13 april 2012

Ännu en anledning till varför feminister inte förtjänar någon som helst respekt

Medborgare! Att media svämmar över av vita, privilegierade, feministiska kvinnor som ständigt spyr ut sitt manshat är ingen nyhet. Maria Sveland, Anna-Klara Bratt, Ann Heberlein, Sanna Lundell, Anna Leastadius Larsson och Ann-Charlotte Marteus är bara en handfull exempel på den här typen av aggressiva mediafeminister som är vana att oemotsagda få sprida sitt hat i krönikor och debattartiklar i landets tidningar. Men frågan är om inte Sophie Gunnarsson i Norrländska Socialdemokratens nöjeskrönika just slagit ett nytt rekord i misandri? Maken till öppet manshat har nog inte skådats på länge.

Om samma sak hade skrivits om "invandrare" eller om "judar" så hade nog inte chefsredaktören för NSD vågat publicerat texten. Då hade den antagligen klassats som hets mot folkgrupp!

Men alla vi som är kritiska till feminismen kan bara tacka Sophie Gunnarsson. Hon är ännu en feminist som öppet visat att bakom den feministiska masken finns ingen jämställdhet. Där döljer sig bara hat. Hat mot män.

Sophie Gunnarssons krönika visar med all tydlighet varför feminister inte förtjänar någon som helst respekt!

MER INTRESSANT OM: , , , ,

24 kommentarer:

OldWolf sa...

http://mobil.nsd.se/default.aspx?id=6317398&p=N%C3%B6je

Med denna programförklaring är inte krönikan ägnad att förvåna.

Mariel sa...

Håller med om att den var över gränsen./kvinnan

Anonym sa...

Ett publicistiskt misstag att publicera denna hatkrönika i en dagstidning. Skulle passa bättre i ett manshatar-fanzine eller något. Det visar hur stor acceptansen för det rutinfeministiska hatpropagandan har blivit i Sverige.

Föreställningen om Patriarkatet är en konspirationsteori bland alla andra som tyvärr har fått särskilt starkt fäste i Sverige. Hade hon skrivit motsvarande hatspyor mot judar eller bögar så skulle hon ha dömts för hets mot folkgrupp.

Mariel sa...

fast juste, det jag skulle säga var att. ALLA förtjänar respekt. Jo, Alla.

Medborgare X sa...

Mariel!

Varför ska man respektera någon som uppenbarligen inte respekterar andra? Speciellt när de andra är en själv?

Eva sa...

Menar du att det är Sophie Gunnarsson som inte förtjänar din respekt eller menar du alla feminister?

Anonym sa...

Håller med att akt NSD artikel ær ovanligt rå i sin ton.
Antar att chefredaktøren ær ansvarig som utgivare och øvergripande kulturchef.
jag undrar i mitt stilla sinne hurvida akt journalist har en hållhake på denna chefredaktør eftersom hon nu ges møjlighet till detta hatbudskap.

Per Hagman

Medborgare X sa...

Eva!

Det gäller alla feminister, förutom de som på ett aktivt och tydligt sätt tar avstånd från den misandri och det manshat som ledande feminister sprider i media (på samma sätt som Sophie Gunnarsson gör), inom politiken och inom kultursektorn (som Turteaterns uppsättning av "SCUM-manifestet" och flera feminististers hyllande av dess budskap om att massmörda män).

Att kalla sig feminist är en frivillig och självpåtagen handling. Då tar man även ställning för det ideologiska budskap och den manshatande retorik som förs fram av de ledande feministerna. Det går inte att gömma sig bakom uttryck som att "det är inte min feminism". Den feminism som hörs i media är också den som man ställer sig bakom när man väljer att kalla sig feminist, om man inte tydligt tar avstånd från den!

Hittills har jag dock bara sett en enda feminist som på ett aktivt och tydligt sätt tagit avstånd för den typ av budskap som Sophie Gunnarsson och andra står bakom. Det är Hannah Lemoine. Övriga förtjänar ingen respekt!

Medborgare X sa...

Per Hagman!

NSD är en socialdemokratisk tidning och den aggressiva radikalfeminismen är sedan många år en integrerad del av den socialdemokratiska politiken, så det är inte speciellt förvånande att aggressiva feminister som Sophie Gunnarsson får fritt utrymme att sprida manshat i NSD.

Eva sa...

”Att kalla sig feminist är en frivillig och självpåtagen handling. Då tar man även ställning för det ideologiska budskap och den manshatande retorik som förs fram av de ledande feministerna.”

Vem har bestämt att man måste tycka som vissa ”mediafeminister” bara för att man kallar sig feminist?

Medborgare X sa...

Eva!

Om man väljer att kalla sig feminist så kan man inte bortse från att man samtidigt ger legitimitet och indirekt stöd till alla de feminister som sprider misandri och manshat i media, i politiken och i kulturvärlden.

På samma sätt ger den som kallar sig nazist legitimitet och indirekt stöd till Hitler och alla de handlingar som nazismen gjort sig skyldig. Detta även om man nu kallar sig nazist bara för att man är för motorvägsutbyggnad och ungdomsläger i naturen.

