24 september 2011

Dags att kvinnorna börja ta lite ansvar för välståndet

Medborgare! Fredrik Reinfeldt skrev i veckan en debattartikel i DN där han påpekade att jämställdhet är en smart investering för framtiden. Igår stod han inför FN's generalförsamling och talade då om samma sak. Att det fortfarande finns länder där kvinnor förvägras rätten att rösta, ärva och arbeta är inte bara en förlust för alla de kvinnorna som drabbas. Det är även en förlust för samhället i stort. Inte bara ur jämställdhetssynpunkt, utan även ekonomiskt. Det innebär också att män ensamma tvingas ta ansvar för att bygga det välstånd som ett samhälle behöver för att i sin tur kunna erbjuda välfärd. För att kunna utveckla ett välfärdssamhälle behövs jämställdhet. Det duger inte att enbart män förväntas ta ansvar för att skapa välståndet. Det är dags för kvinnor att börja bidra i samma utsträckning som män traditionellt har gjort.

Även i ett relativt välutvecklat välfärdssamhälle som Sverige är det huvudsakligen männen som tar ansvar för att skapa välståndet. Därmed är det också männen som huvudsakligen bidrar med de skattepengar som finansierar välfärden och som därmed ser till att det finns dagis och skola till våra barn, sjukvård för alla medborgare och pensioner till de gamla. Varje svensk man bidrar under sin livstid med i medeltal 2 miljoner kronor mer till välfärden än vad han själv får tillbaka. Av dessa går 1 miljon direkt till landets kvinnor via skattetransfereringar.

Detta innebär att en svensk man sliter på sitt arbete i cirka 10-15 år utan att få någonting tillbaka för det. Varken samhället eller de kvinnor som får ta del av detta arbetet brukar någonsin tacka alla dessa män som sliter ut sig i förtid. Allra minst tackar någon feminist dessa män. Tvärtom spyr de istället oftast ur sig ett osande hat gentemot dem.

Var skapas då detta välstånd? Ja, inte är det inom den offentliga sektorn. Den är nämligen beroende av skattepengar för att överhuvudtaget kunna fungera. Nej, det är inom det privata näringslivet som välståndet skapas. Det är där som det sker en värdeförädling. Det är därmed där som produkter och tjänster kan skapas och säljas med en förtjänst. Det är denna förtjänst som gör det möjligt att generera skatt både från företagets förtjänst, men framför allt från de anställdas löner. Ju fler som arbetar med att skapa välstånd inom det privata näringslivet, desto fler källor till skatteinkomster för välfärdssamhället.

Idag finns drygt en miljon människor i utanförskap i Sverige. Det är människor i arbetsför ålder som inte har ett arbeta, istället försörjs dessa av olika typer av bidrag och ersättningar från samhället. Varje sådan person som kan gå från bidrag till en tjänst inom det privata näringslivet är en enorm vinst för hela samhället. Därför behövs, som Medborgarperspektiv tidigare skrivit, ett miljonprogram för jobben!

För att skapa fler jobb krävs att det först startas flera nya framgångsrika företag. Företag som kan utvecklas på ett lönsamt sätt och som sedan fortsätter att investerar i Sverige. Sverige har en fin tradition av att skapa framgångsrika och lönsamma företag. När man betraktar de stora och framgångsrika företag som finns i Sverige kan man inte annat än att förundras över att det till nästan 100 procent är grundade av män. Det gäller inte bara de gamla traditionella företaget. Det gäller även de framgångsrika företag som skapats under de senaste årtiondena. Det är alltså män som traditionellt sett har tagit ansvar för att skapa välståndet i Sverige.

Fredrik Reinfeldt påpekar att jämställdhet är en smart investering för framtiden. Det gäller inte enbart i de länder där kvinnor ännu inte rätten att rösta, ärva och arbeta. Det gäller även i Sverige. Sverige är ett av de länder i västvärlden där kvinnor tar minst ansvar för att skapa välstånd.

Trots att kvinnor utbildar sig i allt högre grad och numera dominerar på universiteten (67 procent av de som lämnar universiteten med en examen är idag kvinnor) så startar kvinnor bara cirka 30 procent av de nya företagen.

Istället för att starta företag och skapa välstånd så söker sig allt för många av dessa högutbildade kvinnor till den offentliga sektorn, gärna inom olika administrativa och byråkratiska grenar, och bidrar då snarare till att minska välståndet och välfärden i landet. Administration och byråkrati tar resurser från den operativa verksamheten som faktiskt är välfärdssamhällets viktigaste uppgift. Barn, sjuk och gamla blir lidande.

Andra välutbildade (ofta feministiska) kvinnor använder sin tid till att förespråka kvotering till börsföretagens styrelser. Så istället för att själva starta nya företag och utveckla dessa på ett lönsamt sätt så förväntar de sig att få glida in på en räkmacka till börsbolagens högsta beslutande organ bara på grund av sitt kön och utan att behöva arbeta sig upp den långa vägen. Det är inte bara synnerligen egoistiskt. Det är dessutom ett enormt förminskande mot de (fåtal) kvinnor som genom åren gjort karriär och tagit sig ända upp till toppen av egen maskin. Än fler argument varför kvotering är vansinnigt tar Aron Modig upp i en bra debattartikel i SvD.

Nej, det som krävs är att fler kvinnor börjat ta ansvar för att skapa välstånd i Sverige! Om bara 200 välutbildade kvinnor skulle starta lika många nya börsföretag med 1000 anställda var så skulle 200 000 arbetslösa få nya jobb. Det skulle inte bara innebära att samhällets inte längre skulle behöva försörja dem via bidrag och olika ersättningar. Det skulle dessutom innebära att de började betala skatt till samhället. Skattepengar som kan användas till att ytterligare utveckla välfärden.

För jämställdhetens skull är det därför dags att börja ställa krav på kvinnorna att starta nya företag och att de börjar ta lite ansvar för välståndet!

MER INTRESSANT OM: , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!