10 september 2011

Mer feministisk dubbelmoral

Medborgare! En gång i tiden var feminismen, precis som liberalsmen, en frihetsrörelse som byggde på upplysningens idéer om alla människor lika värda och tron på det människliga förnuftet. Grundläggande för upplysningen idéer är synen att alla människor är kapabla att tänka själva samt att de själva kan ta ansvar för sina egna val och handlingar i livet. Därför menade man att människor inte okritiskt skulle tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan. Det var på dessa grunder som både män och kvinnor krävde allmän och lika rösträtt. 

Men både samhället och den feministiska ideologin har förändrats sedan dess. Samhället har de facto blivit mindre auktoritärt, mer demokratiskt och mer jämställd. Kvinnor har idag alla rättigheter som män har. Dock finns det fortfarande vissa rättigheter som kvinnor har men som män ännu inte har fått

Men trots att kvinnor och män i det närmaste har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter så fortsätter feminismen att bedriva ett veritabelt könskrig. Från att ha varit en idé om frihet så har den rådande radikalfeministiska rörelsen istället utvecklats till en auktoritär ideologi som ser som sin uppgift att uppfostra vanliga kvinnor och män. Tron på människors förnuft och alla människors förmåga att själva ta ansvar för sina liv har helt försvunnit. Med detta har också feminismen blivit allt det den en gång sade sig vara emot

På flera områden i samhället vill radikalfeministerna och genusvetarna förändra och detaljstyra de val som män respektive kvinnor gör. Man anser helt enkelt att kvinnor och män väljer fel, för de väljer ju inte alltid exakt lika. Och de väljer framför allt inte så som de auktoritära elitfeministerna önskar att de valt. 

Därför protesterar de högljutt över att små pojkar associeras med färgen blått, medans flickor associeras med färgen rosa. Därför vill de förändra hur hur små pojkar och flickor leker samt vilka leksaker de använder, för de små barnen leker ju inte exakt lika och väljer inte exakt samma leksaker. Därför förespråkar de en kvoterad föräldraförsäkring, för pappor och mammor är ju inte hemma exakt lika med sina små barnen. Därför beklagar de högljutt över att kvinnor ägnar sig mer åt hushållsarbete än män och anser att män borde skura toaletterna lika ofta som sina fruar

Listan kan göras lång över områden där feministerna vill detaljstyra vanliga människors liv, allt i syfte att med hjälp av social ingenjörskonst tvinga in alla människor i samma mall. Den radikalfeministiska mallen, där det inte finns några könsskillnader och där alla istället är hen med varandra.

Men detta leder många gånger till en enorm dubbelmoral från feministiskt håll. Trots att man säger sig vilja betrakta män och kvinnor som varandras likar, så framgår det allt för ofta att man egentligen gör en enorm skillnad på män och på kvinnor, vilket Medborgarperspektiv har beskrivit tidigare

Samma sak ser man nu i spelbranchen. Ungefär 42 procent av alla som spelar datorspel är kvinnor. Trots det så hävdas det att allt för få spel görs för kvinnor! Men om nu kvinnor och män är lika, som feministerna hävdar, hur kan det då behövas speciella spel för kvinnor? Det vore ju ytterligare ett exempel på feministisk dubbelmoral att hävda att kvinnor inte behöver gilla samma typ av spel som män, samtidigt som man på andra områden i samhället gör allt för att detaljstyra kvinnor och mäns val för att det ska bli så lika som möjligt. 

Än mer dubbelmoral blir det, precis som Pelle Billing noterar, när samma typ av feministisk mediaelit och kulturelit går till attack mot Ulf Brunnbergs förslag att det borde skapas en särskild TV-kanal bara för män!

MER INTRESSANT OM: , , ,

28 kommentarer:

Hmm sa...

Jag såg ingen kritik av TV-kanalen. Tvärt om så ville Åsa titta på den.

Lottaonline sa...

Mx!
Här får du lite mer dubbelmoral:

1) Män som gnäller att män drar in all inkomst i samhället när de samtidigt får bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg!

2) Män som gnäller att män drar in all inkomst när de samtidigt får skattefinansierade bidrag. När de även finns massor av kvinnliga singelhushåll med högskoleutbildade med bra inkomster från privatsektorn. De får å andra sidan inga bostadsbidrag, barnbidrag eller flerbarnstillägg. Å andra sidan får de höra att de fått allt gratis när de jobbar varenda dag och knappt tar ut semester!

