18 augusti 2011

Folåsabarnen - sexuellt utnyttjade eller PAS:ade?

Medborgare! Apropå näthat, hot och uthängningar så har en aktuell tråd på Flashback lett till att ett flertal namngivna privatpersoner och tjänstemän vid Filipstads kommun har pekats ut som brottslingar, alkoholister, knarkare och pedofiler. Flera av dessa har nu fått dödshot riktade mot sig i anonyma mail och  telefonsamtal, vilket har lett till flera polisanmälningar. Historien på Flashback som rör upp dessa enormt starka känslor handlar om de så kallade Folåsabarnen (eller Nordmarksbarnen som de också tidigare har kallats i pressen).

Den som startat den uppmärksammade tråden på Flashback verkar vara den nu 19-årige Daniel Norberg, ett av de två Folåsabarnen. Han berättar där hur han själv, hans syster samt hans far har utsatts för ett flertal brott av ett antal namngivna personer samt ett flertal rättsövergrepp av Socialtjänsten vid Filipstads kommun och andra myndigheter. Han namnger bland annat sin egen mor, morbror och mormor, vilka han påstår ha begått sexuella övergrepp på både honom själv och hans 3 år yngre syster.

När detta kom till deras fars kännedom ska familjen ha separerat och barnen stannat hos pappan, men samtidigt ska Socialtjänsten ha hjälp till att skydda mamman på grund av släktband inom polisen och vänskapsband till socialchefen i Filipstads kommun. Istället för att hjälpa barnen och pappan så skall de ha blivit motarbetade av samhället, bland annat då barnen blev mobbade i skolan och pappan till slut inte sett någon annan utväg än att ge dem hemundervisning. Till slut tvångsomhändertogs barnen från pappan och de låstes in på Folåsa behandlingshem i Vikingstad.

Där ska de ha utsatts för ytterligare övergrepp, speciellt då dottern, och de kom snabbt i kontakt med droger. Barnen fick inte ha någon annan kontakt med pappan än via telefon. Dock verkar mamman ha fått komma på besök och ska då, enligt Daniel, ha utsatt dem för ytterligare sexuella övergrepp. Efter en tid rymde barnen från Folåsa och myndigheterna misstänkte att pappan hjälpte barnen att hålla sig gömda.

Historien är komplex, men om man ska tro Daniel så har myndigheterna hela tiden motarbetat pappan och hjälpt mamman (trots att de känt till att hon begått sexuella övergrepp på barnen). Visst är det sant att samhället många gånger blundar för kvinnlig pedofili och sexuella övergrepp på barn, men är det verkligen troligt att man ser igenom fingrarna på det sätt som Daniel beskriver?

För samtidigt finns en annan sida av historien om Folåsabarnen. Mamman säger att hon mobbades ut ur familjen och att hon utsattes för psykisk misshandel av pappan. Hon beskriver sin exmake som väldigt manipulativ och att han hjärntvättade barnen. Hon säger att de var så små då den psykiska misshandeln mot henne började att de inte känner till någonting annat. Till slut hade barnen vänt sig mot henne. Kort sagt så hävdar hon att barnen blev PAS:ade.

Vad ska man tro? Har Folåsabarnen blivit utsatta för sexuella övergrepp av sin mamma eller har de blivit PAS:ade av pappan?

Hur som, så innebär Folåsabarnen ett mycket intressant vägskäl för den grupp feminister och "pedofiljägare" som ständigt på subjektiva och lösa grunder pekar ut pappor som pedofiler. De hävdar dels att PAS som diagnos inte existerar (utan att det enbart är ett försök av pedofila pappor att smutskasta mammorna som försöker skydda sina barn). De hävdar också att kvinnor (och barn) alltid är offer för mäns överordning i samhället och hävdar därför att man alltid ska tro på kvinnor (och barn) som hävdar att de blivit utsatta för sexuella övergrepp och våld.

Hur ställer de sig då i Folåsafallet? Vem vet? Av någon anledning är de helt tysta när det gäller Folåsabarnen! Varför? Vill de inte dessa "barns bästa"?

75 kommentarer:

Hmm sa...

Jag brukar aldrig ta en direkt ställning till enskida fall som jag inte är insatt i. Jag och andra kan ju rimligtvis bara spekulera.

Rent allmänt så tycker jag inte om begreppet PAs så här långt. Men jag är fullt medveten och har själv sett barn som har vänts mot sin förälder av den andre så just den biten är det nog få som inte förstår att den finns. Allt andra som ingår i begreppet PAS behövs nog ses över rejält.

Ser man det rent statistiskt så är antalet av de personerna som du räknarn upp som ska ha begått övergrepp på barnen lite för många (finns visserligen inte så många undersökningar i Sverige att basera på men än då) Det verkar otroligt att så många människor som begår övergrepp ska vara samlade på en och samma plats. Om jag ska spekulera rent löst så håller jag det dock långt från otroligt att de ngn gång av ngn har utsatts för övergrepp.

Varför det är helt tyst? Ja det är det väl oftast när det gäller barn De behandlas fortfarande i Sverige av media och andra som att det inte riktigt är fullvärdiga människor än. En annan anledning kan vara ekonomi. Media idag tar bara upp sådant som de inte behöver lägga resurser på att källgranska etc. Denna fråga vekar vara ett helt nystan som kommer att ta mycket lång tid att reda ut. solig är historien oavsett vilken "sida" som ligger närmast sanningen.

Hmm sa...

solig skulle vara sorglig (ett av flera fel)

Medborgare X sa...

Hmm!

Visst kan vi bara spekulera i fall som dessa. Vi har ju nästan inte tillgång till något av bakrundmaterialen och det som kommer fram på Flashback just nu är ju enbart från den ena sidan, så det är långt ifrån den fullständiga bilden av historien.

Dock kan man ju konstatera att barnen verkar ha vänt sig mot sin egen mamma och att pappan haft ett väldigt starkt inflytande över dem. Mycket tyder på att barnen är alienerade från sin mamma. Daniel benämner henne inte ens som mamma längre, utan använder hennes namn (precis som f.ö. Daddy mamma försöker få hennes dotter att göra, benämna Daddy vid namn istället för pappa).

Det är ju just detta att barnen via påverkan från den ena föräldern alieneras från den andre föräldern som är PAS. Vad för något annat menar du ingår i begreppet?

Helt tyst om Folåsabarnen har det inte varit i media. De har skrivit om det vid olika tillfällen under årens lopp. Framförallt är det väl NWT och Expressen som har skrivit om fallet.

Frågan är dock varför det är så tyst om fallet från de feministiska "pedofiljägarnas" sida? Om nu barnen har utsatts för sexuella övergrepp så borde de ju vara ytterst angelägna att hjälpa barnen och att uppmärksamma fallet? Eller kan det ha att göra med att det är en mamma som är utpekad som förövare som de blundar?

Matte Matik sa...

Jag har varit inne och kikat i tråden och precis som du tycker jag det verkar vara en del märkliga saker som påstås - men vi kan förstås aldrig veta säkert. Däremot hoppas jag någon skulle ta sig tid och granska detta ordentligt, för oavsett vad som har hänt är det viktiga saker som tas upp - övergrepp som begåtts mot barn pga myndigheters slapphänthet och inkompetens är viktiga att lyfta - på samma sätt som det är viktigt att visa att barn kan bli hjärntvättade att vända sig mot ena föräldern, för det finns det exempel på - trots att vissa hävdar att fenomenet inte existerar.

Som jag uppfattat det är PAS-motståndarna i större utsträckning sådana som ofta skriker högt när det är en mamma som påstår att barnen utsätts av övergrepp, mamman kan ju inte ha hjärntvättat barnen att säga sådana saker om pappa (eftersom de menar att PAS inte finns), och om de i detta fall skulle ta mammans parti måste de erkänna att PAS existerar. Alltså vill de inte ta i detta fall. Det är väl din teori också, om jag förstår dig rätt.

Olle sa...

Pedofilipstad?

Medborgare X sa...

Matte!

Ja, det är väldigt märkvärdiga saker som påstås i tråden på Flashback. Alla gör gott att ta allt med en stor nypa salt och ha i åtanke att det enbart är ena sidan som uttalar sig!

