17 april 2012

Hur en mamma förskjuter en pappa ur sitt barns liv, med statens hjälp

Medborgare! När ett barn föds av föräldrar som inte är gifta (vilket idag är den vanligaste situationen) så är det enbart mamman som får vårdnaden om det nyfödda barnet. Det räcker heller inte med att pappan erkänner faderskapet för att han ska få gemensam vårdnad om barnet. Erkännandet av faderskapet är nämligen enbart ett sätt för staten att tillse att pappan erkänner sin skyldighet att försörja barnet och i de fall föräldrarna inte lever tillsammans betala det obligatoriska underhållsbidraget till vårdnadshavaren (det vill säga mamman).

För att också pappan ska få vårdnad om det nyfödda barnet krävs att mamman skriftligen godkänner detta till Socialnämnden. Kvinnor har alltså vetorätt på om pappan ska få vara en likvärdig förälder till sina egna barn.

Dessa lagar och regler sätter många gånger käppar i hjulen för pappor som inget annat önskar än att få vara en nära del av sina barns liv och som vill ta sitt fullständiga föräldraansvar. Har man ingen gemensam vårdnad så har man heller inte rätt att ta ut föräldraledighet. Har man ingen vårdnad så har man heller inte rätt att ta del av barnets sjukjournaler eller få vetskap om hur det går för barnet i skolan. Har man ingen vårdnad så är man avskuren från stora delar av barnets liv. Många gånger har man heller inte speciellt stor rätt att träffa sitt barn, om man inte drar igång en lång och bitter vårdnadstvist för att åtminstone försöka få till ett regelbundet umgänge. Kort sagt blir man som pappa av samhället reducerad till en vandrande plånbok som enbart förväntas betala en gång i månaden.

Det är också så att lagarna och reglerna kring föräldraskap kan utnyttjas av mammor som vill förskjuta pappan ur barnens liv. I Gävle Dagblad har Titti Schultz, baserat på egna upplevelser, beskrivit hur en till henne närstående man utmanövreras ur sitt barns liv av mamman, allt med samhällets hjälp.

Titti Schultz konstaterar att pappor är utan rätt i dessa sammanhang:
"För mer än sex år sedan blev en man och en kvinna förälskade och bestämde sig för att skaffa ett litet barn tillsammans. Lyckan var stor när de blev gravida. Två månader in i graviditeten tog kvinnan sina saker och drog, flyttade hem till sina föräldrar. Hon undvek all kontakt med den förtvivlade blivande pappan. Sedan graviditetens andra månad har han kämpat för att få vara pappa, men framför allt har han kämpat för sin dotters skull, kämpat för hennes rätt till sin pappa. Varje minut av umgänge har bestämts av domstol, mamman vill inte ha någon kontakt alls med flickans pappa. Hon vägrar ge honom gemensam vårdnad.
I Sverige får mamman vårdnaden om barnet från födseln, gemensam vårdnad ges till pappan av mamman. I detta fall hävdar mamman att hon mår dåligt av att ha kontakt med flickans pappa. Pappan kämpar för gemensam vårdnad och mamman vägrar, rätten går på hennes linje eftersom HON inte mår bra av kontakt med pappan. Barnet får inte tillgång till båda sina föräldrar, något barn har rätt till. Och föräldrar som skiljer sig kommer inte alltid överens, men de får ha gemensam vårdnad ändå. Godtyckligt."
Hon fortsätter att beskriva det aktuella fallet:
"Rätten ifrågasätter inte pappans lämplighet men utan gemensam vårdnad kan han inte vara med och fatta några som helst beslut som rör hans barn. Kvinnan har också dragit det smutsigaste kortet i striden, hon hävdar att hon känner sig hotad av flickans pappa. Att han är aggressiv. Hon ljuger. Det vet jag säkert för pappan är en av mina bästa vänner, vi levde också tillsammans för länge sedan, i fem år.
Jag kallas till rätten för att berätta att han är en klok och omtänksam person. Lojal och rakryggad. Att som kvinna göra det lätt för sig och hävda att man känner sig hotad är lågt, när många kvinnor som kränks inte blir trodda. Utan förvarning har mamman nu flyttat med barnet till en annan del av landet. Utan att informera pappan och trots att hon tidigare sagt till rätten att hon inte har några flyttplaner, något pappan befarat."
Genom att flytta så bryter mamman den dagliga kontakten mellan barnet och pappan. Från att tidigare ha bott 10 minuter från varandra och kunnat leka tillsammans, hitta på äventyr, åker skidor ihop och läsa sagor så är plötsligt kontakten borta. Allt för att mamman subjektivt hävdar att hon känner sig hotad. Något som inte styrks av barnets egen berättelse.

