24 augusti 2011

Våldsromantik i genusvärlden

Medborgare! Redan för ett år sedan skrev Medborgarperspektiv om Göteborgs Queerinstitut och deras årliga arrangemang Heterohatets dag. Då noterades att det politiska budskapet kring HBTQ-rörelsen numera allt mer handlar om makten att krossa majoritetens sexualitet, heterosexualiten, och inte att alla människor ska acceptera och tolerera varandra som vi är, oberoende av vilken sexualitet vi råkar ha. Istället handlar det alltså om att sluta sig samman i små sektlika grupper och hata 95 procent av befolkningen.

Nu avslöjar Pelle Billing att Heterohatet dag inte bara är en liten enskild extremistisk händelse i utkanten av samhället. Tvärtom visar det sig att Institutionen för Genusvetenskap vid Göteborgs Universitet haft ett formellt samarbete med Göteborgs Queerinstitut när det gäller att arrangera Heterohatets dag. Dessutom visar Pelle Billing att arrangemanget karakteriserats av ett antidemokratiskt och våldsförhärligande budskap. Bland annat förespråkar man politiska mord för att uppnå sina mål, vilket konkret illustreras i Axess bloggen.

Efter att både Pelle Billing och Johan Lundberg skrivit om våldsromantiken i genusvärlden på Newsmill gick till slut Göteborgs Universitet ut med ett svagt svar där de meddelade att samarbetet med Göteborgs Queerinstitut var avslutat, men många av landets genusvetare och genusfroskare verkar inte alls ta avstånd från samarbetet och det våldsromantiska budskap som Heterohatets dag förmedlar. Tvärtom så startade flera av dem istället en stödkampanj för Göteborgs Queerinstitut på Facebook. Andra hånar Pelle Billing och hans avslöjande på Genuslistan, en maillista för genusvärlden som administreras av Nationella Sekretariatet för Genusvetenskap.

Genusvetaren Maria Zerihoun, vid Södertörns Högskola, spyr ut osande hat mot både Pelle Billing och Pär Ström efter avslöjandet. Hon nöjer sig inte bara med att kalla dem för "nyttiga idoter" och andre nedsättande epitet. Istället jämför hon Pelle Billing, Pär Ström och andra som kritiserar feminismen med den norske terroristen och massmördaren Anders Behring Breivik, när hon antyder att alla dessa skulle kunna mörda precis som honom. När Pär Ström berättar hur han och Pelle Billing blivit bemött av Maria Zerihoun så hotar hon med att polisanmäla honom.

Det är slående hur våldsromatiskt och antidemokratisk den moderna feminismen har blivit. Det styrker precis det Medborgarperspektiv tidigare skrivit, att feminismen har blivit allt det den en gång sade sig vara emot.

Samtidigt kan man fråga sig varför de västerländska samhällena har blivit så feministiska. Bittergubben undrar just det och analyserar varför så är fallet. Svaret är välfärdssamhällets utveckling och att staten numera har övertagit männens roll som försörjare i samhället. Män har reducerats till skattebetalare. De som ständigt förväntas ta ansvar för att betala välfärden, men inte själva få ta del i den utsträckning som de bidrar.

Varje svensk man bidrar i genomsnitt med 2 miljoner kronor mer än vad han får tillbaka av välfärdssamhället under sin livstid. För en medelinkomsttagare motsvarare det ungefär 15 års arbete som han inte få någonting tillbaka av samhället för!

Bittergubben konstaterar att det enda sättet att motverka detta och att öka jämställdheten för män är att börja reformera den manliga könsrollen och börja gnälla mer!

OBS! Den 5 september är det återigen dags för pubträff med Pelle Billing i Malmö och Pär Ström i Stockholm. Ett gyllene tillfälle att diskutera riktig jämställdhet med andra jämställdister.

MER INTRESSANT OM: , , ,

18 kommentarer:

Anonym sa...

Mannen förväntas agera boskap som mjölkas på pengar...

Anonym sa...

Du har glömt ett "n" i rubriken. Jodå det såg jag, före er alla andra :) Ville bara säga det innan jag läste så ingen annan kom och stal min stjärnglans.

Medborgare X sa...

Anonym 18:05!

Så är det tyvärr för den stora merparten av alla män.

Medborgare X sa...

