30 augusti 2011

Genusindustrins dubbla måttstockar

Medborgare! I våras undrade Medborgarperspektiv hur jämställda Genusföretagarna är? De är nämligen den branschorganisation som företräder företagare som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Och av någon underlig anledning så är just denna bransch en av de mest ojämställda av landets alla branscher, vilket man kan tycka borde vara ett stort problem om man verkligen vill ha någon som helst trovärdighet när det gäller att arbeta med just jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Endast en av de sju ledamöterna i styrelsen för Genusföretagarna är man, de övriga sex är kvinnor!

Det är inte bara inom genusindustrins egen branschorganisation som det är oerhört ojämställt. Det börjar nämligen redan på de genusvetenskapliga institutionerna. Efter en genomgång av landets alla universitet kan man fråga sig genusvetenskap endast är till för kvinnor? För bland de anställda dominerar kvinnorna totalt och andelen män är nästan försumbar (knappt 8 procent för att vara mer exakt). Så något mer ojämställt och könsinskränkt än de genusvetenskapliga institutionerna är antagligen svårt att hitta på landets universitet.

Ungefär lika illa ställt är det med jämställdheten inom feminismens främsta politiska gren, Feministiskt Initiativ. Där är endast 2 av de 15 ledamöter i styrelsen män. Kort sagt kan man säga att jämställdhet inte verkar vara feministernas starkaste sida.

Just på grund av dessa enorma skillnaderna i könsrepresentation inom den bransch som säger sig jobba för jämställdhet och mångfald så ställde Medborgarperspektiv i våras frågan till Genusföretagarna hur de såg på detta och om de själva hade någon jämställdhetsplan för organisationen. Trots flera påstötningar fick Medborgarperspektiv inget svar från Genusföretagarna. Istället skyllde de på att de hade mycket att göra.

Men så till slut så dök plötsligt ett tvåsidigt dokument med rubriken "Genusföretagarnas plattform för jämställdhet och mångfald" upp. Dock medföljde inget som helst svar på frågan hur Genusföretagarna ser på den sneda könsrepresentationen inom organisationen. Inte heller verkar man vilja stå för sin plattform för jämställdhet och mångfald. Bifogat till dokumentet följde nämligen en text om att det var skickad under sekretess och att det inte fick spridas till andra än medlemmarna!

Dokumentet är dock av väldigt generell karaktär och verkar vara skapat under våren 2011. Kan det rent av vara skapat som en direkt reaktion på Medborgarperspektivs fråga?

Vid rekrytering av styrelseledamöter säger Genusföretagarnas plattform för jämställdhet och mångfald att:
"Genusföretagarna strävar efter en mångfald i styrelsens representation genom två spår. För det första är det viktigt att styrelsen representerar medlemmarna, för det andra är det viktigt att även de medlemsprofiler som är i minoritet också finns representerade i styrelsen."
Vid en första anblick låter det ganska självklart att styrelsen ska representera medlemmarna. Men när man sedan tar i åtanke att feminister och genusvetare i så många andra sammanhang (som till exempel styrelserna för börsbolagen, vilka för övrigt till nästan 100 procent är startade av män) propagerar för 50/50-representation så inser man ganska snart att Genusföretagarna, precis som så många andra feminister och genusvetare, alltså inte lever som de lär.

Än tydligare blir det när Genusföretagarna i sin plattform inte ens nämnt det som ett problem att könsrepresentationen i branschen är oerhört sned. Att de som arbetar jämställdhet, jämlikhet och mångfald framför allt är kvinnor verkar alltså dessa genusvetare inte ens ha reflekterat över! Hur trovärdig är man då, mätt med sina egna måttstockar?

Dubbla måttstockar verkar vara genusindustrins mest använda verktyg!

MER INTRESSANT OM: , , ,

2 kommentarer:

Matte Matik sa...

Otippat. Not!

Medborgare X sa...

Matte!

Som sagt, inte speciellt otippat. Att genusindustrin ständigt använder dubbla måttstockar är ju tyvärr ingen nyhet...

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!