09 maj 2011

Rädda Barnen osynliggör kvinnliga pedofilers övergrepp på barn

Medborgare! Debatten efter Patrik Sjöbergs avslöjande om att han som barn blev utsatt för sexuella övergrepp av sin tränare och styvpappa Viljo Nousiainen har lett till att dubbelt så många barn än normalt har hört av sig till BRIS, men den har också visat att det är väldigt viktigt att nyansera bilden av hur sexuella övergrepp mot barn verkligen ser ut. Som Susan A. Clancy har visat i sin bok "The Trauma Myth" så är det viktigt att ifrågasätter den gängse bilden att det sexuella övergreppet i sig är djupt traumatiskt för det utsatta barnet. De flesta övergrepp involverar inget våld och inget hot mot barnen. Inte heller involverar alla sexuella övergrepp penetration eller något annat som kan vara smärtsamt för barnen.  

Som Medborgarperspektiv skrivit tidigare så är det viktigt att bredda och nyansera synen på sexuella övergrepp på barn för att fler av offren ska känna igen sig i den bild som förmedlas i samhället av detta hemska brott, så att de ska våga berätta vad de utsatts för. Speciellt pojkar som utsatts för sexuella övergrepp behöver synliggöras och allra mest då när de utsatts för övergrepp av kvinnliga pedofiler. 

Idag är det nästan tabu att tala om kvinnliga pedofiler och det blir inte bättre av att organisationer som Rädda Barnen hjälper till att osynliggöra just kvinnliga pedofilers sexuella övergrepp på barn. I Aftonbladet uttalar sig Rädda Barnens psykolog Åsa Landberg angående varför det inte finns någon exakt statistik på hur många barn som utsätts för sexuella övergrepp. Hon säger då: 
"Det beror på hur man definierar begreppet, [m]en i en stor svensk studie uppger ungefär fem procent av tonårspojkarna och tretton procent av tonårsflickorna att de någon gång utsatts för ett sexövergrepp med penetration."
Genom att förutsätta penetration visar man på ett tydligt sätt att samhället har en schablonmässig syn på hur sexuella övergrepp på barn ser ut och vem som utför dem. 

Rädda Barnen bidrar genom sitt agerande och sina uttalanden till att osynliggöra kvinnliga pedofilers övergrepp på barn och kanske då i synnerhet på pojkar. När samhället och stora organisationer som Rädda Barnen förmedlar den här typen av schablonmässiga bilder av sexuella övergrepp mot barn så är det heller inte underligt att färre pojkar än flickor uppger att de blivit utsatta. 

För att verkligen öppna upp för alla barn att berätta vad de varit utsatta för måste samhället sluta ha förutfattade meningar om hur sexuella övergrepp mot barn ser ut och vem som utför dem. 

35 kommentarer:

Tommy Jonsson sa...

Bra inlägg.
Jag har ett antal år varit medlemm i både Rädda Barnen och BRIS och kan konstatera att det inte är några organisationer för varken barn eller fäder.
De är och har alltid varit organisationer för mammarättsfundamentalister.

Cuben sa...

Medborgare X detta var ett bra inlägg i debatten. Varken kvinnor eller män har rätt att kränka ett barns integritet. Det finns både kvinnor och män som begår dessa övergrepp, tyvärr. Att på något sätt skydda en brottsling från något som verkar vara ett enögt genusperspektiv verkar ju vara helt befängt. Tyvärr tror jag din observation om olika organisationer är sann.

Barnets rätt måste gå utöver alla andra hänsynstaganden då de är den svagare parten i sammanhanget.

En pedofil kan försvaras lika lite som man kan försvara en narkotika langare med att knarkaren tyckte det var skönt att ta drogen och vill ha den dessutom. Det finns säkert både kvinnliga och manliga knarklangare. Båda är lika avskyvärda.

Anonym sa...

Bra inlägg X!

Jag har citerat inlägget och gjort en tipsning om läsvärt med en länk vidare till ditt inlägg.
(Skönt att bara tipsa och länka ibland!)

Anonym sa...

