29 oktober 2011

Feministiska kvinnor vill både äta kakan och ha den kvar

Medborgare! Från feministiskt håll talas det ofta om att kvinnor måste få samma möjlighet som män att göra karriär och att få tillgång till höga samhällspositioner. Att kvinnor måste få lika mycket makt som män har. För i den feministiska världen så är det bara ekonomisk och politisk makt som är intressant. Och den sitter, enligt feministerna, männen på. Ty i den feministiska värld så är i princip alla män styrelseledamot eller VD i något börsföretag, sitter i toppen för något av de politiska partier eller är professor på något av landets universitet. De tjänar stora pengar, bor på en flott adress och har en familj där frun ofta "tvingas" vara hemma och sköta om hushållet och alla barnen. Ty barn har alla dessa mäktiga männen. Trots att de ägnar merparten av sin tid åt att göra karriär och förvalta sin patriarkala makt. Men de tar dock, precis som alla pappor, inget ansvar för sina barn. För att försörja sina barn och resten av familjen är inte att ta ansvar enligt feministerna. Dessutom spenderar de ju mindre tid med barnen än vad mamman gör, vilket gör dem till mycket sämre föräldrar enligt samma feminister.

Trots det så är det just dessa framgångsrika män som också får flest barn i Sverige. Ju högre lön en man har, desto fler barn har han också. Det konstaterar IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitik utvärdering) i en ny rapport. Dessutom har sambandet blivit allt starkare med tiden. Anna Sjögren på IFAU säger:
"Det kan bero på att kvinnor gärna vill ha barn med män som har höga inkomster, att de oftare blir valda av kvinnorna. Män med höga inkomster har dessutom råd att finansiera en stor familj."
Precis som feministerna så ser IFAU alltså bara dessa framgångsrika män. De hävdar dessutom att män aldrig har behövt välja mellan karriär och barn. Män kan ha både karriär och familj. Till skillnad från de stackars kvinnorna, som tydligen måste välja mellan barn och karriär. Även om det, enligt Anna Sjögren, har blivit en viss förändring på den punkten:
"Traditionellt sett gick inte karriär och familj ihop för kvinnor och de tvingades ofta välja antingen eller. Då var hög inkomst och hög utbildning förknippat med färre barn men det sambandet är i dag inte lika tydligt. I dag är moderskapet mer jämnt fördelat bland kvinnor med olika utbildning och sambandet mellan karriär och barn är inte längre negativt för högutbildade kvinnor."
Så tydligen kan alltså alla kvinnor som så önskar skaffa sig barn, oavsett om de satsar på ett liv som hemmafru eller på att göra karriär. Samtidigt kan man ju fråga sig varför de både skulle vilja skaffa barn och göra karriär? Männen som gör precis just det beskylls ju av feministiska kvinnor för att vara dåliga föräldrar som inte tar ansvar för sina barn! Gäller inte det då också för kvinnor som gör exakt samma sak?

Och vem är det dessa framgångsrika karriärkvinnorna ska skaffa barn tillsammans med? Om de gör det tillsammans med de framgångsrika männen så finns ju ingen av föräldrarna där för barnen.

För inte hade väl dessa framgångsrika kvinnor tänkt sig att skaffa barn med den grupp män det aldrig talas om? Den stora grupp män som aldrig existerar i feministernas värld. Alla de helt vanliga män som varken gjort någon karriär eller fått några barn. Som den lågavlönade truckföraren på ICA's lager i Västerås som alltid längtar efter knoddar, men som varken har råd eller någonsin har blivit utvald av en kvinna att skaffa barn tillsammans med.

Men feministiska kvinnor vill kanske i vanlig ordning både äta kakan och ha den kvar?

MER INTRESSANT OM: , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!