Anonym 22:34!

Tusen tack för den skarpa blicken. Fixat nu!

Lottaonline sa...

@Mx

Du inser väl själv att uttalanden som, "att den stora merparten män förväntas agera boskap och mjölkas på pengar" är ett orealistiskt uttalande!?

Du med en del andra tycks tro att kvinnor är dumma i huvudet. Det finns som jag tidigare redan förklarat för dig många kvinnor som har både bra utbildningar och välbetalda yrken.

Det finns kvinnliga läkare, psykologer, jurister, advokater, ingenjörer, arkitekter, och piloter för att nämna några yrken med hyfsad betalning. Det innebär att de kvinnorna bidrar lika mycket med skattemedel som du som man!

Men det är givetvis ett dumt uttalande för mig, för statsfeminismen har troligen satt kvinnorna direkt på denna position!? De flög kanske dit totalt helt utan ansträngning! ;)

Likaså bidrar alla kvinnor inom vård och omsorg med skattepengar. De drar inte in lika mycket lön, sålunda genererar de inte heller lika mycket skatt till staten. Det går väl ändå jämt ut, eftersom landsting och kommun är skattefinansierade.

Lottaonline sa...

Sedan kan jag tycka att "gnälla" är en väldigt ineffektiv och destruktiv metod.

Själv tror jag på eget ansvar och handlande i livet!

Anonym sa...

Feminismen är en könsrasistisk, kvinnochauvinistisk masspsykos.

Olle sa...

Om den här debatten hade hållits på Flashback hade minst en tredjedel av inläggen påmint oss om att Zerihoun är 'neger', vilket får anses som tämligen ovidkommande information i sammanhanget. Just därför är det intressant att konstatera att den enda som hittills haft kritiska synpunkter på motdebattörernas hudfärg är Zerihoun själv, i det massmail som utgjorde starten för hennes deltagande i debatten.

Medborgare X sa...

Lotta!

Visst finns det kvinnor som också har bra utbildningar, välbetalda yrken och som betalar mer skatt än vad de får tillbaka i form av välfärd från samhället. Men som jag skrev och som du kan se av länken, så betalar i genomsnitt män 2 miljoner kronor mer i skatt än vad de får tillbaka i form av välfärd som samhället under sin livstid. Motsvarande gäller INTE för kvinnor i genomsnitt. Kvinnor får i genomsnitt igen mer än vad de bidrar med.

Då är inte ens det faktum att kvinnor oftare arbetar inom skattefinansierade yrken medränat! Alla de som arbetar inom skattefinansierade yrken får väldigt mycket mer tillbaka av samhället än vad de bidrar med i skatt. De får hela sin lön av skattebetalarna! Det de betalar i skatt är bara en rundgång i systemet och bidrar inte till att öka välståndet på samma sätt som skatt från alla de som driver och arbetar inom det privata näringslivet.

Det är också fler kvinnor än män som arbetar inom den skattefinansierade offentliga sektorn. Så återigen är det huvudsakligen kvinnor som försörjer sig på andras (huvudsakligen mäns) hårt ihoparbetade skattepengar.

Så tyvärr stämmer det som Anonym 18:05 säger; "att den stora merparten män förväntas agera boskap och mjölkas på pengar".

Medborgare X sa...

Lotta!

Om du verkligen tycker att "gnälla" är en väldigt ineffektiv och destruktiv metod och att du själv tror på eget ansvar och handlande i livet, varför uppmanar du då inte alla feminister som ständigt gnäller i tidningar, i TV, inom genunvetenskapen, i bloggosfären, m.m. att de slutar gnälla och själva börjar ta lite eget ansvar i livet?

Som Gudrun Schyman m.fl. som åker runt på bolagsstämmor och gnäller om att det inte finns lika många kvinnor i börsbolagens styrelser och som sitter i TV-sofforna och gnäller om samma sak. Varför inte istället uppmana dessa feminister att starta egna företag och utveckla dessa på ett lönsamt sätt och anställa mer personal? Trots att kvinnor är i majoritet på universitetens utbildningar så är det fortfarande dubbelt så många män som startar nya företag. När ska (feministiska) kvinnor börja ta lite eget ansvar för att skapa nya företag, skapa välstånd och börja bidra till välfärden på samma sätt som män gör?