Har inte läst boken The Trauma Myth som anförs i inlägget ovan, men viktigt i denna debatt om övergrepp mot barn är att förstå att de kan vara mentala och psykiska likväl som fysiska. Det behöver alltså inte vara fråga om en fysisk penetration men det är likväl ett övergrepp och en energimässig penetration som är lika traumatiskt. Det är inte bara just själva akten men hur den sker och det runtikring, dvs all manipulation, hot och rädsla för att tala om det osv som brukar föja dessa övergrepp. Detta berövar ett barns integritet och stjäl dess rätt till ett normalt liv och framförallt till glädje. Det är något som sätter spår och följer dessa personer som blivit utsatta genom i stort sett hela deras liv.

Cuben sa...

MX det finns en rätt så bra artikel från Brå angående kvinnliga och manliga förövare. Här är länken.

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=1080&module_instance=12

Några uttdrag från texten;

Kvinnor är moderliga och omvårdande medan män är starka och självständiga. Den sortens omedvetna förväntningar på könen genomsyrar fortfarande stora delar av vårt samhälle, trots att Sverige ofta ses som ett av världens mest jämställda länder. Fördomarna får konsekvenser också för hur vi ser på brott, förövare och brottsoffer.

Hanna Harnesk berättar att antalet dömda kvinnliga sexualbrottsförövare som sitter på anstalt är mycket få. Ändå är hon övertygad om att kvinnor som begår sexualbrott är vanligare än vi tror och att drivkrafterna till att begå brotten är lika starka hos båda könen.

– Mörkertalet är troligen större när det gäller de kvinnliga förövarna än de manliga. Men ibland träffar jag på män som i en terapisituation berättar att de varit utsatta för övergrepp som barn och att förövaren varit en kvinna, berättar Hanna Harnesk.

En kvinna som begår sexuella övergrepp rimmar illa med bilden av den goda modern. Det kan vara en orsak till att det är svårare, både för samhället och brottsoffret, att uppmärksamma de kvinnliga sexualbrottslingarna.

För att anmälningsbenägenheten ska öka är det viktigt att tala mer om att kvinnor faktiskt kan vara sexualbrottslingar, menar hon.

– Vi måste börja ifrågasätta den bild av kvinnor som vi har. På ett djupare plan handlar det om att vi förnekar att kvinnor har en fri vilja och kan ta egna beslut när det gäller om de ska begå ett brott eller inte.

Anonym sa...

Bra att du tar upp det här. I amerikanska undersökningar med självrapportering visar det sig att ca 40 procent av förövarna är kvinnor.

Sedan är Rädda Barnen ett stort rövhål. De tystade sanningen om det stora antalet barnäktenskap i arabländerna. Hur pass mycket värnar man om barnen då? Ingenting alls naturligtvis. Jag har har lämnat den stinkande organisationen av den orsaken.

Pär.B

Tommy Jonsson sa...

Jag har mycket svårt att tro på den stora svenska undersökning som åsa landberg hänvisar till. Siffrorna 6 och 13 procent är inte rimliga.
Den undersökningen skulle jag vilja se.

Cuben:
Att det är få kvinnor i fängelse för sexuella torde bero på att kvinnors övergrepp på barn bannaliseras. Kvinnor döms ofta till vård, vilkorlig dom, samhällstjänst och böter.

Ingrid sa...

Är det inte den gamla undersökningen som jag skrev om redan på 1990-talet, Tommy? Den som innehöll frågor av typen: Har du någon gång fått ett skamligt förslag? Har någon tittat på dig med en obehaglig blick? Etc . etc. Klart man kan komma upp i höga siffror då.
Rädda barnen vägrade att lämna ut frågorna, men jag fick tag i dem på annat sätt och kunde avslöja hur de bluffade med siffrorna.

Tommy Jonsson sa...

Ingrid:
Jo den som MDL alltid talade om SAM 90. Var det du eller Lena Hellblom Sjögren som fick fatt i den gynekolog som gjort undersökningen och som inte ville visa underlaget för sin rapport.

Heikki Sariolas finska rapport med 3 700 ungdommar visade att 0,2 till 0,4 promille varit utsatt för övergrepp.
Precis som när du redovisar Susan Clancys bok reagerade auditoriet för Sariolas utredning. "Det här kan vi inte gå ut med för då tror ju inte folk att det är något problem".

