28 februari 2012

Först en surrogatmamma, sedan en donatorpappa

Medborgare! Idag har tre av partierna i regeringen följt i spåren på landets vänsterfeminister och lagt fram ett förslag som officiellt deklarerar att pappor inte längre behövs. Detta genom att föreslå en feministiskt inspirerad lagändring så att inte längre enbart par som inte kan få barn ska få tillgång till fri assisterad befruktning, utan även ensamstående kvinnor. Just detta är en gammal dröm för många feminister. Att en gång för alla kunna utestänga män från allt som har med barn att göra. Att låta kvinnan få alla rättigheter och inga skyldigheter när det gäller barn och föräldraskap. Vill en kvinna ha barn så ska hon ha rätt till fri insemination och sedan ska skattebetalarna även betala för föräldraledighet, underhållsstöd, dagis, skola och sjukvård.

Någon motsvarande rättighet till barn för män finns självklart inte i varken det förslag som Moderaterna, Centern och Folkpartiet nu lagt fram eller i något av de tidigare betänkandena från den feministiska vänstern. Mäns roll i samhället ska istället reduceras till de som arbetar och betalar den skatt som behövs för att finansierar de ensamstående kvinnonas rätt till egna barn.

Och vad händer med barnens rätt? Den ende som verkar stå upp för barnens rätt till båda sina föräldrar är Göran Hägglund. Detta vågar han göra trots att det riskerar att splittrar Alliansen. Övriga partier sätter kvinnans rätt före barnens rätt.

Barnen ska inte ens ha rätt att veta vem som är deras far. Det ska de inte ha rätt att få veta förrän den dag de fyller 18 år och därmed blivit vuxna!

Naturligtvis är det behjärtansvärt att önska att alla ska ha rätt till barn (även om alla tydligen bara inkluderar kvinnor), men i ett jämställt land ska naturligtvis lagar vara så könsneutrala som bara möjligt. Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Det är själva grunden till jämställdhet.

Det finns dock en lösning som ger både ensamstående män och ensamstående kvinnor en möjlighet att skaffa barn. Man ställer helt enkelt ett enda krav på alla ensamstående kvinnor som vill skaffa barn. För att få hjälp med fri assisterad befruktning så måste hon helt enkelt först agera surrogatmamma till en ensamstående man som önskar ett barn. Därefter så kan hon återigen inseminera sig och föda ett eget barn. På samma sätt ställs krav på mannen att donera sperma till både sitt eget barn och till det barn som sedan kvinnan får.

Med rättigheter följer också skyldigheter. Rätten att få ett barn som ensamstående är då villkorat med skyldigheten att hjälpa en ensamstående av det motsatta könet att få barn.

Dessutom ska naturligtvis barnen ha rätt att veta vem som är deras mamma respektive deras pappa så snart de frågar efter det. Med en sådan lösning har barnen fått rätt till båda sina föräldrar samtidigt som både ensamstående män och ensamstående kvinnor har fått samma rättigheter och möjligheter att skaffa barn på egen hand.

Först en surrogatmamma, sedan en donatorpappa. Det är riktigt jämställdhet!

AB1 DN1 DN2 DN3 DN4 GP1 GP2 SR1 SR2 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SVT1 SVT2
MER INTRESSANT OM: , , , ,

16 kommentarer:

OldWolf sa...

Två fel gör inte ett rätt. Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det finns tillräckligt många barn redan, som saknar en förälder i sitt liv,oftast pappan. varför skall staten bidra till att flera barn hamnar i denna situation
http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.com/2012/02/alla-barn-har-ratt-till-en-narvarande.html

Medborgare X sa...

OldWolf!

Jag håller i grunden med dig. Med ovanstående förslag så blir det dock som att en mamma och en pappa skiljer sig och tar med sig ett av barnen var till sitt nya hem. Båda vet vem den andra föräldern är och båda vet att de har ett barn till som bor hos den andre.

Det är en betydligt bättre lösning än att random spermadonator är far till alla barnen och barnen inte får veta vem han är förrän de fyller 18. Dessutom ger det både ensamstående män och ensamstående kvinnor samma rättigheter.

