06 april 2010

Den andra våldtäkten – en granskning av Uppdrag Granskning

Medborgare! Det har gått ett par veckor sedan SVT’s Uppdrag Granskning visade avsnittet om den andra våldtäkten. Programmet som handlade om hur en 14-årig flicka utsatts både mobbing och en förtalskampanj på Internet, efter att hon våldtagits av en 15-årig pojke på en skoltoalett i samhället Bjästa utanför Örnsköldsvik. Trots att pojken dömdes i både tingsrätt och hovrätt för våldtäkten (och dessutom en tid senare även dömdes för ytterligare en våldtäkt mot en 17-årig flicka) spreds illsinniga rykten om flickan både på byn och på nätet, samtidigt som den våldtäktsdömde pojken hyllades. De drivande parterna bakom detta var pojkens mamma och hans storebror.

Nu har pojken och hans familj anmält Uppdrag Granskning till Granskningsnämnden eftersom de anser att tv-programmet har raserat den dömde pojkens och hans brors liv. Som skäl till detta anger familjen i sin anmälan bland annat att det varit lätt att identifiera den våldtäktsdömde pojken i programmet samt att även storebrodern har drabbats hårt på grund av att Uppdrag Granskning visat en bild från hans blogg. En blogg där det ska ha funnits uppgifter med hans namn, adress, mobilnummer och e-postadress. I anmälan skriver familjen också att brodern fått omkring 3000 mail och att det i flera av dessa har riktats dödshot mot den våldtäktsdömde pojken, brodern och mamman. Dessutom påpekar familjen i sin anmälan att de inte fick någon möjlighet att själva komma till tals i programmet.

Mamman har redan tidigare i Aftonbladet berättat att hon och storebrodern blivit utsatta för mordhot och trakasserier samt att de tvingats fly till hemlig ort. Hoten mot dem började redan innan programmet sändes, men exploderade strax därefter. Näthatet vändes snabbt från de våldtagna flickorna till den våldtäktsdömde pojken, hans storebror och mot deras mamma. Det växte dessutom i till en styrka som var mångfalt större än det som de våldtagna flickorna fått uppleva. Även rektorn och prästen som medverkade i programmet har varit utsatta för hot efter att programmet sändes. Allt på grund av hur Uppdrag Granskning valde att lägga upp reportaget!

Uppdrag Gransknings reportrar säger själva att de fått ett tips om en 15-årig pojke som skulle vara oskyldigt dömd till två våldtäkter, men att tipset tog en oväntad vändning efter att reportrarna själva besökt Bjästa och talat med folk på gatan om de rykten som fanns i omlopp på byn. Tipset ska enligt uppgifter ha kommit direkt från pojkens mamma. Samma mamma som själv var drivande bakom de bloggar och andra sidor på nätet som försvarade den våldtäktsdömde pojken och sökte upprättelse. Sidor där hon bland annat redovisat olika former av invändningar mot de förundersökningar som gjorts samt de bevis som presenterats och inte presenterats i rättegångarna.

Tyvärr valde Uppdrag Granskning att inte låta mamman komma till tals i programmet. Inte heller granskade Uppdrag Granskning hennes uppgifter om de oegentligheter som, enligt henne, ska ha legat bakom domarna. Istället säger man själva att:
”I sådana här mål hålls ofta förhandlingarna bakom lyckta dörrar och målsäganden, d.v.s. brottsoffret skyddas av sekretess. Det gör också att själva domen är ganska kortfattat skriven. Vi har dock tagit del av, och granskat, samtliga relevanta handlingar i ärendet.

Av hänsyn till både brottsoffren och gärningsmannen kommer vi inte att ytterligare redogöra för det som talar för Oskars skuld, eller vad vi gjort för att kunna avfärda alla uppgifter och rykten som förekommit på internet. Av reportaget framgår vilken bevisning som domstolarna lutat sig mot.”
Här ligger antagligen också kärnan till varför det uppstår rykten och smutskastning i samband med den här typen av mål. Tyvärr är det allt för få av medborgarna som har insikt i hur rättssystemet är uppbyggt och vilka konsekvenser det kan få.

När en person blir misstänkt för ett brott kan denne anhållas på begäran av åklagaren. Om åklagaren anser sig ha tillräckligt på fötterna kan denne i nästa steg även begära av tingsrätten att den misstänkte ska häktas. Detta innebär att den misstänkte frihetsberövad under en tid av normalt högst 14 dagar. I väldigt många fall begärs även att den misstänkte ska häktas med ”restriktioner", vilket betyder att åklagaren i målet kan fatta beslut om att avskära den häktades kontakter med omvärlden, i form av tillgång till TV, radio, nyhetstidningar, telefonsamtal, brev eller besök av familj och närstående. Den misstänkte hålls inlåst för sig själv under 23 av dygnets 24 timmar och får endast komma ut från sin cell för att ensam besöka rastgården under 1 timme per dygn samt för ytterligare förhör med polisen. Den häktade får en försvarsadvokat utsedd, oftast någon lokal advokat som är tillgänglig för tillfället.

Det är heller inte alltid som försvarsadvokaten finns tillgänglig när polisen vill förhöra den häktade, vilket kan ske när som helst på dygnet. Några av förhören med den våldtäktsdömde 15-årige pojken hölls till exempel mitt på natten. Något som inte är speciellt ovanligt. Mer ovanligt är att försvarsadvokaten då ha tid eller möjlighet att medverka.

Överhuvudtaget har en misstänkt väldigt begränsad tillgång till sin utsedda försvarsadvokat. Det går inte alls till så som vi ofta ser i amerikanska tv-serier, att försvarsadvokaterna själva undersöker fallen, förhör vittnen och letar efter bevis som talar till den misstänktes fördel.

I stället ska enligt svensk rättsordning åklagaren vara objektiv och driva förundersökning på ett sådant sätt att denna söker och presentera även uppgifter som talar för den tilltalade. Tyvärr har verkligheten i ett antal uppmärksammade fall visat sig vara en helt annan. I fallet Ulf visade det sig att åklagaren och polisutredarna i flera år undanhållit tusentals sidor av dokument med bevis som kunde fastställa Bo Larssons oskuld. Även i utredningarna kring Thomas Quick har det framkommit att polis och åklagare har undanhållit material som kunde ha friat honom. Stora mängder av material har hamnat i den så kallade slasken, det vill säga bevismaterial som inte tas upp i åtalet och som därmed inte finns med i förundersökningen.

I samband med att förundersökningen är klar beslutar åklagaren om det insamlade materialet (den del som polis och åklagare väljer att ta med i förundersökningsprotokollet, FUP:en) räcker för att lämna in ett åtal i fallet till tingsrätten. Då får också allmänheten möjlighet att begära ut FUP:en och försvarsadvokaten får tillfälle att läsa in sig på fallet. Försvarsadvokaten har alltså enbart att argumentera för sin klient baserat på de uppgifter som åklagaren och polisen valt att presentera i förundersökningen.

Det är också först då som anhöriga till den misstänkte får reda på vad fallet egentligen rör och vad den misstänkte är anklagad för. Uppgifter som de själva har information om eller som de fått berättat för sig kanske inte alls finns berörda i förundersökningen. Då uppstår naturligtvis en stor förvirring och ett starkt tvivel över hur polis och åklagare verkligen har drivit förundersökningen.