Ingrid är det inte vansinnigt att människor blir förbannade då ett sexuellt övergrepp inte behöver vara traumatiskt och framför allt inte så vanligt. De borde väl bli glade och förbannad för att de svalt överdriva myter?

Tommy Jonsson sa...

Annonym:
Du utvecklar vetenskapen kring sexuella övergrepp på barn. Grattis!
Jag har aldrig hört talas om "energimässig penetrering" tidigare och jag blir genast mycket intresserad. Berätta Hur gör man då?

Tommy Jonsson sa...

Jag har bett åsa Landborg Rädda Barnen om en kopia på den stora svenska undersökning hon hänvisar till.

Ingrid sa...

Tommy, det var jag. Hon hette Karin Edgardh och var tillsammans med Kari Ormstad en av de ivrigaste incestjägarna på den tiden.

Tommy Jonsson sa...

Det stämmer det var Karin Edgardh som stod bakom SAM 90. Tänk hur den "undersökningen" användes av Rädda Barnen och MDL och hur barn och föräldrar har skadats av denna kvasipropaganda.
Kari Ormstad påstod sig själv ha träffat tusentals barn som blivit utsatta för ett sexuelt övergrepp.
Alla de fall som dessa kvinnor varit involverad i borde få resning och gås igenom igen. Jag tror de har skadat barn och föräldrar mera än någon av de dömda pedofilerna.

Anonym sa...

Till Tommy Jonsson: Ett exempel på ett övergrepp som är verbalt kan vara sexuella anspelningar och användande av ord och meningar med sexuellt innehåll, även hot om att utföra sex på olika sätt, manipulation osv som får offret i rädsla och traumatillstånd, detta är energimässig penetrering, enligt min mening. Det finns många, många fler exempel. Vill bara påpeka i debatten ang boken The Trauma Myth att det finns något i psykologi som heter förträngning och det begreppet behöver knappast förklaras. Sexuella övergrepp samt tortyr är de effektivaste medlen för att förslava en själ, att hindra den från att utvecklas, och tyvärr många gånger splittras personligheten totalt av dessa övergrepp. I psykologiska termer och medicinska termer kallas detta bla för shizofreni.

Tommy Jonsson sa...

@Anonym
Det där med förträngning och återuppväckta minnen tror jag inte på.
Det där med energimässig penetrering gör det möjligt att kvinnor också kan utföra ett penetrerande övergrepp?
Har du själv uppfunnit begreppet.

Observer sa...

@anonym

"Sexuella övergrepp samt tortyr är de effektivaste medlen för att förslava en själ, att hindra den från att utvecklas, och tyvärr många gånger splittras personligheten totalt av dessa övergrepp."

Det har du säkert rätt i. Sexuell sadism bör utrotas likt ogräs ur ett trädgårdsland, och det gäller i all synnerhet kvinnlig sådan. Kännbara straff för kvinnliga sexförbrytare bör återinföras. Läs även http://www.dt.se/brottsplats/1.3150098-barnporrharva-pa-vag-mot-ratten?m=print

Anonym sa...

Anonym 14,23:

"..och tyvärr många gånger splittras personligheten totalt av dessa övergrepp. I psykologiska termer och medicinska termer kallas detta bla för shizofreni."

Att måla upp människor, som utsätts för övergrepp för att de tenderar att bli schizofrena är ungefär lika smart och hjälpsamt, som från de som lägger upp inlägg som påstår att barn tycker det behagligt och skönt med övergrepp!

Ta sedan och plugga på lite om schizofreni, för den diagnosen handlar inte om kluvna personligheter!

Anonym sa...

Trots dess etymologi är schizofreni inte synonymt med dissociativ identitetsstörning, även känt som multipla personligheter, något som ofta blandas ihop i populärkultur.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni

Lottaonline sa...

"Speciellt pojkar som utsatts för sexuella övergrepp behöver synliggöras och allra mest då när de utsatts för övergrepp av kvinnliga pedofiler."

Vilket jävla korkat skitsnack! Vad i helvete är skillnaden på dig och en radikalfeminist!?

Lottaonline sa...

Är du uppväxt med en radikalfeministisk kmamma och har nu blivit kvinnohatare? Var mamman till ditt barn en radikalfeminist och nu har de slagit slint i skallen på dig?