Medborgare X sa...

Olle!

Så sant! Hon försökte dra upp ytterligare ett offerkort när hon även blandade in som hudfärg och tal om "vithet"! Patetisk människa!

Lottaonline sa...

@Mx
Jag tror alla män är mycket välkomna att arbeta inom den offentliga sektorn! Det finns sannolikt många luckor att fylla för män som vill byta blöjor på äldre och tömma bäcken.

Om du nu menar att kvinnors insatser inom den offentliga sektorn är detsamma som bortkastade pengar!? Eller som du menar bara blir en skatt som far med en rundgång i systemet.

Jag tror liksom du på marknaden och dess krafter. Viss skatt är jag ändå beredd att betala, för alternativet av privat sjukvård. Och till en allmän sjukvård. Ekonomin kan gå upp och ner i livet. Och en dag kan vi själva behöva kostnadseffektiv vård. Vem som helst kan bli sjuk och få sämre ekonomi. Vi kan självklart betala höga månatliga försäkringspremier för att gardera oss. Något inte alla kan alltid.

Du säger att jag hellre borde klaga på "de andra" som klagar. Ge mig en länk med exempel till andra sidan som klagar på samma sätt om detsamma, så ska jag genast säga likadant till dem.

Gudrun Schyman är inte längre partiledare och partiet har inte tillräckligt mandat för att komma in i riksdagen. Dessutom är det ingen som är intresserad av kvotering inom den privata sektorn!

”När ska (feministiska) kvinnor börja ta lite eget ansvar för att skapa nya företag, skapa välstånd och börja bidra till välfärden på samma sätt som män gör?”

Ingen i min krets eller omvärld talar om feminismen och jag tror inte att hela världen kretsar kring den ideologin heller.

Det är riktigt som du säger att kvinnliga heltidsföretagare är lägre än för män. 33 % av samtliga företagare består av kvinnliga heltidsföretagare.

Ändå en siffra som ger skäl att bli provocerad av polära åsikter kring kvinnors insatser. Emellertid är kvinnliga kombinatörer högre än för män.

Faktiskt så hög som 40 %, enligt SCB.
Kombinatörer är anställda som har ett företag som bisyssla. Ett sätt för många att dryga ut ekonomin. Många har startat företag på det sättet för att sedan gå över till heltidsföretagande. Med hög sannolikhet ger den här formen fler företag med tillväxtpotential, då affärsidén har prövats under en period. Innan individerna satsar på heltidsföretagande.

Något jag inte tror vissa tagit med i sina beräkningar när de menar att kvinnor knappt vill arbeta längre. En trolig propaganda för att låta vissa män få sköta hela försörjningen, så de får fortsätta känna sig som riktiga män.

Jag håller definitivt därför inte med dig i att män förväntas agera boskap och mjölkas på pengar! En åsikt som om något är offerkofteliknande.

De män som försörjer kvinnor fullständigt och samtidigt lider, är de handlingsförlamade månntro?

Medborgare X sa...

Lotta!

Män är säkert välkomna att arbeta inom den offentliga sektorn. Men vi behöver inte fler män i den offentliga sektorn, utan färre kvinnor! Den offentliga sektorn är redan för stor och en allt för stor del av den består av byråkrati och administration. Inte av operativ verksamhet som är till direkt nytta för medborgarna.

Den operativa verksamheten är oftast till goda (om än inte alltid lika effektiv som motsvarande privata verksamhet). Däremot är den del av verksamheten som består av byråkrati, administration och politik inte alls till någon direkt nytta för de skattebetalande medborgarna.

Varje svensk man bidrar med i genomsnitt 2 miljoner kronor mer till samhället under sin livstid än vad han får tillbaka i form av välfärd. Av de 2 miljoner kronorna går den ena miljonen till landets kvinnor via transfereringar i skattesystemet och den andra miljonen till byråkrati, administration, politiker och andra skattefinansierad verksamhet som flyter ovanpå (som kultur).

Dessa grupper i samhället har ett gemensamt intresse av att den stora merparten av alla män behandlas som boskap och mjölkas på pengar. De gynnas alla av att män utnyttjas, behandlas sämre och inte har samma rättigheter som kvinnor i samhället.