Än mer förvirrande och än mer tvivel uppkommer säkert i samband med huvudförhandlingen i tingsrätten. Det som i vanligt tal brukar kallas rättegången. I många fall kan delar av denna ske bakom lykta dörrar. Speciellt vanligt är det i våldtäktsmål, då målsägandebiträdet ofta begär att de muntliga förhören med målsägande ska ske utan att allmänheten får ta del av dessa. Det gör att den anhållnes anhöriga återigen inte får ta del av målsägandes historia.

Eftersom de skriftliga domarna inte heller i detalj beskriver varför rätten dömer som de gör eller hur de kommit fram till slutsatsen kan detta spä på ytterligare tvivel för de utomstående. Det saknas i många fall en tydlig transparens i brottsmål och speciellt då i fall där merparten av bevismaterialet består av muntliga vittnesmål, expertutlåtanden och där det inte finns entydig teknisk bevisning.

När det gäller de Bjästa-fallet och den efterföljande kampanj som den våldtäktsdömde pojkens mamma och storebror har drivit så är det inte otroligt att deras brist på förtroende för rättssystemet har sitt ursprung i just den bristande transparensens som finns i rättssystemet och de domar som produceras.

Tyvärr har Uppdrag Granskning valt att inte granska varför uppfattningen att pojken skulle vara oskyldigt dömd har uppstått. Istället har man valt att helt ignorerat mamman som tipsade dem och istället hänvisat till sin egen auktoritet för att övertyga tittarna om att domarna är korrekta. Därefter har man valt att vinkla programmet så att det framstår som att det är ett samhällsproblem att flickorna smutskastats och förtalats. Att det är skolan och kyrkan som bär det största ansvaret för det som skett.

Men så är ju inte alls fallet. Det är ju ett i grunden personligt ansvar, som de vuxna föräldrarna har, att tillse att varken de själva eller deras barn gör sig skyldiga till mobbing och förtal av andra människor. Dock kan vara intressant att granska varför det kan uppstå och vad de bakomliggande orsakerna kan vara.

Om Uppdrag Granskning valt den vinkeln istället hade knappast en ny storm av näthat och förtalskampanjer startat. Istället kunde det ha lett till en större förståelse för rättsystemet och hur det fungerar. Om Uppdrag Granskning börjat med att redovisa bakgrunden till fallet, intervjuat mamman och tagit del av hennes kritisk mot domarna samt därefter ägnat tiden åt att slå hål på alla hennes argument mot domarna, förklara varför tvivlen uppstått och visa vilka negativ konsekvenser hennes agerande fått för flickorna så hade tittarna gått från TV’n med en djupare insikt istället för med bröstet fullt med hat.

Tyvärr missade Uppdrag Granskning kärnfrågorna kring varför den här typen av kampanjer av mobbing, smutskastning och förtal kan uppstå. Istället ägnade man sig åt en egen form av mobbing-TV. Det är tyvärr det vi ser konsekvenserna av nu.

Visst är det positivt att de våldtagna flickorna fått någon form av upprättelse, men det hade knappast behövt ske genom att skapa en ny ännu större hatkampanj. Än mindre genom att inte ens göra ett seriöst försök att granska de underliggande orsakerna till varför den här typen av kampanjer överhuvudtaget kan uppstå.

77 kommentarer:

Anonym sa...

"Det växte dessutom i till en styrka som var mångfalt större än det som de våldtagna flickorna fått uppleva. Allt på grund av hur Uppdrag Granskning valt att lägga upp programmet!"

Inte alls! Det har faktiskt inte ett dugg med UG att göra. Allt beror i grund och botten på "Oskar", att han våldtog två unga flickor. Där har Du orsaken. Att mamman och brodern fått ta sin beskräda del har att göra med att dom valde att agera rättshaverister och satte sig över lagen. De starta en smutskastningskampanj och hävade att de våldtagna flickorna ljög och att det var "Oskar" som var offret. Mamman lyckades med sin mobbningskampanj så bra att den yngsta flickan inte kan bo kvar. Som man bäddar får man ligga. Det är inte synd om mamman, brodern eller våldtäktsmannen på något sätt. Det är helt och hållet deras eget fel att det blev som det blev. Vad skulle UG ha gjort enligt dig? Låtit mamman ta plats i TV på bästa sändningstid där hon skulle kunna få fortsätta med sin misskreditering, sitt förtal och sina angrepp på flickorna?

De fortsätter att se sig själva som offer och man inser att Oskar inte kommer att ha lärt sig ett skit av det här. Med en mamma som försvarar våldtäkt.... stackars barn.


//Jazzy

profanum_vulgus sa...

Jazzy:
Hur vet du att han gjorde det?

Medborgare X sa...

Jazzy!

Läs gärna inlägget en gång till! Då borde du inse att jag håller med dig att det är mamman som är orsaken till mobbingkampanjen mot flickorna och att det inte är synd om mamman, storebrodern eller den våldtäktsdömde pojken!

Det intressanta är varför den här typen av kampanjer kan uppstå. Vad man kan göra för att det inte ska ske igen. Men det har Uppdrag Granskning helt valt att blunda för. De har varit helt fokuserade på att peka ut rektorn och prästen som samhällets ansvariga representanter till varför detta skett. Istället för att gräva djupare och försöka förstå varför den här typen av kampanjer överhuvudtaget uppstår. Vad det är som gjort att mamman och brodern agerat som de gjort.

Uppdrag Granskning hade alla möjligheter i världen att slå hål på var och ett av mammans kritiska argument. De hade alla möjligheter i världen att överbevisa henne på punkt efter punkt och visa hur hennes agerande har påverkat flickorna på ett ytterst negativt sätt. De hade alla möjligheter i världen att sprida lite ljus över vad det är som ligger bakom den typen av agerande som mamman visat prov på. Så att det inte ska behöva hända igen.

Medborgare X sa...

Jazzy!

Det här är ju inte den enda förtalskampanjen som florerat på nätet. Det finns ju många fler! Vore det inte bättre att skapa en förståelse för varför de uppstår och att försöka minska näthatet istället för att öka det?

Anonym sa...

profanum_vulgus

För att jag litar betydligt mer till våra poliser, jurister och domstolar än till den pöbel som enbart gått på rykten utan några fakta eller bevis. Samma pöbel som du slutit upp bakom i andra bloggar och i din egen, om du nu inte har en namne.

//Jazzy

Anonym sa...

Bra inlägg och du har ett viktigt argument, hur man vinklade det. Men det sägs i programmet att modern blivit tillfrågad om att medverka men tackat nej. Men rent rationellt tycker man att de borde vinklat det mer mot det svenska rättsystemet. Men det hade nog inte slagit lika hårt hemma i stugorna.

Anonym sa...

Medborgare X


Alltså, visst men knappast genom att låta mamman bre ut sig i sveriges vardagsrum med sina lögner, sitt agiterande osv. i UG. Hon hade redan brett ut sig mer än lovligt i och med "friaxxxxxx.se" kampanjen som hon och brodern drog i gång. Där det dessutom var dom själva som la upp den videofilm som visar hur "Oskar" ser ut. Det var inte UG som visade "Oskars" ansikte, det var mamman och brodern. Ändå väljer mamman att anmäla UG för just detta. Bilden av henne som en total rättshaverist blir bara tydligare och tydligare och hon framstår som om hon har psykopatiska drag i och med att hon inte tycks se sitt eget ansvar och eget agerande. Inte ens hur det går ut över sönerna.

