01 december 2011

Hjernevask - del 6

Medborgare! I det sjätte avsnittet av NRK's serie Hjernevask behandlas om det finns olika människoraser och om det finns skillnader i intelligens mellan olika etniska grupper i samhället. Visst kan det vara provokativa frågor, men man är också tydliga med att påpeka att även om det skulle finnas sådana skillnader på en gruppnivå så innebär inte det att dessa skillnader finns på en individnivå. Och det är varje individ som ska behandlas på ett likvärdigt sätt samt bedömas efter sina individuella egenskaper och sitt eget individuella agerande.Se den sjunde och sista delen av Hjernevask här.

MER INTRESSANT OM: , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!