Så det är ingen slump att dagens feminism är en del vänstern och att de flesta kvinnor röstar rött. Det är heller ingen slump att dessa grupper ständigt pumpar ut ett budskap om att män är onda förövare och kvinnor är oskyldiga offer. Inte heller att de propagerar för högre skatter och ännu mer kvinnosatsningar. Allt ligger i linje med att förse sig själva på mäns bekostnad.

Men allt detta bygger på en falsk bild av att det välstånd som huvudsakligen män har skapat genom generationer av hårt arbeta är ett träd där det växer pengar och under vilket män ligger och latar sig, i väntan på att pengar ska ramla över dem. De har bilden av att välståndet är av naturen givet och att det är konstant. Att det är orättvist att inte även kvinnor får ligga under trädet och få pengar sköljda över sig.

Men sanningen är den att det inte bara finns ett träd. Det finns lika många som det finns människor på vår jord. Men det duger inte att bara ligga under trädet och vänta på att pengarna ska falla över en. Man måste vårda trädet, gödsla det, ansa det, få det att växa, skörda det varsamt, etc. Det måste varje människa (man som kvinna) göra med sitt eget träd. Det duger inte att kvotera in sig själv till någon annans träd eller att via skatt tvinga av andra merparten av skörden!

Att avsätta en liten del av skörden till ett gemensamt förråd för sämre tider kan dock vara av god för alla, men när merparten av skörden i detta förrådet sedan konstant delas ut till vissa utvalda grupper i samhället så är det dags att säga nej.

Det finns ingen anledning för gruppen män att dela med sig av sin skörd när de systematiskt blir sämre behandlade, inte får samma rättigheter och när de inte får någon som helst uppskattning för att de konstant bidrar med mer än vad de får tillbaka.

Lottaonline sa...

@Mx

Enligt den länkade undersökningen från SCB, så överför genomsnittsmannen en miljon kronor till kvinnan. Inte två miljoner. Och då gällde statistiken för de män som tjänar mer än den genomsnittliga kvinnan.

Företagare och företagsbeskattning var dock inte alls med i undersökningen.

Undersökningen påverkades även beroende av hur grupperna fördelats! Det kunde ju även skilja sig beroende på utbildning eller livsinkomstens storlek.

Siffrorna visade ju att bland dem med grundskoleutbildning blir det genomsnittliga livsnettot drygt 800 000 kr plus. Medan de med högskoleutbildning beräknas få ett negativt livsnetto på omkring 450 000 kr.

De har ju skrivits en del om att tjejer toppar högskoleutbildningarna numera. Således bör ju den gruppen bli några som drabbas värre med ett negativt livsnetto.

En annan notering är att undersökningen är baserad på ett tvärsnitt av befolkningens års- och livsinkomster år 1999. 12 år sedan.

Det var under Göran Perssons tid och då fanns t ex inte dagens jobbskatteavdrag. Något som kan förändra bilden.

Den stora återbetalningen för dem som förlorar mest kommer tydligen 20 år efter pensionen. Således lär den tiden gynna genomsnittsmän som ju generellt har en högre inkomst.

Det gäller alltså att hålla sig frisk och leva länge!:)

Tycker dock inte att det ska förekomma någon snedfördelning mellan könen, gällande eventuella subventioner eller statliga projekt. Sedan är ju bara frågan från vems skörd utdelningen verkligen sker.

Medborgare X sa...

Lotta!

Det är riktigt, av de 2 miljoner som män går back på välfärdssamhället så går 1 miljon i transfereringar till kvinnor och den andra slösas bort i välfärdssamhällets ineffektivitet (byråkrati, administration, politiker, etc.). Statistiken gäller för ett genomsnitt av alla män kontra alla kvinnor.

Det är också helt riktigt att den här statistiken inte tar hänsyn till företag och företagsbeskattning. Statistiken gäller för privata inkomster och hur de omfördelas av samhället. Hade även företag och företagsbeskattning tagits med så hade antagligen siffrorna blivit ännu mer ojämna eftersom det är vanligare att män startar och driver företag.

Självklart kan man även göra jämförelser mellan andra grupper än män och kvinnor. Som du säger så omfördelas stora pengar från de som tjänar mest (som högskoleutbildade) till de som tjänar minst (som de som enbart har grundskoleutbildning). Detta oberoende av kön.

