19 augusti 2012

Sanningen om rättsväsendets och journalisternas vidriga agerande i fallet Julian Assange

Medborgare! Ingen kan ha missat den häxjakt som Julian Assange varit utsatt för under de senaste två åren, allt baserat på en (falsk)anklagelse om våldtäkt och ett svenskt rättsväsende (under ledning av den feministiska åklagaren Marianne Ny och  det socialdemokratiska målsägarbiträdet Claes Borgström) som redan från börja lät det gå prestige i ärendet, istället för att på ett praktiskt och pragmatiskt sätt komma till en lösning.

Saken har inte förbättrats av att svenska media har bedrivit en smutskastningskampanj mot Julian Assange (inklusive kampanjer som #prataomdet) samt att svenska politiker har lagt sig i ärendet och uttalat sig negativt om honom. Även politiker från USA och Storbritannien har gjort ytterst aggressiva uttalanden, inte bara mot Julian Assange och Wikileaks, utan även mot Ecuador som beviljat honom asyl.

Nu börjar dock fler och fler offentligt uttala sig om både de lögnerna som svenska journalister uttalat om Julian Assange och de trakasserier som det svenska rättsväsendet har bedrivit mot honom. I ljuset av detta kan det vara på sin plats att i detalj belysa vad som hände de där dagarna i Stockholm för två år sedan samt hur media och rättsväsendet har agerat under de senaste två åren.

Det hela började med att Anna Ardin återvänder ett dygn tidigare än sagt till sin lägenhet i Stockholm, som hon har lånat ut till Julian Assange i samband med ett seminarium den 13 aug 2010. Han erbjuder sig då att hitta ett annat logi, men hon inbjuder honom att stanna (han blir alltså uppraggad). Den natten har de en lång session av samtyckande sex, då hon inte uttrycker någon invändning eller missnöje.

Julian Assange tillbringar dock nästa eftermiddag med Sofia Wilén (som han träffat under seminariet) och de bestämmer att träffas igen. På kvällen arrangerar Anna Ardin en kräftskiva till Julian Assanges ära och uttrycker stor glädje över umgänget. Under kräftskivan erbjuds alternativt husrum till Julian Assange, men Anna Ardin inbjuder honom åter till fortsatt boende i hennes lägenhet.

Julian Assange följer dagen efter med Sofia Wilén till hennes lägenhet i Enköping. Hon betalar hans biljett för att åka till henne i Enköping (han blir alltså uppraggad igen). Han har kondom på under flera samtyckande samlag. Sedan ligger han med henne en gång utan kondom. Hon säger då varnande att han "borde inte ha HIV", men låter honom fortsätta utan protest. De skiljs åt under vänskapliga former och är t.o.m. överens om att träffas igen.

Sofia Wilén blir dock allt mer orolig över risken att ha smittats med HIV vid det oskyddade samlaget med Julian Assange. Hon söker honom per telefon, men lyckas inte få kontakt med honom. Sofia Wilén ringer då sin rival Anna Ardin för att få hjälp med att kontakta Julian Assange. Anna Ardin ber då Julian Assange att flytta ut från hennes lägenhet, vilket han gör morgonen därpå. Anna Ardin följer på fredagen med Sofia Wilén till en polisstation i Stockholm, enligt egen utsago i det begränsade syftet att få hjälp med att tvinga Julian Assange att testa sig för HIV. Anna Ardin väljer dock inte den polisstation som är närmast hennes bostad på Södermalm, utan tar istället med Sofia Wilén till Klara polisstation där hennes väninna och partikamrat från Socialdemokraterna, Irmeli Krans, arbetar.

Det är också Irmeli Krans som förhör Sofia Wilén och Anna Ardin. Dessutom förhörs Sofia Wilén och Anna Ardin tillsammans av Irmeli Krans, något som absolut strider mot hur förhör ska hållas. Den allvarligaste anklagelsen blir nu att Julian Assange skulle ha våldtagit Sofia Wilén genom att ligga med henne medan hon "på grund av sömn var i ett hjälplöst tillstånd". I själva verket var hon tillräckligt vaken för att kunna utbyta ord med Julian Assange och antyda sitt samtycke. Dessuom kan man inte både sova och vara vaken, men Sofia Wilén säger att hon "halvsov".