Måste du hämnas så mycket att du måste förringa småflickors betydelse när det gäller pedofiler?

Ser du inte hur larviga ni är allihopa?

Lägger ut inlägg på kvinnor som våldtar och ger sig på barn. Vad försöker du belysa? Din vackra kvinnosyn!?

Observer sa...

@Lottaonline

Bara vilka odjur en del kvinnor de facto är! Och behovet av att en könsneutral lagstiftning införs.

Lottaonline sa...

@Observer

Vad är skillnaden på dig och en radikalfeminist?

Kvinnor blir dömda för brott!

http://www.8sidor.se/inrikes/2011/02/kvinna-filmade-nakna-smaflickor

Medborgare X sa...

Lotta!

Det är just sexuella övergrepp på pojkar och kanske då i synnerhet i de fall där förövaren är en kvinna som är mest osynliggjort i dagens samhälle. Att det är så beror bland annat på den syn som Åsa Landberg ger uttryck för i citatet ovan.

När man som hon (och den studien hon refererar till) förutsätter att det måste ingå penetration för att överhuvudtaget ses som ett sexuellt övergrepp så kommer man även få svar som reflekterar detta. Då kommer övergrepp gjorda av kvinnor att osynliggöras och de som mest kommer i kläm är manliga offer.

Medborgare X sa...

Lotta!

På dina mer personliga frågor kan jag bara svar att så icke är fallet.

Att synliggöra sexuella övergrepp på pojkar är inte att förringa sexuella övergrepp på flickor. Övergreppen är lika illa vem som än råkar ut för dem, flickor som pojkar! Det är just därför som även övergrepp mor pojkar måste börja synliggöras (vilket Patrik Sjöberg har varit till stor hjälp med).

Samma sak gäller förövarna. Det är lika illa om förövaren är en man eller en kvinna. Därför duger det inte, som Åsa Landberg (och studien hon refererar till) gör, att begränsa synen på sexuella övergrepp till de fall där penetration sker. Det är att osynliggöra framför allt kvinnliga förövare och det är att osynliggöra många offer!

Observer sa...

@Lottaonline

Problemet med ni Qvinnor nuförtiden är att ni skall ha lika lön för samma mindre slitsamma jobb, d.v.s. ni tycker om att äta halva kakan. Men så när ni råkar i klämmeri med rättvisan så yrkar ni på särbehandling p.g.a. ert kön, d.v.s. då vill ni ha hela kakan kvar!

Att enbart sitta och plocka russin ur en kaka hämmar sig förr eller senare! Tyvärr!

Lottaonline sa...

@Medborgare X

Den här typen av blogginlägg blir annars tacksam, att avreagera sig inte bara mot utan allmänt när den bara kastar skit mot det kvinnliga könet. Oavsett om vi snackar om barn eller myndiga människor.

Sedan blir det ju ganska mycket dubbelmoral att påstå att en grupp feministerna är på ett visst sätt och sedan agera på exakt det sätt ni finner orättvist av dem! Lite småbarnsligt nästan.

Lottaonline sa...

@Observer

Ja vissa är bra på att generalisera. Antar att du känner alla kvinnor och vet vad de sysslar med? Eller jämför du alla, med den date du lyckades få när du var femton..:-)

Annars har du nog läst för mycket antikvinnopropaganda. Kvinnor blir varken positivt särbehandlade rättsligt eller får mindre betalt än de förtjänar.

Observer sa...

@Lottaonline

Brukar anlita professionella om man nu alls vill ha med er att göra. De kan sin sak och slår inte under bältet i likhet med andra Kamikaze bombare.

Lottaonline sa...

@Medborgare X

Sorry, att jag blev lite hård i tonen.

Du citerar ju ändå studien som visade att 5 % av övergreppen, med penetration även gällde pojkar, så syftet kan ju knappast vara att osynliggöra brott mot pojkar!?

Inga vettiga människor vill troligen heller att kvinnliga pedofiler ska osynliggöras. Tycker mig kunna läsa i media om en och annan som förekommit.

Tror det är bättre att söka undersökningar om andra former av kvinnliga övergrepp, mer än att skrika ut kvinnors brott rent allmänt på löpande band, som redan står i media. Tror det ger en regressionseffekt, så många hellre blir obstinata. Se bara på mig. :)

Lottaonline sa...