Titti Schultz avslutar sin artikel med följande ord:
"Flickan säger att hon älskar sin pappa. Och hon älskar sin mamma men hon förstår ännu inte hur mamman använder henne som ett vapen i ett fult krig. Svensk föräldrarätt har skapat perfekta förutsättningar för män som inte vill bry sig om sina barn. Men friska, kloka, engagerade och älskande pappor förvägras att få vara en förebild för sina barn. Jag är chockad över hur lagarna ser ut i Sverige. Beklämd över hur svenska domstolar dömer.
Betänk att ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Det måste alltid handla om vad som är bäst för barnet. Alltid."
Så enkelt är det för en mamma att förskjuta en pappa ut sitt barns livs, allt med samhällets goda minne. Ännu en "svikarpappa" har skapats, trots att det inte alls är pappan själv som har svikit sina barn. Det är snarare mamman som har svikit sitt barn! Men vem talar någonsin om dessa "svikarmammor"?

Det är dags att män får samma rättigheter vad gäller barn, föräldraskap och vårdnad som kvinnor redan har. För barnens skull!

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 EX1 
MER INTRESSANT OM: , , , , ,

23 kommentarer:

Anonym sa...

MX. Jag läste detta hos Ann-Marie och det tragiska är ju att det stämmer.

Det är ett stort fel i grunden från barnets födelse som sker och gör att en mamma enkelt kan förskjuta en minst lika god far genom att ropa högst eller sitta och hitta på.

Socialnämnden och kommunerna hanterar detta dåligt och de flesta kommunerna samarbetar inte ens mellan avdelningarna i utredningar kring barn. Man litar enbart på moderns ord och undersöker inte ens eller kontaktar närstående till barnet på pappans sida.

En objektiv utredning görs sällan och visar det sig att kvinnan vill driva det för att hindra möjlighet till kontakt så stöttas hon fortsatt av systemet.

Det skapar fler och fler trasiga ensamma barn.

De social kostnaderna för barn som bara växt upp med god kontakt med en av sina föräldrar.

Tur att det finns kvinnor som Titti och Ann-Marie som ser hur illa det är.

Det på sikt kan bli förändringar.

LEroy

Anonym sa...

Skall stå sociala kostnaderna för barn ÖKAR.

LEroy

Medborgare X sa...

LEroy!

Så sant! Det är inte bara lagstiftningen som behöver uppdateras. Även myndigheternas hanterande av den här typen av ärenden behöver förbättras.

OldWolf sa...

Tyvärr är väl detta frågor som inget av de etablerade partierna vågar ta tag i eftersom tokfeministerna har stort inflytande i alla.

Anonym sa...

Härmed anser jag att Tittis benämning "Svikarmammor" (som umgängessaboterar), ska lanseras intensivt. Flashback, Facebook, Newsmill och massor med vanliga forum blir det för min del. Vad säger Ni??

Eva sa...

Medborgare X!

Bra och angläget inlägg! Finns det uppgifter på hur många pappor som inte får delad vårdnad vid barnets födelse? Vet du om de här reglerna är en ”gammal kvarleva”, dvs har det alltid varit så här?

Anonym!

Jag tror inte att man vinner något på att använda begrepp som ”svikarmammor”, eftersom pajkastning sällan leder till en konstruktion diskussion. Då brukar det vara mer framgångsrikt om man försöker vara saklig och balanserad.

Eva sa...

Ooops, ”konstruktiv diskussion” ska det naturligtvis vara.

KB sa...

Bra inlägg, som oftast, MX!

Medborgare X sa...

Anonym 14:58!