Grundat på ytterst liten information, däribland ett till synes avgörande yttrande av Anna Ardin, beslutar jouråklagare Maria Häljebo Kjellstrand att anhålla Assange i hans frånvaro på misstanken om våldtäkt och andra sexbrott. Detta görs dessutom långt innan förhöret med Sofia Wilén är avslutat. När Sofia Wilén informeras om att Julian Assange är anhållen i sin frånvaro blir hon oförmögen att fortsätta förhöret och lämnar platsen utan att ens godkänna det skriftliga förhörsprotokollet.

Nyheten om arresteringsordern läcks snabbt ut till Expressen och nu är plötsligt en våldtäkt ett faktum, utan varesig färdiga förhör eller några tillräckliga bevis. Anna Ardin uttalar sig dessutom nedlåtande om Julian Assange till Expressen och detta är bara början på den smutskastning som han sedan ska behöva utstå.

När chefsåklagaren Eva Finné dagen efter börjar granskar de förhör och de anteckningar som finns hos polisen inser hon efter en tids funderande att det saknas grund för misstanke om våldtäkt eller något annat sexbrott och avskriver anklagelserna om våldtäkt.

Anna Ardin förhörs dock ytterligare av polisen via telefon och lämnar där en redogörelse för sitt första sexmöte med Julian Assange, då hon raggat upp honom den 13 augusti. Hennes utsaga skiljer sig nu från vad hon tidigare berättat. Nu påstår hon att hon blev utsatt för ett sexuellt övergrepp. Julian Assange sägs ha förstört en kondom och lurat henne till oskyddat sex. Men den "använda" kondom som hon därefter tillhandahåller som bevis till polisen visar sig i DNA-analys vara oanvänd och har därför inte kunnat rivits sönder på det sätt hon påstått. Ett förfalskat bevis! Polisen (Irmeli Krans), som förhörde Sofia Wilén den 20 augusti, beordras av en överordnad att ändra (!) i förhörsprotokollet, som fortfarande inte har godkänts av Sofia Wilén. Ett förfalskat protokoll!

Den socialdemokratisk politikern, advokaten och f.d. JÄMO Claes Borgström, som är mitt uppe i en valkampanj och som samtidigt kämpar för att återupprätta sitt skamfilade juridiska anseende p.g.a. hans usla agerande som försvarsadvokat för Thomas Qvick, ser till att bli offentligt finansierad representant (målsägarbiträde) för Anna Ardin och Sofia Wilén. Han börjar genast anklaga Julian Assange för sexbrott, feghet, m.m. i medierna och fortsätter med detta än i dag med benäget bistånd av lättledda journalister som lättvindigt tar parti bara med ena partens berättelser.

Förundersökningen läggs till slut ner av chefsåkllagare Eva Finné, men efter en vecka kampanj har Claes Borgström dragit i rätta trådarna och fått med sig sin gamla vän Marianne Ny, överåklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, på noterna.

Via nyheterna  (!) får Julian Assange kännedom om överåklagare Marianne Nys beslut och de nya anklagelserna mot honom. Han stannar därefter frivilligt kvar i Sverige hela 5 veckor och gör sig tillgänglig för polis och åklagare. Ingenting händer. Efter att ha fått klarteckan av sin försvarsadvokat (som varit i kontakt med överåklagare Marianne Ny) åker Julian Assange till England.

När han blir ombedd att återkomma till Sverige för förhör erbjuder han sig att på egen bekostnad återvända till Sverige för detta ändamål vid ett antal utpekade datum som passar honom eller att låta sig förhöras i England personligen , via videolänk eller via annan telekommunikation. Alla sådana förslag avvisas av överåklagare Marianne Ny.

Marianne Ny sätter istället direkt Interpol på honom utfärdar en europeisk arresteringsorder för Julian Assange. För att få igenom detta ljuger överåklagare Marianne Ny och påstår att det inte vore förenligt med svensk lagstiftning att förhöra Julian Assange i England. Detta är en ren lögn eftersom någon sådan lag inte finns och då det bevisligen har hållits mängder av förhör utomlands av svensk polis.