Men visst, du har rätt. Självklart bör inte gemeneman bedriva mobbingskampanjer och sprida "näthat" mot familjen. Visst hade det varit intressant med ett program med den vinkel du efterlyser. Vad UG gjorde, och som dom gjorde riktigt bra däremot, var att sätta tvärstopp för mammans mobbing av våldtäktsoffren. För vad mamman hade gjort var det du kritiserar UG för, dvs spritt en ensidig bild som hon lyckats med att plantera i stora delar av Bjästa.Samhället i Bjästa förnekade flickorna deras upprättelse (i den mån man kan få någon för sånt här) genom att inte ta avstånd från våldtäkterna, genom att inte ta ställning för offren och genom att negligera domarna där "Oskar" har fällts. I stället säger man att man måste vara neutral. I och med UG blev dom medvetna om vad resten av folket ansåg om dem och deras brist på emapti och mod och med kniven mot strupen började man snyfta om att man inget visste och att allt är så ledsamt. Jag dömer inte alla i Bjästa men det var tydligt att UG behövdes som en väckarklocka för ett litet samhälle som kapats av en mamma, en våldtäktsman och hans bror och lyckats vända samhället mot offren. Dom fick smaka på lite av sin egen medicin och det var visst bitter. Jag håller med dig samtidigt som jag anser att UG gjrot sitt jobb på ett alldeles förträffligt sätt.

//Jazzy

Anonym sa...

""Anonym sa...
Bra inlägg och du har ett viktigt argument, hur man vinklade det. Men det sägs i programmet att modern blivit tillfrågad om att medverka men tackat nej. Men rent rationellt tycker man att de borde vinklat det mer mot det svenska rättsystemet. Men det hade nog inte slagit lika hårt hemma i stugorna.

07 april, 2010 00:42""


Varför skulle programmet vinklats mot vårat rättsväsende? Det var inte domstolarna som gjort fel, det var ju försjutton våltäktsmannen och mamman som begått alla fel!

//Jazzy

Medborgare X sa...

Jizzy!

Hur skulle mamman kunna få någon möjlighet att "bre ut sig i sveriges vardagsrum med sina lögner, sitt agiterande osv." om Uppdrag Granskning i samma stund slagit hål på alla hennes argument? Det hade ju fått precis motsatt effekt. Uppdrag Granskning hade ju kunnat visa hur enormt fel det kan bli när man låter missförstånd, rykten och rena lögner få spridning. Dessutom hade man fått en riktig förståelse för varför de kan uppstå.

En brist som finns är faktiskt vårt rättssystem. Det finns tydliga brister när det gäller transparens av förundersökningar, åtal, rättegångar och domar. Det är dessutom många som överhuvudtaget inte vet vad som sker under processen från misstanke till slutgiltig dom och därmed inte förstår vad de utsätts för och hur de kan agera om de uppfattar att något går felaktigt till. Att man då uppfattar sig själv eller sina anhöriga som felaktigt dömd är inte speciellt konstigt. Många har antagligen dessutom sett mer av amerikansk rätt på TV än de kommit i kontakt med svensk rätt. Även det kan bidra till att de känner sig felaktigt behandlade.

Uppdrag Granskning borde i min mening ägna mer tid åt att granska grundläggande samhällsfunktioner än peka ut enskilda personer som ansvariga å samhällets vägnar för en av alla de förtalskampanjer som finns på nätet och i verkligheten. Det är intressantare att förstå varför kampanjerna uppstår än vilka personer som ligger bakom just en av dessa kampanjer och att sedan låta personerna få löpa gatlopp i media och på nätet. Hur fel de än må ha gjort. De lär knappast heller ha lärt sig mer efter Uppdrag Granskning. All deras kritik och alla deras argument är ju fortfarande obesvarad.

Anonym sa...

Efter två fällande domar kan man ju tycka att samhället och myndigheterna borde få stopp på ryktespridningen och lögnerna om flickorna. Antingen saknades viljen eller så var det bortom deras förmåga. Trots två fällande domar fick flickorna stå till svars förnågot som begåtts mot dem, dvs. våldtäkterna. När nu inte Bjästa, de vuxna runtomrking, polisen, skolan, kommunen osv. lyckades få stopp på detta så var det enligt mig toppen att UG lyckades med det.

Flickorna har redan fått sina fall prövade i rätten och jag kan knappast anse att det vore rätt av UG att pröva fallen i TV, och agera domstol på något sätt. UG lät dessutom en hel radda personer få uttrycka sina tvivel som byggde på den ryktesspridning som bland andra mamman varit med om att dra igång. Jag tycker inte att UG var så ensidigt som några verkar anse. Tvärtom fick många komma till tals.

Läste du någonsin "friaxxxxxx.se"? Det finns inga argument bara en ovilja att acceptera fakta på samma sätt om förintelseförnekarna gör.

Men som jag skrev, jag håller med om principen du för fram här. Nu ska jag sova. Gonatt :)

/Jazzy

Anonym sa...

En mycket bra och nyanserad artikel där du verkligen har hittat kärnan i det som ligger bakom denna cirkus. Hade uppdraggranskning däremot gjort det som du efterfrågar granskat även rättsprocessen hade det i stället kommit fram varför det är så otroligt svårt att döma i våldtäktsmål. För granskar man alla vittnesmål även de som är till pojkens fördel varav flera inte hördes i rätten hittar vi ett fall där ungefär lika mycket talar för att pojken är skyldig som att han är oskyldig. Hur var det nu igen är det inte hellre fria än fälla som ska gälla i rätten.

Så länge vi har ett rättssystem där kritiska frågor inte ställs till förmodade brottsoffer och vissa vittnen som inte stöder åklagarens linje rensas bort är risken stor att sådant här händer igen.

Det stora problemet i Bjästa är att de vänner och anhöriga som uppdrördes över den snedvinkling som skedde i polisutredningen vände sig mot flickorna i stället som berättigat mot polis, åklagare domstol och försvarsadvokater som gjorde ett mycket dåligt jobb.

Susanna Svensson

Medborgare X sa...

Jazzy!

Samhället? Vem är samhället, som enligt dig ska stoppa ryktesspridning och smutskastning av flickorna? Alltid detta tal om det ogripbara samhället! Det är ju du och jag som är samhället! Samhället består av alla oss medborgare. Det är de medborgare som själva ägnar sig åt ryktesspridning och förtal som måste ta sig i kragen och sluta upp med detta. Det är vårdnadshavarna till de barn som ägnar sig åt smutskastning, förtal och mobbing som måste se till att barnen slutar med det! Det ingår i föräldraransvaret!

Visst är det bra att Uppdrag Granskning har uppmärksammat det som hänt i Bjästa, men ska verkligen Uppdrag Granskning kallas in varje gång det förekommer näthat, förtal, smutskastning eller mobbing? För det finns mängder av fall av förtalskampanjer på nätet. Bjästa-fallet är långt ifrån den värsta!

Har du hört talas om fallet Evelina Oscarsson? Där en mamma kidnappade sitt eget barn från pappan (som har enskild vårdnad). När polisen till slut hittade mamman och barnet så lämnades barnet direkt över till pappan. Då startades en förtalskampanj på nätet mot honom. Pappan pekades ut som pedofil och det påstods att han skulle ha våldtagit sin egen dotter. Det fanns bloggar, Facebook-sidor och namninsamlingar som hamrade ut detta förtal och smutskastning av honom. Närmare 14000 personer skrev på namninsamlingen mot honom. Borde Uppdrag Granskning ha gjort ett program om detta också och peka ut vilka som stod bakom kampanjen? Det var ju trots allt många fler som var engagerade i kampanjen mot pappan än mot flickorna i Bjästa.

