19 april 2010

Jämställdhet och feminism är två olika saker

Medborgare! Missa inte den utmärkta intervjun med Pelle Billing i lördagens Corren. Hela intervjun finns att läsa i tidningens helgbilaga Paus och har fått rubriken "Stoppa könskriget"! Där ger Pelle Billing sin syn på varför han anser att jämställdhetsdebatten i Sverige är ojämställd och att varför det nu är dags att reformera synen på jämställdheten. Problemet i dag är att man knappt vågar diskutera jämställdhet ur ett mansperspektiv. Detta eftersom det då är lätt att få stämpeln som kvinnofientlig. Men visst borde det väl vara möjligt att fokusera på bägge könen samtidigt? Med detta som utgångspunkt motiverar Pelle Billing varför det är viktigt att mansfrågor uppmärksammas mer och varför feminismen inte ger alla svaren när det gäller jämställdheten i samhället. Kort sagt menar Pelle Billing att:
"Jämställdhet och feminism är två olika saker"
Medborgarperspektiv kan bara instämma! Det är på tiden att jämställdhetsdebatten vidgas i samhället. Det är dags att stoppa feminismens könskrig!

7 kommentarer:

simply sa...

Lägger in ett medhåll! Det är dax att se till individer istället för kön!

Amanda sa...

Könskrig är bara onödigt och leder knappast till något bra. En mer jämställd debatt krävs naturligtvis.
Däremot tror jag att det är viktigt att inte glömma feminismen som del i jämställdhetskampen, av det enkla skälet att vi trots allt har ett patriarkalt samhälle och att det är dåligt både för män, kvinnor och andra människor. Feminism betyder trots allt inte kamp för matriarkat och manshat utan helt enkelt att se hur samhället är uppbyggt rent könsmässigt och viljan att förändra detta.

Medborgare X sa...

Amanda!

Att vi har ett patriarkalt samhälle är bara en åsikt. Patriarkatet eller könsmaktsordningen är en tes i den radikalfeministiska teorin. Det är ingen absolut sanning. Tvärtom. Visst finns det områden där män är överrepresenterade, men det finns även områden där kvinnor är överrepresenterade. Hur man väljer att värdera dessa områden är däremot ytterst subjektivt. Dessutom finns det vissa historiska förklaringar till varför samhället har kommit att byggas upp som det har. Lyssna gärna mer på Pelle Billing så kanske du kan få en liten annan syn på varför könsrollerna ser ut som de gör.

Amanda sa...

En tes? Hm...
Manlig allmän rösträtt infördes 1907, kvinnlig inte förrän 1921.
Kvinnors löner är lägre än mäns över hela linjen, även då de har samma kvalifikationer och arbetsuppgifter.
Vi har aldrig haft en kvinnlig statsminister.
Patriarkatet är en tes, okej, men vad är då, enligt dig, tendenserna ovan ett uttryck för?

Medborgare X sa...

Amanda!

Jag vet inte var dina uppgifter om rösträtt kommer ifrån, men enligt Wikipedia föreslog på hösten 1918 regeringen för riksdagen allmän och lika rösträtt för män över 21 år. Vid riksdagsbehandlingen höjdes åldersgränsen till 23 år vid kommunala val och 27 år vid landstingsval. Dessutom skulle man ha betalat kommunalskatt under ett av de tre år som föregick valet. Man fick inte heller vara försatt i konkurs, ej vara förklarad omyndig eller vara omhändertagen av fattigvården. Ytterligare ett krav var genomförd värnplikt för att få rätt att röst!

År 1919 fattades beslut om lika och allmän rösträtt för kvinnor och män, dock var det fortfarande ett krav att männen hade genomfört värnplikten. År 1921 hölls de första riksdagsvalen där kvinnor deltog. Kravet på genomförd värnplikt för rösträtt för män togs bort 1923 och 1924 hölls de första valen där kvinnor och män röstade på lika villkor.

Så i praktiken hade alltså kvinnor allmän rösträtt tidigare än män i Sverige! Allt annat är en feministisk myt.

Vad gäller löner så har det gjorts studier där man verkligen i detalj jämför lönen för män och kvinnor och tar med alla faktorer som kan förväntas inverka på lönenivån. Då har man endast kunna finna en skillnad som är mindre än 1 procent! Så återigen stämmer inte uppgiften att "kvinnors löner är lägre än mäns över hela linjen". Ännu en feministisk myt.

Att vi däremot aldrig haft någon kvinnlig statsminister kan vi dock vara överens om. Om det skulle vara ett bevis för patriarkatets existens låter jag vara osagt, men med tanke på att det finns fler kvinnor än män som har rösträtt så kan knappast männen lastas för alla röstberättigas val av statsminister.

Amanda sa...

Wikipedia säger så här om manlig allmän rösträtt:
Manlig rösträtt innebär att män i myndig ålder får rösta.
Den allmänna manliga rösträtten till riksdagens andra kammare infördes i Sverige 1907.

Däremot gillar jag att överbevisas, och i frågan om löner kan jag bara tacka ödmjukt för informationen, även om också mindre än en procent är en löneskillnad. :)

Medborgare X sa...

Amanda!

Jag antar att du menar den här korta artikel om manlig rösträtt på Wikipedia? Nu är det inte så enkelt som det framstår av den. Om du istället läser artikeln om rösträttens utveckling i Sverige på Wikipedia så ser du att det är lite mer komplext än vad du säger.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!