26 maj 2011

Skenheliga Schyman och den förhatliga standardavvikelsen

Medborgare! Det märks att klimatet kring jämställdhetsdebatten äntligen börjar förändras i Sverige. Pär Ströms nya bok "Sex feministiska myter", där han med mängder av referenser systematiskt ifrågasätter och avskriver sex vanliga feministiska påståenden, har inte bara lett till det vanliga osynliggörandet och förlöjligandet från feministiskt håll och från medias sida. Istället har plötsligt även feminister ställts mot väggen och förväntats gå i svarsmål, vilket gjort dem både ställda och förbannade. Ledarskribenter i flera dagstidningar har till och med ställt sig på Pär Ströms sida och uttryckt en befrielse över att debatten kring jämställdhet äntligen är på gång att nyanseras. 

Det förhindrade naturligtvis inte Gudrun Schyman från att i vanlig ordning avfärda Pär Ströms bok utan att själv bemöta en enda av de 112 källhänvisningar som Pär Ström refererar till i boken och utan att själv ange en enda källa till sina egna påståenden. Istället går hon till attack och påstår att det är Pär Ström som saknar sakligt underbyggda argument! Platt fall skulle man kunna säga, eller kort uttryckt: 112-0 till Pär Ström

Just det pekar även Pär Ström på i sin replik och skriver att tiden är förbi när feminister kommer undan med påståenden utan underbyggnad. Pär Ström pekar på att riktig jämställdhet handlar om att kämpar för att både kvinnor och män ska få lika rättigheter och skyldigheter. Han konstaterar även att den minsta gemensamma nämnaren i all jämställdhet är att män och kvinnor ska behandlas lika i lagboken. Att alla lagar ska vara könsneutrala. Men till och med det motsätter sig Gudrun Schymans parti Feministiskt Initiativ! Då kan man heller inte hävda att man arbetar för jämställdhet. 

Gudrun Schyman trappar åter upp debatten, men istället för att bemöta Pär Ström och de sex feministiska myterna från hans bok, börjar hon i vanlig ordning att rabbla om makt samt att alla män och kvinnor inte fördelar allt fifty-fifty i samhället. 

Men riktig jämställdhet handlar inte om att alla måste göra allt exakt likadant. Det handlar inte ens om att alla grupper i samhället (så som kvinnor respektive män) måste göra allt exakt likadant. Alla människor är i grunden individen. Vi har alla olika förutsättningar, olika önskningar och olika viljor. Det leder också till att vi alla lever annorlunda liv. Men hur vi än väljer att leva våra liv så skall vi dock respekteras för de val vi gör! 

När man ser på gruppen män respektive kvinnor så gäller i de flesta fall att skillnader i egenskaper och förmågor mellan grupperna är långt mindre än variationen inom grupperna. Det man dock kan se på många områden är att variationen är större inom gruppen män än inom gruppen kvinnor. Män är oftare överrepresenterade både i toppen och i botten. 

Det krävs endast elementär kunskap inom matematisk statistik för inse att bara en liten skillnad i standardavvikelse (variationen) gör en stor skillnad i ytterändarna av normalfördelningen. Och det är ofta just ändarna av normalfördelningen som intresserar feminister och då framför allt toppänden av fördelningen, där man kan hitta personerna med "makt" och höga inkomster. Hur vanligt folk (i mitten av fördelningen) har det är de ofta inte alls lika intressant av. 

Om variationen bara är 10 procent större inom gruppen män än inom gruppen kvinnor så kommer andelen män i absoluta toppen av fördelningen vara 3-4 gånger så många. Just så ser det ofta ut i samhället på många områden, som andelen styrelseledamöter i börsbolagen eller andelen personer som kan hoppa 2 meter eller högre i höjdhopp. Men samtidigt innebär detta också att det ser ut på motsvarande sätt på i botten av fördelningen, som andelen män respektive kvinnor som är uteliggare eller som begår självmord. 

Det är dock inte lika intressant att tala om för feministerna och speciellt då inte för skenheliga Schyman.