Det är inte Titti som kallad de för "svikarmammor", det var enbart en reflektion från min sida. Men visst skulle man kunna kalla mammor som umgängessaboterar eller som vägrar ge pappan gemensam vårdnad och umgänge med sitt barn för "svikarmammor". De sviker ju sina barn precis lika mycket som pappor som vänder sina barn ryggen.

Medborgare X sa...

Eva!

Jag vet inte om det finns några uppgifter på hur många pappor som inte får gemensam vårdnad vid barnets födelse. Men felet ligger inte där, det ligger redan i det att pappor inte får gemensam vårdnad per automatik vid barnets födelse. Det är detta som måste åtgärdas!

barfota sa...

Bra inlägg men jag skulle vilja komplettera med obligatorisk DNA på alla nyfödda så att man faktiskt kan vara säker på att man är pappa till barnet. Givetvis då också möjlighet till "juridisk abort" om det skulle visa sig att man INTE är pappa till det nyfödda barnet.

Anonym sa...

Skriv inte på ett faderskapserkännande innan barnet börjat på dagis. Många kvinnor lurar tillsammans med socialtjänsten män att erkänna faderskap före barnets födsel. Sedan väljer kvinnan att bli ensamstående mamma och pappan får leva med inbetalningskort och ett barn han knappt får träffa. Detta har jag sett på nära håll.
Ingen är tvingad att skriva på faderskapserkännande tidigt. Gör inte om andras misstag! Gift er eller avvakta med erkännandet.

Eva sa...

Anonym!

”Många kvinnor lurar tillsammans med socialtjänsten män att erkänna faderskap före barnets födsel.”

Hur många är ”många kvinnor” och vad har du för källa?

”Skriv inte på ett faderskapserkännande innan barnet börjat på dagis.”

Varför är tidpunkten när barnet börjar på dagis en lämplig tidpunkt? Vad gör man om barnet aldrig börjar på dagis?

Anonym sa...

@barfota

Jag håller med dig om obligatorisk DNA fastställelse och att det skall vara grund för vårdnaden. Inte att en mor skall kunna godkänna eller neka.

Det blir godtyckligt annars, det blir dessutom möjligt att vad en part påstår hos kommunen om en annan förstärks när dom inte väljer att undersöka eller ifrågasätta påståenden.

Barn kan alinereas och distanseras från en minst lika bra förälder eftersom man hos familjerätt inte ens säger sig ha skyldighet att föra anteckningar eller diskutera och trycka på om en part ifrågasätter barnets rätt till två vårdnadshavare och en nekar. Man underlåter eller låter bli att arbeta myndighetesövergripande och säga att ev synpunkter som inkommit till barn och famij är en annan avdelning och vi inom familjerätten jobbar enskilt och oavsett om du som pappa vill att vi granskar och undersöker och blandar in andra avdelningar så gör vi inte det.

Då har man hamnat i ett läge där kommunala tjänstemän inte agerar för barnets bästa, man visar att man tagit parti men man inte förklarar varför.

Direktiven från socialstyrelsen måste göras om. Såna här fall kostar massor i tingsrätt år efter år, advokatbyråer tjänar på detta men samhället får betala för trasiga barn och föräldrar som haverat sin egen ekonomi och systemen.

Det skall inte löna sig att bara påstå och vinna fördel, kommuner måste våga ifrågasätta och be någon bevisa att man klarar att leverera och ställa krav på att part som hindrar eller saboterar slutar och tala om konsekvens om vad som sker om man fortsätter.

Inte fega ur.

LEroy

barfota sa...

@Medborgare X
"Erkännandet av faderskapet är nämligen enbart ett sätt för staten att tillse att pappan erkänner sin skyldighet att försörja barnet och i de fall föräldrarna inte lever tillsammans betala det obligatoriska underhållsbidraget till vårdnadshavaren (det vill säga mamman)."
Det finns mycket som är skevt och skulle behövas ses över, varför skall män och de som inte kan/vill ha barn ställa upp på att batala lika mycket i skatt som de som inte ens kan försörja ETT barn skaffar och får bidrag för ännu fler?

