29 februari 2012

Varför ska pappor vara föräldralediga när de inte behövs?

Medborgare! Vid vissa tillfällen ekar den feministiska dubbelmoralen högre än vanligt. Igår gick tre av partierna i regeringen ut och deklarerade att man ville följa den feministiska vänsterns krav på att ge ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning. Något som i praktiken innebär ett officiellt ställningstagande att pappor inte behövs och att de inte är viktiga i sina egna barn liv. Det räcker med en bara mamma för barnet, tycker alltså merparten av riksdagens partier.

Endast Göran Hägglund och Kristdemokraterna står upp för FN's Barnkonvention, som Sverige har ratificerat. I dess sjunde artikel står det att:
"Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem."
Det brukar ibland även utryckas som att föräldrar har inte rätt till barn, men barn har rätt till föräldrar. Det vill säga att alla barn även har rätt till sin pappa.

Denna syn delas dock inte av den feministiska eliten i samhället. Där har man länge sett snett på pappor. Speciellt då biologiska pappor. Nu har alltså även Moderaterna, Centern och Folkpartiet sällat sig till skaran som inte tycker att pappor behövs. Även de feministiska organisationerna RFSU och RFSL har deklarerat att de stödjer inseminering av ensamstående kvinnor och därmed synen att pappor inte behövs i barnens liv.

Samtidigt kan man läsa en uppmaning i Aftonbladets feministiska kvinnobilaga Wendela, att alla manliga chefer borde ta befälet över föräldraledigheten. Åsa Erlandson går till och med så långt att hon tycker att det nu är dags att kvotera föräldraledigheten, för att visa att både mamma och pappa betraktas som fullvärdiga föräldrar (what!).

Detta alltså en dag efter att sex av Riksdagspartierna samt de två feministiska organisationerna, RFSU respektive RFSL, har deklarerat att ensamstående kvinnor borde få rätt till assisterad befruktning och därmed offentligt tydliggjort att pappor inte behövs! Att pappor inte är fullvärdiga föräldrar!

Varför ska då pappor vara föräldralediga? De behövs ju inte enligt merparten av de politiska partierna och två feministiska organisationer. Män har ju inte ens samma rättigheter från början, när det gäller barn och föräldraskap, som kvinnor har. Män har inte ens rätt till automatisk gemensam vårdnad när barnet föds, vilket är en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna få någon föräldrapenning.

När man nu dessutom officiellt går ut och deklararar att pappor inte behövs, utan att det räcker med en ensamstående kvinna för att skaffa nya barn, så finns heller ingen som helst anledning för män att engagera sig i sina barn. Papporna är ju bara en spermadonator som inte behövs i barnets liv.

Den feministiska dubbelmoralen sluta aldrig att förvåna! Män dubbelbestraffas ständigt. Vad män än gör så påförs de skuld och skam av landets feministiska elit. Vad än kvinnor gör så är de, enligt samma feminister, offer för de ondskefulla männen. Även när det är kvinnorna som har alla rättigheter och samhällets stöd, samtidigt som det är männen som har alla skyldigheter och samhällets förakt.

Det är dags att sätta stopp för den manshatande feminismen och alla dess falska företrädare!

MER INTRESSANT OM: , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Pappor skall vara föräldralediga för att de inte skall kunna konkurrera med feminister om karriärjobben.

Anonym sa...

Det är inte så att många barn lever med en singelförälder. Det är så att många barn lever med en förälder i taget! Detta beror ofta på den egoism som präglat våra feminister de senaste decennierna. Nu har feminismen gjort svenska kvinnor så oattraktiva att det blivit problem för dem att hitta män som vill göra dem med barn och därför känner sig samhället nödgat att införa artificiell befruktning av dessa trista egoistiska varelser. Varför skall vi alltid gå runt problemen istället för att lösa dem. Det vore mycket bättre om femnisterna tänkte om och att fler svenska kvinnor blev attraktiva att leva med för svenska män, än att samhället måste befrukta dem artificiellt och sedan låta barnen växa upp helt utan pappa. Detta kallar feministerna en seger, men för vem? Barnen utan pappor lär inte tjäna på det och donatorerna lär väl knappast bli glada när ett gäng pappalösa artonåringar plötsligt tar kontakt.
Det som gör den här debatten så meningslös är att de flesta kvinnor skulle kunna bli föräldrar på normalt sätt om de bara velat. Nu väljer de insemination istället. Samhället skall alltså tvingas betala för något som vi skulle kunnat ha fått gratis! Något som vore mycket mera angeläget är att singelmän borde få surrogatmammor som bar fram deras barn. Det lär ju finnas många arbetslösa ungdomar, skulle inte några av den kvinnliga delen av dessa kunna få arbete som skattefinansierade surrogatmammor åt ensamstående singelmän som inte vill leva med en trist feministisk tjat och gnällmaskin.

Anonym sa...

