KVINNOR.
Hela deras liv är täckmantel.

När det gäller Mona Sahlin är det helt uppåt väggarna att anklaga henne för ett brott som inte har en juridisk grund. Är det inte ofta det vi anklagar feminismen för?
Hon är ingen BEDRAGARE till skillnad från en massa rikemän som har skattefifflat.

(Flyr de landet? Låt de göra det. Eller lägg förslag på restriktioner, andra medel etc. Kort sagt: GÖR DET till en YTTERLIGARE POLITISK FRÅGA. Var inte så uppgiven. Vik inte för utpressning.)

Skattepengarna handlar om välfärd som ska fördelas och komma tillbaka till säg, kanske en av dina vänner som imorgon förolyckas och behöver vård.

Trots detta är jag besviken på Mona Sahlin av andra anledningar. Bl.a. hennes bidrag till den ökade makt feminismen har fått. Men glöm inte att t.o.m. Reinfeld har betett sig som en feg råtta inför feminismen (uppgivenhet/utpressning).

Det akuta problemet ligger i den fascistiska elitism som sakta men säkert implementeras i hela det sociala skyddsnätet (i en ny skepnad som kallas "feminism"; täckmantel förstås), utan att en enda jävel vågar slå näven och säger ifrån
Det är "Är du inte för mig, är du emot mig" principen som har gällt här ända sedan flera decennier. Fulare taktik än så går inte att tänka sig.

Typiskt att vänstern aldrig har varit bra på översyn för att förhindra insläpp av egotrippade förräddare t.ex. Scyhmann, som lika gärna samarbetar med någon från ultra högern bara det stärker kvinnomaffian (hon har antytt sådant många gånger).
I valet mellan den dumma vänstern och den cyniska högern väljer jag sjävklart vänstern.
Det i sig är en POLITISK fråga att tvinga vänstern till en rannsakning som aldrig får ta slut.

Men en del av denna rannsakning är en uppgift för ALLA partier av rationella skäl - om de vill överleva helt enkelt.
Alla partier idag är besmutsade. Det krävs rengöring.
Bort med feminismen innan det är försent.

Det sätt kristdemokraten har yttrat sig trots mitt eget ogillande av Mona Sahlin är enligt min uppfattning fruktansvärt lågt och förfallet - typiskt denna tids allmänna OHÖVLIGHET mellan människor som har förlorat det viktigaste av allt på vägen - omsorgen!

Simply sa...

The problem with socialism is that eventually you run out of other people's money [to spend]

Margaret Thatcher sa det jag anser om denna politik.

Medborgare X sa...

Simply!

Underbar replik av Margaret Thatcher. Jag hoppas att även lent läsa den! Den säger precis det som behöver sägas om de rödgrönas Tobleronepolitik.

Björn sa...

lent.
När det gäller Mona Sahlin är det inte helt uppåt väggarna att anklaga henne för sin handel och vandel om än inte i juridisk mening, men väl i moralisk. Man använder inte sin arbetsgivares betalningsmedel för att täcka privata kostnader.
Efter Monas famösa missbruk av arbetsgivarens betalkort fann sig regeringskansliets tjänstemän föranlåtna att förtydliga regelverket kring användandet av tillhandahållna betalningsmedel så att också Mona skulle förstå vad alla andra redan förstått. Nämligen skillnaden mellan mina och arbetsgivarens pengar

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!