Däremot är det inte något större tvivel om att Folåsabarnen har behandlats illa av samhället. Myndigheterna har verkligen inte agerat på ett resolut och objektivt sätt. Myndigheternas och enskilda tjänstemäns agerande behöver verkligen granskas i detalj!

Angående PAS-motståndarna så tror jag det ligger mycket i det du säger. Det är nog tyvärr mest en ren könsfråga för dem. Att barn (precis som vuxna) kan bli hjärntvättade och alienera sig från en av föräldrarna borde inte vara en så kontroversiell åsikt som det ofta framställs.

Medborgare X sa...

Olle!

Ja, man kan nästan tro det av Flashback-tråden att döma...

Hmm sa...

Nu orkar jag inte ta fram konkreta exempel så du får radera min kommentar om du vill. Men det finns dem som använder PAS för att förneka att övergrepp finns och sedan var det väl en hel harang om vilka symtom som de ska uppvisa enligt teorin? Googla lite så får du själv se.

Det tydligast fallet som jag själv sett av ett barn som vänts mot sin förälder var just en mamma som talade illa om pappa. Barnet använde även här under en tid pappans namn istället för pappa. Sedan så har jag sett det omvända också. Pappa som svartmåla mamma. Lyckas oftast sämre dock. Enligt mina synnerligen ovetenskapliga åsikter så har mamman en bättre förutsättning till att lyckas med svartmålandet då det oftast är hon som står barnet emotionellt närmre.(Förstå vad jag menar med emotionellt)

Varför det ätr tyst från de du kallar "pedofiljägare" hoppas jag bero på förnuft att de inte vill syssla med lös spekulationer.

Det råder ingen tvivel som du säger att barnen har behandlats extremt illa. Jag har bara hunnit läsa halva brevet hos Catta, men det får det att vända sig i magen på mig.

Medborgare X sa...

Hmm!

Det finns säkert personer som försöker skylla på PAS för att förneka (sexuella) övergrepp som skett. Men PAS har ju i sig inget med just (sexuella) övergrepp att göra.

Det handlar ju om att alienera ett barn från den andra föräldern.

Vad gäller Folåsabarnen så råder det som sagt inget tvivel om att samhället har behandlat dem extremt illa. Även jag har läst brevet från dottern hos Catta.

http://cattasbubbla.se/2011/08/18/folasabarnen/

Det vänder sig onekligen i magen när man läser dottern historia och det ger mer legitimitet åt allt det som Daniel skriver på Flashback. Det bekräftar mycket av det han säger.

Att allt de påstår bara skulle vara hjärntvätt låter otroligt. De har ju trots allt varit ifrån pappan merparten av tiden de senaste åren och själva upplevt hur socialtjänst, polis, behandlingshem (Folåsa), familjehem och deras mamma har agerat gentemot dem. Det är ju inget som pappan varit en del av.

Hoppas verkligen att oberoende media börjar granska den här saken. NWT som skrivit om fallet tidigare verkar tyvärr inte vara speciellt objektiva i det de skriver.

Anonym sa...

Nej, det är som du säger märkligt att de som så intensivt förnekar PAS inte tar till orda i
det här fallet.

Enligt den negativa sidan på Flashback så har ju pappan indoktrinerat barnen att hata mamman och att anklaga henne för diverse övergrepp med andra ord PAS:at barnen.

Reimer

Anonym sa...

Lika märkligt som att de som ropar PAS rätt ofta nu inte ropar något om den saken alls, Reimer och MBX? ;)

Anonym sa...

@Anonym 21:41

Vad ska vi ropa PAS för som redan tror att det
förekommer både från män och kvinnor?

Reimer

Medborgare X sa...

Anonym 21:41!

Precis som Reimer säger så finns ingen anledning att ropa PAS ännu. Det är inte mycket vi verkligen vet om vad som skett och det som just nu presenteras på Flashback (och i brevet från dottern till Catta) är Folåsabarnens subjektiva bild av vad som skett.

I detta läget är det ytterst svårt att avgöra om det är mamman som utsatt barnen för sexuella övergrepp eller om det är pappan som har PAS:at barnen. Eller både och!

Vad vi däremot kan konstatera är att den feministiska falang av "pedofiljägare" som annars brukar hävda att man alltid ska tro på det en kvinna eller ett barn berättar om sexuella övergrepp är tyst i fallet med Folåsabarnen! Varför? Tror de inte på Folåsabarnen? Eller beror det på att den utpekade förövaren har fel kön?

För de har väl knappast börjat tro på PAS helt plötsligt? Det brukar de ju beskriva som en teori påhittad av pedofiler för att dölja deras sexuella övergrepp på barn.

Medborgare X sa...

Reimer!

Precis! Varifrån kommer uppfattningen att bara mammor skulle kunna PAS:a sina barn? Det är naturligtvis inte könsberoende. Likaväl som en mamma skulle kunna PAS:a sina barn så skulle en pappa kunna göra det.

Mathias sa...

Jag har fått samma uppfattning: PAS brukar beskrivas som en teori påhittad av pedofiler för att dölja deras sexuella övergrepp på barn. Därför är det konstigt att det är så tyst om detta än. PAS är, precis som du säger, inte specifikt för kvinnor, men om man ska ta mammans parti i det här fallet så måste man erkänna PAS (som dottern skriver i brevet "hjärntvätt, hjärntvätt, hjärntvätt"). För övrigt var dotterns brev riktigt otäck läsning - och det pekar i samma riktning som det brodern skrivit.

Medborgare X sa...

Mathias!

Så sant, det är ofta så PAS beskrivs av de som är negativt inställda till diagnosen. Men egentligen handlar inte alls PAS om just sexeuella övergrepp. Det handlar om att den ena föräldern, genom att ständigt baktala den andra föräldern inför barnen, kan alienera barnen från den andra föräldern. Eller kort sagt hjärntvätta barnen till att tro att den andre föräldern inte tycker om dem och/eller vill dem ont.

Naturligtvis kan både en mamma och en pappa agera på det negativa sättet mot sina barn. Det är absolut inte könsbundet.

Ja, visst är dottern brev en otäck läsning. Både vad gäller mamman och vad gäller de olika tjänstemännens (eller ska man kanske skriva tjänstekvinnorna för att vara mer korrekt och mer jämställd) agerande.

Hmm sa...

Så nu har jag läst på mig igen på PAS lite (inte bara på den här länken som jag skickar med) Precis som jag hade för mig så infettar alltid PAS att det ska ha hittas på ett sexuellt övergrepp. Vad jag själv har stött på är vad som på engelska kallas alienation. Jag fortsätter att motsätta mig PAS som ett syndrom medan jag absolut befäster alienation som begrepp.

http://en.wikipedia.org/wiki/Parental_alienation_syndrome

Medborgare X sa...

Hmm!

Intressant! Jag måste erkänna att jag inte visst att det var skillnad mellan PAS (parental alienation syndrome) och parental alienation.

Varför en förälder inte skulle kunna alienera ett barn från den andra föräldern baserat på anklagelser just sexuella övergrepp övergår dock mitt förstånd. Om det går att alienera ett barn baserat på andra typer av anklagelser så borde det i mina ögon även gå att göra det baserat på anklagelser om sexuella övergrepp. Principen är densamma.

Detta gör ju saken ännu intressantare. Om man nu accepterar att parental alienation finns, men inte att PAS finns, så borde ju Folåsabarnen i ännu högre grad få odelat stöd av personer som Eva-Britt Dahlström, Monica Dahlström-Lannes, Erik Rodenborg, Kjell-Åke Bjurkvist samt av organisationer som ECPAT och ATSUB.

Men inte ett enda stödjande ord har då jag hört från dem. Varför?

Lottaonline sa...

MX:

Hur kan du vara så säker på att det är dottern som skrivit brevet? Är inte det ganska naivt?

Enligt brodern på Flashback, så blir dottern 18 om 1 1/2 år. Hon är sexton år och använder uttryck lika väl skrivna av en äldre man, om ni studerar brevet.

Texten ser ut att vara utförd av en vuxen som skrivit alternativt bloggat en del och även befinner sig i en rättstvist med mamman.

Daniel alternativt pappan visar upp foton tagna på barnen på Flashback när de var medtagna. Foton enkelt manipulerade i Photoshop, för att få deras ansikten mer bleka. Han visar även mamman hållande en bebis ett flertal gånger och påstår att hon är pedofil.