3) Män som påstår att de får kämpa ensamma utan stöd, när ömkande kvinnor ständigt gullar med dem. Samma kvinnor som avundsjukt trycker ner kvinnor som kämpat sig fram!

3) De kämpande kvinnorna får även höra av samma gnällande män att de inte bidrar med något till samhället och att staten bara ger dem en massa bidrag, för annars skulle de inte klarat sig!

3) Män som påstår att de inte finns några löneskillnader när de SAMTIDIGT påstår att de drar in alla pengar i samhället! Vart i helvete finns logiken?

Medborgare X sa...

Hmm!

Det är som sagt ganska många som uttalat sig ytterst negativt om Ulf Brunnbergs förslag, till exempel:
- Belinda Olsson: "Han får kalla hem hästarna till stallet"
- Renée Nyberg: "...han känns ju extremt mossig och omodern..."
- Leif Andrée: "dumjävel" och "En kanal för män är befängt."
- Alexandra Pascalidou: "...alla kanaler är ju mans-tv redan." och "Brunnberg är en gammal farbror..."
- Agneta Sjödin: "Moget, ha ha ha."
- Gry Forsell: "Han är ju bara en konservativ gammal surgubbe."
- Filip Hammar: "Han är en bitter gammal gubbe"

Varför uttalar sig då inte samma personer lika negativt om datorspel som riktar sig till kvinnor?

Medborgare X sa...

Hmm!

Åsa Erlandsson på Aftonbladets kvinnobilaga Wendela valde istället att associera Ulf Brunnbergs föreslagna manskanal med Hitler, precis som GenusNytt tidigare har skrivit om.

Medborgare X sa...

Lotta!

Nu har du nog fått en del om bakfoten. '

1) Nej, ingen påstår att män drar in all inkomst i samhället. Däremot bidrar män totalt sett med betydligt mer skatteinbetalningar till välfärdssamhället än kvinnor, men som sagt inte alla skatteinbetalningar. Visst finns det även män som får bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg. Dock vet du väl att både barnbidrag och flerbarnstillägg per automatik går till mamman, endast i undantagsfall är det pappan som får dessa bidrag. Det kräver att mamman antingen har dött eller att mamman själv har skrivit över bidragen på pappan.

2) Visst händer det även att enskilda män får skattefinansierade bidrag. Men när det gäller specifika satsningar på ett kön så är kvinnor i absolut majoritet. Och som du helt riktigt noterar så får varken manliga eller kvinnliga singelhushåll bostadsbidrag, barnbidrag eller flerbarnstillägg. Och jag håller med dig att personer utan barn är de som i hög grad tvingas betala för alla de förmåner och bidrag som barnfamiljerna får och även att det ofta är dessa singlar som av företaget förväntas ta över alla arbetsuppgifter som inte de föräldralediga, VAB:ande och skollovslediga småbarnsföräldrarna inte gör på jobbet. Konsekvensen blir ofta att singlarna måste jobbar när småbarnsföräldrarna utnyttjar sina förmåner och förväntas anpassa sin egen semester efter när småbarnsföräldrarna vill vara lediga.

3) Hur du än vänder på det så ger samhället långt mycket mindre stöd till män än till kvinnor. Sedan är det i mina ögon bra att det finns många kvinnor som också sett igenom den feministiska ideologins dubbelmoral och öppet börja kritisera feminismen.

4) Det finns gott om kämpande kvinnor i samhället, precis som det finns kämpande män. Det är få som får något helt gratis i samhället, även om feminister gärna vill göra gällande att män glider fram på en räkmacka. Visst finns det enstaka män som gör det, men det finns även enstaka kvinnor som gör det. Ingen av dessa är dock representativa för den stora massan kvinnor och män.

5) Skilj på löneskillnader och inkomst. Män och kvinnor får lika lön för lika arbete. Samma yrke (allt annat lika) ger samma lön, oavsett om du är kvinna eller man. Däremot väljer män och kvinnor olika yrken, olika branscher, heltid/deltid, etc. Det ger naturligtvis upphov till skillnader i inkomst. En person som bara jobbar halvtid ska naturligtvis inte ha samma inkomst som en som jobbar heltid. Det hoppas jag vi kan vara överens om.

Hmm sa...

@MedborgareX: Tyckte faktisk att det var en långsökt association med Ulf och Hittler. Tyckte nog bilden var rätt relevant om du tänker på vad som visas på History chanel etc i överflöd. Att associera det med person är att vara känslig tycker jag. det var en känga till kanalen.

