27 februari 2010

Vänsterns judehat

Medborgare! Att Malmö är en gammal arbetarstad råder inga tvivel om. Staden började växa i samband med industrialiseringen och fortsatte även att växa under mellankrigstiden, trots depression och näringslivskriser. Efter andra världskriget kom nästa fas i tillväxten, en fas som varade fram till 1970-talet då plötsligt varvskrisen satte käppar i hjulen. Parallellt med industrins expansion i Malmö byggdes nya bostadsområden i en rasande fart. Bland dessa miljonprogramsområden som Rosengård, Lindängen, Holma och Lindeborg. I spåren av industrikrisen under 70- och 80-talet sjönk också befolkningstalet markant i Malmö. I takt med att svenskarna lämnade Malmö för att söka nya jobb på annat håll flyttade allt fler invandrare in till Malmö. Idag är Malmö en delad stad där stora områden domineras av företrädesvis muslimska invandrare.

Socialdemokraterna tog makten i Malmö stadsfullmäktige redan 1919, en position som de mer eller mindre oinskränkt behållit sedan dess. Sedan 1994 är Ilmar Reepula Malmös "starke man". Att väljarunderlaget dock är väldigt ojämnt spritt över staden framgår med all tydlighet av Valmyndighetens statistik för både det senaste kommunalvalet och valet till Europaparlamentet i fjol. I flera av de invandrartäta områdena är stödet för Socialdemokraterna uppåt 80 procent. Ytterligare en andel rösterna går till Vänsterpartiet. De muslimska invandrarna har blivit en allt viktigare del av vänsterns väljarbas!

Till Ilmar Reepalu fördel ska sägas att han har styrt Malmö med både kraft och klokhet. Under hans tid vid makten har Malmö satsat på en modernisering av den gamla industristaden, inte minst genom utbyggnaden av Malmö högskola, Citytunneln och flera andra stora projekt. Tyvärr verkar han inte ha varit fullt lika stark när det kommer till att försvara den tolerans som krävs i en mångkulturell storstad. Med tanke på hans uttalanden i Sunday Telegraph verkar han ha slirat på ett oroväckande sätt på den punkten!

Att det förekommit flera attacker mot judar i Malmö med rasistiska förtecken är inte speciellt svårt att upptäcka. Till och med Ilmar Reepula borde ha upptäckt det!

Vem minns inte Stoppa Matchen kravallerna i samband med Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel i mars förra året. SSU var bland dem som var drivande i att matchen inte skulle komma till stånd och lyckades till slut få den att spelas inför tomma läktare, någon som SSU's förbundsordförande Jytte Guteland var ytterst nöjd över. Det var dock andra vänsterelement som var drivande i att organisera de våldsamma demonstrationerna och kravallerna utanför Baltiska Hallen där matchen spelades. Bland de organisationer som slöt upp i demonstrationen fanns Vänsterpartiet, Ung Vänster, Kommunistiska Partiet, AFA, Syndikalistiska Ungdomsförbundet, Sveriges Kommunistiska Parti och Palestinagrupperna.

Under demonstrationerna tåga många av deltagarna under Hamasflaggor och det förekom arabiska slagord som "Khaybar, Khaybar, ya yahoud, jaish Muhammad saufa ya‘ud”. Dessutom förekom slagord som hotade med folkfördrivning och judeslakt.

Detta från grupper som Socialdemokraterna gör sig allt mer beroende av i sitt valsamarbete och som en del av sitt allt viktigare väljarunderlag. Det räcker inte med att Ilmar Reepula försöker ursäktar sig i Sydsvenskan. Problemet med vänsterns judehat och rasism ligger djupare än så. När Lars Ohly låter sig fotograferas i en Palestinahalsduk när han själv deltar i de våldsamma demonstrationerna mot matchen i Malmö så visar det med all tydlighet vad vänstern står i frågan!

Det är dags för Socialdemokraterna att ta tag med de rasistiska element och det judehat som finns både inom rörelsen och bland sina samarbetspartners. För varför ska medborgarna acceptera att vänstern stöttar sig på rasistiska element? Speciellt som vänstern själva är så kritiska mot Sverigedemokraterna och att de borgerliga eventuellt skulle välja att regera med stöd av dem? Vänsterns judehat visar med all tydlighet att de håller sig med en äcklig dubbelmoral när det kommer till rasismen i samhället!

20 kommentarer:

Juristen sa...

Vänstern har präglats av antisemitism allt sedan Marx dagar (trots att han själv var konverterad jude). Här ett exempel:

I sin skrift Om judefrågan från 1844 skrev Marx på följande sätt:

"[Vad är] judendomens profana grundval? Praktiska överväganden, egenintresse. Vad är judens värdsliga kult? Schackrandet. Vem är hans värdsliga gud? Penningen."