Om Daniel är fri och myndig idag varför går han då inte till polisen med dotterns brev och vidimerar och gör en polisanmälan mot alla de brott han räknar upp? Istället för att skriva på den oseriösa sajten Flashback?

Han kan även då vidimera att det är dottern som skrivit brevet och inte pappan.

Precis som jag skrev hos Catta, så kan vem som helst sända ett brev till Catta. Hon har ju för tillfället många läsare och gynnar era bloggars mål om att måla upp kvinnor som likvärdiga manliga pedofiler och annat.

Catta har inga bevis för att det är dottern som skrivit brevet mer än att det är en tårdrypande historia. Hon har inte sett dottern eller henne skriva själv i verkligheten och kan omöjligt veta hennes handstil. Hon är ingen handstilsexpert.

Det är väl ganska enkelt för vem som helst som att kunna följa att Catta har många läsare nu. Du är ju t ex ganska bundis med henne och av det förra blogginlägget lades ju hennes sympatier mer mot ”B-laget” genom att Monika blev mer nedskriven och Daddy fick en massa lovord.

Medborgare X sa...

Lotta!

Jag är inte hundra procent säker på att det är dottern som skrivit brevet. Det kan man inte vara. Samtidigt ser det heller inte ut att ha varit skrivna av en medelålders man, av handstil att döma.

Visst kan man ha synpunkter på språket (både vad gäller dottern brev och vad gäller Daniel på Flashback). Jag håller det inte alls för otroligt att pappan kan finnas i bakgrunden och påverka det som skrivs. Om han inte gör det så är det dock nästan säkert så att han och barnen har pratat om allt som hänt tidigare. Det har antagligen också påverkat barnen språk.

Daniel säger att han har 60 pärmar med dokument. Jag håller det inte otroligt att han och pappan gemensamt har gått i genom dessa dokument och då diskuterat dessa och vad som hänt i samband med att de utfärdats. Även sådant har ganska säkert påverkat hans språk och attityder.

Precis som Catta tror jag att man ska ha i åtanke att Daniel känner sig enormt sviken av samhället och att det påverkar hur han uttrycker sig på Flashback. Han slår vilt omkring sig och uttrycker sig drastiskt. Även om han inledningsvis säger att "allt är 100% sant" så ska man nog inte ta honom på orden när det gäller det. Men det räcker att det ligger en gnutta sanning i hans påståenden!

Hela fallet bör granskas i detalj. För att barnen inte mår bra och att myndigheterna inte har gjort ett gott jobb råder det knappast någon tvivel om.

Sedan får framtiden utvisa vad som verkligen har skett. Om det är mamman som har utsett de för sexuella övergrepp eller om det är pappan som har PAS:at dem.

Lottaonline sa...

Korrigering:

Om Daniel som påstår sig vara BRODERN på Flashback är fri, varför går han inte till polisen, tar med sig systerns brev. Och vidimerar att det är hennes handstil. Likaså en anmälan mot de punkter som finns uppradade kring alla de människor han anklagar för olika typer av brott.

Eller ska Sveriges fotfolk agera domstol? Någon hängde ju ut mammans adress och mobilnummer samt andra myndighetsfolk.

Lottaonline sa...

Jag håller inte med om att pappan kan påverka deras språk. Skulle alla människor som varit mycket i kontakt med sociala myndigheter, eller hängt över pappas pärmar få ett mer vårdat språk ser jag som mycket osäkert.

Människor beroende av sociala myndigheter brukar inte direkt hamna i Svenska Akademien.

Det bästa vore som sagt om Uppdrag granskning gjorde en utredning. Frågan är ju varför så inte skett redan, då fallet redan varit uppe i media.

Medborgare X sa...

Lotta!

Jag håller med dig i princip. Samtidigt så är antagligen inte Daniels (och även pappans) förtroende för polisen speciellt stort efter allt de varit med om.

Naturligtvis ska inte Flashback agera folkdomstol. Det är naturligtvis vansinnigt att mamman hängs ut med adress och telefonnummer och att det finns personer som ringer och hotare henne och tjänstemän på kommunen!

Varför skulle inte pappan kunna påverka deras språk? Betänk att barnen fick hemundervisning som små, till stora delar av pappan. Dessutom har de säkert fått lära sig betydligt mycket mer myndighetsspråk än både du och jag och alla andra barn i deras egen ålder på grund av sin uppväxt och konstanta interagerande med just myndigheter. Var lär man sig myndighetsspråk om inte just genom att interagera med myndigheter?

Håller med om att det bästa vore om Uppdrag Granskning eller några andra oberoende grävande journalister gjorde en rejäl genomgång av hela ärendet. Kanske är det just detta som Daniel (eller om det nu är pappan som sitter bakom tangentbordet) hade som målsätttning när de startade tråden på Flashback?

Hmm sa...

Medborgare X: Visst kan det vara så att man kanske använder sexuella övergrepp vid alienation , men PAS som begrepp använder alla normala beteenden du skulle ha om du verkligen utsatts för att övergrepp mot dem och försöker t o m kalla det för att syndrom.

http://www.fact.on.ca/Info/pas/walsh99.htm

Personer och organisationer du räknar upp representeras inte av mig och jag förslår att du vänder dig till dem direkt ;)

Lottaonline sa...

MX:

"Varför skulle inte pappan kunna påverka deras språk? Betänk att barnen fick hemundervisning som små, till stora delar av pappan. Dessutom har de säkert fått lära sig betydligt mycket mer myndighetsspråk än både du och jag och alla andra barn i deras egen ålder på grund av sin uppväxt och konstanta interagerande med just myndigheter."

Som jag tolkade texten var det en lärare som kort och tillfälligt kom hem till barnen för undervisning. Den gavs inte av pappan. Han avböjde senare den typen av undervisning. Där kan ju givetvis ord stå mot ord. Enligt mamman blev hon ju utfryst av pappan och barnen. De kallade mamman "den" och "det".

Jag tror visst att det finns intelligenta barn som kan snappa upp ord från myndigheter. När barnen under tre år var inlåsta saknade de dock tillgång till både tidningar och TV, enligt Daniel. Övriga patienter ska ha varit kriminella och våldtäktsmän.

Det är ju lätt att fundera över pappan, som fråntog barnen möjlighet till undervisning.

Och varför kom då inte de sociala myndigheterna, som enligt dotterns brev var så snabba i andra ärenden?

Sedan brukar det ju vara förmyndaren, som för ordet med myndigheterna och inte barnen.

Hmm sa...

@Lotta: "”B-laget” genom att Monika blev mer nedskriven och Daddy fick en massa lovord."

På vilket vis menar du att MA blev mer nerskriven? Hon nämndes ju inte själv ens så mycket på tråden utan det var diskussioner med HJ mfl som hölls. Daddy kom själv in och pratade höll hyfsad ton och sa att han tagit till sig av kritiken. Ska man inte berömma ngn som ansett sig ha gjort fel menar du?

Jag och Catta skrev flera gånger att vi tyckte att MA skriver intressanta och viktiga saker annars. Men du tycker kanske som MA att hon har varit helt utan fel i den här cirkusen?

Sedan så kan jag säga att alla som klarar av att föra en debatt med hyfsad ton, vare sig de är meningsmotståndare eller inte, blir enligt min uppfattning behandlade som att de är "bundis" med Catta. Men jag är väl kanske inte objektiv nog?

Hmm sa...

Förresten om det är ngn som blivit mest nerskriven i den tråden så är det väl Ykida och han räknads om jag inte minns fel in i A-sidan!

Hmm sa...

Hepp! Inte ens jag orkar hålla reda på grupperingarna. Grupp B skulle Y naturligtvis tillhöra.

Lottaonline sa...

@Hmm
Du tycks ta det hela som personligt på din fråga om objektivitet. Är du och Catta en och samma person?

Du var ju t ex inne hos MA:s blogg och sedan snart tillbaka hos Catta och rapporterade leende vad MA sagt till dig.

Jag har inte nämnt Yakida.

”Ska man inte berömma ngn som ansett sig ha gjort fel menar du?”