T.ex. inseminering.
Vad ger en kvinna rätten att skuldsätta någon annan person?
Man brukar hävda att barnen är en lönsam affär och stor tillgång för samhället, nå om det nu är så varför då inte slopa underhållet helt och hållet. Vill man inte slopa underhållet, "fine" kräv då att de som skaffar barn med "fader okänd" eller inseminerar sig blir underhållsskyldiga till sina egna barn!

Anonym sa...

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten.
— Artikel 16(3) i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Under Hela 1900-talet har det handlat om mäns våld mot kvinnor.
Vi har blivit övertalade att kvinnors problem beror på män genom feminism. Allt maskulint är dåligt, manligt ledarskap demoniseras och familjen ska utrotas.


I tv och media finns det massvis med program som handlar om att förlöjliga, trycka ner eller förnedra män och maskulinitet.


En del säger att feminism bara är jämlikhet, men om man tittar på feminismens resultat så gynnade den enbart ensamstående kvinnor, alla andras åsikter och viljor blev exkluderade.
Hur kan det vara jämlikhet?
Mörkertalet för män som är utsatta för psykologiskt eller fysiskt våld är lika stort eller större än kvinnors i Sverige. Anmälningarna fullföljs inte på grund av att män är skambelagda.
Könsstympning av flickor i Afrika är något som ska föras krig mot medan pungsparkar och mansförnedring i Sverige, det är underhållande, något att skratta åt tillsammans. jämlikhet?
Pojkars betyg i Svenska skolan sjunker stadigt och självmordstalen ökar, stöd? Äh, nu drar Nyamko till Afrika och lägger dina och mina skatteresurser på deras flickor istället, det är ändå bara pojkar och man vet ju hur dem är, jämlikhet?
Män i västvärlden har inga preventiva rättigheter och får inte bestämma när dem ska bli föräldrar men är ändå betalningsskyldiga, har sämre föräldrarättigheter, sämre laga stöd, högre risk att skada sig, utsatta för fler arbetsplatsolyckor, utsätts för mer våld, avtjänar högre straff än kvinnor för samma brott, högre självmordsfrekvens, inget görs, jämlikhet???
Mäns utsatthet ska inte heller belysas då statistiken som levereras till regeringen kommer från rådgivare som själva utövar feminism och engagerar sig selektivt åt kvinnors utsatthet och systematiskt ignorerar mäns utsatthet utan att ens förstå det.
Barn ska bli utsatta för styrd lek av genuspedagoger på förskola för att sudda ut heterosexuella instinkter och naturliga beteenden. Genom att få barnen att skämmas för vissa spontana instinkter ska man utöva kontroll av fria val och lära bort normala beteenden som kommer ur pojkars och flickors medfödda könsskillnader istället för att bara låta dem vara, jämlikhet?

Anonym sa...

Människor ska tvingas in i arbeten som dem är fysiskt och psykiskt mindre lämpade för och som dem självmant inte skulle välja utan påtryckningar, propaganda och jämställdhet, vi ska ställas tillrätta. Vi får sämre kvalitet och säkerhet för medborgare då kvinnor försöker bära ut människor från brinnande byggnader på samma sätt som män. Polisledningen sänker dem manliga intagningsnivåerna ner till dem kvinnliga i stället för tvärt om. Dem markerar således att mäns kvaliteter är onödiga och dåliga samtidigt som vi får en allt mer inkompetent polisstyrka. Säkerheten sänks ytterligare istället för att sätta rätt person på rätt plats där dem gör nytta. Vi verkar onekligen ha problem att sätta normala gränser för feminister. Det vallfärdas ut och andra länder demoniseras och kallas diktaturer samtidigt som vi själva har feministiskt åsiktskontroll som filter för allt här hemma.
Allt detta för att dölja att män och kvinnor kanske inte är så lika som vi trodde. Allt detta för att påtvinga likadana resultat. Allt detta för bristande kvalitet, instabilare samhälle, hämmade och olyckliga människor.
Omvärldens syn på Sverige håller gradvis på att ändras från humana fredsivrare till att ses som en grälsjuk ateistisk och feministisk diktatur. Vi har haft lika möjligheter i 100 år och den ursprungliga delen av feminism som handlade om civila rättigheter för kvinnor har sedan länge spelat ut sin roll. Ideologin skall ändock överanvändas så till den milda grad att orättvisans pendel har kastats hundraåttio grader till motsatta sidan istället för att stanna vid mitten och förtryck mot maskulinitet och män är nu ett faktum. Bevittna den förvridna verklighetsutsikten när nutidens män som har förtryckt kvinnor minst, och vill söka samförstånd mest, ska straffas hårdast för handlingar som utövats av vissa personer som inte ens lever. God morgon Sverige, Sovit gott? 

