06 december 2011

Den ojämställda genusvetenskap

Medborgare! För något år sedan sammanställde Matte Matik hur stor andelen kvinnor respektive män det var inom de genusvetenskapliga institutionerna på landets universitet. Detta för att se om de själv levde upp till det jämställdhetsmål som de så ofta propagerar för, det vill säga att könsrepresentationen på arbetsplatserna ska vara 50/50 för att det ska kallas jämställt. Men det visade sig att det var riktigt ojämställt i Genus-Sverige! Resultatet av hans sammaställning visade nämligen att av 156 anställda var bara 12 män. Det vill säga att endast 8 procent av de anställda på de Genusvetenskaliga institutionerna var män. Det är faktiskt långt mycket sämre än andelen kvinnor i börsbolagens styrelser (cirka 22 procent) och tyvärr heller inte det enda exemplet på att jämställdhet inte verkar vara feministernas starkaste sida.

Med tanke på att det i spåren efter det norska TV-programmet ”Hjernevask” (se här) nu är allt fler, så som Pelle Billing på sin blogg och på Newsmill samt Johan Ingerö i SvD, som öppet börjar kritisera genusvetenskapens och dess allt mer döda teori om könsmaktsordningen, så kanske det kan vara av intresse att återigen granska hur det står till med den kvantitativa jämställdheten på de institutioner som bedriver Jeopardy-forskning inom genusvetenskap. Har de släppt in männen på sina domäner?

Vid Umeå Universitet finns Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS), som leds av föreståndaren Ann Öhman. I deras sammanställning av personalen framgår att det totalt finns 23 anställda. Av dessa är bara en enda man! Han är dessutom den enda som bara presenteras som ”övrig/annan befattning”. Alla övriga kvinnor presenteras med titel eller befattning.

Uppsala Universitet finns en av de största institutionerna för genusforskning. Vid Centrum för Genusvetenskap finns idag 49 anställda, varav 9 är män.

Även lilla Karlstad Universitet håller sig med en avdelning för genusvetenskap. Där finns total 16 anställda, varav 4 är män.

Lärarna i genusvetenskap vid Örebro Universitet bedriver sin forskning inom ramen för forskargruppen Centrum för Feministiska Samhällsstuider (CFS). Totalt finns 26 medverkande i forskargruppen, varav endast 3 är män.

Vid Stockholms Universitet leds den genusvetenskapliga forskningen av professor Barbro Blehr. Av de 11 anställda finns endast en man. Han tillhör dessutom den administrativa personalen och medverkar därmed inte i forskningen och utbildningen av studenterna.

Södertörns Högskola är man stolta över att presentera genusvetenskapen som ett brett och tvärvetenskapligt forskningsfält som grundar sig på flera decenniers feministisk forskning. Man är alltså öppna med att genusvetenskapen är den feministiska ideologins akademiska ansikte. Här finns 10 anställda, alla kvinnor!

Vid Linköpings Universitet finns Tema Genus, som leds av professor Nina Lykke. När man sammaställer könen på personalen så framgår det att det endast finns 4 män bland de 40 medarbetarna.

Göteborgs Universitet bedrivs den genusvetenskapliga forskningen inom Institutionen för Kulturvetenskaper. 9 de anställda vid institutionen sysslar uttryckligen med genusvetenskap. Alla kvinnor, ingen man.

Vid Göteborgs Universitet finns även det Nationella Sekretariatet för Genusvetenskap, som har som uppdrag att analysera, informera och samordna genusforskning på nationell basis. Där arbetar totalt 10 personer, varav 2 är män.

Lunds Universitet håller sig också med ett Centrum för Genusvetenskap, där bland annat den välkände manshataren Tiina Rosenberg är verksam. Av de totalt 25 anställda är endast en man.

När man summerar alla anställda så kan man konstatera att det totalt finns 219 anställda vid de genusvetenskapliga institutionerna i Sverige. Av dessa är endast 25 män, alltså ungefär 11 procent.