Själv anser jag inte att man ska lägga sig i allting. Och tycka att man kan styra över andras bråk. Eller agera någon högre folkdomstol och lägga sig i andras tjafs.

Speciellt inte när det finns startade rättsprocesser inblandat. Med tanke på att ni känner er manade att ”berömma” någon som säger sig gjort något fel. Hade jag befunnit mig i en rättsprocess med någon och det kom någon anonym bloggare som startade en lång tråd för att agera en god medlare hade jag helt klart blivit störd.

Det finns andra som fått skit på nätet, men inte haft lika många bloggar/läsare omkring sig. Vart är alla ”goda" människor då? Jag har svårt för hyckleri och dubbelmoral. Ännu värre folk som njuter av att kräla i socialporr för känslan av att tro sig vara godare än andra.

Medborgare X sa...

Hmm!

Det du länkar till verkar vara en artikel som studerat PAS och har noterat 4 olika symtom som förekommer vid PAS. När jag läser artikeln om PAS i Wikipedia så talas det om 8 olika symptom som Gardner själv satte upp:

"According to Gardner, PAS is characterized by a cluster of eight symptoms that appear in the child. These include a campaign of denigration and hatred against the targeted parent; weak, absurd, or frivolous rationalizations for this deprecation and hatred; lack of the usual ambivalence about the targeted parent; strong assertions that the decision to reject the parent is theirs alone (the "independent-thinker phenomenon"); reflexive support of the favored parent in the conflict; lack of guilt over the treatment of the alienated parent; use of borrowed scenarios and phrases from the alienating parent; and the denigration not just of the targeted parent but also to that parent's extended family and friends."

Jag antar att de som studerat ämnet sedan dess ytterligare har stramat upp beskrivningen av symptomen. De som föreslog att PAS skulle inkluderas i DSM-V måste ju ha gjort en beskrivning av symptomen där. Jag antar att det är den senaste karakteriseringen.

Jag säger heller inte att det är lätt att karakterisera PAS och att skilja det från riktiga sexuella övergrepp. Men att helt blunda för att det skulle vara möjligt för en förälder att alienera ett barn från den andra föräldern baserat på påstådda sexuella övergrepp verkar för mig väldigt naivt.

Och jag är fullt medveten att du inte representerar de personer och organisationer som jag räknade upp i min förra kommentar. Det var bara ett försök att tydliggöra vilka som nu är helt tysta när det gäller Folåsabarnen.

Medborgare X sa...

Lotta!

Jag tolkar också texten som att det under en period kom en lärare till dem, men jag tolkar det också som att pappan med tiden själv fick ta över undervisningen. Daniel säger att det är pappan som har lärt honom matematik m.m. Exakt hur det har sett ut kan vi bara spekulera i just nu. Samma sak hur det verkligen såg ut i familjen så länge mamman bodde där. Vi har två versioner, men i varje fall jag har svårt att avgöra vilken som är sann! Antagligen finns det spår av sanning i båda två.

Jag håller också med dig om beskrivningen av tiden på Folåsa. Det har sagts att det inte fanns varken tidningar eller TV. Och umgänget var säkert inte det mest inspirerande. Samtidigt sägs det i dottern brev att hon studerade hårt när hon gick i skolan. Om jag inte minns fel sp nämnde även Daniel att dottern satt och läste lagboken för att lära sig socialtjänstlagen m.m. när de satt inlåsta på Folåsa.

Och visst är det vårdnadshavaren eller förmyndaren som brukar föra ord med myndigheterna. Pappan förlorade väl vårdnadsskapet i samband med att barnen sattes på Folåsa kan jag tänka mig. Efter det hade de antagligen någon annan som var deras förmyndare. Någon på kommun antar jag.

Och för att visa mina fördomar. Hur god myndighetssvenska tror du att en medelålders gammal raggare från de djupa skogarna i Värmland kan... :-)

Medborgare X sa...

Lotta!

Angående Catta, jag vet inte om jag är bundis med henne. Jag har aldrig varit i kontakt med henne annat än via våra diskussioner i kommentarsfälten på hennes blogg eller här.

Jag tycker Catta är en rak och ärlig person med skinn på näsan. Det är kul och intressant att diskutera med henne, även om vi inte alltid har samma åsikt. Hon håller sig dock alltid till sakfrågorna och går inte till personangrepp. Det uppskattar jag och det gör att jag tycker att det är trevligt att diskutera med henne.

Mer än så är det inte.

Medborgare X sa...

Lotta!

Om jag hade befunnit mig i rättsprocess mot någon annan bloggare så hade jag definitivt inte skrivit ett enda ord till om denne på min blogg! Än mindre fört någon debatt om denne i mina eller andras kommentarsfält.

Men det är tydligen bara jag det....

Lottaonline sa...

En myndighetssvenska från det ursprunget borde vara fullkomlig! ;)

Lottaonline sa...

MX:

Beträffande "bundis" menade jag lättsamt, att du ofta hänger på hennes blogg. Och av förklarliga skäl blir man färgad av det. Om någon samtidigt ska ta ställning kring ett inlägg, som tar upp två olika läger där du påstås ingå i det ena. Det var allt.

Jag har inte haft några synpunkter på Catta personligen och har inte heller nämnt några! Har dock stundtals uppfattat henne som positivt rak.

Hade agerat på exakt samma sätt om jag befunnit mig i en rättsprocess. Hade överhuvudtaget inte tagit upp det på nätet, om det inte redan gått åt fanders och jag såg livet snart ta slut. Möjligtvis.

Hmm sa...

@Lotta: Och hur tycker du att jag ska reagera mot MA när hon kallar mig för besserwisser när jag bla försöker ge henne förklaringar till varför det svårt för henne att komma in på Cattas omöjligt tekniska hopkokblogg? Jag valde ett leende. Jag har iof sett hur du skulle reagera på det samma.

Jag anser Catta vara en bloggvän och i min värld försvara jag mina vänner när jag ser ngt fel sägas om dem. Jag säger även till mina vänner när de gör fel och om du har sett våra diskussioner så är det rätt ofta som vi inte håller med varandra.

Jag var själv inne på din linje att jag inte skulle lägga mig i, men Cattas post fick mig att tänka om. Om jag ser ser en tågolycka som är på väg att hända så borde det vara min plikt att varna för det. De andra som nu nämner på nätet har jag inte sett och kan således inte "lägga mig".

Om du nu inte tycker att man ska lägga sig i, varför var du själv inne på tråden och kommenterade? Och varför i hela fridens namn drar du upp i den här tråden så till vida vilken av sidorna som fick mest exponering? Det hade väl räckt utmärkt att säga att pga Catta har många läsare så har hon ett ännu större ansvar att skriva försiktigt om Folåsabarnen (vilket jag själv också tycker att Catta och alla har). Ser du inte att du själv håller debatten vid liv? Du har dessutom fallerat att komma med konkreta saker om hur MA skrivits ner. Vad jag skrev var vad MA hade kallat mig för. Menar du att det är att skriva ner MA? Då kanske inte MA skulle har skrivit det hon skrev heller. Du har förresten inte svarat på en enda fråga jag ställde dig.

Och jo du har nämnt Ykida iom att du säger att B-grupen fick mer positiv exponering.

Ber Medborgare X om ursäkt för att jag långt OT. Jag kommer i fortsättningen svara inne hos Lotta själv om jag nu är välkommen där.

Hmm sa...

Om jag skulle föra en aktiv debatt ang vårdnastvister så skulle jag akta mig noga för att ta med begreppet PAS. Det finns ingen anledning då det räcker fullt ut med vedertagna begrepp som alienation.

PAS är förknippat och försvaras bla av personer som har som sitt yrke att försvara pedofileanklagade och en del forskning har bedrivits av folk som förknippas med desamma. Och man använder allt om skulle normalt uppvisas vid ett riktigt övergrepp mot barnen.

PAS har dessutom ingen som helst stöd från den breda forskningen inom psykologi. Man kan bara förlora i trovärdighet om man insisterar på att använda PAS som ett retoriskt och argumentationsstödjande redskap.

Personligen så tror jag om dem som förespråkar PAS att de antingen brister i kunskap om vad PAS är, eller att de går i pedofilernas ledband.

Catta sa...