Anna1 sa...

"Tron på människors förnuft och alla människors förmåga att själva ta ansvar för sina liv har helt försvunnit"

Fast nu börjar det hända saker och det har vi alliansen att tacka för!

Medborgare X sa...

Hmm!

Kanske det? Jag är ingen stor TV-tittare själv och än mindre av History chanel. I mina ögon verkar det dock lite väl insinuativt att lägga in fyra program om Hitler i tablån för Ulf Brunnbergs föreslagna manskanal.

Medborgare X sa...

Anna1!

Visst finns det fördelar med Alliansen, men vad gäller jämställdhetspolitik så är även de starkt påverkade av den radikalfeministiska ideologin.

Hmm sa...

@MedborgareX: Det kan ju hända att du har rätt i vad deras avsikter var. Själv uppfattade jag att de försökte hitta det tråkigaste de kunde komma på.

Jag tycker personligen att det är konstigt att kalla en kanal för tjej eller kill-kanal då jag är säker på att det finns de som titta på alla sorters program oavsett kön. Hade Ulf sagt att han skulle strata en kanal som var fri från dokusopr så hade jag jublat och skickat en peng för att stötta idén.

Anna1 sa...

Apropå förslaget om en killkanal så låter det lite knäppt tycker jag. Det förutsätter ju att män är en homogen grupp och att kvinnor en homogen grupp och så är det ju inte. Å andra sidan kommer man inte ifrån att män är mer intresserade av motorsport och att majoriteten av de som kollar på t.ex. Desperate Houseswifes är kvinnor. Så finns det en efterfrågan på en killkanal är det väl egentligen bara att tuta och köra antar jag. Bättre att marknaden styr än att radikalfeministerna sätter agendan för vad som får visas och inte visas på TV.

Medborgare X sa...

Hmm!

Alla produkter har en målgrupp, även om inte alltid kön är en av faktorerna. Jag har inget emot att kommersiella krafter försöker hitta produkter som riktar sig mot specifika målgrupper, inte heller om de har med kön att göra. Vi har ju veckotidningar som riktar sig till vissa åldergrupper och vissa kön. Varför skulle inte samma sak med vara möjligt med datorspel eller TV-kanaler?

Däremot är det viktigt att den skattebetalda delen av samhället behandlar alla lika och riktar sig till alla.

Observer sa...

Men att införa ett så idiotiskt påhitt som att könet är en social konstruktion gör väl ändå att man tar sig för pannan. Skall all biologiundervisning och Darwins evolutionslära också förbjudas då den talar emot denna "hen" galenskap. Snart är det värre ställt än i USA's bibelbälte där kreationismen är det enda saliggörande.

Lottaonline sa...

@Mx
”Nu har du nog fått en del om bakfoten”

Lägg ner ditt mästrande!

”Dock vet du väl att både barnbidrag och flerbarnstillägg per automatik går till mamman, endast i undantagsfall är det pappan som får dessa bidrag. Det kräver att mamman antingen har dött eller att mamman själv har skrivit över bidragen på pappan”

Alla människor befinner sig inte i vårdnadstvister i samhället. Dessutom tillfaller med högsta sannolikhet bidragen den part som har ungarna. Det torde för mig, som en av skattefinansiärerna av dessa bidrag även vara mest lämpligt. Trots att jag själv aldrig fått några bidrag!

”Hur du än vänder på det så ger samhället långt mycket mindre stöd till män än till kvinnor. Sedan är det i mina ögon bra att det finns många kvinnor som också sett igenom den feministiska ideologins dubbelmoral och öppet börja kritisera feminismen. ”

Jag håller inte med dig kring att kvinnor får mest stöd. Det finns en massa larvigt skit som Ström provocerande visar upp samtidigt som han målar upp att kvinnliga företagare är förståndshandikappade i sin förmåga att både starta och driva upp företag! Beträffande företagsbidrag, så är det inga RIKTIGA företagare som tar del av dessa. Det finns annars hur mycket företagsrådgivning och stöd som helst för folk - MÄN OCH KVINNOR som är VAKNA och INTE lata eller går på devisen, att staten ska bära dem i allting!! De personerna är dock inte lämpliga att vara företagare. Hur mycket du och Pär Ström än propagerar den falska bilden att kvinnliga företagare fått allting gratis!