Nu har Julian Assange tillbringat nära 1,5 år i husarrest. Även om han döms har han redan suttit mer tid än han skulle förmodligen skulle få i straff i Sverige om han dömdes för våldtäkt. Ändå vågar Julian Assange, med god grund, inte åka till Sverige. Problemet är inte falska bevis, förvanskade historier och en överåklagare som ljuger, utan att han kan komma att riskera att utlämnas till USA

Det svenska rättsväsendet har agerat ytterst märkligt på ett antal punkter i fallet Julian Assange. Jouråklagare Maria Häljebo Kjellstrand beslutatde att häktad Julian Assange i sin frånvaro utan att kvinnorna hade hunnit förhöras färdigt. Hon bekräftade dessutom, i strid med svensk lag, till media att Julian Assange var misstänkt för våldtäkt i Sverige.

Det är ytterst viktigt att åklagaren på ett mycket tidigt stadium även får den misstänktes egen berättelse och synpunkter på anklagelserna. När åklagaren överväger häktning är det självfallet lika viktigt att den misstänktes berättelse finns med. Annars kan skälen att arrestera den misstänkte visa sig utan tillräckligt grund. Det är också en nödvändighet enligt svensk praxis och rättsligt förfarande att den tilltalade skall ha möjlighet att bemöta anklagelserna snarast möjligt när han fortfarande minns intima detaljer. Ändå underlät överåklagare Marianne Ny under hela fem veckor att ta denna kontakt. God praxis krävde att den misstänkte ska vara intervjuad om den påstådda våldtäkten inom en vecka. Marianne Ny avböjde istället möjlighet att intervjua Julian Assange efter att hon tagit över ärendet den 1 september. Detta trots att Julian Assange fanns var i Sverige fram till 27 September. Och han hade frivilligt låtit sig intervjuats den 30 augusti i förhållande till de mindre grava anklagelser som utreddes av chefsåklagare Eva Finné.

De viktigaste förutsättningarna för att slutföra en förundersökning om våldtäkt är att åklagaren ansvarsfullt kan förutsäga att domstolen ska kunna döma på bevisningsnivå "bortom rimligt tvivel". Den tillräckliga bevisning saknas. När det gäller tidslinjen är det katastrofalt att så mycket tid har gått utan att ett nytt detaljerat förhör ägt rum med Julian Assange om den påstådda våldtäkten. Enbart därför är det osäkert om han nu kan vara säker på att få en rättvis rättegång. Det måste betraktas som ett brott mot proportionalitetsprincipen att försöka få Julian Assange utlämnad enbart för att förhöra honom för att främja utredningen.

Extraordinära misstag gjordes dessutom av polisen i början av förundersökningen eftersom de intervjuade de  bägge kvinnorna tillsammans och därmed har den enas berättelse tillåtits att smitta av sig på den andres vittnesmål. Polisen har därmed förstört delar av bevisvärdet i vittnesmålet.

Eftersom våldtäktspåstående nu helt bygger på den klagandes berättelse skulle överåklagare Marianne Ny rätteligen ha agerat snabbt för att bereda Julian Assange tillfälle att ge sin detaljerade version under förhör. Endast då och först då kunde det finnas en grund för bedömning om det fanns anledning att fullfölja utredningen för att åtala honom. Detta borde ha gjorts redan då Julian Assange befann sig i Stockholm.

Istället kom Ny att använda Interpol och den europeiska arresteringsordern utan att först ha försökt att ordna ett frivilligt förhör i England, vilket vore rimligt då det underläts när Julian Assange kunde och ville i Sverige. Bevissituationen för Marianne Ny kunde med Julian Assanges version mycket väl ha blivit att åklagaren funnit det omöjligt att producera en åtal. Endast om det kunde visas att det var omöjligt att få Julian Assange förhörd i England (men han har varit villig och disponibel för förhör ända sedan han lämnade Sverige) borde en ansökan om en europeisk arresteringsorder övervägts.

Överåklagare Marianne Nys vägran att åtminstone försöka intervjua honom är orimlig, oproffsig, orättvist och arresteringsordern är dessutom oproportionerlig eftersom en rimlig tänkande professionell åklagare hade försökt få till en intervju med Julian Assange i England för att komplettera förundersökningen och så snart som möjligt få veta om tillräckliga skäl fanns för att kunna åtala och därmed besluta om en begäran om att utlämna honom.