Lotta: Jag har förklarat för dig hur jag kunnat bekräfta brevets äkthet,men jag kan göra det igen om du inte förstod.Jag har jämfört brevet med dokument som BEVISLIGEN skrivits av M och där man även har hennes namnteckning.

MBX har helt rätt ang att vi är bundis. Vi har haft flertalet hetsiga debatter han och jag genom åren. Men saken är den att vi uppenbarligen har förmågan att uppträda med respekt mot varandra även om vi inte alltid delar åsikt, uppenbarligen har vi också förmågan att skilja på sak och person. Att bemöta någon på ett respektfullt sätt innebär inte att man är bundis,delar åsikter i allt eller något annat än just att man bemöter respektfulla med respekt.

Vad exakt menar du med följande:
"Hon har ju för tillfället många läsare och gynnar era bloggars mål om att måla upp kvinnor som likvärdiga manliga pedofiler och annat. "

Och nej jag har inte tagit nåns parti,jag har på flertalet ställen skrivit precis vad jag anser om tex Yakidas uthängningar, jag har talat om vad jag tyckt om daddys uthängningar , och jag har talat om vad jag tycker om Monicas dito. slutsatsen har varit att två fel aldrig kan bli ett rätt. Vill du hävda något annat så sätt dig då och läs igenom allt igen och lägg fram antalet ggr jag kritiserat var och en

Medborgare X sa...

Lotta, Hmm och Catta!

Om ni nödvändigtvis ska fortsätta diskussionen om bloggkrig, så gör då det i inlägget på Cattas blogg. Det är där den diskussionen hör hemma, inte här!

Medborgare X sa...

Hmm!

Även parental alienation verkar sakna en entydig och etablerad definition om man ska tro artikeln på Wikipedia. Självklart är det oerhört svårt att beskriva ett antal symptom som entydigt tyder på att det är frågan om alienering och inte någonting annat, oavsett om det handlar om sexuella övergrepp, våld, att den andra föräldern inte tycker om barnet, etc. Dock kan man verkligen fråga sig om det behövs en speciel diagnos för just sexuella övergrepp.

Catta sa...

Sant det MBX, ville bara bemöta påståendet på plats så att sanningen kom fram, har inte för avsikt att bemöta Lotta mer här, hon kan svara på min blogg om hon har lust

Ang PAS så tror jag inte på diagnosen PAS,däremot tror jag att det finns ett antal föräldrar som vid separation väljer att snacka skit om den andre inför barnen,sen tror jag att det finns ett betydligt mindre antal som går långt över alla gränser och tar till alla medel de kan för att sätta åt den andre, och att det sker både hos pappor och mammor.

Lottaonline sa...

Mx:

Hoppas att du låter mig svara dessa tjejer, utan att radera för rättvisan skull.

Catta:

Jag förstår inte varför du och Hmm är så på hugget så fort jag skriver något.

Jag vet att du svarat mig om brevets äkthet. Att du sedan anser att din sanning är mer sann än min är helt upp till dig!

Har även lagt upp mina åsikter om det på din blogg. Det handlar alltså inte heller om något som jag inte skulle förstått!

Ingenting nytt har alltså skrivits kring min åsikt i den frågan här hos Mx. Mycket märkligt att det bara är om jag har en avvikande åsikt som ni surar till. Vad jag kan se är det fler än mig som ifrågasätter vem brevet kommit från på din blogg.

Jag har lika stor rätt till min värdering och uppfattning som du har till din.

"Hon har ju för tillfället många läsare och gynnar era bloggars mål om att måla upp kvinnor som likvärdiga manliga pedofiler och annat. "

Den kommentaren var inget som missgynnade dig. Varför har du taggarna ute gällande mig? Om du har missat det hela, så finns ett flertal bloggare som lägger upp nyheter att kvinnor är pedofiler osv.

Din synliga blogg är alltså ett bra ställe ur marknadsföringsynpunkt, om någon vill ha ut ett budskap. That´s it.

Hmm: Hinner inte svara mer nu men det var en himla massa insinuationer du lade ut.

Medborgare X sa...

Catta!

Vad menar du med att du inte tror på diagnosen PAS? Du säger att det finns ett antal föräldrar (av båda könen) som vid separation väljer att snacka skit om den andre inför barnen och att vissa av dem kan gå långt över alla gränser och tar till alla medel de kan för att sätta åt den andre, men menar du att sådana föräldrar inte kan intala barnen att de blivit utsatta för sexuella övergrepp?

I Folåsafallet så har vi ju exempel på barn som uppenbarligen uppger att de blivit utsatta för sexuella övergrepp av mamman. Menar du att det alltså inte kan vara frågan om att det är pappan som har påverkat och intalat barnen om detta?

Medborgare X sa...

Lotta!

Självklart får du diskutera dottern brev med Catta här. Det hör ju till Folåsafallet och du har naturligtvis all rätt i världen att få uttycka din syn på brevets äkthet. Än bättre hade naturligtvis varit om vi kunde hålla oss än mer till ämnet, nämligen varför inte de feministiska "pedofiljägare" som annars alltid snabbt sluter upp bakom kvinnor och barn som säger sig ha blivit utsatta för sexuella övergrepp inte gör det i detta fallet.

Vad gäller ditt påstående om att våra (vilka våra?) bloggars mål skulle vara att måla upp kvinnor som likvärdiga manliga pedofiler och annat så vet jag inte var du fått det ifrån. Att uppmärksamma att det även finns kvinnliga pedofiler, partnermisshandlare, barnmisshandlare, brottslingar, etc. handlar enbart om att motverk den feministiska bild som ständigt förs ut i media om att det existerar en könsmaktsordning där män är de onda förövarna och kvinnorna de oskyldiga offren. Det är en ren motreaktion mot den feministiska propagandan som ständigt utmålar män som roten till allt ont i samhället (och som aldrig erkänner allt gott som män gör).

Hmm sa...

Parental alienation or parental alienation syndrome,= Samma sak.

Alienation Är däremot ett vedertaget begrepp och medicinsk term.

@Lotta: Svara dig om du ställer om frågorna inne hos Catta.

Medborgare X sa...

Hmm!

Är du helt säker på det? Så tolkar inte jag Wikipedia, men det kan vara jag som har fel.

Grundfrågan i inlägget kvarstår dock. Har Folåsabarnen varit utsatta för sexuella övergrepp av mamman eller har de PAS:ats av pappam? Och fram för allt, varför står inte de utpekade personerna, organisationerna och bloggarna upp för Folåsabarnen? Vad är det som gör att de inte förtjänar "barns bästa"?

Anonym sa...

Det som stör mig mest i Flashbacktråden är de nick som i alla andra fall hävdar att man obetingat ska tro på vad barnen säger, försöker nu på alla sätt misskreditera båda ungdomarnas utsagor.

M,s brev är antingen förfalskade eller dikterade av TN och oavsett vad D skriver är det bara ljug och påhitt.

Reimer

Lottaonline sa...

Mx:

”Än bättre hade naturligtvis varit om vi kunde hålla oss än mer till ämnet, nämligen varför inte de feministiska "pedofiljägare" som annars alltid snabbt sluter upp bakom kvinnor och barn som säger sig ha blivit utsatta för sexuella övergrepp inte gör det i detta fallet.”

Jag känner inte till dessa pedofiljägare men anar vad du menar. Kan det eventuellt vara så att det är svårt att ”sluta upp” endast kring några namn från en Flashbacktråd och andra anonyma brev?

Äkta journalister borde hellre söka upp Fillipstadskommun samt berörda myndigheter och genomgående granska fakta objektivt. En massa trådar med ”tyckande” människor gör varken till eller från för behövande tonåringar.

Är självklart enig med dig att oavsett hur barnen blivit utsatta. Och av vem anklagelserna blivit riktade, så ska flickan få hjälp. Det krävs dock handling och objektivt granskande. En god start är ju att någon pålitlig myndighetsperson verkligen försöker träffa flickan i verkligheten för att få bekräftelse kring något av allt som florerar på nätet.

”Vad gäller ditt påstående om att våra (vilka våra?) bloggars mål skulle vara att måla upp kvinnor som likvärdiga manliga pedofiler och annat så vet jag inte var du fått det ifrån. ”

Det är väl synd att förneka att GenusNytt får tidningsartiklar gällande kvinnliga förövare av bloggare. Dels från papparättsrörelsen och dels mansrörelsen med anhang. Per Ström brukar ju tacka dem som förser honom med dem. Så nej något ”påstående” är det knappast. Trots att det i rättvisansnamn även förekommer andra typer av upplysningar.