”..även om feminister gärna vill göra gällande att män glider fram på en räkmacka”

Här ett mycket bra exempel på hur du Medborgareperspektiv tillsammans med Genusnytt gör exakt det som ni anklagar Feministerna för att göra! Jag tillhör ingen specifik ideologi. Dock är det så uppenbart att du kör med egen dubbelmoral!

Nämligen att kvinnor får och har fått allting gratis från skola, till högskola och karriär. Dessutom när det handlar om ungar så får de bara fördelar även där. Trots att ni själva borde inse att ni är vuxna. Och därmed själva har ett ansvar över vem ni skaffar ungarna med och hur ni tar egna beslut i livet och sedan själva tar ansvar över dem. Utan att skylla på kvinnor, stat eller feminism!

” Skilj på löneskillnader och inkomst. Män och kvinnor får lika lön för lika arbete.”

Hur kan män samtidigt stå för all inkomst och samtidigt finns inga löneskillnader!?

1)Vad mig anbelangar har löneskillnader ingen betydelse. Det är vårt eget ansvar att förhandla, byta bana eller jobb. Däremot gillar jag inte mästrande. Det finns löneskillnader och det är för exakt samma arbete, tidsomfattning och utbildningsnivå.

Lönen leder till den totala inkomsten för varje individ. Det vill säga lön påverkar inkomst per capita.

2)Däremot finns hos vissa kvinnor en tendens att inte våga ta för sig för det har fått den bilden genom fostran och sociala normer. Precis som det finns mesiga män som inte pratar för sig. Män har dock lite per automatik fått det mer självklart till en högre lön, då de av gamla normer ansetts behöva försörja andra. Genom det sista har det inte behövt anstränga sig så mycket. Idag har kvinnorna högre utbildning och har blivit mer självständiga. Plötsligt ser män att de själva måste anstränga sig mer, då det kommit in ännu mer konkurrens. Det är alltså upp till både män och kvinnor att höja sin egna individuella röst, själva ta ansvar över både egna vägar och beslut. Om det så gäller att förhandla om lön, byta yrkesbana eller skaffa 14 ungar.

Medborgare X sa...

Observer!

Det är bara att titta mellan benen för att konstatera att kön inte är en social konstruktion. Därmed inte sagt att omgivningen och miljön inte bidrar till att påverkas oss.

Medborgare X sa...

Lotta!

Hur du än vänder på det så är det reglerat i lagen att mamman får barnbidraget och flerbarnstillägget. Inte pappan. För att pappan ska få det krävs antingen att mamman avlider eller att mamman frivilligt skriver över det till pappan.

Självkart befinner sig inte de flesta människorna i vårdnadstvist. Tur är väl det.

Självklart finns det individuella skillnader i lön, även om man har samma yrke, jobbar i samma bransch, har samma position, etc. Lönesättning påverkas av en mängd faktorer, bland annat förhandlingsförmåga, men även prestation, företaget lönsamhet, var i landet företaget ligger, vilket värde som medarbetaren genererar till företaget, etc.

Hur lång utbildning man har kan vara en faktor som inverkar på lönen, men det är inte självklart att en person med lång utbildning ska ha högre lön än en person utan utbildning. Kunskaper, erfarenhet, förmåga att generera resultat och skapa värde, etc. kan man erhålla på fler sätt än att sitta i skolbänken. Långt viktigare är att hands-on visa att man faktiskt kan utnyttja sina kunskaper och sin erfarenhet till nytta för företaget! Teoretiska kunskaper är inget värda om de inte kan nyttjas i praktiken.

Feminist sa...

Jag kan i ärlighetens namn inte se vad det är för fel att vilja bli av med samhällsnormerna som prackas på oss redan när vi är mycket små. Det finns ingen rosa-gen hos tjejer, eller traktor-gen hos killar. Men det finns en anledning till att det är flickorna som står framför leksaksspisen på dagis. Den stavas normer.

Anna1 sa...

@ Feminist

Helt säker på att det finns en traktor-gen eller åtminstone en bil-gen hos pojkar. Min son kunde nästan alla bilmärken när han var 3 år och då uppmuntrade vi inte honom att lära sig dem. Däremot uppmuntrade jag honom att leka med en pojkdocka som jag köpte åt honom på Clas Olsson men den var han TOTALT ointresserad av! Den ligger sedan många år i en kartong i källaren.

Jag tycker med andra ord inte att det går att förneka de biologiska skillnaderna mellan könen, även om det såklart finns skillnader inom respektive grupp. Jag tycker heller inte att man ska göra det. Om en flicka vill leka med dockor ska man inte tvinga henne att leka med bilar. Däremot ska hon ha möjligheten att välja utan att vuxna människor värderar hennes val.