Det som måste upptäckas av dig och mig är insikten om verklig jämlikhet utan feminism.
En jämlikhet som förenar, förverkligar, stabiliserar och respekterar oavsett kön, ras, ålder, sexuell läggning istället för att bedriva social ingenjörskonst med människor av vissa kön, raser, åldrar, sexuella läggningar.
En jämlikhet för alla, inte bara kvinnor. En jämlikhet som även hör vad män vill ha.
En jämlikhet för lika möjligheter med varierande resultat beroende på fria val, förståelse, kärnfamiljen, respekt, män och kvinnors olikheter, sökandet efter lycka och mänskliga rättigheter, istället för att manipulera och fabricera jämställda resultat som tvingar alla att försöka vara likadana genom handikappande förturs och åsikts regler, kvotering, exkludering, vetenskapsförnekelse, social ingenjörskonst och feminism. 1900-talets strukturella feminism är ett potentiellt brott mot Artikel 16(3) i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de ansvariga bör därför hållas tillräkneliga för den skada som åsamkats människors liv.

Anonym sa...

Ett initiativ i tiden.

http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.4641991--kvinnor-favoriseras-i-vardnadstvister-

Kanon

Leroy

an@n.ym sa...

Förbannat bra skrivet av Titti Schultz och dig. Det här är ett typexempel på hur samhället och feminismen hjälps åt för att förtrycka och utnyttja män. Det är också ett typexempel på att män inte alls har samma rättigheter och möjligheter som kvinnor har.

Anonym sa...

Solklart.

Kvinnan i saken var en typisk Sol och Vårare.

Har mannen en smula heder skall han begæra att få sina ekonomiska utlægg i saken återbetalt..med rænta.

Per Hagman

Anonym sa...

Ett bra intitiativ för barnens rätt till båda sina föräldrar:
http://www.facebook.com/events/315765661815373/

http://maukonen.wordpress.com/2012/05/11/for-barns-behov-och-ratt-till-bada-sina-foraldrar/#more-16755

http://www.pappamanualen.se/dokument/Barns_basta_vid_Separation_2012-01.pdf

C U

Leroy

Anonym sa...

Det finns inget val längre. Vi måste gå till hårt angrepp med hårda ord, vi måste lämna ut namn på personer som begår dessa övergrepp.

Som jag ser det finns det 3 huvudaspekter som måste angripas.
Nr 1. Är just lagen, den är motstridig och garanterat olaglig enligt europeisk lag. Jag är övertygad om att folk ute i samhället som i dag skaffar barn, INTE VET hur lagen är skriven, de blivande pappor som i dag väntar barn vet inte om att dom i praktiken inte har några rättigheter till sitt barn.

Vi måste hjälpas åt att informera folk.
De politiker och andra beslutsfattare som försvarar detta skall hängas ut med , namn arbetsställe, titel mm. Dessa måste få stå till svars, annars händer inget.

2. Det står i lagen att tingsrätten skall dömma till vad som är bäst för barnet, MEN det står inte i lagen någon förklaring till vad som är bäst för ett barn. Så tingsrätten lägger ut den utredningen på socialtjänsten.

MEN HÖR OCH HÄPNA. Det finns INGEN LAG för hur de ska göra bedömningen. Socialstyrelsen som är översynsmyndighet lämnar rekomendationer till vad som ska vara bäst för ett barn, men socialtjänsten följer inte dessa rekomendationer och gör precis som dom själva vill, efter vilken metod dom vill. Det finns ingen skyldighet att dom ska förklara varför dom tycker som dom tycker.

Eftersom den enskilda handläggaren, ensamt efter eget tycke skriver vad hon vill, sa ska det också fram vem som tycker vad. De är beslutsfattare, och har en direkt avgörande roll i ett barns framtid.
Eftersom det inte finns några regler, så kan vi inte heller anmäla dem, för hur kan dem göra något fel om det inte finns något regelverk.