"En samhällsordning som skulle avskaffa förutsättningarna för schackrande, och därmed möjligheten till schackrande, skulle göra juden omöjlig."

"Pengar är Israels svartsjuke gud, och ingen annan gud får finnas jämte honom."

"Judarnas gud har sekulariserats och blivit världens gud. Skuldsedeln är den verklige judiske guden. Hans gud är endast en illusorisk skuldsedel."

"[...] tvingade den egendomslöse att kasta sig själv i judens famn och hjälplöst förtvina, kämpande i den listige ockrarens nät."


Det är inte förvånande att även dagens vänster odlar sin fula antisemitism.

Tristan sa...

Om Marx själv var konverterad jude samtidigt som marxisterna var anti-semitiska, så blir psykologin hos Marx väldigt komplex. Led han t.ex. av självförakt, mindervärdeskomplex, rättspatos eller vad?

Tristan sa...

Personlig en är jag starkt mot denna retoriska kollektivisering av individer i form av folkgrupper.

Det är möjligt att människor ur ett evolutionärt perspektiv har funnit en överlevnadsstrategi i att tillhöra en "folkgrupp". Men är "folkgrupp" verkligen nödvändig idag?

Är det inte bättre att samlas kring en konstitution som bygger på spelregler som kan accepteras av och gynna alla individer?

Att fortsätta upprepa "judehat" är inte särskilt konstruktivt, oavsett om man är en hatare eller hatad.

Carl sa...

Vid Stoppa Matchen-demonstrationen marscherade Palestinagrupperna m.fl. tillsammans med nynazister, som några dagar dessförinnan hade sagt att de skulle sluta upp bakom de övriga palestinavännerna.

Det säger allt om de senare.

profanum_vulgus sa...

Det här är faktiskt väldigt roligt. Fram till omkring 1950 hävdade högern att socialismen var judisk och en plan från judarnas sida att förinta det västerländska samhället. Nu när muslimerna är högerns nya hatobjekt så är vänstern plötsligt muslimsk och judefientlig. En extra rolig form av kovändande propaganda.

Högern kan inte skilja på muslimer, muslimska staters politik och folk som till övervägande del är muslimer. Detta kopierar man sedan till att även gälla vänsterns kritik av Israel. En extra roliga form av idiotisk projicering.

Förövrigt uppgår de anmälda hatbrotten mot judar i Malmö till omkring en tredjedel mot antalet anmälda har brott mot muslimer. Även om det finns fler muslimer än judar så visar det att det finns mer hat mot dem också. Dessutom består hela ökningen av hatbrott mot judar (från ca 40 till 79 st) i anmälningar i samband med demonstrationer till stöd för massakern i Gaza.

Nicklas Eriksson sa...

Rätt stor skillnad på att vara antisemit och att vara antisionist, "medborgare".

Men sånt är väl bara semantik när det gäller att få till en bloggpost här antar jag?

Nicklas Eriksson sa...

Carl: du är en stor lögnare.

Nynazisterna dök aldrig upp, i alla fall inte med något som identifierade dem som just nynazister. De hade minst sagt fått det hett om öronen i så fall.

profanum_vulgus sa...

Carl:
Du inte bara ljuger, du sprider dessutom okunskap. Nynazisterna har ju liksom övriga högern också gått över till muslimerna som hotet mot det västerländska samhället.

Medborgare X sa...

Tristan!

Jag håller med dig om "folkgrupper". Men egentligen är det nog heller inte det som förenar, utan snarare frågor som religiös och politisk uppfattning. Folk som man känner tillhörighet med då de tycker, tänker och agerar på ett likartat sätt som en själv.

Medborgare X sa...

Nicklas!

Diskussionen om antisemit respektive antisionist får du nog ta med Juristen. Det intressanta i sammanhanget är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i allt högre grad bygger sin väljarbas på muslimska invandrare som många gånger har ett betydligt mer rasistiskt synsätt och agerande än vad Sverigedemokraterna har. Något som inte minst framgick under Stoppa Matchen kravallerna!

De gamla hederliga arbetarna som förr var Socialdemokraternas stora väljarbas har lämnat dem. De har blivit medelklass och röster numera med plånboken. Allt fler av dem röster borgerligt. Kvar inom Socialdemokraterna finns den gamla generationens arbetare samt allt större skaror av invandrare. Invandrare som ofta kommer från muslimska länder. I Malmö är det extra påtagligt, se bara på valresultaten! Då är det inte så konstigt att Ilmar Reepalu agerar som han gör...

Nils Dacke sa...