Olle sa...

Feminist: De som vill får bryta normerna hur mycket de vill. T.ex. de flesta mästerkockar är män, trots att de förmodligen inte stod vid spisen på dagis. Och den breda massan som helst vara vill följa normerna ska självklart få göra det också.

Feminister tycks ha väldigt svårt att acceptera de till synes självklara principer den nya mansrörelsen propagerar för.

* Lika rättigheter och lika skyldigheter för båda könen, oavsett vilket utfall i könsfördelning det leder till.
* En positiv grundsyn på båda könen. Nästan dagligen kan vi höra eller läsa feminister i media som pratar illa om män. Det är gubbvälde hit, grabbighet dit och alla fel i samhället skylls på vita medelålders män. Och nej, inte bland 'näthatarna' i de anonyma kommentarsfälten, utan av betalda krönikörer och kommentatorer. Tidningarna avlönar folk för att sprida hat.
* Avskaffande av den kollektiva skuldbeläggningen. Varje människa ska betraktas som individ, vars ansvar begränsas till ens egna handlingar. Det är inte mitt fel att nån rohypnol-missbrukande tölp slår sin fru. Det är inte mitt fel att kvinnor blir våldtagna i krig, om man inte menar att jag borde tagit värvning och åkt ner och skjutit våldtäktsmännen. Jag saknar polisiära befogenheter.
* Könsneutral lagstiftning. Det har vi inte i Sverige idag. Och ganska många lagar som är könsneutralt skrivna har dessutom en tillämpning som inte är könsneutral.
* Osv, jag tar bara några exempel av utrymmesskäl

Kan du, som är feminist, förklara vad det är i ovanstående krav som provocerar feminister så mycket?

Medborgare X sa...

Feministen!

Normer är inga lagar. Normer är bara en uppfattning om vad som är det mest vedertagna. Som till exempel att man i Sverige inte äter hästkött, men det hindrar inte att man kan tillverka och sälja korv gjord på hästkött (Gustavskorv) eller att man i andra europeiska länder äter hästkött. Samma sak med hundkött. Normen i Sverige är att inte äta hundkött, men det hindrar inte till exempel koreaner från att äta hund.

Det finns massor av samhällsnormer, men som Olle säger så går det alldeles utmärkt att "bryta" mot dem. Inget hindrar dig, mer än du själv. Naturligtvis är det enklare att göra som den stora massan, men det kommer alltid vara så att det finns vissa val som är mer attraktiva än andra och som fler väljer. Precis som vissa maträtter är mer populära än andra. Det är ingen konspiration mot de mindre populära maträtterna.

Människor gör olika val i livet. Alla är inte lika. Learn to live with it. Frihet är att låta människor göra sina egna val i livet och att sedan ta ansvar för dess konsekvenser.

Medborgare X sa...

Feministen!

Det viktiga är, precis som Olle skriver, att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och lika skyldigheter. Det vill säga att samhället behandlar män och kvinnor lika. Inte att män och kvinnor väljer allt exakt lika.

Om man nu som feministisk kvinna tycker att det är ett enormt problem att kvinnor generellt sett väljer lite annorlunda än vad män gör så kan man ju själv föregå med gott exempel och göra mindre könsrollskonservativa val i livet. Genom att själv bryta mot normer så visar man ju andra kvinnor att det är möjligt. Tyvärr verkar dock de flesta feminister mest gnälla över att andra ska ändra sig, själva gör de ofta lika könsrollskonservativ som vanligt folk. Sådant drar ner trovärdigheten för feminister och istället visar det bara vilken dubbelmoral som feminister ägnar sig åt. Lite fler exempel på sådan feministisk dubbelmoral finner du här.

Feminist sa...

Medborgare X, jag vet vad normer är, det är de som ser till att tjejen som vill njuta av sex blir kallad hora och att killen blir mobbad om han går i klänning. Och, ja, jag bryter mot dem, och, nej, jag skyller inte på folk som inte bryter normerna. Däremot hoppas jag att samhället blir lite mildare i sin syn på normbrytare och inte så benhårt vad gäller ihållandet av normerna.

Olle, jag ställer upp på samtliga dina åsikter utom möjligen den sista. Jag tror att särlagstiftning kan komma att behövas för att slutligen åstadkomma jämlikhet mellan könen.

Anna1, vänligen läs på om gener!