I ett liknande fall bedrev till och med gammelmedia förtalskampanjer mot en pappa som pekats ut som pedofil. Liza Marklund skrev krönikor i Expressen och pekade ut den pappan som skyldig, trots att han blivit friad i hovrätten! Även där fanns mängder av bloggar och namninsamlingar som hetsade mot honom. Borde Uppdrag Granskning ha gjort ett program om detta fall också? Och pekat ut Liza Marklund med fler som de skyldiga?

Tyvärr är det allt för vanligt att den här typen av förtalskampanjer får fäste. Det hade i min mening därför varit betydligt bättre om Uppdrag Granskning ägnat sig åt att skapa förståelse för varför de uppstår.

Medborgare X sa...

Jizzy!

Nej, jag läste aldrig friaxxxxxx.se. Du säger att det inte fanns någon argument, utan enbart en vilja att inte acceptera fakta. Då borde det ju varit extremt enkelt för Uppdrag Granskning att slå hål på dessa argument. Det hade på ett illustrativt sätt visat tittarna att rättssystemet faktiskt fungerat och att det inte finns några fog bakom mammans kritik mot rättsprocessen. Det hade också gett Uppdrag Granskning en fin möjlighet att förklara hur rättsprocessen faktiskt fungerar och hur missförstånd, tvivel och rykten kan uppstå i spåren av den ofta bristande transparensen som kännetecknar den här typen av rättsfall.

Som det är nu lämnar Uppdrag Granskning bara ett stort tomrum på den punkten. Mamman är fortfarande lika övertygad om att det begått oegentligheter och tittarna har inte fått någon djupare förståelse för varför den här typen av kampanjer uppstår. Det enda som kvarstår är nya lynchmobbar som vräker sitt hat över mamman, pojken, storebrodern, rektorn, prästen, Bjästa, etc. Näthatet har inte minskat, utan istället ökat. Var det verkligen det som var syftet med reportaget i Uppdrag Granskning?

Medborgare X sa...

Susanne!

Om det verkligen finns lika mycket som talar till pojkens fördel har jag ingen som helst insikt i, men jag håller med dig att de argument som mamman fört fram borde ha granskats av Uppdrag Granskning. Hade de dessutom inlett en dialog med pojken och mamman så hade de kanske kunnat få tillgång till slasken (de delar av utredningen som polis och åklagare valt att inte ta med i FUP:en). Som jag har förstått det är det endast den åtalade som kan begära ut slasken. I och med Uppdrag Granskning inte haft en nära dialog med pojken och mamman så har de heller inte kunnat läsa slasken. Därmed har de heller inte kunnat ta del av alla relevanta handlingar i ärendet, vilket de påstår i sin egen beskrivning av bakgrunden till programmet.

Att den här typen av förtalskampanjer uppstår beror till stor del på att den åtalade och dennes anhöriga inte känner sig rättvist behandlade av rättssystemet. Att de inte förstår vad som sker kring dem och hur rättsprocessen fungerar. När de ser att uppgifter som de själva eller andra givit som talar till deras fördel inte tas med i förundersökningen och vittnen inte kallas till huvudförhandlingen så uppstår naturligtvis en enorm besvikelse, tvivel och frustration över hela rättssystemet. Om detta borde Uppdrag Granskning ha handlat. Då hade det kunna komma något positivt ut ur programmet, istället för att som nu hetsa en ny lynchmobb mot mamman, pojken, storebrodern, rektorn, prästen och Bjästa.

Ironia sa...

Jättebra skrivet! Bra att du trycker på det vuxenansvar som måste finnas kring ungdomar.Som mamma till en kille i samma ålder som "Oskar" var vid våldtäkterna så har jag svårt att förstå vuxnas agerande. Jag tror att man som förälder måste vara på internet precis som man går som förälder på stan då de är ute en fredagskväll. Det som jag också har svårt att förstå är att en förälder kan lämna ut sitt barn på det sätt som mamman gjort. Det är inte UG som gjort att "Oskar" kan identifieras...det räcker att googla lite så har man hans namn och personuppgifter. Vill man se hur han ser ut så har mamman fortfarande kvar avslutningsfilmen på sin youtubesida......

Maria sa...

Medborgare X, jag tycker att du har fått fram många bra poänger. Bra jobbat! Jag har en del tankar om det här fallet även om jag inte är inläst på det och du bekräftar ungefär det jag har tänkt.

Leif sa...

Medborgare X, jag tycker att du har missat poängen.

Detta är en händelse som man kan titta på ur flertalet vinklar. UG valde att ta upp en aspekt. Menar du verkligen att det är UGs sak att belysa ALLA aspekter (skulle betyda minst fem programavsnitt)? Instämmer vidare med Jazz "...knappast anse att det vore rätt av UG att pröva fallen i TV, och agera domstol på något sätt."

Leif sa...

Ser att du länkar till DADDY. Då FÖRSTÅR jag vad du kommer ifrån. Daddy är en stor drivare i denna mobb.

Daddy sa...

Välkommen in i getingboet medborgare.
En mycket bra analys som vanligt. Men detta ämne är mycket infekterat och rent av farligt att närma sig.

Innan du vet ordet av så har det startats en blogg som heter "Sanningen om medborgareX" där du får läsa att du är en totalgalen mentaltomte med foliehatt, samt betydligt värre saker. För att du har mage att ifrågasätta sveriges rättssystem, och än värre, uppdrag gransknings journalistiska heder.

Anonym sa...

Det framgår av reportaget att "Oskars" försvarsadvokat var närvarande under förhöret när "Oskar" erkände.

Medborgare X sa...

Leif!

Ja, vad är då poängen med Uppdrag Gransknings reportage? Och varför valde de att belysa just detta fall av förtalskampanj? Det finns ju många många fler fall. Fall där det varit mångfalt fler som deltagit i kampanjen. Fall där det inte varit ungdomar som medverkat, utan i första hand vuxna människor!

Är det inte fenomenet förtalskampanjer som bör belysas? Varför de kan uppstå och vad man kan göra för att så inte ska ske? Uppdrag Granskning har tyvärr endast lett till att det uppstått nya hatkampanjer. De har underblåst fenomenet istället för att försöka skapa en förståelse för varför de uppstår och hur man kan undvika det.

Medborgare X sa...

Leif!

Den typen av argument brukar kallas "Guilt by Association". Jag hoppas att du kan hålla dig till sakargument istället.

Medborgare X sa...

Daddy!

Naturligtvis måste man ha rätt att ifrågasätta Sveriges rättssystem. Det finns allt för många exempel på fel som begåtts för att tro att allt går rätt till vid alla tillfällen. Om det verkligen begåtts några felaktigheter i detta fallet har jag inte möjlighet att bedöma, men att mamman och andra har en upplevelse av att pojken inte fått en rättvis behandling råder knappast något tvivel om. En orsak till detta kan mycket väl vara den bristande transparensen som finns i rättssystemet och hur anhöriga blir bemötta av rättssystemets representanter. Men detta har tyvärr Uppdrag Granskning valt att helt blunda för. Tråkigt, eftersom en djupare förståelse om detta hade kunnat belysa varför förtalskampanjer och mobbing kan uppstå i samband med fall som det i Bjästa (och flera andra).

Medborgare X sa...

Anonym 11:01!

Ja visst, vem har påstått något annat?

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Men de kunde inte slå hål på något eftersom bevisningen var så svag.

Jazzy:
Så då är Thomas Quick, Allmänläkaren, obducenten, Ulf m.fl. också skyldiga då och vi som tror annorlunda följer bara strömmen?