Även om siffrorna är lite bättre än tidigare så är representationen av män betydligt sämre inom de genusvetenskapliga institutionerna än vad representationen av kvinnor är inom börsbolagens styrelser. Ändå beklagar sig nästan dagligen samma genusvetare och deras övriga feministiska vänner över att näringslivet är så ojämställt och kräver kvotering av kvinnor till företagens styrelser.

Den feministiska dubbelmoralen upphör aldrig att förvåna. Man undrar ju varför genusvetarna inte börjar med att genuscertifiera sina egna institutioner...

MER INTRESSANT OM: , , ,

23 kommentarer:

Anonym sa...

Bra inlägg! Men hnn heter Tiina Rosenberg, inte Rosengren.

Medborgare X sa...

Anonym 22:00!

Det har du ju helt rätt i! Tiina Rosenberg ska det vara. Ändrar det lilla slarvfelet.

Anonym sa...

"den välkände manshataren Tiina Rosenberg" - "välkändE"? Med "E"? Och du undrar varför det behövs fler kvinnor än män inom genusforskningen? Därför att normen är e-ändelse. För att vi inte har kommit längre ännu, men vi är förhoppningsvis på väg. Och för att mannen fortfarande betraktas som norm - precis överallt annars.

Anonym sa...

@23.19 Vem vet vilket kön TR har? Inte ens han, hon, det, det själv verkar ju veta det.

Nils Dacke sa...

Man undrar vem som står ut med Tiina som chef ;)

Anonym sa...

Anledningen är enkel: Det har sin förklaring i att dessa instutitioner är en del i det nationalfeministiska propaganda maskineriet!
De få männen är bara hunsade nyttiga idioter som utnyttjas för att kunna hävda att männen faktiskt är representerade...

MS sa...

Anonym 2: OK, e-ändelsen är maskulin, och TR är kvinna, alltså bör det vara "välkändA", så långt kan vi vara överens, men är e-ändelsen verkligen "norm" i svenskan idag? Tvärtom är den på utgående och a-ändelsen tar över. Dock inte som någon konsekvens av feminism, utan på grund av den naturliga språkutvecklingen. OK att du tycker att mannen är norm, det är din åsikt, men i det här fallet tycker jag inte att det handlar om det. Det känns mer som om du letar efter saker att racka ner på.

Juristen sa...

Bra text! Genusforskning är ett begrepp som smutsar ned all seriös forskning. Genusvetenskapen bygger på förutfattade uppfattningar som skall bekräftas av rättroende. Inga kritiska ifrågasättanden eller nya infallsvinklar accepteras. Och det är viktigt att belysa att dubbelmoralen är så påtaglig.

Jonas sa...

Varför får man aldrig läsa den här typen av avslöjande i tidningarna? Det är ju ett enormt hyckleri av feministerna att kräva lika många kvinnor och män i styrelserna och riksdagen, när de själva inte ens är i närheten av dessa siffror. Det visar ju bara att deras snack om jämställdhet är falskt. Det är bara hyckleri och lögner. Tack MX för att du avslöjar de ljugande feministerna!

Anonym sa...

Skolan är som bekant en arbetsplats som på några decennier drabbats av en total kantring när det gäller könsfördelningen bland lärarna. Och värre kommer det att bli.
Långt om länge har man från olika håll börjat uppmärksamma problemet. Och självklart vill genusvetarna hjälpa till. Genusvetarna, som på sina institutioner har en dramatisk snedfördelning mellan könen vill alltså, och anser sig också kapabla att hjälpa till med att råda bot på snedfördelningen mellan könen i skolan! Man baxnar. Men det är klart: den svällande kåren måste ju ha sysselsättning och bärgning.
Se:
http://www.pellebilling.se/2011/12/att-bjuda-in-med-armbagen-fortsatt-vanligt-i-genussammanhang/

På följande länk kan man se hur resonemangen kan gå om man anlägger ett genusperspektiv på problemet:
http://www.fria.nu/artikel/78327

Kan man våga sig på att tillämpa ett liknande resonemang inom områden där män är i majoritet? Vad jag har förstått är det ju ett stort samhällsproblem om det gäller positioner högt upp i samhällshierarkin (läs bolagsstyrelser), men helt ointressant om det gäller risk-, slit- och släpjobb (renhållningsarbetare, gruvarbetare etc). Så hur ska det vara enligt genusvetenskapen?

