08 april 2010

Höj skatten jublar den inpyrda vänstern

Medborgare! Idag presenterades rapporten ”Programberedningen för välfärdsfinansieringen” av en grupp politiker från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapport innehåller sprängstoff när det gäller framtidens välfärd. Beräkningar visar att kostnaderna i kommuner och landsting stiger kraftigt de närmaste 25 åren. För att utveckla välfärden i förhållande till landets demografin, att andelen äldre med behov av vård och omsorg stiger snabbt under de närmaste decennierna, kommer man fram till 2035 behöva höja kommunernas skatteintäkter med motsvarande 13 skattekronor per hundralapp om man inte kan hitta någon annan form av finansiering eller förändring av välfärden.

Reaktionen från landets politiker på denna rapport ger en tydlig bild av skillnaderna mellan blocken i synen på skatter och välfärd. Ett antal inpyrda och verklighetsfrånvända vänsterbloggare (som Peter Andersson, Högberg och Alliansfritt Sverige) jublar och tar rapporten som en intäkt på att vänsterns skattehöjarpolitik är korrekt. De verkar inte inse att höjda skatter inte är samma sak som höjda skatteintäkter!

Höjda skatter leder tvärtom till att svensk industris konkurrenskraft försämras ytterligare och att vanligt folk får ännu mindre kvar i plånboken efter att skatten är betald. Detta leder bara till en negativ spiral där företagen går sämre och fler förlorar sina jobb, vilket medför mindre skatteintäkter och ännu mindre möjligheter att bibehålla välfärden. Vänsterpolitiker verkar ha väldigt svårt att förstå detta skattedilemma!

Sverige har redan väldens högsta skatter, men långt ifrån världens bästa välfärd. Skattebetalarna påpekar helt riktigt att det faktiskt är möjligt att sänka skatten och behålla en god kvalitet i välfärdsverksamheterna. Grunden för en god välfärd är en gott välstånd. Välstånd skapas av att företag blomstrar och efterfrågar anställd personal. Att i princip alla medborgare arbetar och kan betala skatt. Ju fler som bidrar med skatt och ju färre som är beroende av bidrag, desto bättre för allas vår gemensamma välfärd. Då genereras stora skatteintäkter även med låga skattesatser!

För precis som Pär Johnson skriver så behöver tre områden bearbetas parallellt:
- Öka andelen medborgare som betalar skatt.
- Minska andelen medborgare som tar det av skattefinansierade kostnader.
- Kostnadsminskning inom det offentliga genom effektiviseringar.
Dessutom behöver man även se över vad som verkligen ska ingå i den allmänna välfärden och därmed finansieras med skattemedel.

Detta verkar dock inte den inpyrda vänstern ha insett.

9 kommentarer:

Revisorn sa...

Tror inte heller skatterna behöver höjas för att klara den framtida välfärden. Däremot är vissa kraftiga besparingar nödvändiga, men det lär bli svårt att få dessa gjorda p g a den våta filt av politisk korrekthet som vilar över Sveriges riksdag.

1. Kraftigt minskad asylinvandring, detta är vårt absolut största samhällsproblem idag. Vi tar emot en massa människor som inte har ngt som helst intresse av att bidra till det svenska samhället utan bara lever på bidrag och som är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken.

2. Minska utbetalningarna till EU. Vi kan inte hålla alla nya medlemmar och baltstaterna under armarna. Vi behöver pengarna själva.

3. Satsa pengar på forskning och utveckling. Vi halkar efter i den seriösa foskningen eftersom vi i Sverige sysslar med kvasiforskning som feministisk och genusvetenskaplig forskning. Inga pengar till detta trams! Inte heller skall pengar ges till fanatiska manshatande kvinnojourer.

Tobbe sa...

Den minskade skatten har försämrat välfärden avsevärt. Och speciellt för dom som mest behöver den. Skattesänkningar i kombination med försämringar i trygghetssystemen kommer dessutom att pressa ner arbetarlönerna. Vilket är själva huvudpoängen med den politiken. Och det kommer att slå hårt när vi går mot en välfärdsmodell där det krävs mer privata försäkringar och där man får stå för kostnaderna mer än tidigare.