Sjukvården ska alltså på feminismens altare åta sig ytterligare en åtgärd som inte har med sjukvård att göra - att inseminera fruktsamma men ensamstående kvinnor. Samtidigt har kvinnor med svår livmoders- eller äggstockskancer, framfallproblematik, förlossningsskador eller annat elände svårt att få den hjälp de behöver. Har ingen styrka nog att påpeka att behoven tycks oändliga, men resurserna ändliga. Det handlar om att prioritera mellan grupper. I detta faller handlar gruppen kvinnor, alltså en prioritering inom kvinnosjukvården. Snacka om bisarr feminism och förvriden kvinnosyn - och detta ska komma från feministhåll.

Dessutom handlar det om respekten för allmänna medel, hushållningen med våra skatter. Och respekten för våra folkvalda. Inte lär politikerföraktet minska.

Oskar sa...

Den här typen av beslut måste väl också innebära att män som blivit far mot sin vilja ska kunna välja bort barnet och dess mor utan några konsekvenser. De är ju bara ännu en spermadonator.

Lena Lillie sa...

Hur kompatibelt är egentligen mansrörelsens krav att män från början ska bli vårdnadshavare. Till skillnad mot idag när endast modern blir vårdnadshavare direkt (förutom för de gifta). Och er beklagan över att män ofrivillig blir fäder? :-)

Medborgare X sa...

Lena!

Kompatibla? Det fungerar tydligen alldeles utmärkt för kvinnor att både beklaga sig över att män inte tar ut tillräckligt med förädraledighet och att nu kräva att de ska få skaffa barn utan att det finns en pappa till barnet. Är inte det en motsägelse som heter duga?

Krister Larsson sa...

Det finns en anledning till att jag inte är gift med en svensk kvinna utan med en stark och självständig, välutbildad men samtidigt kvinnlig kvinna av utländsk börd. Svenska kvinnor har som enda ambition att vara som män men samtidigt hata män. Utländska kvinnor älskar att vara just kvinnor och de älskar män eftersom de utländska kvinnorna inte plågas av komplex. Svenska kvinnor kommer snart bara bli valda av män från mellanöstern som kommer att låsa in dem i köket som barnalstrande maskiner. När den svenska kvinnan då tänker tillbaks och inser att den svenska mannen nog ändå inte var så dålig, ja då är det för sent. Feminismen är inte bara mannens utan även den svenska kvinnans värsta fiende.

Anonym sa...

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten.

— Artikel 16(3) i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

http://www.youtube.com/watch?v=qH-mjGNqlHs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=w__PJ8ymliw&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=RozEFVPDxeg&feature=relmfu

Under Hela 1900-talet har det handlat om mäns våld mot kvinnor.

Vi har blivit indoktrinerade att alla kvinnors problem beror på män genom feminism. Allt maskulint är dåligt.

I tv och media finns det inte ett enda program nu som inte handlar om att förlöjliga, trycka ner eller förnedra män.

Könsstympning av tjejer i Afrika ska föras krig mot medan pungsparkar och misandri i Sverige, ja det är roligt och humoristiskt, Jämlikhet?

Pojkars betyg i Svenska skolan sjunker, stöd? Äh det är bara killar ändå, Nu drar vi till Afrika och lägger dina och mina skatteresurser på deras tjejer istället, det är ändå bara våra pojkar och man vet ju hur dem är, Jämlikhet?

Män har inga preventiva rättigheter, dåliga föräldrarättigheter, sämre laga stöd, Avtjänar högre straff för samma brott som kvinnor, Utsätts mer för våld, Skadar sig mer, Har högre självmordsfrekvens…………

Jag tror att män i Sverige är såpass nedtryckta i skorna och har såpass dåligt självförtroende och förtroende för rättssystemet i dem här frågorna att dem hellre dör än berättar. Mörkertalet för män som är utsatta för psykologiskt eller fysiskt våld är lika stort eller större än kvinnors i Sverige. Anmälningarna görs inte.

Det här är naturligvis inget som kommer belysas då statistiken som levereras till regeringen kommer från "dem som vet" och dessa är själva ofta feminister och engagerar sig selektivt åt kvinnors utsatthet och systematiskt ignorerar mäns utsatthet.

Män och kvinnor ska tvingas in i arbeten som dem är sämre lämpade för och som dem personligen inte vill välja i könsextremismens och kvoteringens namn.

Barn på förskola ska bli utsatta för styrd lek av genusdiktatorer för att sudda ut heterosexuella instinkter och naturliga beteenden.

Omvärldens syn på Sverige har förändrats från humanistiska fredsivrare till att idag ses som ett extremateistiskt feminismens Saudi Arabien. Självrättfärdigande kör vi blint på utan eftertanke.

Det räcker nu.

Det hade vart bra med verklig jämlikhet utan feminism.

En jämlikhet OAVSETT kön, ras, ålder, sexuell läggning istället för: 

På grund av vissa kön, raser, åldrar, sexuella läggningar skapad genom social ingenjörskonst.

En jämlikhet för lika möjligheter som respekterar fria val, kärnfamiljen, mänskliga rättigheter, män och kvinnors olikheter, istället för att försöka forcera jämställda resultat genom tvång, kvotering, exkludering, vetenskapsförnekelse, social ingenjörskonst och feminism.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!