Det som verkligen borde vara mest intressant för alla som vill ha jämställdhet är att den stora massan i mitten har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det intresserar dock inte feministerna. De vill nämligen inte ens ha en jämställd och könsneutral lagstiftning

Uppdatering: Pär Ström publicerar sin slutreplik i debatten med Gudrun Schyman på sin blogg GenusNytt, läs det här

Medborgarperspektiv rekommenderar även alla som är intresserade av feminism och jämställdhet att se Tanja Bergkvist föredrag "Genusvansinne och fördumningsindustri", se det här.  

9 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Den normalfördelningskurva som du har ovan kan mycket väl illustrera IQ och skillnaden mellan könen där naturen så att säga experimenterar mer med män genom våra XY gener som gör att fel på X kromosoner gör oss sjuka men ofta inte kvinnor som då har en annan X kromoson. Det gör att kvinnor kan vara bärare av genetiska sjukdomar men att det inte syns på dom utan deras avkomma. Det gör att män är överrepr både i botten på IQ skalan och i toppen vilket man också kan ses som en sjukdom som tex. savanter. Att förneka dessa skillnader visar ju egentligen bara hur skickliga vi varit att förvalta Lysenkos arv ;)

robjoh sa...

Ville bara säga mycket bra kommenterat, din blogg uppskattas starkt.

Ann Helena Rudberg sa...

Ja kära nån egentligen behöver vi inte bry oss om Schyman hon är historia. Och jag kommer aldrig att glömma att jag år 1987 blev utskälld av henne för att jag ville sälja min bostadsrätt och flytta. Hon tyckte att det var att svika henne personligen.

Hon uppförde sig verkligen som det hon säger sig att bekämpa, som en maktgalen dominerande hotande man. Jag har varken förr eller senare blivit utsatt för en sådan demonstration av översitteri. Bara för att jag ville sälja min bostadsrätt.

Mycket riktigt blev det så att ingen av de köpare jag föreslog dög åt denna förening, där Schyman hade nästlat sig in. Vår lägenhet stod tom några månader, men eftersom vi hade föreslagit helt okej köpare så fick de själva betala avgiften för den. Och vi blev inlösta av föreningen.

I detta hus skulle bara godkända medborgare bo, sådana som gillades av Gudrun Schyman.

Hon eldade upp 100 000 kronor i Visby för att hon fattade inte att det är ungefär den summan många äldre har att leva på i vårt land. Per år. Hon trodde att det skulle bli en PR-kupp som gav henne röster i valet.

Om man ser på hennes liv i backspegeln har hon uppfört sig precis som de hon säger sig bekämpa.

Medborgare X sa...

Dacke!

Det finns många egenskaper för män respektive kvinnor som är fördelade så som i grafen. IQ är precis som du säger ett sådant exempel.

Det konstiga är att det nästan aldrig talas om den förhatliga skillnaden i standardavvikelse mellan män och kvinnor samt att det är just denna som har stort inflytande över representationen i ändarna av fördelningen.

Medborgare X sa...

Ann Helena!

Du har din egen personliga upplevelse av Gudrun Schyman och jag kan mycket väl förstå att det inte varit någon trevlig upplevelse.

Som du säger så uppför sig och agerar Gudrun Schyman (och många andra feminister) ofta på ett sätt som de samtidigt hävdar att de bekämpar. Feminismen har onekligen blivit allt det den säger sig vara emot!

Amelie sa...

Även om grafen stämmer, och oavsett vad det får för konsekvenser i samhället, så förklarar den inte varför medellönerna är högre bland män.

Medborgare X sa...

Amelie!

Det finns inga stora skillnader i lön mellan kvinnor och män. Däremot finns det en relativt stor skillnad i inkomst, men det beror ju inte på skillnader i egenskaper och förmågor mellan män och kvinnor. Inkomstskillnaderna beror till absolut största del på att män arbetar mer (fler timmar) än kvinnor samt att män arbetar inom andra yrken, branscher och positioner än kvinnor.

Anonym sa...

MedborgareX:

Var fick du tag i grafen (gausskurvan)?

Jag skulle beöva lite olika versioner av överlappande normalfördelningar till en blogg.

Medborgare X sa...

Anonym 14:16!

Excel.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!