Mariel sa...

Man ska BEMÖTA ALLA med respekt även om man inte får respekten tillbaka själv. För då bryter man den ONDA cirkeln så att den blir godare.

Däremot är det stor skillnad mellan det och att "ta avstånd" ifrån andra, argumentera starkt mot, och bli arg och upprörd. Det är självklart att man ska ryta ifrån när man känner sig felbehandlad. Men jag tycker att man kan göra det utan att gå över de moraliska gränserna.

Och en sak till. Du pratade förut om att man kan säga svepande generella saker om feminister (men inte mot män [förstås]) eftersom att man kan sluta kalla sig feminist och inte sluta kalla sig man. I så fall undrar jag om du tycker man ska göra det med kristna också tex.? Det "är ju bara att sluta kalla sig det" ? I så fall kan du säga att kristna är idioter (ifall du skulle tycka det) med den argumentationen. Eller om rasister. Att bara för att man kan sluta kalla sig något betyder det inte att det skadar att säga "vissa" lite oftare.

Kram.

Eva sa...

Medborgare X!

”På samma sätt ger den som kallar sig nazist legitimitet och indirekt stöd till Hitler och alla de handlingar som nazismen gjort sig skyldig.”

Då menar du att om man kallar sig kristen så innebär det att man, med tanke på t ex korstågen, legitimerar förföljelse av människor som har en annan religion?

”Att kalla sig feminist är en frivillig och självpåtagen handling. Då tar man även ställning för det ideologiska budskap och den manshatande retorik som förs fram av de ledande feministerna.”

Jag har inte uppfattat att femismen är en samlad rörelse med ett gemensamt manifest/program. Vilka är de ledande feministerna? Och vem/vilka har utsett dem och gett dem tolkningsföreträde?

Medborgare X sa...

Mariel!

Det är upp till den som har makten att sätta dagordningen för hur vi bemöter varandra i samhället. Därför är det också de journalister, krönikörer, politiker och kulturpersonligheter som hörs och syns mest i media som måste föregå med gott exempel. Det är de som har makten.

Om de inte visar respekt och ödmjukhet mot alla andra i samhället så har de övriga heller ingen anledning att agera på annorlunda sätt och definitivt då inte gentemot de journalister, krönikörer, politiker och kulturpersoner som spyr ut hat mot vissa grupper (som män) i samhället.

Därmed har män ingen som helst anledning att ta skit från vare sig feminister eller några andra representanter ur makteliten.

Medborgare X sa...

Eva!

Så vitt jag vet har väl den kristna kyrkan gjort avbön och bett om ursäkt för korstågen och alla hemskheter som följde i spåren på de. Inte heller förespråkar man idag någonting liknande. Men om så inte varit fallet (och kyrkan fortfarande hade ägnat sig åt förföljelse av människor som har en annan religion) så hade det varit så.

Även om du inte uppfattar feminismen som en enhetlig rörelse så finns det fortfarande ett dominerande radikalfeministiskt budskap inom media, politik och kulturliv som bygger på misandri och manshat. Det är detta budskap man måste förhålla sig till när man väljer att kalla sig feminist.

Det är alla de feminister som INTE har protesterat som låtit radikalfeministerna ta tolkningsföreträdet för feminismen. Det är just för att de INTE har gjort motstånd som de har gett legitimitet år den manshatande radikalfeminismen som nu dominerar i Sverige. Det är därför som feminismen har blivit allt det den en gång sade sig vara emot!

Så länge övriga feminister inte öppet och tydligt markerar att de INTE sympatiserar med dessa radikalfeminister som sprider manshar i media och politik så ger de också radikalfeminismen legitimitet och indirekt stöd!

Eva sa...

Medborgare X!

”Även om du inte uppfattar feminismen som en enhetlig rörelse så finns det fortfarande ett dominerande radikalfeministiskt budskap inom media, politik och kulturliv som bygger på misandri och manshat.”

Vilka politiska partier menar du har ett radikalfeministiskt budskap som bygger på manshat?

Medborgare X sa...

Eva!

I princip alla av de etablerade partierna, i varierande grad.

Se dokumentären "Könskriget" (del 1 och del 2) för att få en inblick i hur radikalfeminismen blivit en etablerad del av statsapparaten och hur den integrerats i (den dåvarande socialdemokratiska) regeringen.

Eva sa...

Medborgare X!

Nu har jag surfat runt på riksdagspartiernas, regeringens och riksdagens hemsidor, men jag hittar inga budskap som jag tolkar som manshat. Några partier ”pratar” om könsmaktsordning och patriarkat, är det de begreppen som du menar uttrycker manshat? Om inte, kan du ge mig något eller några exempel på politiska budskap som bygger på manshat?

Medborgare X sa...

Eva!

Ja, begrepp som "könsmaktsordningen" (som egentligen heter "teorin om könsmaktsordningen", för det är just en teori och ingenting som är vetenskapligt bevisat) och "patriarkatet" är centrala inom den manshatiska radikalfeminismen som kommit att dominera den politiska debatten i Sverige. I stort sett alla politiska partier har anammat detta och anpassat sig till dess budskap om att allt som associeras med "män", "manlighet" och "den manliga könsrollen" är ont och dåligt.