Anonym sa...

@Tobbe - Menar du minskade skatteintäkter eller minskade skattesatser? Var tror du skattepengarna kommer från? Problemet är ju att allt mindre andel av befolkningen jobbar inom privata vinstdrivande företag. Det är ju där pengarna till välfärden skapas. När allt fler företag läggs ner eller flyttar utomlands så blir det allt mindre pengar som kan gå till välfärden, oberoende av hur mycket man höjer skatten. Ju mer man höjer skatten, desto fler företag läggs också ner eller flyttar utomlands!

Lars Granlöf sa...

Ideer om sambandet mellan hög/låg skatt och intäkter/lägre konkurrenskraft är en teori, ingen absolut sanning. Det finns exempel både på att höjda skatter medfört ökad inkomst och välfärd och det finns exempel på tvärtom. Så att påstå att den ena eller andra konsekvensen av skatters nivå medför det ena eller det andra är och kommer aldig att kunna vara ett hållbart argument om vi inte pratar om ytterlighetshöjningar eller sänkningar.

Helena Palena sa...

Medborgare! Känner du till att Sverige haft en statskupp? Om inte - läs här:

http://parnassen.wordpress.com/2010/04/09/novemberrevolutionen-tre-mans-statskupp-i-det-tysta-forstorde-sverige-ann-helena-for-illa-och-skrev-ett-sekel-av-tystnad/

Medborgare X sa...

Lars!

Det är sant att det finns en sweetspot när det gäller skattenivåerna. Om skatterna är väldigt låga blir naturligtvis också skatteintäkterna låga då väldigt låga skatter inte påverkar konkurrenskraft,arbetsviljan m.m. speciellt mycket. Samma sak åt andra hållet. Om skattenivån är väldigt hög sluta folk arbeta eftersom det inte lönar sig att arbeta och företagen flyttar utomlands eller lägger ner eftersom de inte kan drivas på ett konkurrenskraftigt och vinstgenererande sätt.

Kort sagt kan man i ytterlighetsfallen säga att både 0% skatt på oändliga mängder pengar och 100% skatt på inga pengar ger noll kronor i skatteintäkter. I båda fallen blir resultaten att man inte får någon allmänvälfärd överhuvudtaget.

Det gäller att finna en skattenivå som inte negativt inverkar på företagens internationell konkurrenskraft och som samtidigt tydligt stimulerar folk att arbeta och helst även vilja starta nya företag. Idag har vi världens högsta skatter. Det är betydligt lönsammare att driva verksamhet i andra länder och betydligt lönsammare att arbeta i andra länder. Alltså kan inte ytterligare höjda skatter vara ett alternativ. Tvärtom behöver skatterna sänkas ytterligare så att fler företag vill driva verksamhet här och skapa nya jobb här. Jobbskatteravdraget är också ett bra sätt att stimulera folk att vilja arbeta mer.

Medborgare X sa...

Helena!

Nej, jag har aldrig hört talas om någon statskupp i Sverige i moderna tider.

Anonym sa...

Ska det vara så svårt för folk att inse det som du faktiskt skriver i din blogg, nämligen att det endast är det privata näringslivet som tillför "nya pengar" via skatterna? Alla som arbetar inom offentlig sektor betalar visserligen skatt de också, men de gör det på en lön som har sitt ursprung i redan skattade pengar - statligt, kommunalt eller via landstingen. Alltså en rundgång i systemen.
Mvh
AMG

Medborgare X sa...

AMG!

Uppenbarligen är det oerhört svårt för vissa att inse just detta. Lika svårt verkar dessa ha att ta till sig att enda sättet att skapa en god allmän välfärd är att först skapa välstånd bland medborgarna. Och välstånd skapas just genom att det privata näringslivet blomstrar och genererar vinster. Det är först då som nya jobb kommer att skapas och fler medborgare lämnar arbetslösheten och bidragssystemen för att istället själva börja bidra med egna skatteinbetalningar. Skatteinbetalningar som kan användas till att stärka välfärden.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!