@Observer

Äsch då. Du måste se lite ljust på livet! Humor? Alla är inte onda som är lite kvicka i käften.

Låter kostsamt det där. Du kanske rent av fördrar män!? Låter inte bättre, för du låter onekligen besviken när du säger, om man nu alls vill ha med er att göra!? :)

Medborgare X sa...

Lotta!

Är det verkligen att kasta skit mot det kvinnliga könet att uppmärksamma att det sätt som Åsa Landgren (och den studie hon refererar till) använder en definition på sexuella övergrepp som mer eller mindre förutsätter att det är män som är förövaren? Jag tycker faktiskt inte det!

Lottaonline sa...

@Medborgare X

Vad jag syftade med kasta skit mot det kvinnliga könet var att du bara tar upp brott, kring kvinnor, för att du på något sätt tror dig belysa något som inte redan står i media! Det blev en generell bedömning av flera inlägg från dig. Nu är du ju medlem i en mansorganisation, så det är ju kanske inte så konstigt.

Tror dock inte att metoden kanske är bättre än extrema kvinnoorganisationer som bara belyser män som svin.

Annars bör ju forskning även försöka identifiera övergrepp från kvinnor, som då ju inte kan fungera riktigt på samma sätt. Det kan som du säger bli missvisande resultat, om definitionen på övergrepp endast är penetrering. Och syftet är att visa fördelningen kvinnor/mäns övergrepp.

Det viktigaste målet bör dock vara att förhindra alla förövare oavsett kön för att skydda alla barn. Oavsett kön.

Ingenjören sa...

Vädigt många irrellevanta länkningar, vad har T ex de övergrepp som Bosse Löthén utsattes för att göra med din personliga kampanj mot kvinnor? Man blir lika förbannad varje gång man ser någon som länkar på det sätt du gör. Skärpning.

Anonym sa...

Men Medborgare X,
Nog laste du Asa Landbergs definition lite for snabbt nu? Hon sager ju i den forsta delen av meningen, som du inte alls kommenterar, att det beror pa hur man definierar problemet. Dvs, det finns olika definitioner av sexuella overgrepp. Det star ju dar! Las det en gang till. Sedan fortsatter hon med ett exempel: *om* man tar med penetration i definitionen, blir siffrorna 5 respektive 13%. Hon sager alltsa inte att penetration forutsatts for att ett overgrepp ska klassas som sexuellt.

Vidare sager hon inte att penetrationen maste ske av forovaren. En vuxen kvinna som begar ett sexuellt overgrepp genom att grooma och inleda ett sexuellt 'forhallande' (inom citationstecken, med flit) med en tonarspojke kan ju mycket val penetreras - da ar det alltsa pojken som penetrerar, inte penetreras. Ett overgrepp ar det likasa, aven om media tenderar att rapportera om det pa ett helt annat satt (jfr kvinnliga larare som 'forfor' tonarselever med manliga larare som 'utsatter flickorna for overgrepp').

Helt klart maste vi lara oss mer om alla typer av sexualbrott, oavsett vem som begar dem. Och tvartemot nagra av kommentatorerna har, tror jag vi som samhalle ar fullt kapabla att synliggora kvinnliga forovare och pojkar som offer utan att darfor tappa fokus pa manliga forovare och flickoffer. Nog klarar vi av att inse att det finns bade och?

Anonym sa...

Problemet med "kvinnor som förövare" är egentligen inom kriminologin. Jag tror inte att det egentligen är så stor skillnad på att vissa brott begås av män och vissa av kvinnor. Att experter säger att det är extremt ovanligt med t.ex. kvinnliga pedofiler är troligen skitsnack. Därför att man dels ställer fel frågor och har en syn på sexualitet som inte är sund.
Sedan så tror jag att pojkar gärna inte pratar om det. För att ha en sexuell relation med en äldre kvinna, kan vara en fjäder i hatten. Så snedvriden är den manliga självbilden, många gånger. Medan för flickor så är det tvärt om, därför att kulturen ser dom som lössläppta. Barn är inte oskyldiga, det har vi sätt flera gånger om.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!