Anonym sa...

I Ingerös artikel stod det också att 33,3% av genusvetarna röstar på FI. Det är också oerhört icke-representativt för valmankåren i helhet. I förra valet (2010) fick FI bara 0,4% av rösterna (Ingerö nämnde siffran 0,68%, men det var för valet 2006). Det innebär att det är nästan 100 ggr så vanligt att en genusvetare röstar på FI än bland allmänheten. Om genusvetarna nu så gärna vill ha kvotering så kanske man även borde kvotera bort 99% av alla genusvetare som röstar på FI?

Medborgare X sa...

Anonym 23:19!

Jag får väl skylla på mina dåliga grammatikkunskaper. Men jag håller med MS. Det är knappast "norm" att använda den maskulina ändelsen med e. Det är snarare på väg att bli "norm" att använda den feminina ändelsen med a!

Medborgare X sa...

Juristen!

Absolut! Precis som Fredrik Segerfeldt skrev så är genusvetenskapen en typ av forskar-Jeopardy. Jag har svaret, men vad är frågan?

Det är verkligen inte seriös och objektiv vetenskap som bedrivs när "forskningen" ser ut på det sättet, vilket så tydligt framgick av NRK's serie "Hjernevask"!

Medborgare X sa...

Jonas!

Feminismen har ett starkt grepp om media, kulturliv och politiken. Det är därför vi inte ens ser den här typen av väldigt enkla granskningar av genusvetenskapen i Sverige.

Medborgare X sa...

Anonym 08:19!

Skolan är verkligen ett område som borde granskas mer när det gäller jämställdhet och villkor beroende på kön. Som tur är finns det ett antal debattörer som försöker lyfta de frågorna, som Mats Olsson på Tysta tankar.

Medborgare X sa...

Anonym 13:33!

Håller med! Det visar hur oerhört starkt förankrad genusvetenskapen är i den feministiska ideologin och är ännu ett tydligt tecken på att den inte är objektiv.

Observer sa...

Vad månne är dessa anställdas gemensamma lönesumma då man räknar in socialavgifter etc.? Räcker 100 miljoner om året månntro?

Medborgare X sa...

Observer!

Jag tror inte 100 miljoner om året räcker. Kanske om man bara beräknar lönerkostnaden. Men inte om man ska ta med avtalspensioner och overheadkostnader (lokaler, universitetsadministration, etc.) också. Sedan tillkommer andra projektkostnader som resor, konferenser, material och liknande. Jag skulle inte vara förvånad om kostnaden för dessa drygt 200 genusvetare är mellan 150 och 200 miljoner om året! Merparten betalas av oss skattebetalare.

Medborgare X sa...

Anonym 23:19!

När vi ändå håller på med grammatiska petitesser, heter det manshatare eller manshaterska när man refererar till en kvinnlig feminist?

Anonym sa...

Det du skriver är väldigt intressant. Och det är jättetråkigt att det ser ut som det gör. Men en fråga du bör ställa dig är, Varför? Varför är det fler kvinnor som engagerar sig inom genusvetenskapen.
Jag själv är genusvetare på universitet och majoriteten som läser är kvinnor. Frågan vi ställt oss är, Varför?

Sen vill jag bara tillägga, att Tiina Rosenberg skulle vara manshatare har jag svårt att tro, tror ni inte att mediadrevet mot henne har med saken att göra? Det här snacket om kön, vad spelar det för roll? Ett ypperligt sätt att se reproduceringen av hur viktigt det är att placera in människor i fack, kan tänka mig att man känner sig hotad om det är svårt att avgöra vad det är för kön på en människa. Dömer man inte en efter dess kön då?