Ett förhör med Julian Assange i England är fortfarande och har hela tiden varit möjligt. Det vore dessutom den bästa och lämpligaste lösningen för att genomföra förhör och att få in Assanges extremt viktiga del av bevisen i förundersökningen.

Istället ljög alltså överåklagare Marianne Ny om att den svenska lagstiftningen hindrar henne från ett sådant förhör. Det finns som sagt ingenting i den svenska lagen som hindrar en åklagare från att söka ömsesidig rättslig hjälp att få en misstänkt förhörd.

Frågan kvarstår varför Marianne Ny ljög om detta. Varför är hon beredd att sätta sin trovärdighet på spel för att tvinga Julian Assange till Sverige för förhör istället för att använda sig av möjligheten att ta hjälp av plisen i London för att hålla förhöret där?

Vad är det som egentligen ligger bakom den prestige som det gått i detta ärendet? Med tanke på hur svenska journalister har smutskastat Julian Assange och svenska politiker har uttalat sig så kan man mycket väl förstå Julian Assange rädsla att inte få ett rättssäkert bemötande i Sverige och att han dessutom är rädd att utvisas till USA. Med tanke på hur illa USA har behandlat Bradley Manning så finns ingen anledning att tro att Julian Assange skulle behandlas bättre.

Det svenska rättsväsendet har skämt ut sig internationellt och den svenska journalistkåren har tydligt visat att det främst består av rövslickare som inte granskar den politiska makten, utan istället är i nära allians med den. De borde skämmas!

Ett tack till @CarlValley för grunden till texten!

Läs även: HAX skriver om "Vad Assange-affären egentligen handlar om".

AB1 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 GP1 SR1 SvD1 SvD2 SvD3
MER INTRESSANT OM: , , ,

30 kommentarer:

Anonym sa...

Ardin har också förstört relevant bevismaterial när hon raderat sin hämndlista: http://annaardin.wordpress.com/2010/01/19/sjustegsmodell-for-laglig-hamnd/

Tidigare löd hennes raffinerade hämndlista: http://annhelenarudberg1.blogspot.pt/2010/08/anna-ardins-raffinerade-hamnd.html

narran sa...

Mycket bra skrivet tar och länkar på fejjan

OldWolf sa...

Krans förhörde bara Wilén. Det finns inget stöd för att hon också förhörde Ardin. Det finns såvitt mig bekant inget som tyder på att hon var med under de inledande "samtalen".
I övrigt en bra sammanfattning

Medborgare X sa...

OldWolf!

Det är riktigt att Irmeli Krans inte förhörde Anna Ardin. När Anna Ardin tog med sig Sofia Wilén in på Klara polisstation så var det enbart Sofia Wilén som var föremål för en anmälan. Det var henne som Irmeli Krans förhörde, men med Anna Ardin kvar i rummet. Anna Ardin fick alltså höra på hela Sofia Wiléns historia och det förhör som gjordes av Anna Ardins väninna Irmeli Krans.

Det protokollförda förhöret med Anna Ardin skedde först någon dag senare per telefon av en annan polis. Då uppkom det nya anklagelser mot Julian Assange. I dessa anklagelser kunde så klart Anna Ardin utnyttja de uppgifter som Sofia Wilén tidigare lämnat, vilket medförde att deras uppgifter var samordnade.

Hoppas detta förtydligande förklarar saken.

OldWolf sa...

Nu ska inte vi egentligen inte tvista, men det var Linda Wassgren, som tog emot Ardin och Wilén när de kom till Klara Kops. Det var i samband med samtal med henne som Ardin "fyllde i".
Jag har inte sett någon information om att Ardin var närvarande vid Wiléns förhör. Hon skulle ju ut och slå runt på krogen.
Ardin ringde säkert upp Wilén och hörde hur det gått i förhöret, men därom vet vi inte.

OldWolf sa...

http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.se/2011/03/vad-hande-egentligen-hos-klara-kops.html

Anonym sa...

Om han nu är så jävla oskyldig så känns det konstigt att fly i 2 år och söka asyl i ett bananland...

Anonym sa...

Mycket sakligt och bra skrivet. MEN varför är det så få kända opinonsbildare som vågar kritisera den svenska hanteringen och vår nya oklara sexlagstiftning! Mitt förtroende för svenska myndigheter och politiker är numer nära noll...