Kan ändå erkänna att det blev lite subjektivt skrivet av mig med ”bloggars mål” när jag syftade till att ni ville påvisa den bilden av kvinnor. Kan ju ändå vara en vink om att det kan upplevas på det sättet.

”Att uppmärksamma att det även finns kvinnliga pedofiler, partnermisshandlare, barnmisshandlare, brottslingar, etc. handlar enbart om att motverk den feministiska bild som ständigt förs ut i media om att det existerar en könsmaktsordning där män är de onda förövarna och kvinnorna de oskyldiga offren.”

Det budskapet har gått hem och var ju lite det jag hade i bakhuvudet. Samtidigt som jag ju inte uppfattar det som att alla kvinnor ser sig som offer. Tvärtom. Förstår ändå att det kan upplevas, som orättvist när kvinnor ska få speciella bidrag gällande något. Har ju även sett att det satsas statliga projekt för yngre män, som de tidigare seglarresorna ända fram till början av 2000-talet.

Funderar på alla pappor, som har döttrar. Och samtidigt stör sig så mycket på att staten någon gång satsar på tjejer. Det känns lite konstigt.

”Det är en ren motreaktion mot den feministiska propagandan som ständigt utmålar män som roten till allt ont i samhället (och som aldrig erkänner allt gott som män gör).”

Jag förstår att en del upplevt det på det sättet. Borde ni kanske sluta läsa så mycket på nätet och i media, så kanske det uppkommer en annan bild? Jag med många andra har som sagt inte alls den bilden av mannen. Vi ser inget som generellt.

Det finns olika män. Precis som det finns olika kvinnor. Sedan är det bara destruktivt att ”tävla” i vilket kön som är den värsta förövaren. Det ger absolut ingenting.

Anonym sa...

Min tolkning av detta fall. Två barn kommer i kläm pga att vuxna träter.

Barnens mamma har uppenbarligen gjort något under perioder när hon varit psykiskt sjuk som gjort att barnen har tappat allt förtroende för henne. Om detta juridiskt sett är att betrakta som sexuella övergrepp är inte säkert, men barnen har helt uppenbart uppfattat det så och känner sig mycket kränkta.

Mycket talar även för att deras pappa är en dominant, udda person som tänker mer på att få rätt i minsta detalj än att få tillstånd en lösning som är den bästa för barnen. ex när det har gällt skolgången. Dessutom verkar pappan ha väldigt lätt för att hamna i konflikt med myndighetspersoner ex genom att försöka gräva fram icke relevant skit i deras förflutna. Ex det spelar faktiskt inte den minsta roll i bedömningen av pappans föräldraskap i fall socialchefen knullade runt i olika raggarbilar i sin ungdom.

När sedan samhället får nog och omhändertar dessa ungar så agerar samhället som en ännu sämre förälder än både barnens mamma och pappa någonsin kan anklagas för. Man låser inte in två barn utan kriminalitet eller missbruksproblem tillsammans med ungdomar med sådan problematik. Det är helt sanslöst.

Trotts att pappan verkar vara en minst sagt kaxig stolle går det dock inte att komma i från att det verkar vara hos honom barnen mår bäst. Folåsa fallet är ett utmärkt exempel på att det faktiskt många gånger är för barnens bästa att vara kvar hos sin förälder även om denna person är en kaxig stolle.//susanna svensson

Medborgare X sa...

Reimer!

Ja, visst är det underligt. De nicken går ju till och med ett steg längre än det personer, organisationer och bloggare som jag talar om här. Det är ett riktigt underligt betende om man i andra sammanhang säger att man alltid ska tro på det barnet (eller kvinnan) säger om sexuella övergrepp och inte ifrågasätta det. Nu gäller tydligen inte det längre, utan istället har barnen blivit hjärntvättade av pappan. Då har man ju plötsligt också erkänt att PAS existerar, trots att man annars hävdar motsatsen!

Medborgare X sa...

Lotta!

Benämningen "pedofiljägare" är naturligtvis min egen. Det finns ett par länkar i inlägget till bloggar jag klassificerar in i begreppet och jag har nämnt en del namn och organisationer i en kommentar ovan som jag också tycker hör dit. De brukar i andra sammanhang vara rätt snabba med att uttala sig och att ta parti för de kvinnor och barn som yppar att de utsatts för sexuella övergrepp.

Jag håller med dig att hela ärendet borde granskas av ett antal objektiva grävande journalister.nDet går inte att avgöra vad som hänt varken utifrån Daniels subjektiva bild på Flashback (som säkert bär en hel del influenser från hans pappa) eller från Ann Johanssons subjektiva bild på hennes blogg (som till stora delar bygger på mammans subjektiva bild och dessutom är färgad av hennes negativa bild av NKMR som var pappans ombud under en period).

Helt tydligt har dock myndigheterna misslyckats med att ge barnen en god uppväxt efter att de omhändertog dem. Barnen verkar må skit och dottern är på rymmen. Det behöver verkligen granskas i detalj och ansvariga personer måste stå till svars.

Vad gäller den övriga diskussionen så hör den inte riktigt till detta inlägg och vi har haft den tidigare. Skriv ett eget inlägg på din blogg om detta och låt oss diskutera saken där. En gång för alla.

Medborgare X sa...

Susanna!

Jag håller med dig i din analys. Det är verkligen inte en fråga om svart eller vitt. Båda föräldrarna har sina baksidor och knepigheter, den saken klar. Det bidrog säkert till att barnen en gång omhändertogs.

Men i detta läget så borde ju myndigheterna fokusera på att hitta en pragmatisk lösning så att dottern inte längre behöver vara på rymmen. Men trots att hon varit borta i drygt ett år så verkar inte myndigheterna lyfta ett finger. Då är det kanske inte heller underligt att vi får se den här typen av desperata aktioner som Daniel ägnar sig åt på Flashback.

Anonym sa...

Faktum är att en flicka varit försvunnen så länge, vet man överhuvud taget att hon lever? //susanna

Lottaonline sa...

@Mx
Jag skrev en massa och sedan råkade jag byta sida och allt försvann. Underbart!

”Benämningen "pedofiljägare" är naturligtvis min egen. Det finns ett par länkar i inlägget till bloggar jag klassificerar in i begreppet och jag har nämnt en del namn och organisationer i en kommentar ovan som jag också tycker hör dit”

Beträffande pedofiljägare och sajten Suspicious, så har jag uppfattat den som seriös. Har inte läst alla sidor men det jag sett påvisar inga subjektiva uthängningar av andra. Bloggen tycks ha nischat sig mot att informera kring rättsärenden och allmänna upplysningar kring övergrepp på barn.

De hänger inte ut andra människor som många andra bloggare och personer inom nätvärlden.
Kollade snabbt NoboyToy:s blogg(du länkar till) och det sista inläggen och hittade inte att hon hängde ut pappor. I diskussionen gällande Kjell Åke Bjurkvist nämner hon Joakim Ramstedt.

Hon har en poäng när hon menar att det kanske inte är så bra att hänga ut sitt eget barn på Flashback i samband med ett rättsfall, om det skulle ägt rum! NT borde ju kunna svara för sig själv. Över din fråga varför de inte har några åsikter i det här fallet gällande barn, som av anonyma sägs ha genomlidit övergrepp av en mamma?

Eller så kanske du kan fråga NT direkt på hennes sajt, då hon kanske inte sett din undran!?

Sedan ser jag det inte som så smart, om det är fallet, att från en organisationsvinkel (papparörelsen) säga sig vara hängiven till PAS vars grundare Rikard Gardner inte har så gott rykte. Men det är min åsikt.

”Barnen verkar må skit och dottern är på rymmen. Det behöver verkligen granskas i detalj och ansvariga personer måste stå till svars. ”

Mycket sannolikt! Killen är ju dock 19 år och vuxen idag. Tjejen blir 18 om 1 1/2 år. Det vore ju dock vettigt om någon verkligen kunde träffa tjejen i verkligheten, för att bekräfta alla olägenheter och ge snabbare hjälp. Det kan ju som sagt vara vem som helst bakom nick på nätet. Oavsett gripande och snyftiga historier. Trots att många blir upprörda av den möjligheten.