Madde sa...

Fantastiskt bra skrivet.

Hoppas det är många som hittar hit och läser det du skriver.

Gunilla Englund sa...

Instämmer Helt med Madde.
Hoppas verkligen fler hittar hit o läser. Mycket bra skrivet!

Rick sa...

De hätska kommentarer du Medborgare X får slungade på dig efter att ha efterlyst rim och reson är tyvärr symptomatiska för den här historien. Hela upplägget handlar ju inte om det som utges, utan ett TV-program vill helt enkelt hetsa upp oss. Ur ett rättsligt perspektiv verkar frågan för närvarande slutbehandlad, men det som verkligen får igång en del personer är om man ifrågasätter masshysterin. De vill stanna kvar i det där märkliga tillståndet (jämför med vanlig fylla)och ser det som ett direkt hot om någon för fram nyktra tankar. Mig har den här historien skrämt rejält just av denna anledning. Ett enda TV program och folk är från vettet...Undrar just vad som kommer på TV i frmatiden.

Anonym sa...

profanum_vulgus


Eller så är "Oskar" skyldig till många många fler våldtäkter och mord dessutom? Eller ska vi hålla oss till det som kommit fram i domstol i stället för att spekulera?

men vi kanske ska skita i rättsväsendet helt och hållet? Låta lynchmobben avgöra vem som är skyldig? Tror du M, D, och A hade överlevt då? Hade de friats tror du? Inte det? Men var inte så naiv i så fall! Fan, man blir smått mörkrädd när man ser rättshaverister som du och Daddy. Det är ju en sak om mamman gör det men ni... ni förefaller bara som sorgliga bittra ensamma gubbar som mosstänker allt och alla. Paranoida rent av. Observera gärna att jag inte att ni är det, ni ser ut att vara det dock.

Jazzy

Medborgare X sa...

Profanum!

Det vet vi knappast något om! Eller har du tagit del av alla handlingar i ärendet? Uppdrag Granskning har säkert betydligt mer tid och resurser att sätta in sig i fallet än vad pojkens försvarsadvokater haft. Vad är det som får dig att tro att de inte skulle kunna slå hål på mammans argument?

Medborgare X sa...

Madde, Gunilla och Rick!

Tack för era uppmuntrande kommentarer!

kyrksyster sa...

Konstigt att sans och måtta ska vara inte bara så svårt - utan rent av hatat.
Det gäller alla uppiskade historier. När folk får vittring på svart eller vitt tappar de styrfarten.

Det är lätt att sitta i efterhand och tala om vad folk skulle vetat. T ex att pojken begick ytterligare en våldtäckt EFTER skolavslutningen. Vilket sägs vara beviset för att han hade begått den första. Därför skulle han portats i kyrkan!

Folk i allmänhet hade naturligtvis inte tillgång varken till bandinspelningen av erkännadet eller några andra dokument. Om det nu var så att pojken ansågs skötsam och snäll,familjen var tongivande och faktiskt trodde på hans oskuld fick naturligtvis deras kampanj genomslagskraft i byn.

Började några tala om att han var oskyldigt dömd, så följde andra med. Sancta Simplicita!
Det blev ett faktum helt enkelt.

Därför blev skolavslutningen "fin" och "en tyst demonstration för människovärdet".

Så enkelt och så djävulskt fungerar det. Få människor har curage att nog att ifrågasätta, ta reda på vad som hänt.

När det så vänder så är det den egna dumheten man vill förfölja med hatkampanjer åt andra hållet. Man vill ju alltid vara på den rätta sidan, den segrande. Och visa att man minsann...

Alla världshistoriens intriger ser ut ungefär på samma vis.

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Jag har läst större delen av ena förundersökningen och börjat läsa den andra. Det finns jävligt mycket i domarna som man slår hål på jävligt lätt. T.ex. har domstolen (liksom uppdrag granskning) uppfattat DNA-beviset som 100%-igt eller väldigt nära 100% när det egentligen är 84,7%-igt. Helt oavsett det så motsäger pojkens DNA i flickans trosor hennes berättelse och ändå används det i domen som STÖD för hennes berättelse (om något kan man använda det som stöd för att pojken inte talar sanning, men inte som stöd för hennes version).
Mammans argument är jag inte så insatt i.

Jazzy:
Man ska inte ge rättsväsendet någon tilltro genom dess auktoritet, man ska ge deras avgörande samma tyngd som argumenten för dem.

Kyrksyster:
Varför skulle kyrkan ha stängt honom ute även om man utgick från att han var skyldig?

Anonym sa...

Det är bara så sorgligt att du "Medborgare X" än en gång lyckas förflytta fokus från den verkliga händelsen, våldtäkten, till nåt i ditt tycke mycket viktigare; rättvisa...?

Jag är man och jag gråter hejdlöst. Jag skäms! Bjästa fick mig helt abrupt att inse hur vi män behandlar kvinnor och då särskillt 14-åriga tjejer. Det var en aha-upplevelse av det mindre angenäma slaget. Jag visste det "kanske" rent intellektuellt men jag hade inte fattat det egentligen. Om jag blivit behandlad med samma unkna respekt hade jag inte varit rolig att tas med. Inte du heller!

Du tror du är taskigt behandlad. Prova på att vara kvinna eller ännu "hellre" en 14-årig tjej.

Det är också ganska tydligt att du har tagit ställning i detta fallet. Mot rättsväsendet och alla dess domar! Därmed offrar du den som behöver stödet som bäst; "Linnéa 14 år". Men det kan det väl vara värt. Vem bryr sig om vad en 14-årig tjej säger?

/mm

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Ge polisen mm:s IP, han våldtar 14-åringar.

Medborgare X sa...

kyrksyster!

Visst är det underligt hur lätt det är att piska upp en hatstämning och skapa en lynchmobb. Tidigare var det mot de våldtagna flickorna, nu mot prästen, rektorn, mamman och den våldtäktsdömde pojken. Allt blir snabbt svart eller vitt. Varför ska det vara så svårt att se saker och ting från flera olika perspektiv?

Medborgare X sa...

Profanum!

Även om jag inte är inläst i detalj så tycker jag nog att det verkar finnas en hel del som talar mot pojken. Inte minns hans eget erkännande i ett av förhören. Det lät som det kom från hjärtat.

Även om DNA beviset inte är 100-procentigt så är det i alla fall ytterligare en pusselbit som pekar mot pojken.

Med Uppdrag Gransknings resurser (tillsammans med alla de resurser som åklagare och polis redan lagt ner) så borde det inte vara speciellt svårt för dem att slå hål på alla mammans argument. Fakta för det borde redan finnas i utredningsmaterialet.

Medborgare X sa...

mm!

Jag är ledsen att behöva berätta detta för dig. Det är långt ifrån bara 14-åriga tjejer som drabbas av den här typen av smutskastning och förtal. Läs här om ytterligare ett antal liknande fall. Fall där mobben i vissa fall varit betydligt större än den som drabbade flickorna i Bjästa. Fall där smutskastningen och förtalet dessutom har utförts av etablerade journalister i landsomfattande kvällstidningar!

Det som Uppdrag Granskning har uppmärksammat är betydligt större än ett enda enskilt fall. Tyvärr valde Uppdrag Granskning en vinkel som bara ytterligare spätt på fenomenet och som lett till ännu mer näthat. På vilket sätt är det bra?

Medborgare X sa...

Profanum!

