07 mars 2012

Privata kvinnojourer, varför då Jonas Sjöstedt?

Medborgare! Inför internationella kvinnodagen gör Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt ett utspel i SvD och vill ge landets kvinnojourer "goda förutsättningar" genom att införa ett stabilt statligt grundstöd. Vänsterpartiet föreslår att detta grundstöd ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och att det ska beviljas för tre år i taget. Om det saknas en kvinnojour i området så ska pengarna göra det möjligt att bygga upp en ny.

Något motsvarande stöd till mansjourer nämns i vanlig ordning inte av det feministiska partiets partiledare. Män som utsätts för våld eller andra trakasserier av kvinnor existerar inte i de manshatande feministernas värld, trots att forskning visar att det är lika vanligt att kvinnor utsätter män för våld som det omvända.

Denna anomali syns också i många av de satsningar som redan idag görs mot relationsvåld. I Uppsala satsar till exempel kommunen över 8 miljoner på våld mot kvinnor, medan våld mot män bara får 50 000 kronor. Våldet mot barnen nämns över huvud taget inte.

Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet har tidigare varit ytterst kritisk till privatiseringen av offentlig sektor (som skolor, vårdcentraler, sjukhus och äldreboenden) och skrev så sent som för en månad sedan en debattartikel i Aftonbladet där han bjöd in Socialdemokraterna till ett samarbete mot privatiseringarna.

Men när det gäller just kvinnojourerna verkar Vänsterpartiet inte ha något emot att de inte drivs i offentlig regi, utan istället kontrolleras av privata intressen. Jonas Sjöstedt vill nu dessutom ge dessa organisationer än mer stöd. Stöd som skattebetalarna inte har någon som helst insyn i.

För till skillnad från privata skolor, privata vårdcentraler och privata äldreboenden så köps inte kvinnojourernas tjänster upp i konkurrens och mot ett fastställt avtal. Istället betalas pengarna ut in blanco, utan möjlighet för skattebetalarna att granska vad pengarna används till och vad de verkligen får för de utbetalda medlen.

Med tanke på att Vänsterpartiet annars förordar offentliga lösning framför privata så kan man ju tycka att Jonas Sjöstedt istället borde förorda att stödjourer tillgodoses i offentlig regi. Det är ju inte speciellt svårt att tänka sig att det kan finnas ett antal fördelar med detta, så som:
  • Insynen i verksamheten skulle bli bättre, mindre risk för ideologisk agenda hos entreprenören.
  • Verksamheten skulle kunna göras könsneutral. Även när män utsätts för relationsvåld påverkas barnen. Även dessa barn bör omfattas av verksamheten.
  • Privata vinstintressen skulle undvikas, vilket ju annars är en viktig fråga för Vänsterpartiet.
  • Kontinuiteten skulle bli högre, mindre risk för nyckfulla bidragstilldelningar när politiska vindar svänger.
Men av någon underlig anledning är det inte Vänsterpartiet som talar sig varma för detta. Istället är det den moderata riksdagskvinnan Maria Abrahamsson som har föreslagit att kvinnojourerna ska förstatligas. I hennes fall just på grund av att det saknas offentlig insyn i kvinnojourernas verksamhet samt att de allt för ofta bedriver sin verksamhet baserad på ideologisk grund snarare än vetenskaplig grund.

Då kan man ju fråga sig varför Jonas Sjöstedt vill ha privata kvinnojourer, där skattebetalarna inte har någon insyn i hur pengarna används, när han samtidigt inte kan accepterar att vård, skola och omsorg köps upp i konkurrens av privata aktörer?

Varför inte bara förstatliga kvinnojourerna och samtidigt tillse att deras verksamhet breddas till att omfatta både kvinnor, män och barn?

MER INTRESSANT OM: , , ,

4 kommentarer:

Cuben sa...

Bra inlägg Mx och länk till Maria Abrahamssons inlägg på Newsmill.

Anonym sa...

Det är naturligtvis bra att kunna förbinda sår, men det är ännu bättre att lära sig att undvika att bli skadad.
Därför undrar jag om inte kvinnojourernas verkliga syfte är att klaga på män. Vore det inte bättre om erfarna kvinnor lärde unga tjejer hur de skall undvika att bli ihop med misshandlande män? Om misshandlande män inte fick några tjejer skulle antalet misshandlade kvinnor minska, och det är väl det vi alla vill. Därför tycker jag att kvinnojourerna skall gå ut i skolorna och lära unga tjejer hur de väljer bort våldsamma killar. Detta skulle ge långsiktioga resultat. Dagens kvinnojourer ger oss bara varaktigt gnäll.

Johan sa...

Svårt. Jag tror att behovet av jourer för misshandlade män är så litet att det är meningslöst. Jag har arbetat med en del män och kvinnor som blivit misshandlade av sin partner. Bägge behöver stöd men min erfarenhet är åtminstone att kvinnorna behöver mer stöd i form av fysiskt skydd än männen. Både männen och kvinnorna är fjättrade av sina mentala hinder att lämna den destruktiva situationen. Kvinnorna är dock i högre grad rent fysiskt rädda.

Anonym sa...

Av samma anledning som socialdemokraterna i alla år vägrat att förstatliga A-kassan......

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!