Medborgare X sa...

OldWolf!

Så vitt jag har förstått så förhörs Anna Ardin först dagen efter per telefon. Så beskriver i varje fall Göran Rudling det i följande, betydligt mer detaljerade, beskrivning av vad som skedde.

http://samtycke.nu/2011/07/11/sex-logner-inga-videoband-och-mer-logner-falska-anklagelser-i-fallet-assange/

För alla som vill ha mer information i ämnet kan jag rekommendera att läsa detta!

Anonym sa...

Här finns hela Anna Ardins inlägg om hämnd:

http://web.archive.org/web/20100828044323/http://annaardin.wordpress.com/2010/01/19/sjustegsmodell-for-laglig-hamnd/

Trodde hon att det skulle försvinna bara för att hon raderar texten på sin blogg? :)

OldWolf sa...

Anna Ardin förhördes dagen efter per telefon, helt korrekt. Min poäng var att du kanske överdrev Irma Krans roll.
Men det har skrivits mycket och det är många turer i den här soppan

Anonym sa...

Massmobbning, vänskapskorruption, upprepade procedurfel av såväl polis som åklagare, läckor och sekretesslagbrott, falska och raderade bevis, två allvarliga lögner från en prestigefylld åklagare och lögner från ett offer. Kan Assange lita på en rättvis dom?

Eftersom ord ska vägas på guldvåg i rättens bedömning av sexualbrottsmål är det av stor vikt att de exakta orden som använts av Ardin och Wilén är VÄL dokumenterade. Så skedde märkligt nog INTE. Gängse procedur med offer för sexualbrott är de personligen närvarar (och alltså inte förhörs per telefon) och att förhöret tas upp på band eller filmas med video (vilket saknas). Förhöret skrivs sen ut i dialogform (så skedde heller inte). Anledningen till detta är att det självfallet är oerhört viktigt både hur frågor ställts och hur orden i svaren falltit. T o m betoningen kan vara av vikt. Oftast saknas ögonvittnen till sexövergrepp och då är de uttalade orden av BÅDE offret och gärningsmannen i stort sett de enda bevisen (och här överväger offrens version). Det är därtill synnerligen med en skyndsam handläggning i förundersökningen så att offer gärningsman verkligen minns alla intima detaljer. Det är med dessa märkliga brister i polisarbetet en grov underlåtenhet när dessutom åklagaren Ny spär på med att oproffsigt och sturskt underlåta att intervjua en villig gärningman under 5 veckor (när han rätterligen skulle få gett sin del av bevisen inom en vecka) innan han lämnar landet (vilket sker med åklagarens tillstånd). Trots Nys tillstånd att lämna landet efterlyser åklagaren honom via Interpol (som om det vore styrkt att ha ska åtalas) fast hon oficiellt säger att han bara ska höras. Sen ljuger dessutom åklagaren i rätten om att svensk lag förhindrar att han hörs i UK, vilket leder till att JA inte hörst ännu. Till men för kvinnornas sak, men även till skada för en formellt rättvis behandling av JA. Detta begriper tyvärr inte kvinnornas ombud Borgström som redan i att han nyttjat vänskapsband till åklagaren lyckats starta om en på goda grunder nedlagd utredning. Borgström påverkar åklagaren ännu idag (anser inte JA ska höras i UK) och som utredningen inte redan hade slagsida jobbar advokater, politiker och åklagare samfällt på ett så osmidigt och sturskt vis att det motverkar både offer och den påstådda gärningmannes sak. Staffskalan och bevisläget (som ingalunda är "utom rimligt tvivel") tyder på att JA frikänns i domstol även om åklagaren uttalat att hon inte ger sig även om hon har fel (sic!). Även om han döms har han redan suttit i husarrest ett halvår längre än han skulle suttit i Sverige .. i det osannolika utfallet att han flera år efter en misskött utredning döms till ett fängelsestraff på indicier i detta skandalöst dåligt dokumenterade case.

Medborgare X sa...

OldWolf!

I den häktningspromemoria som har läckt ut så finns inget förhör av Anna Ardin med från fredagen den 20 augusti (då de går in på Klara polisstation).