Varför skulle jag ge mm's IP-nummer till polisen? Han har rätt till sin uppfattning precis som du har rätt till din. Att han skulle våldta 14-åringar är bara en löjlig kommentar från din sida!

Anonym sa...

Men om UG hade tagit med mamman i programmet och låtit henne berätta deras historia, och sedan totalt hade plockat sönder den. Bevisat att pojken verkligen är skyldig. Hade det inte varit ännu grymmare?? Då hade nog drevet varit än värre.

/David

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Han säger ju att han behandlar 14-åriga tjejer så men inte tänkte på att det var fel innan uppdrag granskning berättade det för honom.

profanum_vulgus sa...

David:
Fast det kan de ju inte eftersom det inte finns något underlag för det.
Varför och hur skulle drevet blivit värre om uppdrag granskning gjort ett seriöst jobb? Nästan alla i drevet är ju riktigt rejält lågpannade, de hade aldrig orkat se hela programmet eller hängt med om man hade tagit upp både för och emot.

Anonym sa...

PV

Underlag finns ju om de hade valt att göra de reportaget. Det har ju lyckats att intervjua en del ungdomar,så att intervjua de som kan vittna om motsatsen borde inte varit så svårt. Om UG hade gjort ett program där det hade gått igenom allt och funnit att pojken är korrekt dömd. Då tror jag att drevet hade varit värre med tanke på det som familje har gjort på nätet.

/David

Rick sa...

Poängen här är inte längre själva skuldfrågan. Domstolen har sagt sitt, vilket förstås inte behöver betyda att det är sanningen. Det som däremot borde stämma till eftertanke är drevet, hatet, raseriet. Och nu avser jag inte bara hatet mot de inblandade, om vilka vi inte vet i stort sett mer än vad ett enda TV-program låtit oss se. Det jag är rejält oroad över hur hatet svämmar över alla breddar och riktas mot sansade personer (som t.ex. Medborgare X) som bara försöker reda ut vad som hänt och vad vi egentligen kan veta. I alla normala sammanhang är det av största vikt att frågor blir mångsidigt belysta och ju mer emotionella frågorna kan bli, desto mer behövs sakligt lugn.
Vårt förment civilserade samhälle faller ihop som ett korthus på TVs befallning. Otäckt, säger jag.
Jag undrar bara när nästa större vansinne ska bryta ut och vad det kommer att handla om. Det är något av en slentrian att referera till 1930-talets Tyskland, så jag väljer ett annat, mindre extremt exempel: Joseph McCarthy i 1950-talets USA - han som tyckte sig upptäcka kommunister i så gott som varje vrå. Naturligtvis fanns det kommunister i USA, ingen kunde förneka det. Ingen kunde heller förneka att rörelsen var expansionistisk och ytterst blodtörstig. Men varför skulle just McCarthy vara den som kunde identifiera dem och se sådant andra inte kunde se? Han gormade högt och den som manade till besinning var naturligtvis, enligt honom, kommunist själv. Alltså var det klokt att hålla med eller åtminstone förbli tyst. Till all lycka hade USA ett antal "medborgare x" som började säga ifrån. Idag vet vi mycket mera om vad som låg bakom fantasierna. McCarthy hade nämligen all orsak att t.ex. rikta bort uppmärksamheten från sitt eget spritmissbruk (han misshandlade t.ex. en sjuksköterska som behandlade honom för just det).
Jag undrar om folk som hakade på hetsjakten kände sig stolta efteråt...

Björn sa...

Tycker du skrivit ett riktig bra inlägg Medborgare, du är betydligt mer sansad än de flesta som skriver om detta ämnet. Hade varit intressant att få det belyst VARFÖR "Oskars" familj tror han är oskyldig, vad det är som gör att de inte litar på att rättssystemet gjort en korrekt bedömning. Men UGs program handlade inte om detta, det handlade om hur 2 unga tjejer hängdes ut på nätet efter att de enligt lag fått rätt. Vad det bakomliggande motivet till mammans hetsjakt på nätet är hade varit svårt att utröna då hon bevisligen inte var intresserad av att sammarbeta med UG efter att hon förstått att vinklingen skulle skiftas från att hennes son var oskyldigt dömd, till hur de två offren hade behandlats efter domarna.

Anonym sa...

Familjens anledningar till varför de tror att han är oskyldig har nog kommit fram rätt bra på bloggar facebook sidor mm.

Några av de viktigare är väl:

Pojken erkännande var framtvingat genom hot.
Anledningen till att han ve så mycket var att flickan hade berättat det för många på skolan.
Han har alibi för tiden.

Den andra fallet:
Tidsangivelserna är otydliga.
DNA-beviset är inte utpekande.
Finns alibi för att han inte var där.

Det finns massor av andra saker. Tyvärr är ju mycket bortplockat från nätet nu. En del finns på daddys blogg men inte allt.

/David

profanum_vulgus sa...

David:
Men det går inte att kritiskt granska fallet och finna att han är korrekt dömd. Vad de gjorde var ju att de påstod att de granskat fallet och funnit att han var korrekt dömd.

Björn:
Mamman sökte kontakt med uppdrag granskning men fick inte det förrän de ringde när programmet var klart och meddelade att det skulle sändas som det såg ut då.

David:
Rättelse:
1. Pojken erkänner därför att han hotas med häkte, uppmanas att erkänna för att få komma hem och är rädd och skärrad när han sitter anhållen.
2. Anledningen är att de haft sex och han uppger samma detaljer när han tidigare förnekar. Hans berättelse skiljer sig dock kraftigt från tjejens, men detaljerna är i stort sett de samma som i hans förnekande. En annan kille kan dock återge tjejens detaljer därför att hon berättat om dem på skolan före anmälan (som gjordes då hennes mot fick höra ryktena).

andra:
1. Tidsangivelserna är tydliga, men de går inte ihop med att han skulle kunnat vara ensam med tjejen.

Anonym sa...

Pv:

1. Det vet man ju inte om det har hänt eller inte.

2. Om dem har haft sex enligt den beskrivning som båda ger, hon säger att hon inte ville och säger nej. Han säger i erkännandet att hon sa nej 5-6 ggr. Sen tar han tillbaka det 12 dagar senare och säger att hon var med på det. Den enda man kan få fram av FU (om man nu ska tro på den) är att den kille som har berättat samma historia som flicka är B. Flickan berättade det för honom på tis.

Andra:

våldtäkten ska ha hänt mellan 1900-2000. Under den tiden var han väl inte under uppsikt hela tiden?

/David

Anonym sa...

"profanum_vulgus sa: Man ska inte ge rättsväsendet någon tilltro genom dess auktoritet, man ska ge deras avgörande samma tyngd som argumenten för dem"

Självklart! Så varför inte lyssna till dem i stället för ryktena?

//Jazzy

Anders sa...

Bra skrivet! Kort sagt kan man väl säga att som samhället behandlar sina medborgare kommer medborgarna med tiden att behandla varandra. När samhället inte bemöter medborgarna på ett respektfullt sätt så kommer heller inte medborgarna att bemöta varandra på ett respektfullt sätt. Med tiden kommer det också, vid vissa tillfällen, att eskalerar till ett rent hat. Känns som att det är just detta som hänt i Bjästa.

Anonym sa...

profanum_vulgus sa: "Pojken erkänner därför att han hotas med häkte, uppmanas att erkänna för att få komma hem och är rädd och skärrad när han sitter anhållen"

Ja just det, stor risk. En 15-åring (om han hade varit oskyldig) som inte skulle fatta att det blir värre om han erkänner en våldtäkt (vilket innebär mer frihetsberövande) än att hålla sig till sanningen och sitta en eller ett par dagar i häkte. Det där är tramsiga efterrekonstruktioner. Hur dom uppstått är rätt lätt att begripa.

