23 april 2010

Avskaffa presstödet helt och hållet!

Medborgare! Tydligen har en obskyr nationalsocialistisk tidning vid namnet Nationell Idag blivit beviljad presstöd. Det innebär att de kommer att få 2,3 miljoner kronor i verksamhetsstöd för 2009 och 2010. Förra sommaren nådde man över 2000 prenumeranter, vilket innebär att man kommer över upplagegränsen för att kunna beviljas presstöd. Detta får bland annat Martin Ahlquist, chefredaktör för tidningen Focus, att hävda att presstödet inte ska användas för att finansiera rasismen. Han säger nu att han inte kan stå bakom ett regelverk som fungerar på det här sättet och har därför avgått från Presstödsnämnden. Även DN's kulturchef Björn Wiman anser att presstödet ska uppmuntra mångfald, inte enfald, och är därför ytterst kritisk till beslutet att bevilja Nationell Idag presstöd.

Presstöd betalas idag ut till tidningar som är andratidningar på utgivningsorten och som har högst 30 procent spridning på orten. Det finns dessutom ett antal andra krav vara uppfyllda, till exempel måste tidningen ha en upplaga på minst 2000 exemplar, huvudsakligen spridas genom prenumerationer samt att tidningen får inte gå med vinst. Den absolut största delen av presstödet betalas ut i form av driftsstöd. Driftsstödet uppgick 2006 till totalt 430 miljoner kronor. Distributionsstöd går till alla dagstidningar som deltar i organiserad samdistribution. 2006 uppgick distributionsstödet till drygt 73 miljoner kronor. De största presstödstagarna är sedan många år Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.

Det är egentligen inget märkvärdigt att just Nationell Idag får presstöd. Många andra mindre tidningar får också presstöd. Dessutom har många etablerade tidningar får det. Vissa har även börjar utnyttja reglerna om att det endast krävs 2000 exemplar för att tillskansa sig ytterligare presstöd.

Den feministiska vänstertidskriften ETC har sedan ett antal år tillbaka varit uppdelad i tre olika editioner (en för Stockholm, Örebro respektive Malmö) för att på så sätt tillskansa sig trippelt presstöd. Nyligen avslöjades att de planerar att dela upp sig i ytterligare 7 editioner över landet för att på så sätt tillskansa sig ännu mer i pengar i presstöd. ETC skulle på så sätt kunna tillskansa sig omkring tio gånger så mycket i presstöd som Nationell Idag nu har fått!

Medborgarperspektiv håller helt och hållet med Per Ankersjö och Magnus Andersson. Avskaffa presstödet med omedelbar verkan! Om inte en tidning klarar av att driva sin verksamhet utan statligt stöd så är den inte värd att ges ut!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller absolut med!
Presstödet är löjligt om det inte ens granskas!

KimhZa Bremer sa...

Bra, MX! Håller med. Det är vidrigt att skattepengar kan gå till en tidning som Nationell Idag.

Lika avskyvärt är det att stora summor år efter år pumpas ut i publikationer som "Kvinnotryck", ROKS egen tidning. Varje artikel andas hat och fördomar. Män och pappor utmålas som monster och förövare. Inte sällan insinueras det om "en slutlig lösning".

Anonym sa...

Håller fullständigt med.
Tidningar som ETC och Nya Dagen - som driver föraktfulla inställningar till vissa grupper (män resp homosexuella) - får presstöd idag. Det är ingen principiell skillnad mot att driva invandrarfientliga frågor, allt detta handlar om "främlingsfientlighet".

Ta bort presstödet så blir detta en icke-fråga.

Alternativet till "alla får" eller "ingen får" är annars "utdelning utifrån subjektiva PK-kriterier", vilket är främmande för ett demokratiskt statsskick.

Anonym sa...

Det mesta av presstödet går till små lokala tidningar. Hade inte dessa fått något stöd hade de ofta bara funnits en lokaltidning i många mindre regioner. Alternativt hade det bara funnits de stora nationella tidningarna. Att ta bort stödet till de små tidningarna är en större fara för demokratin än att de tidningarna ni nämner får det
/D

Revisorn sa...

Håller helt med. Avskaffa presstödet. Skattepengarna ska användas till viktigare saker. Vill inte sponsra nazistiska tidningar med mina skattepengar, lika lite som jag vill sponsra radikalfeministiska manshatande tidningar (typ "Bang") som bara bidrar till hat och fördomar.

Anonym sa...

Vi skall inte glömma de s.k. PK-blaskorna Proletären, Flamman m.fl. på andra kanten. Hela affärsidéen bygger på det Socialdemokratiska "Presstödet", som tillkom för att rädda PK-tidningar i landsorten.
Stäng butiken - genom att avskaffa pressstödet.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!