Detta har även anammats inom media, journalistik och kultur. Män framställs ständigt som ondskefulla förrövare och kvinnor som oskyldiga offer.

Lagar anpassas för att ge kvinnor fördelar och män nackdelar. Kvinnor får rättigheter som inte män har. Det finns idag inga rättigheter som män har som inte heller kvinnor har, men det finns ett antal rättigheter som kvinnor har som inte män har. Några av de finns listade här.

Representanter för både FI och V har på direkta frågor om att införa en jämställd och könsneutral lagstiftning sagt nej till det. De vill inte att män ska ha samma rättigheter som kvinnor.

Detta är bara några exempel från den politiska världen som visar på det manshat som råder.

Här, här, här, här och här finns lite mer exempel på den nedvärderande och hatiska retorik som det feministiska samhället för mot män.

Anonym sa...

Jag har sett så mycket av könskrigarna att jag bara gapskrattade åt henne. Efter att Hjernevask klätt av feministerna finner jag dem enbart löjeväckande. De är på väg mot den där historiska sophögen. /Ola

Eva sa...

Medborgare X!

Jag kan bara konstatera att vi gör olika tolkningar du och jag. Jag uppfattar att ”teorin om könsmaktsordningen” och ”patriarkatet” används som förklaring till upplevd orättvisa för kvinnor, inte att det är ett uttryck för hat mot män. Jag kan inte heller tycka att den politik som riksdagspartierna driver ger uttryck för manshat.

När det gäller Mansnätverkets lista över olikheter i lagstiftningen håller jag med om att det är frågor som behöver ses över. Men att t ex omskärelse av pojkar fortfarande är tillåtet har väl knappast med manshat att göra, utan det handlar ju om religion.

Det finns säkert en mindre grupp feminister i Sverige som verkligen hatar män, på samma sätt som det säkert finns en mindre grupp antifeminister i Sverige som verkligen hatar kvinnor. Men att ständigt uttrycka att feminism bygger på manshat kan inte annat än öka polariseringen. Och vad blir bättre av det?

Mariel sa...

"Det är upp till den som har makten att sätta dagordningen för hur vi bemöter varandra i samhället"

Verkligen?

Så om den som har makten beter sig som rövhål, låt oss säga dödar varenda människa så gör du det också? Om makten hoppar så hoppar du?

Visst ska väl "makten" föregå med gott exempel men man har väl för tusan ändå ansvar över sig själv i slutänden?

Att någon annan beter sig respektlöst betyder inte att man kan göra det själv. Eller snarare, jo man KAN men inte BÖR. Då handlar det inte om att du beter dig respektlöst för att någon annan satt dagordningen, utan helt klart är att du själv satt din dagordning så att du försvarar ditt eget respektlösa (jag menar inte nu att du beter dig respektlöst, utan bara argumenterar om varför du försvarar det i rubriken).

Förstår du hur jag menar?

Medborgare X sa...

Eva!

Förklaringar beskriver man med fakta och objektiva ordalag, inte med svepande generaliseringar och hatisk retorik.

Det är inte speciellt svårt att torrt och faktabaserat räkna upp de områden där kvinnor varit orättvist behandlade jämfört med män och samtidigt ge referenser till källor som styrker det. Ungefär som Mansnätverket räknar upp de viktiga mansfrågorna och de lagar där män inte har samma rättigheter som kvinnor.

Varför skulle inte feministerna klara av det utan att beskylla män för att vara ondskefulla förövare och beskriva kvinnor som oskyldiga offer när Mansnätverket uppenbarligen inte har några problem att göra det?

Omskärelse av flickor har lika mycket med religion och kulturella traditioner som omskärelse av pojkar har. Omskärelse av flickor har samhället inte haft några problem att förbjuda och många feminister har hävdat att det är kvinnohat som ligger bakom den. Men när det gäller manlig omskärelse så ser man inte likadant på saken. Då finns det t.o.m. feminister som försvarar manlig omskärelse!

Om man inte vill ha ökad polariseringen så borde man ju tänkt på det för ett par årtionden sedan, när man släppte fram radikalfeminismen och dess manshatiska budskap. Det var då som agendan sattes i dagens svenska jämställdhetsdebatt. Sedan dess har svenska unga män vuxit upp med en retorik där de beskrivs som jordens avskum som inte förtjänar att leva. Så vänd dig gärna med den uppmaningen till de ledande feministerna som syns och hörs i media, politiken och kulturlivet!

Medborgare X sa...

Mariel!

Jag förstår mycket väl hur du menar. Men så länge man accepterar att ta skit av de som sitter på makten blir man bara fortsatt överkörd och nedtryckt. Då kommer deras metoder att bibehålla sin makt att bestå. Därför måste man vid en punkt sluta ta skit och sluta ge dem så mycket som ett uns mer respekt än vad de ger dig.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!