09 oktober 2011

Nya underliga turer i BDSM-målet

Medborgare! Under den senaste tiden har det varit en hel del skriverier om det så kallade BDSM-målet, där åklagare Ulrika Rogland valde att åtala en 32-årig man efter att han och en 16-årig flicka gemensamt planerat och i samtycke haft BDSM-sex under en helg i januari 2010. Medborgarperspektiv har beskrivit bakgrunden till fallet, både i samband med förhandlingen i Tingsrätten för ett år sedan och i samband med förhandlingarna i Hovrätten för ett par veckor sedan, och då konstaterat att det är betydligt mer komplext än vad media rapporterat om. Att fallet överhuvudtaget kom till polisens kännedom beror på att den 16-åriga flickan inte ville erkänna sin sexuella läggning för sina vänner som upptäckte att hon hade blåmärken och ont efter helgen med den 32-åriga mannen. Istället för att svara ärligt på varför hon hade märkena så sa den 16-åriga flickan till dem att hon blivit kidnappad och våldtagen av 3 män, vilket naturligtvis gjorde vännerna bestörta. Eftersom flickan själv inte ville anmäla det hela så vände sig till slut en av vännerna till polisen.

När väl den 16-åriga flickan var fast i sitt egen väv av lögner var det för sent att ta tillbaka allt. Istället fortsatte hon på den inslagna vägen och pekade dessutom ut en 28-årig man (som var med i samma internetforum där hon träffat den 32-åriga mannen) för att ha varit en av de tre män som kidnappat och våldtagit henne.

Strax därefter satt den 28-åriga mannen inspärrad i isoleringscell på häktet, anklagad för grov våldtäkt och människorov, ett brott som kan ge livstids fängelse. Trots att han alltså var helt oskyldig och att han hela tiden hänvisade till att han hade alibi för den aktuella tidpunkten fick han sitta inspärrad i häktet i nästan 3 veckor. Först när flickans lögner avslöjades släpptes den 28-åriga mannen.

Istället lade då åklagare Ulrika Rogland fokuset på den 32-åriga mannen. Nu var det hans tur att sitta häktad och som till slut dessutom blev åtalad, trots att allt skett i fullt samtycke med den 16-åriga flickan. Men både Tingsrätten och Hovrätten ogillade åtalet. De konstaterar båda att parternas kommunikation före gärningarna starkt talar för att flickan ville bli utsatt för våld, att mannen hade flickans samtycke till att utöva det våld som styrkts i målet samt att flickan haft möjlighet att när som helst återkalla samtycket. Den 32-åriga mannens advokat konstaterade efter att Hovrätten meddelat sin dom att åklagare Ulrika Rogland aldrig borde ha åtalat mannen. Samma bedömning gör Medborgarperspektiv, för om ett ja inte alltid är ett ja så är eller inte ett nej alltid ett nej!

Åklagare Ulrika Rogland gör dock inte samma bedömning, utan har nu lämnat ärendet vidare för att undersöka om Högsta Domstolen kan ta upp fallet. Vad dock Ulrika Rogland under hela målet har blundat för är att den 16-åriga flickan falskt har pekat ut den 28-årige mannen för två ytterst grova brott. Det är fastslaget utom rimligt tvivel att flickan medvetet har ljugit när hon pekade ut mannen och detta tas dessutom upp i Hovrättens dom som ett tecken på hennes bristande trovärdighet. Både falsk angivelse och falsk tillvitelse faller under allmänt åtal och därmed borde alltså åklagare Ulrika Rogland, så snart det konstaterades att flickan ljugit när hon pekade ut den 28-åriga mannen, ha anmält detta till polisen. Men det blundade hon för, istället startade hon en häxjakt på den 32-åriga mannen.

Nu framkommer det uppgifter att den 28-åriga mannen strax efter att han släpptes anmälde den 16-åriga flickan för falsk angivelse och gjorde en ersättningsansökan till Justitiekanslern (JK), där han beskriver att han mådde psykiskt dåligt efteråt och att medieuppmärksamheten förstärkte lidandet.

Polisanmälan hamnade hos Åklagarmyndigheten redan i april förra året, men det var först i september i år som åklagare Bo Birgerson gav polisen direktiv för att driva ärendet. Det har alltså dröjt 1,5 år från anmälan till att en utredning kan påbörjas!

Vad är det för underliga turer som döljer sig bakom Åklagarmyndighetens långsamma agerande gentemot den falsk anklagade 28-åriga mannens önskan att få upprättelse? Är det måhända den feministiska åklagaren Ulrika Rogland som står bakom även detta?

MER INTRESSANT OM: , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!