01 december 2011

Hjernevask - del 7

Medborgare! Den sjunde delen av NRK's serie Hjernevask behandlar könsidentiteten och den sexuella identiteten. Hur kommer det sig att pojkar känner sig som pojkar och flickor som flickor? Hur kommer det sig att det finns skillnader mellan pojkar och flickor redan från väldigt unga år? Hur kommer det sig att vissa är heterosexuella och andra homosexuella? Man frågar sig om man är "född sådan eller blivit sådan".

Återigen kan man konstatera att genusforskarna totalt ignorerar och blundar för allt sådant som talar för att det finns biologiska komponenter som kan vara en viktig del av förklaringen. Det är skrämmande hur enkelspåriga och ovetenskapliga genusvetenskapens företrädare är!Hela serien Hjernevask visar på vilken ostadig grund som hela den radikalfeministiska ideologin och den genusvetenskapliga forskningen står på.

Men man kanske inte ska vara speciellt förvånad? För det finns faktiskt svenska genusvetare som är helt öppna med att de redan från början har bestämt sig för vad deras slutsatser ska vara och sedan enbart ägnar sin tid åt att hitta bevis som styrker deras tes:
"...det är precis vad genusvetenskapen som akademisk disciplin sysslar med, att samla bevis och fakta för att vi lever i en könsdiskriminerande värld."
Inom genusvetenskapen bedriver man alltså inte någon riktig vetenskaplig forskning, utan det är enbart en akademisk del av en politisk rörelse, feminismen.

Trots detta används genusvetenskapens resultat (eller snarare dogmer) som viktiga komponenter för att på politisk väg förändra grundläggande funktioner i samhället, så som pedagogik i förskola och skola eller regler och lagar som styr vanligt folks liv.

Är det verkligen vettigt att ett fåtal feministiska personers ovetenskapliga världsbild ska få styra helt vanliga människors liv? Ska Sverige verkligen bedriva social ingengörskonst baserat på dessa feministers politiska övertygelser?

Medborgarperspektiv är, precis som liberalen Fredrik Segerfeldt, av åsikten att Sverige inte ska ha några forskningsdiscipliner som är en del av en politiska rörelser. Alla forskares uppgift ska vara att söka sanning och kunskap baserat på strikt vetenskapliga metoder och inte att systematiskt söka belägg för på förhand givna ideologiska utgångspunkter.

Därför bör Sverige snarast möjligt följa i Norges fotspår och stoppa alla nya pengar till genusvetenskapen!

MER INTRESSANT OM: , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!