”Vad gäller den övriga diskussionen så hör den inte riktigt till detta inlägg och vi har haft den tidigare. Skriv ett eget inlägg på din blogg om detta och låt oss diskutera saken där. En gång för alla.”

Kan det vara så att du inte fann några svar till mitt svar på din egen kommentar till mig:

”Det är en ren motreaktion mot den feministiska propagandan som ständigt utmålar män som roten till allt ont i samhället (och som aldrig erkänner allt gott som män gör).”

Eftersom du vinklar det hela till, att jag drar upp något ämne du inte startade.

Jag ser det inte som nödvändigt att behöva skriva ett eget inlägg på min blogg, för att du inte hittade något svar på mitt svar till din kommentar! ;-) Jag har inget behov att gnata om trivialiteter heller. Cheers

Medborgare X sa...

Susanna!

Det är svårt att avgöra till 100 procent om man verkligen att hon lever, men inget tyder väl på något annat? I diskussionen på Flashback så säger sig ju Daniel vara i kontakt med henne och Catta fick ju nyligen ett brev från henne. Sedan kan man ju alltid ifrågasätta om det verkligen är hon som skrivit brevet m.m.

Jag skulle inte tro att hon är på rymmen vind för våg, utan att hon snarare håller sig gömd för myndigheterna. Men det är som sagt enbart min bedömning utifrån det jag läst.

Medborgare X sa...

Lotta!

Det kan mycket väl vara så att många av de här "pedofiljägarna" har ett gott syfte. Men samtidigt måste man inse att det inte är sunt att ha en så ensidig bild på sexuella övergrepp som dessa många gånger ger uttryck för. Bara för att en person (barn eller vuxen) säger att denna blivit utsatt för sexuella övergrepp och pekar ut en förövare så behöver inte det vara den absoluta sanningen.

Om du vill läsa mer om "pedofiljägarna" och hur de agerat tidigare så kan jag rekommendera ett par gamla inlägg på den här bloggen:
- "Mammor som kidnappar sina barn och pappor som systematiskt skiljs från dem av Socialtjänsten"
- "Att säga sig jobba för barns bästa..."
- "Tid för häxjakt?"
- "Att förstöra för våra mest utsatta barn"

Jag skulle även rekommendera dig att läsa om tragedin på McMartin Preschool där man kan se hur tragiskt det kan sluta när man ser pedofiler i varje buske.
- "Mardrömmen på McMartin Preschool"

Avslutningsvis så vill jag bara tydliggöra att man naturligtvis ska lyssna på alla (både barn och vuxna) som säger att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp, våldtäkt, misshandel och andra typer av övergrepp i nära relationer. Men precis som för alla andra brottsfall så måste man ifrågasätta och undersöka vad som verkligen har skett. Man kan inte förutsätta att allt målsägande hävdar per automatik är sant och att allt som den utpekade säger är en potentiell lögn. Det gäller även vid påståenden om sexuella övergrepp mot barn och vid utpekandet av personer som pedofiler! Läs mer här:
- "Visst ska man lyssna på barn, men man ska inte förutsätta att allt de säger är korrekt"

Och det är inte för att jag inte har några svar på dina påståenden som jag inte svarar. Det är helt enkelt för att jag inte har någon lust att i nästan varje tråd diskutera något som i sig inte har med ämnet att göra. Vill du diskutera varför denna blogg, GenusNytt, Pelle Billing och andra skriver om de ämnen de gör så är du som sagt välkommen att göra det i ett eget inlägg på din egen blogg. Det är en meta-diskussion som inte ska behöva tas upp gång efter gång här.

Lottaonline sa...

@Mx

Du är oerhört intrigerande i ditt sätt att påstå att jag tar upp något, som du själv påbörjat!
Var i helvete har jag nämnt Pelle Billing osv. i detta inlägg!? Du är duktig på att förtala.

Du smörar och försvarar alla som kan gynna dina syften men hänger ut eller smutskastar resterande på felaktigt sätt. Det bör du lägga av med!

Läs om det jag skrev istället!

Medborgare X sa...

Lotta!

Nej, du har inte nämnt Pelle Billing. Hela diskussionen har sitt ursprung i ditt påstående om att "...gynnar era bloggars mål om att måla upp kvinnor som likvärdiga manliga pedofiler och annat."

Det är jag själv som tolkar in att "era" inte enbart syftade på mig, utan även på andra bloggar som kritiserar feminismen (som Pelle Billing, Pär Ström och andra).

Vem är det du menar att jag har hängt ut och smutskastat?

Du har skrivit flera långa kommentarer här, vad är det specifikt du menar att jag ska läsa?

Lottaonline sa...

Mx:

"Nej, du har inte nämnt Pelle Billing. Hela diskussionen har sitt ursprung i ditt påstående om att "...gynnar era bloggars mål om att måla upp kvinnor som likvärdiga manliga pedofiler och annat."

Och!? Den första meningen i en längre kommentar har jag dessutom förklarat gällande det oerhört dramatiska uttalandet, då jag nämnde "bloggars syften".

Något som ju även hade en poäng. Trots att det inte var huvudsyftet. Något jag även skrev senare! Ser att t ex Ann-Marie länkat fyra inlägg till ditt inlägg kring kvinnor som betett sig illa. Bara ett exempel.

Hade du svårt att förstå min tidigare förklaring till "era bloggars syften", eller är du inte lika smart som jag trodde!?

Dessutom intrigerar du på ett sätt, när du förstorar att jag ska ha nämnt Genusnytt m.m i detta inlägg. Troligen så att mobben från dina intelligenta kompisar ska komma och hjälpa till. Kanske så de kan klistra in kommentarer sagda i affekt för ett halvår sedan. Något som förstorades och gjordes till en handling likvärdig med dödstraff. En man som skrivit mycket argt i affekt hade totalt gått obemärkt förbi av både medelålders män och kvinnor.

Du måste antagligen läsa om allting, eftersom du i varje svar till mig hittar på en massa över det jag ska ha skrivit!

Kalla andra för "pedofiljägare" är väl inte direkt en enorm prestation i att ge beröm. Är det dessutom inte deras syften, så blir det ju smutskastande.

Lottaonline sa...

Mx:

Och när du redan fått igång mig. Ett bevis för din bristande välvilja är även att du raderade en konversation mellan mig och Juristen på din blogg för vi nämnde Inrid Carlqvist för någon tid sedan.

När däremot folk klistrar in gamla kommentarer totalt utanför ämnet i syfte att smutskasta mig i en debatt, så låter du dem lysa i sin glans!

Du försvarar dig med att män inte bör vara "ridderliga" längre. Inne hos Carlqvist försvarar du henne hela tiden. Likaså Catta inne hos Daddy för några dagar sedan.

"Ridderligheten" tycks ändå kunna poppa upp för vissa utvalda. Fantastiskt! :)

Medborgare X sa...

Lotta!

Så har du återigen lyckats ändra fokus på diskussionen från vad inlägget handlar om till hur dumma Medborgarperspektiv, GenusNytt, Ingrid Carlqvist och alla andra är samt hur illa behandlad du blir i kommentarerna på dessa bloggar.

Som jag sagt tidigare är du varmt välkommen att skapa ett eget inlägg och diskutera det på din egen blogg. Jag svarar gärna så gott jag kan där.

Men detta inlägg handlar om varför Folåsabarnen inte få det stöd som andra barn som säger sig vara utsatta för sexuella övergrepp av de personer, organisationer och bloggar som jag valt att benämna som feministiska "pedofiljägare".

Benämningen är inte vald för att smutskasta dessa personer. Många av dem har säkert ett gott syfte, men som jag skrev hos Catta så kan man inte som dem förutsätta att allt som barn påstår om sexuella övergrepp som de ska ha utsats för är korrekt. Man måste våga ifrågasätta och kritiskt granska varje sådant typ av påstående (och det gäller inte enbart när de kommer från barn, utan i minst lika hög grad när de kommer från vuxna).