Samma sak med mammans anmäkan mot UG om att de publicerat omaskade bilder på "Oskar". Det hade dom ju inte, däremot hade både hon själv och brodern lagt upp samma videoklipp på webben helt omaskade. Man ser ett mönster av lögner, brist på självinsikt, brist på självkritik, förnekelse och självrättfärdigande hos den familjen. Sett till sammanhanget, till materialet för de domstolsutlåtanden som fällde "Oskar", till hur familjen agerat efter UG blir det mer och mer sannolikt att domstolarna dömde helt korrekt. Och faktiskt... han erkännde faktiskt våldtäkt!

//Jazzy

profanum_vulgus sa...

David:

1. Nej, men det är förklaringen.
2. Nej han förnekar innan erkännandet, och sedan tar han tillbaka det dagen efter, men förhörs inte förrän senare.

3. (omdöpt) Nej, inte under den tid som tjejen och hennes vittnen uppger att hon var någon annan stans.

Jazzy:
Vilka rykten?
Du har ju ENBART använt auktoritetsargumentet för att man ska tro att han är skyldig.

Vad tror du om de 4-5 15-åringar som erkände mordbränder i dalarna då? Skyldiga?
Hur är det med alla häxor som erkände? Kunde de inte räkna ut att det skulle bli sämre, var de skyldiga?
Hur är det med t.ex. de drygt 200 som friats från livstidsstraff i USA genom DNA-bevisning som funnits genom granskning av frivilligorganisationer där? 25% av dem hade erkänt. Skyldiga egentligen?

Vadå ett par dagar? Man häktas ju på 14 dagar minst. Om du inte kan detta hur kan du se det som självklart att en 15-åring ska kunna det?

Du tycker inte att det är skillnad på att visa bilder på någon man talar gott om och att visa bilder på någon man förtalar?

Hur menar du att mammans agerande visar att han är skyldig. Den logiska kedjan vill jag inte missa.

Maria sa...

Här är mer kommentarer om fallet:
http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.1919440-fel-pojke-anklagades-for-valdtakt?articleRenderMode=article_full_discussion
Signaturen Katarina verkar vara en klok person.

Medborgare X sa...

Profanum, Jazzy och David!

Jag skulle uppskatta om ni kunde diskutera skuldfrågan någon annanstans. Det är inte det som detta blogginlägg handlar om!

Medborgare X sa...

Rick!

Bra skrivet. Jag håller med dig att det är skrämmande att se hur nya lynchmobbar snabbt kan skapas på TV's befallning. Tyvärr kännetecknas gammelmedia allt mer av att förmedla en svart-vit bild av samhället och av att skapa drev.

Thomas Hartman skrev om just detta i Aftonbladet idag. Hur mediadrevet gick mot Anna Sjödin för ett par år sedan. Han har även skrivit om ämnet på sin blogg, att gammelmedia borde självsanera innan de angriper bloggosfären. Det finns en hel del dubbelmoral från gammelmedias sida när det gäller smutskastning, förtalskampanjer och drevmentalitet. Tyvärr uppvisade Uppdrag Granskning prov på just detta i reportaget från Bjästa.

Medborgare X sa...

Björn och Anders!

Björn skrivet: "Hade varit intressant att få det belyst VARFÖR "Oskars" familj tror han är oskyldig, vad det är som gör att de inte litar på att rättssystemet gjort en korrekt bedömning."

Det är precis min tanke! Den frågan lämnas helt obesvarad av Uppdrag Granskning. Trots att det är just detta som är grunden till att familjen med mamman i spetsen driver sin kampanj på nätet och i byn.

Och som Anders sedan skriver, så är det inte speciellt konstigt att folk inte behandlar varandra på ett respektfullt sätt om de själva inte känner att de blir behandlade av samhället (i detta fall rättssystemet) på ett respektfullt sätt.

Anonym sa...

Medborgare X.

På vilket sätt skulle detta vara rättssystemets fel? Jag tycker mer det är ett bevis på hur dåligt omdöme vissa människor har. Jag tycker man möter denna typ av människor överallt. Dem som i alla lägen skyddar och försvarar sina barn.
Att de blir utsatta för den här mobben kan man inte lasta UG för till den grad som vissa här anser. Om UG hade gjort det programmet som ni vill så hade de säkerligen kommit till samma slutsats som nu. Att det är inget kontroversiellt med domen.
Där finns inga vittnen eller något annat som kommer visa på oskuld. Det enda som hade hänt är att ännu fler hade vetat vilka de är. Nu är det ändå bara de som väljer att gå ut och leta upp infon på nätet som kan hota mm. Flashback-tråden har över 1milj visningar. Där har familjen lagt upp tillräckligt med info för att man ska kunna leta vidare sen. JAg tycker fortfarande att huvudansvaret ligger hos oss föräldrar. Man bör ha så mycket insikt och förståelse att man inte lägger upp ens barns fullständiga uppgifter och domar på Internet. För mig är det helt obegripligt. Det är lätt att skylla på alla andra, svårare att faktiskt ta ansvar för sina handlingar.

/David

profanum_vulgus sa...

David:
Om du inte kan något om fallet så är det väl ganska dumt att uttala sig med säkerhet. Dels är domarna kontroversiella eftersom de bygger på trovärdighetsbevisning samt att den ena domen innehåller brister i matematik som min hund kunde rätta. Det finns betydligt många fler vittnen till fördel för killen än till nackdel för honom.

Rick sa...

Hej Medborgare X

Du har rätt, folk har svårt att skilja mellan de konkreta händelserna och en mer principiell diskussion om de olycksbådande utfallen av kollektivt raseri.
Jag läste också Hartmans artikel, men efter en inledande nyfikenhet kom mina förhoppningar på skam. Detta skedde exakt i det ögonblick han började dilla om en liberal pöbel. Det här fick inlägget att i mina ögon framstå som en socialdemokratisk partsinlaga eller kanske rättare sagt ett försök att dra in partipolitiska poäng på nu pågående drev. Att jag sedan tycker att Anna Sjödin hanterade ärendet anmärkningsvärt klumpigt är en annan sak.
Jag har skrivit på någon annan tråd att upståndelsen kring Bjästa sannlikt har att göra med att folk levt sig in i Stieg Larssons trilogi. Det finns andra exempel på liknande, som t.ex. filmen "När lammen tystnar" och turerna kring Thomas Quick. Nu säger jag inte att pojken i Bjästa skulle vara oskyldig - det kan jag inte veta - men faktum är att det här handlar om personer som i juridisk bemärkelse är barn, vilket folk helt verkar att ha gömt bort - eller rättare sagt struntar de i det för att berusningen man upplever vid ett drev är så lockande.

Medborgare X sa...

David!

Jag håller med att ansvaret för mobbing och förtalskampanjer ligger hos de vuxna föräldrarna, det kan du läsa om här.

Problemet ligger dock inte att man tillgängliggör uppgifter och domar. De är redan offentliga uppgifter. Tvärtom vill jag påstå att det är för lite transparens som är problemet. Det är då rykten, skvaller, missförstånd och tvivel uppstår, vilket i sin tur kan leda till att det eskalerar till smutskastning, förtal och mobbing. Det är just det som skett i Bjästa. Både när mamman och storebrodern drev sin kampanj och efter att Uppdrag Granskning visat sitt reportage.