Medborgare X sa...

Feministen!

Intressant! Så du menar att det är vedertaget att tjejer som vill njuta av sex blir kallade hora. Brukar din pappa kalla din mamma hora också? Eller vill inte din mamma njuta av sex?

Inte heller känner jag igen att det skulle vara vedertaget att killar som går i klänning mobbas. Nu är det ju inte så vanligt, men kjol i form av kilt förekommer. Jag har dock aldrig hört talas av att det är vedertaget att mobba kiltbärare.

Vad är det för normbrytare du hoppas samhället ska bli mildare i sin syn på? Personer som har sex med djur?

Att du sedan förespråkar särlagstiftning visar ju med all tydlighet att du inte är för jämställdhet. Tvärtom så propagerar du då för att samhället inte ska behandla kvinnor och män lika.

Anonym sa...

@Feministen

Beträffande normer, så kan väl t ex skotska män i kjol vara ganska sexigt!? Di Leva springer ju omkring i klänning och har varit ihop med vackra tjejer. Trots att just han inte direkt är min typ. Inte heller klänning på män. Undantaget skotsk kjol då.

The Woman

Beträffande sex och normer tror jag det finns lite olika normer och värderingar från män. Allt från högkonservativa män som ser ner på kvinnor som inte gift sig vid 25 och sedan håller ihop med honom tills döden skiljer dem åt.

Till de som är ganska liberala och tycker tjejen får leva som hon vill. Och även förstår att det kanske inte höll med första mannen så kvinnan kanske sedan träffar både en och annan, som sedan kan medföra ytterligare umgänge tills det blir med någon där hon stannar. :)

Anna1 sa...

@ Feminist

Du skrev:

"Medborgare X, jag vet vad normer är, det är de som ser till att tjejen som vill njuta av sex blir kallad hora"

Du verkar ha ungefär lika bra koll på normer som jag har på gener! Det du beskriver ovan är nämligen ett UNDANTAG, ingen norm. Varför far du med osanning och varför skuldbelägger du indirekt alla män för vad några idioter sysslar med?

Med din logiken skulle jag kunna säga att du är en mobbarkärring eftersom jag träffat på några sådana. Då ska jag skuldbelägga dig, Lotta eller någon annan kvinna för det. Hur sympatiskt är det på en skala tycker du?

Utopia sa...

Håller med M-X, bara så att jag inte vet riktigt om det är "medveten dubbelmoral" eller om det bara pga dessa kvinnor är så förvirrade att de inte vet själva vad de egentligen vill. Vad kämpar de för egentligen? Att stöta bort män så de ska kunna själva jobba och ta hand om sina barn? Eller att ta bort könskillnader så alla ska bli oattraktiva och könslösa? Eller är de "förtryckta"?! Jag tror om man frågar kvinnor i andra länder skulle 90% inte förstå vad dessa feminister pratar om. Att jämföra sig med någon som stenas till döds pga hon pratade med andra män är ett skämt.

Jag är inte svensk, men jag är en kvinna. Och jag jobbar i IT-branschen där de flesta är män. I min bransch är det snarare en fördel att vara kvinna här i Sverige. Många tjejer jag känner från mitt hemland skulle inte tveka om att utbilda sig till den här branschen för att få jobb, men det är aldrig något som man sträver efter, som ändamål för livet. Många ville egentligen vara hemmafruar och vara med sina barn om de får välja, men i Sverige har det gjorts omöjligt eller väldigt svårt ekonomiskt.

Det lustiga är trots det pratas hela tiden att få flera tjejer i IT, är det fortfarande för få svenska tjejer jobbar med det. Jag vet inte hur statistiken är, eller varför, det är bara min observation.

Varför måste man förklara allt från genusperspektiv? Eller måste det vara ett könskrig?Det är helt sjukt. Gud skapade män och kvinnor för att de ska komplettera varandra. "Equal is not identical". Jag tror feministerna har helt missförstått begreppet "jämställdhet". Fast de tycker säkert att jag är en kvinna från ett annat land "som inte förstod sitt bästa". :-)

Anna1 sa...

@ Utopia

Det är på grund av människor som du som jag ÄLSKAR internet.

Henkera sa...

@ utopia

Om det hade funnits en gud som skapade världen, män och kvinnor så skulle den antagligen vara rättvis och jämnställd. Nu råkar den/vi vara anpassade efter funktionalitet vilket tillsammans med en uppsjö av andra bevis stödjer evolutionsteorin.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!