02 maj 2011

En mer nyanserad bild av sexuella övergrepp på barn

Medborgare! Få saker i samhället upprör så som sexuella övergrepp mot barn. Det är också ett ämne som är ytterst känsligt att diskutera, utan att väldigt många känner sig trampade på tårna och personligt ifrågasatta. Många är offren som har sin egen bild av vad som skett och hur de har upplevt det hela. En som dock lyckats trampa oerhört många på tårna är Susan A. Clancy, som med sin bok "The Trauma Myth" ifrågasätter den gängse bilden att det sexuella övergreppet i sig är djupt traumatiskt för det utsatta barnet. Istället hävdar Susan Clancy att det inte är övergreppet som orsakar trauma - utan snarare samhällets förväntningar på hur offret ska reagera på övergreppet. 

Susan Clancy säger att de flesta offren (som medverkade i studien) inte rapporterar rädsla, smärta eller panik i samband med övergreppet, utan istället förvirring. Förklaringen till detta är dels att de flesta sexuella övergrepp mot barn inte innefattar något våld och dels att barnet ännu inte lärt sig förstå vad sexuella handlingar innebär. Små barn har helt enkelt inte samma referensramar kring sex som vuxna har. Detta medför att barn heller inte har förmåga att förstå den situation som den vuxne förövaren försätter dem i. Och reaktionen blir därför i de flesta fall förvirring. 

Som Medborgarperspektiv tidigare har rapporterat så är det heller inte ovanligt att barn faktiskt känt njutning och fått ”positiva” känslor i samband med övergreppet. Detta kan i sin tur bidra till att barn utvecklar starka skuld- och skamkänslor när de växer upp och inser att det är ett sexuellt övergrepp som de varit med om. När samhället förväntar sig att de borde ha blivit traumatiserade i samband med övergreppet så upplevde de istället övergreppet som någonting ”positivt”, eller på sin höjd förvirrande. Då är också risken stor att de lägger skulden på sig själva och aldrig berättar om övergreppet. 

Det är just detta som Susan Clancy kallar för The Trauma Myth. Hon pekar också på att denna myten riskerar att försvåra situationen för väldigt många av de drabbade barnen och att den dessutom försvårar för samhället att möta och hjälpa de drabbade barnen på ett effektivt sätt. Därför menar Susan Clancy att det är viktigt att bilden av sexuella övergrepp mot barn nyanseras i samhället, vilket hon förklarar i nedanstående intervju: Tyvärr försvåras detta av många av de grupper som säger sig arbetat för barn som drabbats av sexuella övergrepp har hängt upp mycket av sin argumentation på just myten om att övergreppet i sig skall vara traumatiskt och slår därför ifrån sig när nya rön presenteras. Man är antagligen rädd att allmänhetens bild av sexuella övergrepp mot barn kan komma att påverkas om de inte beskrivs med övertoner.

Tyvärr är det de utsatta barnen som får betala ett dyrt pris för detta.

MER INTRESSANT OM: , , ,

12 kommentarer:

Lottaonline sa...

"Tyvärr är det de utsatta barnen som får betala ett dyrt pris för detta."

Det förutsätter ju givetvis att Susan Clancys studie är ett svar på hur varenda unge i världen reagerar! Vilket varken du eller hon vet något om genom hennes studie.

Lottaonline sa...

http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.jimhopper.com/memory/

Medborgare X sa...

Lotta!

Nej, naturligtvis är inte Susan Cancys studie ett svar på hur varenda barn i världen som utsatts för sexuella övergrepp reagerar. Men det ger en bredare och mer nyanserad bild och det öppnar upp för att kunna förstå varför så många utsatta barn inte berättar om vad de varit med om. Med en mer nyanserad bild kommer förhoppningsvis fler att gå i Patrik Sjöbergs spår och förhoppningsvis tidigare än Patrik!

Medborgare X sa...

Lotta!