Tristan: Marx originalskrifter osar rasism så vidriga att dom är svåra att ta sig igenom och Marx själv som person tjja, vad sägs om att han satte på pigan och lät Engels ta hand om barnet?

Leva som man lär är svårt för vissa...

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Arbetare som röstar med plånboken skulle inte rösta på något riksdagsalternativ. Skillnaden är snarare att arbetarna blivit obildade och röstar efter vilket lag som har snyggast affischer. Folk som röstade på borgarna i förra valet blev ju förskräckta när de märkte att de verkligen skulle göra vad de sagt.

Om man nu skulle bygga en politik på muslimska röster så ska man inte räkna med att komma så långt. De utgör ju 0,4% av befolkningen och sedan var det ju bara de judehatande delarna av muslimerna. Låter inte som någon vidare plan för ett parti med 40+% av rösterna.

Tristan sa...

Medborgare X, nu vill jag inte vara ofin eller så, men när jag tittar på några av dina upplagda bloggpolare så undrar jag om du inte är Sd-anhängare e.d.?

Den sympatisering med judar som Sd gör gällande har jag tolkat som en strategi från Sd:s sida i syfte att framstå som rumsrena, vilket partiet långtifrån är.

Medborgare X sa...

Prafanum!

Utgör de muslimska invandrarna bara 0,4% av befolkningen? Var har du fått den siffran från?

Medborgare X sa...

Tristan!

Ja, det skulle man nästan kunna tro vad? Själv tycker jag att det är en ganska varierad blandning av politisk hemvist i min blogglista. Ett gäng Piratpartister, några Moderater, en Centerpartist, en Socialdemokrat (som jag gillar väldigt mycket, trots allt negativt som jag skriver om Socialdemokraterna) och en Sverigedemokrat. Det finns säkert någon jag glömt eller missat också, men de flesta är dock ganska opolitiska skulle jag tro. Så vad det säger om mina sympatier vet jag inte, men du kanske har en analys?

Tristan sa...

Medborgare X, jag vill förstås inte ha så mycket fördomar i detta, varför jag ställde en fråga som du besvarade med just en fråga. Det är en mycket väl använd teknik! ;-)

Medborgare X sa...

Tristan!

Ja, visst är det en bra teknik! :-)

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Det vet jag inte, men muslimerna utgör 0,4% av befolkningen. Sen har ju neo-antisemiterna lite svårt att skilja på personer från muslimska länder och muslimer, men det har ju inte sossarna så de skulle knappast lägga upp en plan för att snika åt sig 0,01% av rösterna.

Vill du räkna alla från muslimska länder så snackar vi väl omkring 1% av befolkningen, hur många av dessa skulle du tro att man kunde vinna röster av genom att hata judar?

Medborgare X sa...

Profanum!

Du redovisar inte var du fått siffran ifrån eller hur den definieras. Beroende på hur man väljer att definiera muslimer så får man nog olika svar. Väldigt många i Sverige är kristna, men få är aktivt utövande kristna. Samma sak gäller säkert muslimer och judar och whatever.

Att vi har stora grupper som bestå av invandrare i Sverige framgår om inte annat här. År 2008 är den totala folkmängden i Sverige 9256347, av de som är svenska medborgare är 1281581 födda i utlandet och 379422 är födda i Sverige men av två föräldrar som inte är födda i Sverige. Till detta kommer 562124 som inte är svenska medborgare, men som bor här och har uppehållstillstånd (och alltså har rösträtt i kommun och landstingsval, men inte i riksdagsval). Det gör alltså att det finns närmare 2 miljoner personer i Sverige som har någon form av invandrarbakgrund.

Hur många av dessa som verkligen är muslimer kan vi diskutera, men en stor del av dem kommer från länder som är muslimska och som präglas av en negativ bild av Israel och judar. I städer som Malmö är denna grupp ännu mer markant och en viktig del av väljarunderlaget. En grupp som de politiska partierna mer och mer kommer att behöva adressera för att säkerställa deras röster. Hur dessa röstar i Malmö går ganska lätt att utläsa av Valmyndighetens statistik!

profanum_vulgus sa...

Ja det gör det säkert, det är antalet medlemmar i moskéerna. Väldigt få svenskar är kristna, det först med den ökande islamofobin (neo antisemitismen) som folk börjat definiera sig som kristna.

Ja, men den vanligaste invandrarbakgrunden är ju finnar, följt av andra europeer. Av de som invandrar från muslimska länder är ju jävligt många kristna, t.ex. nästan alla från Syrien och en majoritet av de från Irak.
Så det säger inte så mycket om antalet muslimer.

Hur viktig del av väljarunderlaget? Över 1%?
Röstade inte 90% av dem redan på sosseblocket?

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!