3. Av de få regler som finns gällande detta, så är det enligt min uppfattning vanligt att domare och socialsekreterare rent av bryter mot lagen. DETTA MÅSTE FRAM, VILKA DOM ÄR OCH VAD DOM GJORT.

JAG KOMMER INOM KORT ATT SAMANSTÄLLA EN HEMSIDA MED INFORMATION, MEN FRAMFÖR ALLT EN SIDA DÄR ALLA SAMLAT KAN GÅ IN OCH SKRIVA OM SINA ERFARENHETER. Dessutom kommer det för ALLA finnas möjlighet att rösta i olika frågor för att få ett underlag att lämna till lagstiftaren.

Anonym sa...

JAG KAN VARA FÖRST UT ATT NAMNGE 2 AV SAMHÄLLETS BARNMISSHANDLARE

Nr1. DOMARE I ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT.
----
Efter att mamman vägrat kontakt, flyttat och skaffat hemliga kontaktuppgifter, med enda anledning av att hon blev sur, då jag inte ville bo i hop med henne. Efter att ha skingrat ett barn med sina 2 syskon och sin pappa, så är jag lättad av att efter 6 månaders väntan, äntligen får tid för muntlig förberedelse vid ångermanlands tingsrätt.

DÅ BÖRJAR KRÄNKNINGARNA PÅ ALLVAR

A/ Det första som hände var att dommaren var jätte trevlig och småpratade lite, tills hon kom på att jag och mitt målsägandebiträde INTE var Mamman och hennes advokat som dommaren först trodde. Då byter domaren skepnad, blir spydig, kort och allmänt avståndstagande gentemot mig. Hon kommenterar "att hon behöver inte en hel novell" och hänvisar till den skriftliga stämningsansökan.

B/ Mamman säger att hon inte kan åka med barnet med anledning av hennes arbetssituation, samtidigt försäger sig mamman och erkänner att hon inte har något arbete. Trots detta skriver domaren att mamman inte kan åka för umgänge pga sin arbetssituation. Domaren ljuger alltså i text redan första gången.


C/ Trots att mamman har brutit kontakten och bla flyttat och helt och fullt omöjliggjort ett umgänge och därmed bryter mot lagen så kommenterar domaren inget om detta, och skriver inget om detta heller i samanfattningen. Istället får nu pappan inte träffa barnet alls, då mamman lyckats hålla sig undan i 6 månader så vinner hon på detta, för nu har ju barnet inte träffat pappan på länge.

D/ Domaren forsätter i samma spår gång på gång. Domaren ändrar det pappan har sagt till ngt annat.

Pappan åker 110 mil t.o.r. för umgängesresor, mamman behöver inte åka en enda gång. Tot får pappan ta ledigt från jobbet och begära ledigt från skolan för de andra barnen 19 gånger, umgängesresorna uppgår nu till över 100 000 kr, sedan är det stopp.

Pappan erbjuder nu att betala för mammans kostnader om hon åker, trots detta skriver dommaren att mamman inte kan åka av ekonomiska skäl.

När pappan slutligen varken kan eller har råd att åka längre, skriver dommaren att pappan har avstått från umgänge.

Det finns mer än detta, men kan inte skriva allt.

DOMAREN HAR UPPMUNTRAT MAMMAN ATT HINDRA UMGÄNGET SÅ BARNET FÖRLORAT SÅVÄL PAPPAN; SYSKON OCH SLÄKT.

DOMARENS NAMN :
Petra Sjölén Kruse. Rådman vid ångermanlands tingsrätt.

/3 Barns pappa

PS! Denna information är främst som nyhetsvärde för andra blivande pappor, om en pappa hamnar i vårdnadstvist och får Petra Sjölén Kruse som domare, är det hans rättighet att veta hur hon arbetar.

Anledningen till att mammans namn inte lämnas ut, är pga den personliga intigriteten. Anledningen att domarens namn lämnas ut är med anledning av att hon är beslutsfattare och en offentlig person, vars beslut kan komma att påverka människors liv. Jag uppmanar till ORDKRIG.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!