Birgitta sa...

När jag satt och läste alla intressanta inlägg här slog det mig att
I Bjärsta med omnejd är det svårt att se objektivt på det inträffade pga en så enkel sak som att denna händelse berör dem personligen
Alla inblandade har någon relation till varann och det som inträffade
Vi andra utei landet som verkligen borde förhållit oss neutrala, vill gärna vara med och ha objektiva synpunkter
Men är vi objektiva?
Vi förhåller oss ju till vad andra säger och vi läser
Jag hoppas dock att alla oavsett var vi bor eller tycker, slutar navelskåda och ransaka oss själva
Hur mycket skvaller har vi deltagit i idag, bara för den sköna känslan att vara i gemenskapen?
Vem var "kaffebröd"?
Är du "kaffebröd" när du inte är närvarande?
Vem projecerar du all din oförlösta vrede på?Datorn?Myndigheter?Arbetskamrater?De som du möter i din vardag?eller barnen och katten?

Anonym sa...

P_V.

Håller med dig, kan man inget om fallet så ska man ju hålla tyst.

M_X

Frågan är dock hur mycket man ska välja att offentliggöra. Visst är domar och förundersökningar offentligt material. Men det kan ändå räknas som förtal att sprida det. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att sprida sådant material, speciellt när det handlar om så unga brottslingar. Vi har alla varit tonåringar och vet hur lät rykten sprids i den världen. Det är där föräldrarna kommer in. För att sätta stopp för det, men problemet här är att även föräldrarna har stått bakom skitsnacket.

/David

Medborgare X sa...

David!

Varför skulle det vara förtal att sprida domar och förundersökningar?

Anonym sa...

Varför skulle ett program om en flicka som blivit våldtagen och sen mobbad med skolans goda minne handla om pojkens rättegång?

Anonym sa...

@ medborgare x, jag gissar att david möjligen avser det som förtal enligt brottsbalkens kapitel 5 1§. jag menar att han har en poäng i att det inte alls var nödvändigt av hans familj att offentliggöra den här voldtäktsmannen. faktiskt var det förkastligt av dem och det mest med hänsyn till hans offer.

@ profanum_vulgus, du har inte lov att fortsätta påstå oegentligheter i bjästafallet om du inte faktiskt påvisar dem! du ränner runt internet och proklamerar ATT det har begåtts fel, men du visar inte till VAD.

så sluta nu upp med att försöka ändra riktningen på diskussioner som faktiskt är intressanta att läsa! du förstår profanum_vulgus, att det nu ligger hos den dömde att påvisa sin eventuella oskuld därför att skuldfrågan fastställts i tingsrätt och hovrätt i bägge fall.

Anonym sa...

Till anonym jo du jag har sett massor med inlägg av profanum på nätet där han faktiskt visst förklarar bakgrunden till att många har ifrågasatt opartiskheten i rättsprocessen i Bjästa fallet. Du anonyma måste vara blind om du inte har noterat det om du nu har fäljt debatten
Susanna

Anonym sa...

@susanna

De oegentligheter som P_V har "påvisat" har om och om och om igen visat sig vara fel. Detta bara genom att man har läst igenom handlingarna i fallet. Det är allt från amatörmässiga försök till att bortförklara DNA bevisningen, till att hänvisa till vittnen som enligt sina egna uppgifter inte ens är på plats, vittnen vars uppgifter står i total motsats till en massa andra vittnens. Det är samma saker som har tagits upp från början. det enda tillägg är att P-V kallar alla som inte håller med honom för idioter. En lögn blir inte ene sanning bara för att man säger den fler gånger.

/David

Medborgare X sa...

Anonym 16:41!

Det var just det jag försökte förklara i inlägget. Uppenbarligen gick inte budskapet fram. ...

Medborgare X sa...

Anonym 12:19!

Håller jag inte med om. Att publicera uppgifter som det finns belägg för är knappast förtal. Obekräftade rykten, skvaller, m.m. är betydligt värre. Öppenhet och transparens är enda sättet att råda bot på sådant.

Medborgare X sa...

Susanne, David och Profanum!

Jag bad er tidigare att diskutera själva skuldfrågan någon annanstans. Varför inte hos Profanum? Han har ju en egen blogg.

Anonym sa...

Meborgare X, de flesta som kommenterar här, och förespråkar Daddys version, är de personer som låg bakom förtalskampanjen på Facebook och friaxxxxxx-sidan. Det ser ut som om din blogg är på väg att kapas av gänget som fick stänga sina egna sidor.

men en kommentar, som kom för ett litet tag sedan förklarar varför UG's reportage (som för övrigt är ett av de bästa reportagen UG gjort) ser ut som det gör:

Anonym sa...

Varför skulle ett program om en flicka som blivit våldtagen och sen mobbad med skolans goda minne handla om pojkens rättegång?

10 april, 2010 16:41

Over and out.

Medborgare X sa...

Anonym 19:59!

Jo, jag läste det och svarade. Om du har läst Uppdrag Gransknings egen beskrivning av varför de gjorde reportaget så ser du att allt hade sitt ursprung i just rättegången. Uppdrag Granskning valde dock att bortse från och inte granska varför alla rykten uppstått och vad de hade sitt ursprung. Det är betydligt intressantare än att det fanns rykten. Om man inte förstår varför den här typen av rykten uppstår och vad som ligger bakom dem så kan man heller inte eliminera dem. Vilket bekräftas av Uppdrag Granskning eget reportage som bara ledde till nya mobbing och förtalskampanjer. Nu i än större skala.

För övrigt så gjorde skolan en hel del efter att våldtäkten på skoltoaletten uppmärksammats och anmälts till polisen. Något som inte riktigt kom fram i reportaget. Så det skedde knappast någon mobbing "med skolans goda minne"! Dessutom är det föräldrarnas ansvar att tillse att deras barn inte mobbar andra barn! Det ingår i föräldraansvaret. Något som inte behandlades överhuvudtaget i reportaget. Och den förälder som haft det största ansvaret i hela historien är naturligtvis den våldtäktsdömde pojkens mamma. Så naturligtvis borde hon ha synats i programmet!

Anonym sa...

Om man sprider en dom (även om den är korrekt) tex på en anslagstavla (forum) med det enda syftet att peka ut någon som brottsling så kan det räknas som förtal. Nu har ju inte denna domen spridits i det syftet. Den har ju lagts ut av familjen.

/David

Medborgare X sa...

David!

Precis! Det är skillnad på att diskutera ett rättsfall och då använda domar, förundersökningar och annat material som en del av argumentationen än att sprida samma material i syfte att smutskasta en person. Öppenhet och transparens är en viktig ingrediens i att motverka sådan smutskastning.

Anonym sa...

M_X

Visst kan man använda material på det sättet. Men då måste man ju vara medveten om att materialet kan användas mot en också. Som det görs i nämda fallet. Jag tycker också det är stor skillnad på att sprida material om någon som är myndig. Nu är pojken i detta fallet bara 15 år. De flesta som läser FUP kommer fram till ett annat resultat än vad familjen kommer fram till. Om det är rätt eller fel spelar ingen roll. Men när det handlar om minderåriga måste man va extremt försiktig med vad man sprider på nätet.

/David

profanum_vulgus sa...

David:
Fast det är ju KiaW som spridit domen och förundersökningen.

Anonym sa...

PV:

Den lades upp från början av familjen, dock saknade det sidor i det exet. Därefter la KiaW upp den.

/D

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!