Anonym sa...

Vore väl bättre att öppna statlig äktenskapsförmedling i så fall. Jag tycker inte staten ska uppmuntra singlar att skaffa barn. Det vore orimligt att förbjuda singelmammor att avla barn på det gamla sättet, men varken jungfrufödsel eller köpfittor är något att eftersträva. Ju färre, desto bättre.

/Backlash

OldWolf sa...

Medborgare: Det finns mycket som är fel i lagstiftningen och som inte är könsneutralt, som så väl beskrivit i dina bloggar.
Detta ser jag dock som ett fristående problem, att staten uppmuntrar till fler faderslösa barn

sur mormor sa...

Du skrev det jag ville säga. Med en viss skillnad. Först surrogatmamma och leverera ett barn till förmedling för ensamma pappor. Sedan inseminering för eget barn från spermabank. Jämlikt så det förslår. Att det blir en del rotlösa barn kan väl förbises. Att få skulle vilja ställa upp löser frågan.

Anonym sa...

Med risk för att låta tjatig, men detta är närmare än vi tror.....
http://www.fajaf.com/lokalt/solanas.html

Anonym sa...

Det är naturligtvis bra för de stackars män som slipper ett inbetalningskort till ett ons. Samtidigt kommer samhället att tjäna mycket på alla vårdnadsutredningar som inte behövs. BUP kommer inte att lastas ner av mammor som inte kommer överens med sina barns pappor. Men jag hoppas bara att samhället gör så att de kvinnor som själva vill ha barn också får bekosta allt. Exempelvis bör bidragsförskottet ersättas med något som liknar studielån och som skall betalas tillbaka när barnet blivit myndigt. Detsamma bör gälla eventuella bostadsbidrag och socialbidrag.
Sedan måst jag påpeka att detta är ett fullständigt onödigt förslag, det finns ju fungerande lösningar för de kvinnor som vill bli gravida. Det som borde vara mera angeläget vore att lagstifta om mäns rätt till surrogatmammor. Ett alternativ vore kanske att forska i hur män kan bära ett barn exempelvis genom artificiellt utomkvedshavandeskap...

AV sa...

Klipper in mitt inlägg från Pelle Billings blogg:

Lite intressant att det är ett feministiskt krav att ensamstående ska få tillgång till spermiedonation. Vi antar att det blir frekvent förekommande och sker öppet, vad blir konsekvensen?

1. En man som vill föra sitt arv vidare, men helst slipper omkostnader, blöjbyten, dagishämtning, ja allt det som män sägs ta för lite ansvar för, kan bara gå till en klinik och gå in i en skrubb med en plastburk. Färdigt och klart. Om 18 år kanske det ringer på dörren och en yngling kallar en för pappa. Inget ansvar att ta om man inte vill. Säg bara att man inte var mogen och att man ville hjälpa en ensam kvinna. Hela lönen går till en själv. Inget underhåll att betala. Skidor i Chamonix och utekväll med grabbarna. Hej hopp!

2. Ensamförälder med fullt ansvar och en inkomst är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Många lever på knapra medel, större risk att det är de barnen som inte kan åka med på skolaktiviteter som kostar en liten slant, sällan semestrar. Sannolikheten att barnet får problem i livet ökar markant. Om något händer föräldern finns liten back up. Att det ens fungerar beror i de flesta fall på att samhället ställer upp med bidrag och subventionerad förskoleplats även på nätterna. Ensamföräldrar (flest mammor) har ökad risk för stress, utbrändhet och psykiska problem. Är det så de vill att fler kvinnor och barn ska ha det? Visst går det att dra runt om man är singelmamma med bra inkomst på hippa Söder, men så ser livet inte ut för de flesta kvinnor. För ett affärsbiträde på 35 år med panikringande biologisk klocka kommer framtiden att bli betydligt hårdare, oavsett hur mycket det offentliga bidrar med barn-, underhålls- och bostadsbidrag.

Om inte detta kommer bli en kvinnofälla, vette tusan vad som skulle vara det.

Medborgare X sa...

OldWolf!