Kanske kommer kvinnors högre representation på universiteten medföra att kvinnor i framtiden kommer att bidra med mer till välfärdssamhället? Dock krävs mer än att de enbart utbildar sig mer (det kostar bara pengar för samhället). De måste också börja arbeta lika mycket som män och inom yrken som ger ett skattenetto tillbaka till samhället. Som det är idag så arbetar kvinnor endast 80% av vad män jobbar. Dessutom jobbar kvinnor i högre grad inom offentlig sektor och inom annan skattefinansierad verksamhet. Den typen av verksamhet förbrukar mer skattepengar än vad den ger i intäkter till samhället.

Det är alltså viktigt att kvinnor börjar ta lika stort ansvar för att skapa välstånd i samhället och slutar leva på den välfärd som män i huvudsak finansierar. Det är inte enbart viktigt ur jämställdhetssynpunkt, utan för hela Sverige som land.

Just detta har jag skrivit om flera gånger tidigare. Det talas mycket om välfärden, men få talar om hur den finansieras och vem som finansierar den. På samma sätt talas det mycket om rättigheter, men nästan aldrig om motsvarande skyldigheter. För att kunna upprätthålla och vidareutveckla välfärden så krävs först att medborgarna skapar ett välstånd! Som det är idag är det främst män som tar ansvar för att skapa välståndet. Män bidrar med mer än vad de får tillbaka, kvinnor konsumerar mer än vad de bidrar med.

Mer om välstånd och välfärd:
- "Välfärd eller välstånd?"
- "Ett miljonprogram för jobben!"
- "Det är dags att tala om de viktiga politiska frågorna!"

Lottaonline sa...

@Mx
Enligt grafen du hänvisar till i tidigare blogginlägg, gällande de 2 miljonerna män går back vid 78,6 års ålder, så skulle ju även kvinnor ligga på 2 miljoner minus men vid 70 års ålder!

SCB:s statistik är inte heller relevant idag, då den utgår från skatteregler från 2003.

CSN är statligt och många med högskolestudier med studielån vet hur mycket pengar staten går med plus. Därmed drar alltså den gruppen in mer pengar till staten i jämförelse med de utan högre utbildning.

”Det är alltså viktigt att kvinnor börjar ta lika stort ansvar för att skapa välstånd i samhället och slutar leva på den välfärd som män i huvudsak finansierar.”

Försök att tona ner din manschauvinism. Det där blir bara provocerande.

Speciellt när du inte ens har riktigt belägg för det hela. Och tror du på fullt allvar att kvinnor hoppar till och utropar, - Oh, jag måste ta mer ansvar, för det har jag ju aldrig någonsin tidigare gjort i livet!! Jag har tydligen lyfts fram av alla överlägsna rika knösar till män!

Många kvinnor tar ansvar redan idag!

Dessutom vet jag att det på många håll i landet saknas heltidstjänster inom den offentliga sektorn. Möjligen även den privata. Det är inte så lätt att jobba mer när det saknas heltider.

Lottaonline sa...

@M

Studerade fel graf!

Kvinnor skulle, enligt din bedömning för mäns förlust i grafen gå back redan vid 50 år, då män går back vid 78,6.

Medborgare X sa...

Lotta!

Läs mitt ursprungliga inlägg. Där står var man ska läsa av i graferna, närmare bestämt vid den ålder då män respektive kvinnor dör i genomsnitt. Då kommer du se att män ligger i genomsnitt på 2 miljoner back när de dör och kvinnor går ungefär jämt upp när de dör.

Visst gäller statistiken för de skatteregler som gällde för respektive år fram t.o.m 2003 och visst har det genomförts vissa förändringar sedan dess (som jobbskatteavdraget). Det kan medföra vissa implikationer, men knappast speciellt stora. Både män och kvinnor får jobbskatteavdrag.

De studielån och studiebidrag som man får från CSN under sin studietid betalar inte för de kostnader som staten har för själva utbildningen. De är enbart till att täcka studentens levnadsomkostnader under studietiden.

Självklart blir det provocerande! Det är meningen! Det är nämligen precis den typen av retorik som svenska män har fått leva med från feminismen under de senaste decennierna. Om du inte gillar den så kan du be alla feministiska politiker, journalister, debattörer, genusvetare, kulturpersonligheter, etc. att lägga av med den!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!