Dock finns (det omskrivna?) förhöret med Sofia Wilén med (osignerat av henne). Det är dessutom ett konceptförhör och alltså inte exakt återgivet vilka frågor som Irmeli Krans ställdes och hur Sofia Wilén svarade. Inte heller verkar förhöret ha spelats in på varesig video eller på ljudband (som Anonym 11:53 så riktigt påpekar).

Ett förhör per telefon med Anna Ardin finns med i häktningspromemorian. Den är utförd av förhörsassistenten Sara Wennerblom. Inte heller detta är inspelat band och endast nedskrivet i form av ett konceptförhör (en subjektiv sammanfattning av förhörsledaren).

Den som vill läsa förhören kan finna hela häktningspromemorian här.

Frågan är om det verkligen hölls ett riktigt förhör med Anna Ardin på polisstationen eller om hon bara fanns med i bakgrunden under förhöret med Sofia Wilén. De båda var på stationen under många timmar. Från omkring kl 14 tills en bit efter 18.

Medborgare X sa...

Anonym 11:53!

Mycket bra synpunkter!

Anonym sa...

Svenska boende i Australien, undrar vad som hander i Sverige. Laste precis att svenska myndigheter varnar for att namna kvinnorna som har anklagat Assange. Hela varlden vet ju vem dom ar. Jag har varit pa deras bloggar med mera. Sett foton pa Google images. Sag inte att myndiheterna har lyckats lura all svenskar.
Forstar de inte hur dumma svenska myndigheter verkar for resten av varlden.
Nagot har blivit hemskt tokigt, nar ni har I svrige sa otroliga problem med valdtakter for att inte prata om straffen som de far och sa ska de jaga Assange. De talar om att hon hade varit halv sovande. Det betyder ju att det skulle vara problem i varje forhallande.
Elisabeth

Anonym sa...

Inlägg sänt 18/8-12 till AB, hittills opublicerat:
Aftonbladet 17/8 vräker ur sig i krigsrubrik över två hela sidor: ”Han är ett fegt kräk”.
Det är ovärdigt och skamligt att Aftonbladet låter en så hysterisk och okunnig medarbetare som Oisín Cantwell kommentera Assanges kamp för sitt liv. Hans ordval om Assange är häpnadsväckande i Sveriges största tidning: ”fegt kräk”, ” hycklande kräk”, ”den vithårige foliehatten”, ”feg skitstövel” (17/8-12). Ecuadors utrikesministers tal om ”tveksamma svenska rättsväsendet” hånar Cantwell, totalt ignorerande Sveriges utlämnande av egyptierna till tortyr och fängelse på USA:s order och verkställande. Advokaten Claes Borgströms (bl a känd för att ha försvarat Ouick i åtta falska mordfall) i sammanhanget ganska ointressanta försvar av två kvinnors självvalda kontakt med Assange hyllas av Cantwell. Varför har inte svenska åklagaren rest till England och förhört Assange, eller gjort det när han var här? Att Assange kämpar för sitt liv bortser Cantwell helt från. USA:s och medkombattanten Storbritanniens historia talar sitt tydliga språk. Valet av Ecuador är inte bra, men var finns räddningen? Följ Mannings fall! Avstäng Cantwell från all rapportering i fallet Assange, om ni värnar Aftonbladets anseende! Och ta ställning! Även i andra reportage har Cantwell visat att han saknar omdöme och kunskap om ordens nyanser. Assanges historiska insats med Wikileaks viktiga avslöjanden förtjänar ett bättre bemötande än vad Aftonbladet nu visat.

Hälsningar
Paul Rimmerfors
paul.rimmerfors@swipnet.se

Medborgare X sa...

För alla som vill läsa en betydligt mer fullständig och mer välskriven sammanfattning av hela fallet Assange, inklusive journalisternas och rättsväsendets vidriga agerande, kan följande drygt 50-sidiga sammanställning rekommenderas!

http://www.nnn.se/nordic/assange/misstankt.pdf

Anonym sa...

Om jag fattat rätt så är en anklagelsepunkt att JA har förstört en kondom. Kan någon i så fall förklara hur och varför? /Benny Guldfot

Anonym sa...

Forts.

Alltså, hur gör JA för att förstöra den och varför?

(Det blev lite otydligt först) /Benny Guldfot

Anonym sa...

