31 augusti 2011

Pojkar har mindre rätt till sin egen kropp än vad hundar har

Medborgare! För ungefär två år sedan beslutade Sveriges Riksdag att tillåta omskärelse (könsstympning) av pojkar på icke medicinska grunder. Den nya lagen innebär att ingreppet får utföras av personer med särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. En förutsättning är dock att pojken är under två månader samt att en läkare eller sjuksköterska ansvarar för smärtlindring. För pojkar äldre än två månader får endast läkare utföra ingreppet. Denna lag baseras på uppfattningen att den här typen av omskärelse är förenlig med barnkonventionen. Dessutom är uppfattningen att ett förbud mot omskärelse av små pojkar skulle kunna tolkas som en otillåten begränsning av religionsfriheten. Så numera sker könsstympning av pojkar i religionsfrihetens namn.

Motsvarande typ av könsstympning av flickor är däremot absolut förbjudet i lag. Det  finns knappast en enda politiker eller journalist som skulle våga ställa sig upp och försvara ens de lindrigaste formerna av kvinnlig omskärelse i religionsfrihetens namn. Synen att en kvinna har rätt till sin egen kropp är det ingen som skulle våga utmana. Men en pojkes kropp är uppenbarligen inte lika mycket värd. Detta trots att det är allmänt känt att inte ens omskärelse som görs av läkare på sjukhus är riskfri.

I Norge finns det dock de som vågar stå upp för pojkarna rätt till sin egen kropp. Där säger den norske barnombudsmannen Reidar Hjermann att han vill ha en åldersgräns vid 15 eller 16 år för omskärelse av pojkar. Han vill också att pojkarna själva måste ge tillstånd till att skära bort förhuden. Detta för att han inte vill att små barn ska behöva utsättas för icke-medicinska ingrepp i onödan.

I Sverige råder däremot en total tystnad från både politiskt håll och från organisationer som säger sig jobba för barns rätt i samhället (som Rädda Barnen och BRIS). Det finns till och med politiska krafter som försvara könsstympning av pojkar och det finns feminister som inte tycker att det är så farligt att pojkar omskärs (för det är ju inte lika hemskt som flickor som omskärs). Tydligen är det skillnad på kroppar och kroppar.

När man betänker att det sedan 1989 är förbjudet att kupera hundar och andra husdjur så inser man att pojkar har mindre rätt till sin egen kropp än vad hundar har i Sverige. Män är alltså mindre skyddsvärda än djur i samhällets ögon!

Precis som Pelle Billing så anser Medborgarperspektiv att det borde finnas en 18-årsgräns för rituell omskärelse av pojkar (och flickor med för den delen). När man väl är myndig så ska man också ha full rätt att välja vad man vill göra med sin kropp, men ingen pojke eller flicka ska tvingas på ett ingrepp som kan påverka både sexuell funktion och njutning.

Flickors könsorgan skyddas i svensk lagstiftning sedan 30 år tillbaka. Det är verkligen på tiden att ge pojkar samma skydd. Tänk att det ska vara så svårt att, från samhällets sida, behandla pojkar och flickor lika!

MER INTRESSANT OM: , , ,

9 kommentarer:

Catta sa...

Där håller jag med dig helt, såvida det inte handlar om något som måste göras av medicinska skäl så ska givetvis människor få bestämma själv om de ska stympas på ett eller annat sätt. Man menar att man hjälper barnen för annars görs det på ett osäkert sätt av lekmän, ja men gör då klart för föräldrar att det är ett brott som kallas barnmisshandel och som kan rendera i fängelse så kanske dom låter bli!

Medborgare X sa...

Catta!

Naturligtvis borde omskärelse (könsstympning) av pojkar (och flickor) på icke medicinska grunder klassas som just misshandel. Det uppfyller ju alla kriterier för just misshandel: "den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel".

Den stora frågan är varför samhället fortfarande gör en sådan dramatisk skillnad mellan könsstympning av flickor och könsstympning av pojkar? Varför är rätten till den egen kropp alltid ett viktigt argument när det gäller flickor/kvinnor, men inte alls i samma utsträckning när det gäller pojkar/män? Till och med hundar har en starkare skyddslagstiftning än små pojkar!

Hmm sa...

Instämmer till fullo!

Finns driftiga läkare i Mellansverige som vägrar att utföra ingreppet.

Medborgare X sa...

Hmm!

Bra att det finns läkare som vägrar utföra ingreppen.

Harry Harrysson sa...

Och kristna barn får livslånga fobier för drunkning pga barndopen huh.

Lagen är gjord för att gå tvärt emot judisk lag men inte muslimsk lag. Det finns många judar som hellre har gått i döden än att inte följa sina religiösa lagar.

Helst skulle väl all undervisning i religion ske när folk är gamla nog att de har insett att inte någon människa har valt sin religion på intellektuella grunder. De SKA förbli helt confused till livs ändo. Att religion är tro, och i mycket bero på att ens föräldrar från barnsben har givit barnen anledning att tro, gäller fortfarande på nästan hela jordklotet, utom nordEuropa.

Medborgare X sa...

Harry!

Säger du det! Tänk att kristna barn kan få livslånga fobier för drunkning, trots att de under dopet bara får ett par händer med vatten på toppen av huvudet. De flesta barn borde i sådana fall få betydligt större fobier för drunkning när mamma eller pappa badar dem...

Hur lagen ser ut utifrån judisk eller muslimsk lag är i mina ögon ganska ointressant. Inget barn ska behöva bli utsatt för könsstympning av icke medicinska skäl!

Hmm sa...

@Harry Harrysson: Att du jämför ngt bara för att det är religiöst visar på vidden av din ignorans. Att du inte fattar att omskärelse är ngt som ger permanenta märken på kroppen för resten av livet och dessutom förändrar funktionen på ett en kroppsdel är för mig ofattbart. Detta på ngn som inget kan säga till och inget val har.

Pojken kanske inte ens vill tillhöra religionen när den blir myndig.

Stefan Stenudd sa...

Utmärkt rutet. Det finns stora luckor i myndigheternas räddhågsna förhållande till grundläggande människorättsprinciper. Mänskliga rättigheter får det inte gå trend i, de ska helt enkelt gälla. Dit är det långt kvar.

Medborgare X sa...

Stefan!

Tack! Jag kan i övrigt bara hålla med dig. Politiker och myndigheter uppvisar en skrämmande räddhågsenhet och feghet när det gäller den grundläggande rättigheter för pojkar/män att få bestämma över sin egen kropp. De uppvisar också en diskriminerande attityd mot dessa pojkar/män eftersom samma politiker och myndigheter inte har några problem att stå upp för flickor/kvnnors rätt till sina kroppar.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!