11 december 2011

Androfobi är radikalfeminismens metod att skapa ännu en radikalfeminist

Medborgare! Vad är det som gjort att radikalfeminismen så framgångsrikt lyckat sprida sitt extremistiska hatbudskap till en helt ny generation unga kvinnor? Vad är det som fått dessa unga kvinnor att upplever att det finns en könsmaktsordning och ett patriarkat som inget annat vill än att förtrycka och underordna kvinnor? För det är ju framför allt bland den yngre generationen kvinnor som radikalfeminismen har fått fäste, vilket man inte minst ser på de många feministiska bloggarna, i tidningarnas krönikor och hos den unga generationen politiker.

Den äldre generationen kvinnor, som tidigare engagerade sig i kvinnokampen, sympatiserar inte alls i samma utsträckning med radikalfeminismens budskap om att kvinnor är underordnade och förtryckta av män. Istället präglades deras kvinnokamp av en friheterlig kamp för samma rättigheter och samma skyldigheter som män. De såg männen som sina likar, inte som sina fiender. Inte heller såg de sig själva som offer. Tvärtom handlade deras kvinnokamp, som "urfeministen" Helene Bergman uttrycker det, om att ta kommandot över sin egen sexualitet och att ta ansvar för sitt eget liv.

Så vad är det då som gjort att den svenska feminismen har blivit allt det den en gång sade sig vara emot? Vad är det för metod som den en gång lilla gruppen radikalfeminister använt sig av för att rekrytera allt fler nya anhängare till sin hatideologi?

Jo, det är samma metod som alla extremister använder sig av. Rädsla!

Genom att ständigt dela upp människor i gruppen kvinnor respektive gruppen män och att ständigt beskriva män som ondskefulla förövare och kvinnor som oskyldiga offer så har man lyckats ställa män och kvinnor mot varandra i samhället. Genom att år efter år föra ut budskapet att män är onda så har man också lyckats få många unga kvinnor att känna en rädsla för män.

Det är denna androfobi som driver dagens radikalfeminism. Varje ung kvinna som påverkas av radikalfeminismens budskap och börjar känna en rädsla för män är en potentiell ny anhängare av den radikalfeministiska ideologin. Rädsla föder dessutom hat. Och hat är det som göder alla extremistiska ideologier. Så även radikalfeminismen, vilket vi inte minst sett i den aktuella SCUM-debatten.

Varje tidningsartikel, varje krönika, varje radioprogram, varje blogginlägg, varje uttalande där enskilda män eller män som grupp framställs som onda, manipulativa, farliga eller brottsbenägna är en liten framgång för den radikalfeministiska propagandan. Det är också ett litet steg mot att få ännu en ung kvinna att börja känna en rädsla för män och ett litet steg att få ännu en rädd kvinna att utveckla ett hat mot män. Det är därmed också ett litet steg att skapa en ny radikalfeminist!

En negativ spiral, byggd på rädsla och hat, är alltså radikalfeminismens främsta metod att växa och att skapa nya radikalfeminister. Rädda och hatiska unga kvinnor är nämligen den radikalfeministiska ideologins främsta fotsoldater. Ju fler unga kvinnor som utvecklar androfobi, desto framgångsrikare blir radikalfeminismen.

Det är dags att bryta den radikalfeministiska spiralen!

MER INTRESSANT OM: , , ,

6 kommentarer:

Anonym sa...

Du har rätt i allt du säger. Du ska dock veta att många med mig är krigare, och det spelar i kriget ingen roll om fienden är man eller kvinna. När genusdårarna tar till våld kommer de att bemötas med samma medicin. Då får vi se hur stora i käften de är.

Koo sa...

Bra analys, MX!

Tror också att det enda sättet att få bukt med feminismens hatbudskap - är att möta det med kärlek.

Samtidigt behöver radikalfeminismen punkteras och analyseras, som du och andra nu gör, så att dess riktiga agenda dras fram i ljuset.

Anonym sa...

Intressant men mycket enögt: hur kommer det sig att du och andra kritiker av radikalfeminismen hela tiden blundar för att många kvinnor, unga som äldre, blir utsatta för ofredanden och sexuella övergrepp? Flickor och kvinnor är inte ensamma om detta men trots allt i majoritet som våldtäktsoffer...

Medborgare X sa...

Anonym 14:35!

Vem blundar för att finns kvinnor som blir utsatta för ofredande och sexuella övergrepp? Hur skulle man kunna blunda för det? Det är ju en typ av brott som vid anmälan nästan alltid uppmärksammas av media.

Bara för att kvinnor är i majoritet som våldtäktsoffer så innebär ju inte det att kvinnor är förtryckta. Det är enskilda individer som utsätts för brott och det är enskilda individer som utför brott. Det gäller oavsett vilken typ av personrelaterade brott man talar om.

Merparten av alla människor varken utför några brott eller utsätts för några brott. Naturligtvis vore det önskvärt att antalet brott minskar i samhället, men det är nog tyvärr en utopi att tro att det brottslighet helt skulle försvinna.

Anonym sa...

"Intressant men mycket enögt: hur kommer det sig att du och andra kritiker av radikalfeminismen hela tiden blundar för att många kvinnor, unga som äldre, blir utsatta för ofredanden och sexuella övergrepp? Flickor och kvinnor är inte ensamma om detta men trots allt i majoritet som våldtäktsoffer..."

Att det kvinliga könet är överrepresenterat bland offer för våldsbrott betyder inte att det är ett brott riktat mot det kvinnliga könet. Ett offer besitter inte styrkan att försvara sig och den situationen råkar fler av det kvinnliga könet befinna sig i, men det är en skillnad. Om en mörkhyad pojke som är liten till växten blir mobbad och slagen i skolan, är det för att han är för svag att försvara sig eller för att han är mörkhyad? Förövare är inte benägna att välja ut offer som ser ut att kunna försvara sig, de väljer ut lätta byten. Då det finns fler svaga kvinnor än män så faller statistiken också ut därefter. Jag säger inte att våldsbrott riktat mot kvinnor inte existerar, men då tror jag att favorisering och beskydd av kvinnor, just för att de är kvinnor, är betydligt vanligare.

Anonym sa...

Dom har tagit över DN, vet inte hur det gick till men så är det. Flertal ggr i veckan så ställs män mot kvinnor i artiklar som lön, bilolyckor, julpyntsarbete,stress,sjukdagar, o.s.v. Kn inte någon starta en tidning som inte har prostituerat sig för en lobbygrupp.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!