Jag håller i grunden med dig att det är fel att staten uppmuntrar till fler faderlösa barn. På samma sätt hade det varit fel att staten uppmuntrade till fler moderlösa barn (vilket den naturligvis aldrig hade gjort eftersom vi lever i ett statsfeministiskt samhälle där kvinnor och framförallt mammor värderas högre än män och pappor).

Under förutsättning att staten skulle hjälpa ensamstående att få barn så måste dock samma rättigheter ges till både män och kvinnor (om man med någon heder i behåll vill ha någon form av jämställdhet). Då bör också rättigheten koplas till en skyldighet, så att man för att få hjälp att skaffa barn först också ska hjälpa en ensamstående av andra könet att få barn.

Medborgare X sa...

AV!

Ja, visst är det ytterst inkonsekvent att i ena stunden kräva att män ska ta mer ansvar för barnen och i nästa stund propagera för att ensamstående kvinnor ska kunna få barn via insemination utan att donatorpappan behöver varken vara närvarande eller betala underhåll.

Och som du säger, för många ensamstående kvinnor kommer barn via insemination säkert bli en "kvinnofälla"!

Elena sa...

Bra forslag, men tror ni verkligen att det finns lika många män som vill skaffa sig barn? Vi ska ha en kö med panikslagna kvinnor som väntar på mannen som vill föröka sig.

Medborgare X sa...

Elena!

Det finns fler barnlösa män i samhället än vad det finns barnlösa kvinnor. Vad får dig att tro att dessa män inte skulle vara lika intresserade av att få egna barn som barnlösa kvinnor är?

Och om nu kvinnorna skulle vara mer intresserade, varför har de då inte uppvaktat hundratals av de barnlösa männen för att försöka hitta en av dessa att skaffa barn tillsammans med?

Anonym sa...

Medborgare X

Det obehagliga i kråksången är att dessa ensamtstående kvinnor kommer kunna måttbeställa sin barn och därmed få vissa önskvärda egenskaper utan att behöva anstränga sig. Därmed kan vilken kvinna som helst få perfekta gener till sitt barn utan att behöva hitta en alfaman. Detta kommer naturligtvis leda till att kvinnorna får barn som slår ut våra egna barn som befruktats på naturlig väg.

Det kan få dramatiska följder för oss män som inte kan konkurrera med låt oss säga gener av Brad Pitt-karaktär. Redan nu kan man i Danmark fråga läkarna om donatorn är musikalisk, blond, snygg etc. Det är riktigt obehagligt att man erbjuder kvinnor denna möjlighet, det är dödsstöten för män. Kvinnor kommer inte känna någon som helst press på sig att behöva konkurrera om bra män, dom kan åka till en insemination och få A-gener på momangen.På samma sätt kommer män än mer än idag behöva anstränga sig för att hitta en duglig kvinna. Lita på att detta kommer bli vanligt om förslaget får stöd. Män måste nu börja lobba för att vi också kan få denna möjlighet, det är enormt viktigt

Anonym sa...

Vi får än en gång konstatera att samhället hårdnar alltmer. Vi är stolta över vår demokrati, och samtidigt kör vi över de svagaste till förmån för den som skriker högst. Ett samhälle som inte förmår skydda sina barn har förlorat sin rätt att existera

Anonym sa...

Nu har feminismen gjort svenska kvinnor så oattraktiva att det blivit problem för dem att hitta män som vill göra dem med barn och därför känner sig samhället nödgat att införa artificiell befruktning av dessa trista varelser. Varför skall vi alltid gå runt problemet istället för att lösa det. Det vore mycket bättre om femnisterna tänkte om och att fler svenska kvinnor blev attraktiva för oss män att leva med, än att samhället måste befrukta dem artificiellt och sedan låta barnen växa upp utan pappa.

Michael Williams sa...

Jamen... det finns ju spermabanker där blivande mammor kan välja "profil" på sin avkomma utefter spermadonatorns olika egenskaper som utseende, utbildning, inkomst mm. Kan vi inte i jämställdhetens namn ha en surrogatmammabank där kvinnans egenskaper kan kategoriseras och presenteras snyggt och stiligt i en färgglad katalog...

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!