22 februari 2012

Missa inte årets viktigaste debattartikel om framtidens välfärd

Medborgare! Idag kan man läsa i tidningarna att sysselsättningsgraden sjunker, att 2 av 3 arbetslösa inte får någon arbetslöshetsersättning, att var sjunde pensionär saknar tjänstepension, att de rörliga bolånen blir betydligt dyrare i framtiden. Även om finanskrisen inte (ännu) har drabbat Sverige lika hårt som många andra EU-länder så ser framtiden inte alls bra ut. Arbetslösheten är rekordhög (speciellt då bland ungdomar) och allt för många medborgare är utlämnade till långvarigt utanförskap.

Med allt större skaror som inte kan försörja sig själva ökar också trycket på det allmänna välfärdssystemet. Skattepengar som ursprungligen var tänkta att gå till vård, skola, omsorg och infrastruktur måste i allt högre grad slussas över till socialbidrag, arbetslöshetsersättning, jobbcoacher, plussjobb och andra satsningar som görs för att upprätthålla en fasad av mänsklig värdighet.

Hela välfärdssystemet är under press och har så varit sedan många år tillbaka. Under krisen på 90-talet gjordes de första stora försämringarna av välfärden. Detta under hotet av statskonkurs, samma läge som idag Grekland och många andra länder befinner sig i. Då hade Sverige under lång tid levt på lånade pengar. Statsskulden hade ökat år efter år sedan 70-talet. Skatteintäkterna var år efter år långt mindre än vad utgifterna för välfärden var.

Sedan dess har de svenska statsfinanserna sanerats och Sverige är idag i ett relativt gott läge som stat betraktat. Däremot är de svenska medborgarna skuldsatta till en historiskt hög nivå. Aldrig tidigare har svenskarna haft så stora lån. Den dagen bostadsbubblan spricker kommer många högt belånade tvingas från sina hem. Samma sak skedde under krisen på 90-talet. Vissa betalar fortfarande på lån för bostäder de inte äger.

Problemet i Sverige och stora delar av västvärlden är att det inte längre genereras ett tillräckligt stort välstånd. Det behövs en lönsam och värdeskapande industri för att generera nettoskatteintäkter till samhället. Utan välstånd, ingen välfärd.

Men när mer och mer av industrin lämnar landet för de mer lukrativa och framgångsrika marknaderna i Asien och BRIC-länderna så kommer också skatteunderlaget att sjunka ytterligare. Extra oroande är det att både politiker och högljudda särintressen inte ser behovet av industrin. Tvärtom motarbetas många gånger den svenska industrin genom högre skatter och avgifter, sämre villkor för företagande samt långsammare byråkrati än i konkurrerande länder. Det finns dessutom många fördomar om industrin som på sikt hotar vår välfärd.

Med detta i baktanke är det extra intressant att läsa Anders Thoréns debattartikel om den framtida välfärden, "Svensk företagarpolitik kan lära av Asien", på Newsmill. Den borde vara obligatorisk läsning för landets alla politiker och debattörer. Anders Thorén tar upp just industrins inverkan på både välståndet och välfärden. Han pekar också på hur välståndet allt mer har kommit att förflyttas från västvärlden till Asien. Det är i Asien som allt mer välstånd skapas och man har dessutom en helt annan tradition av att spara pengar istället för att leva på lånade medel. I Asien sker nu en enorm förmögenhetsuppbyggnad. Samtidigt lever vi i väst allt mer på lånade pengar.

Detta kommer på sikt att få enorma konsekvenser för hela världen. Om inte Sverige och övriga västländer snabbt förändrar sin syn på industri, välstånd och välfärd så kommer vi snart vara den fattiga kusinen på landet. Då kan vi glömma allt vad välfärd heter och samhället riskerar att snabbt att falla isär. Inte omöjligt med ökade motsättningar och mer våld som konsekvens.

Anders Thorén avsluta sin debattartikel med följande kloka ord:
"Debatten i Sverige måste ha en längre horisont än bara nästa budgetår. Hur skall Sverige se ut om 10 till 20 år och hur skall vi då klara välfärden utan att skatten stiger till absurda nivåer och slår ut hela industrin. Hur skall vi få företagen att stanna i Sverige med sin tillverkning och utveckling? Asien kommer att bli en formidabel konkurrent om inte bara enkla jobb utan också om s. k. kunskapsjobb. Hur skall vi få ordning på den svenska skolan? Hur skall vi verkligen stimulera företagandet? Hur kan regeringen stödja svensk företagsamhet? Hur skall vi klara elförsörjningen? Dessa frågor borde vi allvarligt debattera och inte gräva ner oss i frågeställningar hur vi kan spendera mer på välfärd. Gör vi inget så går välfärden rakt in i väggen. 
I den globala utjämning som nu sker kommer det att uppstå en mycket stark konkurrens om jobb för framtiden. Vem kommer då att om 10 till tjugo år gå segrande ur den kampen, Sverige eller länderna i Asien, där man har den bästa skolan, lägsta skatterna och billigaste arbetskraften? Även om Sverige kanske inte är det sämsta landet i Europa att leva i, eftersom vi har gott om råvaror att handla med, så kommer vi att få det mycket svårt att upprätthålla nivån i välfärden i framtiden oavsett vad politikerna lovar inför nästa val."
Speciellt företrädare för den feministiska vänstereliten borde läsa och lära av detta. Välfärd är inget som man kan ta för givet!

MER INTRESSANT OM: , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vänstern ser till att vi är rökta. Dessa idioter har stor makt även om de är i oppsition. De har media på sin sida. Lyssna bara nyhetsbyrån i svt. Helt sjukt att de ostört får leverera såna åsikter. Svenskar är lika korkade som grekerna

Anonym sa...

Anonym, du verkar inte sann?
Vet du huvudtaget vad du pratar om?
På de tre första meningarna visar du att du ingenting förstår och på den fjärde meningen bevisar du att du knappast är mer än femton år.
Du har rätt i den femte meningen, men den sjätte fallerar du helt iom att du undergräver dig själv totalt!
När du blir äldre kommer du nog att förstå.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!