Tack för att du även länkar till Jim Hopper som tillhör en annan forskargrupp än den Susan Clancy gjorde under sin tid på Harvard. Som man kan läsa om i denna artikel i New York Times så har den gruppen en annan ingångspunkt till synen på falska minnen hos vuxna som säger sig ha återskapade förträngda minnen av sexuella övergrepp i barndomen än vad Susan Clancys grupp har.

Falsk minnen av traumatiska händelser är dock bara ett litet bispår när det gäller boken The Trauma Myth.

Lottaonline sa...

Jag förutom att ert budskap att småbarn känner lust, så är det andra att offer ljuger!

Strålande! Två bra öppningar för pedofiler.

Medborgare X sa...

Lotta!

Det en förtar inte det andra, dock är det antagligen ovanligt att barn ljuger medvetet om övergrepp de varit med om. Däremot kan de vuxna som tolkar det som säger färgas av sin egen syn på sex och sina fördomar då de försöker förstå vad barnet berättar och då kan uppfatta det som övergrepp trots att det inte är det.

Då är det nog vanligare att vuxna ljuger om övergrepp mot dem själva eller att deras barn blivit utsatta för övergrepp.

Medborgare X sa...

Lotta!

Världen är mer komplex än vi skulle önska ibland!

Lottaonline sa...

Mx:
Ja det kan den vara stundtals.

Du får chans att skälla tillbaka på mig nu.

Har nämligen nämt dig och IC i mitt inlägg kring bland annat Susan Clancy.

http://lottaonline.blogspot.com/2011/05/barns-lust-minnen-och-grumliga-syften.html

Anonym sa...

Det som är upprörande är väl egentligen mest att personer utan kunskap eller erfarenhet anser sig ha tolkningsföreträde i frågor de inte begriper sig på. Det är alltid irriterande med folk som bara sitter och tycker en jävla massa utan att ha tillräcklig grund för sina åsikter. Mest upprörande blir det blir det självfallet när de oerfarna och okunniga sätter sig över kunskapen och erfarenheten och degraderar och t o m uttrycker ett rent förakt för människor som har insikter de själva saknar.

Jag kan använda dina egna åsikter och ord:
" Däremot kan de vuxna som tolkar det som säger färgas av sin egen syn på sex och sina fördomar då de försöker förstå vad barnet/den tidigare utsatte(min not) berättar och då inte(min ändring) kan uppfatta det som övergrepp trots att det (inte)(min ändring) är det.

Du känner inte att det på något sätt skulle vara förmätet av dig att ha åsikter om andra människors liv och erfarenheter, erfarenheter du inte delar men där du ändå tar till stora ord i dina ambitioner att...ja vad?
Vad är ditt egentliga syfte när du tar dig rätten att trampa på och mosa andra människors upplevelser och erfarenheter?
Du är ju väldigt aktiv i frågan så man undrar givetvis vart dina ansträngningar syftar. Frågan är uppenbart så viktig för dig att du är beredd att kliva över lik för att komma dit du vill.

Tommy Jonsson sa...

Tack Mx för intervjuen med Susan den var bra att höra

Anonym sa...

Tyärr tar hela den här videon fokuset ifrån det väsentliga, dvs att dessa övergrepp är brottsliga punkt slut och hur man går till väga för att hjälpa offren samt vad symptomen är hos ett barn som blivit utsatt el utsätts för sexuella övergrepp. Om författarens intention var att minska skuldkänslorna hos offren så har hon enligt min mening misslyckats totalt. En liten pojke kan mycket väl få utlösning om hans könsorgan stimuleras tillräckligt mycket, det byggs upp en sexuell spänning i barnets kropp, skulle inte tro att detta har med njutning att göra. Utnyttjandet och sveket från vuxna som barnen älskar och ser upp till är säkert mycket mer traumatiskt än själva akten, men det ges heller inget fokus i denna video. Erkänner att jag inte läst boken, men känner mig tvungen att göra det efter att hört denna video.

Medborgare X sa...

Anonym 14:56!

Att alla sexuella övergrepp mot barn är en avskyvärd och dessutom brottslig handling är vi helt överens om. Det trycker även Susan Clancy hårt på i intervjun. Missade du det?

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!