Kan ingen ringa Sofia Wile'n och göra en intervju? Det verkar som att hon utnyttjats skamlöst för att sätta åt Assange. Tidningarna släpper garanterat inte fram vad hon har att säga isåfall. Han kanske vill rätta till allt men hindras av etablissemanget./Peter

Anonym sa...

Vem vill åt Assange? Svar: USA. Hur går man tillväga i USA för att komma åt en man? Jo, man spelar på svagheter och använder vackra trovärda förförande kvinnor. Hela det beskrivna händelseförloppet skulle säkert passa sig i Saturday Night Live:s show.
Självklart så sparar väl alla Sveriges kvinnor på sina användna kondomer och om de inte gjort det tidigare så är det nog dags att börja nu eftersom det verkar som om lagstiftningen är på väg att skärpas. Och det är något som vi kvinnor är väldigt glada för....., eller?
Och om detta inte är en setup så handlar det bara om ren pur avundsjuka för att han gängade sig med två samtidigt.

Anonym sa...

Tack Medborgare X och kommentatorer för en utförlig beskrivning av vad som borde vara polisens utredning och medias bevakning.
Om det är något Svenskt rättsväsende lyckats med utomlands och för den inhemska förvånade befolkningen, så är det att få också detta att se ut som en sandlåda. I denna sfär uppträder den ende som kan få folk att skratta, Borgström.

Observer sa...

Jo, stackars JA. Vad den karln har tvingats gå igenom helt oskyldigt så saknar man ord för. Men så är det när det gått prestige i fallet.

Niko sa...

MX, hoppas du kommer tillbaka snart och kommenterar läget!

Medborgare X sa...

Niko!

Tiden räcker inte riktigt till just nu. Som tur är finns det många andra som reagerar på alla dumheter och allt hat som sprids från feminister, rasister, kommunister och andra kollektivistiska ideologier. Tyvärr håller media och ledande politiker vissa av dessa kollektivistiska ideologierna om ryggen och uppmuntrar deras försök att ställa grupper mot varandra och söndra samhället. Allt för att de själva ska kunna kapa åt sig mer makt och ge sig själva och de sina nya fördelar på skattebetalarnas bekostnad. Med detta i åtanke är det skönt att se att det är fler och fler som reagerar på maktelitens agerande och som nu börjar protestera och säga ifrån.

JD sa...

Mycket verkar redan på ett tidigt stadium ha tytt på att Svensk rättsväsende vill att hela historien ska tyna bort i det förgångna tills man från åklagarsidan slutligen offentligt kan hävda att det inte längre är någon mening att återupprätta några förhör eller att driva utredningen vidare.
Att ett åtal skulle bli ett svidande nederlag för åklagaren är man nog helt på det klara med och därför låter man mer än gärna JA sitta i husarrest ett bra tag till.
Att Claes Borgström har tagit på sig rollen som front och galjonsfigur är nog Marianne Ny också väldigt tacksam för.

Kan Rättsväsendet hävda att man lägger ned fallet pga Assanges försvårande av rättvisans gång så gör man nog det så snabbt man bara kan. Eller har jag fel?

Monica Antonsson sa...

Hej!
Jag har idag läst igenom ditt Gömda-material och blivit tämligen imponerad. När det hela pågick hann jag inte med allt, som du kanske förstår.
Ett antal ämnen är vi förvisso oense om, som det verkar, men jag vill tacka dig varmt för ditt stöd och din skarpsinniga argumentation i samband med Gömdaskandalen. Jag är imponerad!

Medborgare X sa...

Monica!

Tack själv. Det var på grund av ditt avslöjande om Gömda som jag startade denna blogg. Det var både engagerande och intressant att följa debatten som skapades i spåret av din bok. Det var också en ögonöppnare för många hur falsk journalistvärlden många gånger är, där journalister inte enbart håller varandra om ryggen utan också politiker och andra opinionsbildare. Det tydliggjordes väldigt mycket under Gömdaskandalen.

Ingen sa...

Hej. Tänkte bara berätta att du har fått en fanklubb:
http://www.youtube.com/watch?v=Avz7RX9EXd8

Anonym sa...

Häpnadsväckande nog så visar Ardin upp sig i nya skor formade som penisar. Jo, du läste rätt.
http://bayimg.com/dAkAKaAEH

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!