Sen att Genusvetenskapen skulle vara nationalfeministisk propaganda, aldrig hört något dummare.

Medborgare X sa...

Anonym 08:49!

Varför ska man ställa sig frågan varför majoriteten som väljer att utbilda sig till genusvetare är kvinnor? Genusvetare och feminister ställer sig ju aldrig frågan varför könsfördelningen ser ut som den gör i landets bolagsstyrelser. Istället kräver man kvotering, utan att ha ställt sig frågan varför fördelningen ser ut som den gör. Istället förutsätter man att kvinnor har blivit diskriminerade och att "gubbarna" sitter i bastun och väljer in varandra.

Det räcker med en väldigt enkel analys (som i detta inlägg på GenusNytt) för att se att kvinnor INTE är diskriminerade, utan att det istället beror på att kvinnor inte väljer att läsa till civilingenjör och till civilekonom i lika hög utsträckning som män. Andelen kvinnor och män i styrelserna stämmer nämligen väl överens med andelen kvinnor och män som tagit civilingenjörs- respektive civilekonomexamen.

Så istället för att åka runt på bolagsstämmor och beklaga sig över att det är för få kvinnor i styrelserna borde Gudrun Schyman åka runt i skolorna och beklaga sig över att flickor inte väljer att utbilda sig till civilingenjörer och civilekonomer i tillräckligt hög utsträckning.

Men om man som Gudrun Schyman och andra feminister istället tror att alla könsskillnader beror på diskriminering (i varje fall så snart kvinnor är underrepresenterade) och då börjar ropa på kvotering, så borde man i hederlighetens namn även göra det inom genusvetenskapen. Där är ju könsskillnaden större än inom börsstyrelserna och antagligen större än inom något annat utbildningsområde på universiteten.

Om verkligen genusvetare vill vara trovärdiga så borde ju denna stora könsskillnad inom det egna området vara något som stod högst på deras agenda att utreda och åtgärda. Men då verkar skygglapparna omedelbart åka på!

Och det är bara en i raden av exempel på den feministiska dubbelmoralen.

Anna1 sa...

@ MX

"Varför ska man ställa sig frågan varför majoriteten som väljer att utbilda sig till genusvetare är kvinnor? Genusvetare och feminister ställer sig ju aldrig frågan varför könsfördelningen ser ut som den gör i landets bolagsstyrelser."

En bra poäng. De ställer som sagt inte den frågan! Men att kvinnor söker sig till "mjukare" dicipliner, t.ex. jämställdhetsfrågor och är i majoritet är väl helt i linje med de slutsatser som presenterades i "Hjernevask"?

Men visst blir det konstigt när man tittar på hur könsfördelningen ser ut på deras egna institutioner. Den statistiken borde ju vara varje genusvetares mardröm!

Att könsfördelningen ser ut som den gör tror jag personligen har har tre orsaker:

1) Jämställdhetsfrågor har kvinnor historiskt haft patent på. Det blir därför naturligare och mer legitimt för kvinnor att söka sig till dessa utbildningar.

2) Enligt könsmaktsordningen är mannen överordnad och kvinnan underordnad. Vad är då uppsidan för en man att söka sig till en diciplin där han är dömd på föhand? Jag skulle i varje fall inte göra det och karriärsmöjligheterna lär ju vara begränsade.

3)Blir man dessutom kallad för apa och andra invektiv för att man har ett bredare perspektiv på jämställdhet så förstår jag att det inte lockar så många män!

Caroline sa...

Det finns ett mycket enkelt svar på den frågan. Genusvetare hävdar att könet är socialt konstruerat, att arbeta för det kan innebära att män mister makt, så givetvis jobbar då fler kvinnor för detta. Tyvärr!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!