Det är just där dessa feministiska “pedofiljägare” ofta brister. De tar ensidigt sida från början och tar varje anklagelse om sexuella övergrepp som en absolut sanning. Trots att saken sedan utreds (vilket för övrigt ofta sköts allt för långsamt och utan effektivitet av myndigeterna) så låter de sig inte övertygas när utredningen visar att det inte finns något som stödjer anklagelserna. De fortsätter istället att peka ut och hänga ut de anklagade som pedofiler (vilket jag gett exempel på i mina länkar i en tidigare kommentar till dig), trots att utredningen alltså visar att det inte finns något som stödjer anklagelserna.

Folåsafallet visar på lite av det hyckleri som jag tycker döljer sig bakom dessa feministiska grupperna. Trots att vi där har två barn som säger sig ha blivit utsatta för sexuella övergrepp av en förälder så lyser "pedofiljägarna" plötsligt helt med sin frånvaro. Dessa barnen får inget stöd av dem. Man undrar ju varför? Kan det bero på att den utpekade förövare inte är pappan, utan mamman?

Och bara för att förtydliga och ytterligare understryka en viktig sak i sammanhanget. Även jag anser att barn är särskilt utsatta och att alla påståenden om både sexuella övergrepp, misshandel och andra typer av övergrepp ska tas på allvar och alltid utredas. Det har jag som sagt skrivit om tidigare på Medborgarperspektiv:
- "Visst ska man lyssna på barn, men man ska inte förutsätta att allt de säger är korrekt"

Hoppas vi nu kan hålla oss till det som inlägget handlar om.

Lottaonline sa...

@Mx

Strålande utläggning. Ska bara göra ett par mindre korrigeringar i din falska framställning av mig. Du måste ju förstå att det är ganska svårt att hålla sig till ämnet när du försöker måla upp mig som någon som upplever sig som ett offer. Eller att jag sagt att "alla är dumma". Jag nämnde dig och ingen annan! Förstår att du fiskar efter räddare mot den elaka och starka Lotta.

Försök nu vara lite mer rak och ärlig, så ska jag varmt läsa din text framöver. puss

Medborgare X sa...

Lotta!

Jag tror inte alls att du upplever dig som ett offer generellt i samhället. Jag är övertygad om att just detta är anledningen till att du reagerar så starkt mot det som skrivs om feminismen här, på GenusNytt, hos Pelle Billing och på andra bloggar som kritiserar feminismen. Jag tror att du egentligen är en av alla dessa starka, handlingskraftiga och kompetenta kvinnor som feminismen blundar för när de rabblar sitt mantra om könsmaktsordning och att kvinnor är oskylda små offer som förtrycks av alla hemska män.

Det är bara det att du inte riktigt ser att det som skrivs här, på GenusNytt, hos Pelle Billing och andra feministkritiska bloggar är just kritik mot feminismen. Mot feminismens syn på kvinnor och män. Mot feminismens syn att kvinnor är offer och män är förövare.

Istället identifierar du dig med ditt kön och uppfattar det som att de här bloggarna kritiserar kön (vilket ibland stämmer, för att visa på den bild som feminismen ständigt målar upp). Men i merparten av fallen så handlar kritiken om feminismens syn på människor och dess ständiga uppdelning av människor i två grupper beroende på kön.

Istället för att dela upp människor i olika grupper baserat på olika egenskaper så borde vi se varandra som individer, oberoende av vilket kön, vilken etnicitet, vilken sexuell läggning, vilken klass, etc. som vi har. Respektera varandra som vi är. Behandla varandra som vi är. Låta lagar, förordningar och regler vara lika oberoende vem vi är.

Jag vet att du är en stark och medveten person. Jag vet att du är fullt kompetent att driva ditt eget företag, ta hand om dig själv, ta dina egna beslut, osv. Inte heller tror jag att du är elak. Visserligen kan du ibland vara lite hetlevrad och borde ibland hålla på hanen. Men som sagt, elak tror jag inte alls att du är.

Du är en person med skinn på näsan som kanske ibland dock borde läsa och tolka det andra skriver en gång extra innan du går till motanfall. Kram och puss på dig med! :-)

Savoy sa...

MX, du skriver och resonerar fantastiskt bra. Tack för ditt sunda engagemang!

Lottaonline sa...

@MX
Tack det var ärligt och fint sagt! Håller helt med dig i fjärde stycket. Hur har jag nu möjlighet att kunna trycka ner en "hane" framöver. :-)

Anonym sa...

Har suttit och käftat i den famösa tråden på Flashback alltför länge nu.

Det enda som jag känner är en stor sorg över
vuxenvärldens misslyckande, det må vara föräldrar eller myndigheter ett stort "Fail"
lyser över alla inblandade.

Vad som borde diskuteras är hur förhindrar vi fler Folåsafall men på Flashback finns inte den möjligheten, kanske på bloggar liknande den här och andra som inte har stängt av möjligheten att tänka fritt.

Anonym sa...

Det var Reimer som skickade sina dystra tankar som anonym nyss.

Reimer

Medborgare X sa...

Savoy!

Tusen tack!

Medborgare X sa...

Lotta!

Det var så lite. Jag tror egentligen inte att du och jag och många av de andra feministkritiska bloggarna har så speciellt olika åsikter i grunden. Det kanske mer handlar om hur utifrån vilken synvinkel vi resonerar. Då är det heller inte så underligt att vi båda delar det jag skriv i fjärde stycket i mitt förra inlägg till dig.

Medborgare X sa...

Reimer!

Visst visar hela Folåsafallet hur oerhört fatalt som vuxenvärlden ibland kan misslyckas. Riktigt illa blir det när inte bara föräldrarna misslyckats, utan även samhället och myndigheterna misslyckats att fånga upp de barn som drabbas av föräldrar som misslyckas. Det är verkligen ett enda stort FAIL!

Förhoppningsvis kan Folåsafallet kanske leda till just en diskussion om hur man förhindrar liknande saker i framtiden. Men det kräver nog först att media tar upp fallet. Så länge fallet bara diskuteras på Flashback och ett fåtal i bloggar så får inte allmänheten upp ögonen.

Anonym sa...

Det var inte "nyligen" som Catta fick ett brev från M. Enligt Catta själv var det i januari.

Lite märkligt sammanträffande? Det har anmärkts på att brevet som Catta lagt ut varit "klippt och klistrat". Catta säger att det är hon själv som har gjort det, för att ta bort vissa personliga saker. I en dom ang. Folåsatvisten fastslår rätten att ett insänt dokument från pappan är just klippt och klistrat...
Har skickat telegram till Sherlock Holmes, Baker street.

/ Alexis

Medborgare X sa...

Alexis!

Det är helt riktigt som du säger. Det var tydligen redan i januari som Catta fick brevet.

Varför skulle Catta ha "klippt och klistrat" i brevet? Vad skulle hon ha för anledning att göra det?

Anonym sa...

"Varför skulle Catta ha ´klippt och klistrat´i brevet?"

Bra fråga. Det är Catta själv som påstår att hon gjort det, då någon anmärkte på att brevet visade klippa-klistra-påverkan.
Brevet var kanske också klippt-klistrat innan Catta utökade proceduren?

S. Holmes har telegraferat tillbaka att det dunkla "Folasa case" överstiger hans förmåga. Förstår honom.

Alexis.

Medborgare X sa...

Alexis!

Nej, Catta har aldrig sagt att hon ägnat sig åt att klippa och klistra i brevet hon fått från dottern. Det enda hon sagt är att hon tagit bort inledningen som var personligt riktad till Catta själv.

Varför skulle brevet har varit påverkat av klippa och klistra redan när hon fick det? Det var ett fysiskt brev som Catta fick av flickan.

Anonym sa...

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/19949/PAS-eller-inte-PAS
Medborgare X,
En sak som brukar påtalas vad gäller Nordmarksbarnen är att externa utredare tror på barnen medan socialtjänsten i Filipstad anser att de inte är trovärdiga. I kommentarsfälet till min PAS-artikel har frågan ställts om bildpubliceringen. Anledningen till att flickan och pojken valde att gå ut offentligt och berätta om vad de utsatts för var att en bloggerska publicerade hundratals texter om ungdomarna där deras identitet röjdes. Om tanken med denna kampanj var att tysta ungdomarnas röster så får man konstatera att den strategin inte föll väl ut.
Patrik Nyberg

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!