06 januari 2012

Kriminella kvinnor sätter sina barn i fängelse

Medborgare! Idag kan man läsa att allt fler barn sitter inlåsta på landets fängelser. Det handlar inte om barn som själva är kriminella eller har gjort sig skyldiga till något brott. Nej, det handlar om barn som tvingas sitta inlåsta på fängelser eftersom deras mammor är kriminella och har begått brott. Sedan ett antal år tillbaka så anser nämligen Socialstyrelsen att det är skadligt för barn att separeras från sina mammor, även om mammorna har begått brott och blir dömda till fängelsestraff.

Antalet barn som hålls inlåsta tillsammans med sin mammor på landets kvinnoanstalter har därför ökat dramatiskt under de senaste åren, från 4 barn 2007 till 26 stycken år 2010. Och siffran förväntas öka. Därför har de flesta kvinnoanstalterna nu anpassats för att kunna ha barn boende där. Dock finns ingen verksamhet för barnen på fängelserna.

Men vad säger detta egentligen om synen på föräldrar i samhället? När en kriminell mamma och ett liv i fängelse anses som bättre för barnet än ett liv i frihet med pappan eller med någon annan släkting så kan man inte annat än undra om inte synen på det heliga moderskapet har gått allt för långt!

Stackars barn!

GP1 HD1 SR1 SR2
MER INTRESSANT OM: , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Har du inte läst www.yakida.se?

Anonym sa...

Det gäller väl endast barn upp till 2 års ålder?

Anonym sa...

Det är skrämmande att barn kan ta skada av att separeras från sin mamma, men att de separeras från pappan om han sätts i fängelse verkar inte vara allt för skadligt....

Jag har kollat lite och på Kriminalvårdens hemsida så finns följande info:
http://www.kriminalvarden.se/sv/Startsida-skolportal1/Nina/Mamma-i-fangelse/

En del kvinnor har mycket små barn och då kan mamman få ta med barnet till fängelset när hon sitter av sitt straff. Barnet kan få vara där tills det fyllt ett år. Längre än så bör inte barnet stanna eftersom barnet ska få växa upp i en normal miljö. De sociala myndigheterna ordnar ett annat hem för barnet tills mamman kommer ut från fängelset.

Vidare på sida:
http://www.kriminalvarden.se/sv/Anhorigsidor-fangelse/Till-dig-som-ar-anhorig/Barn/Barn/

Är din familjemedlem en kvinna
som har ett barn yngre än 12 månader?
Barnet kan få vara med sin mamma i fängelset.
Socialnämnden i den kommun
där din familjemedlem bor
är med och bestämmer det.
Då tänker de på vad som är bäst för barnet.


Här är TV4s inslag om barn som sitter i fängelse:
http://www.tv4.se/nyheter/klipp?vid=2133757&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

I Inslaget så sägs att det finns ett lagförslag att det är lättare att få ta med sig ett barn på över 12 månader.
Och att även män, om ingen annan lämplig lösning finns, kan ta med sig barn in i fängelset.
Jag skulle tro att Socialtjänsten anstränger sig en aning mer med att låta slippa barnens bästa styra när pappa med vårdnad åker in på anstalt och vill ta med sig barnen än när en mamma gör det......

Anonym sa...

Jungfru Maria syndrom i sin mest bisarra form!

frt sa...

Jag ser inte problemet om det bara är tills barnet är 1 år?

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!