19 januari 2012

Two wrongs don't make a right

Medborgare! En gammal artikel om Annica Dahlström och hennes minst sagt svartvita syn på män respektive kvinnor verkar ha blivit dagens snackis. Annica Dahlström är professorn i neurobiologi som för några år sedan gjorde sig känd för boken "Könet sitter i hjärnan", där hon bland annat beskrivs anatomiska och fysiologiska skillnader i hjärnan mellan kvinnor och män. Eller rättare sagt att det finns ett antal statistiskt säkerställda skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor, precis som det finns ett antal andra statistiskt säkerställa fysiska skillnader mellan könen. Som att män i medeltal är längre än kvinnor och att män i medeltal är starkare än kvinnor, men som alla vet så är variationen stor inom både gruppen män och inom gruppen kvinnor. Det är inte svårt att hitta enskilda kvinnor som är betydligt längre än enskilda män eller enskilda kvinnor som är starkare än enskilda män.

Men i den gamla intervjun i Aftonbladet verkar Annica Dahlström gå ett par steg längre och hävdar att "Pappan kan skada barnet". Bland annat hävdar Annica Dahlström att män inte förstår hur sköra barn är samt att de har mycket mindre tålamod med dreggel och blöjor än vad kvinnor har. Hon räknar upp fem punkter varför män är mindre lämpade att ta hand om barn än kvinnor:
1. Sämre känsel i fingertopparna: 
– Känsligheten har stor betydelse när du hanterar ett nyfött, ömtåligt barn. Du avväger dina rörelser beroende på vilken input du får från dina känselnerver. 
2. Män har tunnelseende: 
– Kvinnan har däremot ett bredare, nästan 180 graders synfält och kan nästan se ”bakom ryggen”. Det är oerhört viktigt för att ha en bra överblick när barnet börjar krypa omkring. 
3. Mindre känslig hörsel: 
– En mamma hör mycket svaga ljud och kan, på sitt barns skrik, avgöra om det är för varmt, för kallt, hungrigt, trött eller bajsnödigt. En man har inte alls samma känslighet i innerörat. 
4. Doften och rösten: 
– Mannens konstiga maskulina doft och mörka stämma passar inte barnen. 
5. Modersinstinkten: 
– Hos mamman utsöndras hormonet oxytocin i hennes blod efter förlossningen och det svämmar ut när hon hör barnet skrika. Detta hormon ger i normala fall den starka modersinstinkten, liksom hos alla däggdjursmödrar. Människan är inget undantag.
Det är inte alls omöjligt att hon har visst fog för vad hon säger, att det finns statistiskt säkerställda skillnader på dessa punkter mellan män och kvinnor. Vad hon dock inte har redovisat är vetenskapligt bevis för att detta verkligen leder till att kvinnor är duktigare och mer lämpliga att ta hand om barn. Och även om det skulle finnas sådana samband, vilket hon hävdar under respektive punkt, så finns det fortfarande en väldigt stor variation inom både gruppen män och gruppen kvinnor för respektive egenskap.

Det finns säkert gott om enskilda män som har bättre känsel i fingertopparna än enskilda kvinnor, precis som det säkert finns många enskilda kvinnor som har mer tunnelseende än enskilda män.

Det går alltså inte utifrån statistiska data generalisera på ett svartvitt sätt och säga att alla män är "farliga" för sina barn! Det finns överhuvudtaget inget fog att ens påstå att man skulle bli "farlig" för sina barn av att ha mindre känsliga fingertoppar, mer tunnelseende eller mindre känslig hörsel.

För övrigt måste man inte vara "bäst" på att ta hand om barn för att barnet ska växa upp i harmoni. Det räcker att man är "good enough", vilket både den stora merparten män och den stora merparten kvinnor är!

Att som Annica Dahlström gå till extremen och påstå att kvinnor till 100 procent borde ta ut föräldraledigheten och vara hemma med sina barn när de är små är precis lika galet som att påstå att män och kvinnor är precis lika och därför borde dela 50/50. Biologisk extremism är lika idiotiskt som sociologisk extremism.

Two wrongs don't make a right!

MER INTRESSANT OM: , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Men ska man tänka på det generella barnet bästa i de generella genomsnittsfamiljen är det kanske bättre att mamman stannar hemma under spädbarnstiden och att pappan går ner i arbetstid när barnet är i skolåldern för att stötta då. Susanna Svensson

Medborgare X sa...

Susanna!

Det skulle man kunna tänka sig. Det är som sagt inte alls omöjligt att kvinnor, på grund av de skillnader som finns mellan män och kvinnor (både fysiskt och i hjärnan), i genomsnitt är lite duktigare att ta hand om barn. Att mammor har en speciell roll att spela för nyfödda barn visar ju inte minst förmågan att amma barn.

Anonym sa...

Enligt ovanstående studie måste en varg vara mycket bättre förälder än en kvinna. Jämfört med människor har vargar bättre känsel, syn, hörsel och modersinstikt. Skulle det inte vara bättre att lägga alla spädbarn ute i skogen och låta vargarna ta hand om dem? Bara undrar.

Medborgare X sa...

Anonym 02:55!

Haha! Ja, det visar ju hur fel det kan bli att koppla sensoriska egenskaper till något så komplext som att vara "en bra förälder". Visst kan de sensoriska egenskaperna ha en viss inverkan, men de är långt ifrån de enda faktorer som spelar in och kanske inte alls av speciellt stor vikt heller.

Det är ju just där som Annica Dahlström gör fel. Hon redovisar inga vetenskapliga bevis för att de utpekade sensoriska skillnaderna skulle vara avgörande för förmågan att vara en bra förälder. Hon spekulerar lite, men någon vetenskapligt bevisad koppling visar hon inte på.

Nils Jungenäs sa...

Intressant.
...särskillt som ett av de mest jämställda brotten vi har i Sverige är det där en förälder mördar sitt eget barn. Nästan bara kvinnliga förövare.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!